Snøskredvarsel for Svartisen torsdag 08.04.2021

2
Moderat
Publisert:

Vær forsiktig i bratt terreng med fersk fokksnø. Enkelte steder er det mulig å løse ut svært store skred i høyfjellet på grunn av nedføyket kantkorn eller rim.

Høyeste faregrad per dag:
Illustrasjon av ferdselsråd Våt overflate: I store bratte heng med våt snø bør du gradvis bevege deg på skrå for å unngå å bli tatt av skred som du selv eller andre i gruppen løser ut.
Illustrasjon av ferdselsråd Tørr overflate: Unngå terreng brattere enn 30 grader og utløpsområder der skredproblemet er til stede.
Illustrasjon av ferdselsråd Tørr overflate: NB, det er svært vanskelig å vite hvor skredproblemet er.
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terrengfeller.

Fokksnø (flakskred)

Nedføyket svakt lag med nysnø

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Liten tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Vedvarende svakt lag (flakskred)

Nedsnødd eller nedføyket overflaterim

Les mer om skredproblemet
4 - Svært store
Stor tilleggsbelastning
Få bratte heng

Våt snø (løssnøskred)

Ubunden snø

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Naturlig utløst
Noen bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Nysnø og vind fra SV vil laste fersk fokksnø inn i leheng, men nå i mindre omfang enn de siste dagene. For en enkelt skiløper kan være lett å løse ut middels store skred i noen heng. Det skal mer til for å løse ut skred i eldre fokksnø. Dersom sola tar tak vil det gå en del naturlig utløste skred i bratt solvendt terreng. Enkelte steder høyt til fjells og i indre strøk kan vedvarende svake lag gi svært store skred. Det skal generelt mye til for å påvirke de svake lagene.
I høyfjellet har det vært stor pålagring av fokksnø de siste dagene. Særlig leområdene mot øst har mye snø. Vindutsatte formasjoner som topper og rygger er stedvis avblåst eller har gammel skare. Snøoverflaten består av fokksnø av varierende hardhet og løs snø i områder som har vært skjermet for vind. Under skoggrensen er det meste er grovkornet våt snø under nysnøen.
I høyfjellet finnes trolig fortsatt vedvarende svake lag av nedføyket kantkorn og overflaterim over 800- 1000 moh. Disse vedvarende svake lagene har trolig vært medvirkende til flere store skred forrige uke.
Det ble meldt om noen små våte skred under mildværsgrensa mandag.
Onsdag er det bygevær med snø helt til havnivå og vind fra NV-V.
10 mm i døgnet, opp mot 25 mm i mest utsatt område.
Liten kuling fra nordvest., endring til bris fra vest om kvelden.
-10 °C til -5 °C på 1100 moh.
Plussgrader opp til 200 moh.
Delvis skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no
5 - 10 mm nedbør i døgnet.
Bris fra sørvest., endring til bris fra sørøst om kvelden.
-13 °C til -7 °C på 1100 moh.
Plussgrader opp til 100 moh.
Delvis skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Svartisen / Meløy / Svartisen

Snø

08.04.2021 kl. 11:00

803 moh

Rune@obskorps (***)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 5 Av:  Vær Opphavsrett:  Rune@obskorps Kommentar:  Skiftende mellom snøbyger og sol
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 5 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Rune@obskorps
Bilde Av Tester
Bilde 3 av 5 Av:  Tester Opphavsrett:  Rune@obskorps
Bilde Av Snødekke
Bilde 4 av 5 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Rune@obskorps
Bilde Av Snøprofil
Bilde 5 av 5 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Vær

Snø 2 °C 1 m/s fra Ø ← 50% skyer

Snødekke

Ikke snøfokk 20 cm nysnø Svært mye tørr løssnø (>30cm) Tørr Fin og tørr snø i høyden

Faretegn

Ingen faretegn observert Område: Generelt på fjellet

Tester

ECTP30@60cmQ3 God

LBT@60cmQ3 Vanskelig og løse ut

Skredfarevurdering

2 Moderat God stabilitet i snøen så dypt som testen ble utført. Det kan fortsatt skjule seg kantkorn lenger ned på utsatte steder. Det ligger mye fokksnø i utsatte heng, og en bør unngå terreng feller. En bør også være obs på store skavler som henger i fjellsidene oppe ved Svartisen vest. Varslet faregrad er riktig

Skredproblem

Tørre flakskred Nedsnødd eller nedføyket kantkornet snø Over en meter Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Vanskelig å løse ut 3 - Store N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV

Skredaktivitet

8. apr. I løpet av dagen Ingen skredaktivitet

Snøprofil

30 cm F DF 1 mm D, 30 cm 4F RG 0 mm D, 50 cm 4F MFcl 0 mm W -0,9 °C @ 10 cm, -0,6 °C @ 20 cm, -0,6 °C @ 30 cm, -0,5 °C @ 40 cm, -0,5 °C @ 50 cm, -0,3 °C @ 60 cm, -0,3 °C @ 70 cm, -0,3 °C @ 80 cm, -0,3 °C @ 90 cm, -0,3 °C @ 100 cm, -0,3 °C @ 110 cm 180cm snø dekke

ObsID: 266468

Svartisen / RANA

Snø

08.04.2021 kl. 07:04

31 moh

Gøran@ObsKorps (****)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 1 Av:  Vær Opphavsrett:  Gøran@ObsKorps

Vær

Snø -2 °C 2 m/s fra V → 100% skyer Bygevær med nedbør som snø til havnivå, litt vind fra V sektor

Snødekke

27 cm totalt Ikke snøfokk 14 cm nysnø Nysnøgrense på 0 moh. Snøgrense på 0 moh Mye tørr løssnø (10-30cm) Tørr

Faretegn

Skredfarevurdering

Det har kommet nytt påfyll av snø i hele sørlig del av regionen. Ikke så mye vind i lavlandet nå, men ved vind i høyden vil det kunne dannes nye myke nysnøflak i høyden.

