Snøskredvarsel for Svartisen fredag 09.04.2021

2
Moderat
Publisert:

Vær forsiktig i bratt terreng med fersk fokksnø. Enkelte steder er det mulig å løse ut svært store skred i høyfjellet på grunn av nedføyket kantkorn eller rim.

Høyeste faregrad per dag:
Illustrasjon av ferdselsråd Våt overflate: I store bratte heng med våt snø bør du gradvis bevege deg på skrå for å unngå å bli tatt av skred som du selv eller andre i gruppen løser ut.
Illustrasjon av ferdselsråd Tørr overflate: Unngå terreng brattere enn 30 grader der det ligger ferske fokksnøflak.
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terrengfeller.

Fokksnø (flakskred)

Nedføyket svakt lag med nysnø

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Liten tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Vedvarende svakt lag (flakskred)

Nedsnødd eller nedføyket overflaterim

Les mer om skredproblemet
4 - Svært store
Stor tilleggsbelastning
Få bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Økende vind og vind fra ny retning vil laste fersk fokksnø inn i nye leheng. For en enkelt skiløper kan være lett å løse ut middels store skred i noen heng. Det skal mer til for å løse ut skred i eldre fokksnø. Enkelte steder høyt til fjells og i indre strøk kan vedvarende svake lag gi svært store skred. Det skal generelt mye til for å påvirke de svake lagene.
I høyfjellet har det vært stor pålagring av fokksnø de siste dagene. Særlig leområdene mot øst har mye snø. Vindutsatte formasjoner som topper og rygger er stedvis avblåst eller har gammel skare. Snøoverflaten består av fokksnø av varierende hardhet og løs snø i områder som har vært skjermet for vind. Under skoggrensen er det meste er grovkornet våt snø under nysnøen.
I høyfjellet finnes trolig