Skredproblem

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Lett å løse ut 2 - Middels NØ, Ø over 500 moh

ObsID: 266197

Svartisen / RANA

Snø

07.04.2021 kl. 08:05

3 moh

Gøran@ObsKorps (****)

Vær

Snø 0 °C 2 m/s fra V → 100% skyer Bygevær med nedbør som snø til havnivå. Litt vind fra V sektor. Temperatur rundt 0 grader.

ObsID: 266027

Svartisen / RANA

Snø

05.04.2021 kl. 21:35

505 moh

KristianH (Ukjent)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 1 Av:  Faretegn Opphavsrett:  KristianH Kommentar:  Runde 2, var her for 1t siden

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse:

ObsID: 265727

Svartisen / GILDESKÅL

Snø

05.04.2021 kl. 14:41

203 moh

Tjugen (Ukjent)

Skredaktivitet

5. apr. 6-12 Våte flakskred Noen (2-5). 1 - Små. Naturlig utløst Noen bratte heng. N. Mellom 200 moh og 100 moh 2 små våte flakskred etter siste snøfall

ObsID: 265684

Svartisen / RANA

Snø

05.04.2021 kl. 11:03

600 moh

Gøran@ObsKorps (****)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 7 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Gøran@ObsKorps
Bilde Av Tester
Bilde 2 av 7 Av:  Tester Opphavsrett:  Gøran@ObsKorps
Bilde Av Faretegn
Bilde 3 av 7 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Gøran@ObsKorps
Bilde Av Snødekke
Bilde 4 av 7 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Gøran@ObsKorps
Bilde Av Snødekke
Bilde 5 av 7 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Gøran@ObsKorps
Bilde Av Snødekke
Bilde 6 av 7 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Gøran@ObsKorps
Bilde Av Snødekke
Bilde 7 av 7 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Gøran@ObsKorps

Snødekke

85 cm totalt Lett snøfokk 8 cm nysnø Nysnøgrense på 0 moh. Snøgrense på 0 moh Vindpakket myk Tørr Nysnøgrense til havnivå helt ut til kysten i sørlig del av regionen i dag. Opp til skoggrense er det ca 10cm løs tørr ubundet snø på den gamle fuktige pakken. Over skoggrense/ mildværsgrense påskehelga, er det i bunnen den gamle fuktige pakken med flere skarelag dekket av fokksnø med forskjellig hardhet. I østvendte sider mye innblåst snø med forskjellig hardhet, men topplaget er fortsatt mykt/delvis bundet.

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Område: Generelt på fjellet

Tester

LBT@20cmQ2 Gikk til brudd i lag av nedfokket snø da blokka falt til bakken

LBT@68cmQ3 Gikk til brudd i kant mellom skarelag

Skredfarevurdering

3 Betydelig Ferske myke fokksnøflak som lett kan løses ut av skiløper i bratt terreng er det største problemet her nå. Det er snø tilgjengelig for transport i høyden, så det dannes flak nye myke flak kontinuerlig nå. I høyden kan der hvor det ligger vedvarende svake lag bli stor nok pålagring til at disse kan påvirkes og skred kan løses ut. Opp til ca 400 (skoggrense) er snøen gjennomfuktet og ny snø har festet seg godt til denne. Med fortsatt påfyll av snø kombinert med snø vil det dannes nye myke flak som lett kan løses ut av skiløper i bratt terreng. Gunstig temperatur gjør at flak stabiliserer seg relativt raskt Varslet faregrad er riktig Syns både fg og skredproblem stemmer veldig bra

Skredproblem

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Lett å løse ut 2 - Middels NØ, Ø, SØ over 500 moh

Skredaktivitet

5. apr. I løpet av dagen Ingen skredaktivitet Noe begrenset sikt pga bygevær, men ingen fersk skredaktivitet observert

Snøprofil

7 cm 4F DF D, 11 cm P RGwp D, 5 cm 1F PP D, 17 cm P RGwp D-M, 1 cm P MFcr, 2 cm 1F FC M, 15 cm P RG D-M, 3 cm P MFcr, 2 cm 1F FC M, 65 cm P MF M -3,1 °C @ 0 cm, -1,2 °C @ 1 cm, -2,4 °C @ 10 cm, -1,3 °C @ 20 cm, -0,1 °C @ 30 cm, -0,1 °C @ 40 cm, -0,1 °C @ 50 cm, -0,1 °C @ 70 cm, -0,1 °C @ 90 cm, -0,1 °C @ 110 cm

ObsID: 265641

Svartisen / RANA

Snø

05.04.2021 kl. 09:43

175 moh

Gøran@ObsKorps (****)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 1 Av:  Vær Opphavsrett:  Gøran@ObsKorps

Vær

Snø -2 °C fra V → 100% skyer Bygevær fra V med nedbør som snø til havnivå. I skogen vindstille, men på kjøretur hit litt vind fra V/SV

Snødekke

85 cm totalt Ikke snøfokk 8 cm nysnø Snøgrense på 0 moh Litt tørr løssnø (1-10cm) Tørr

ObsID: 265603

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org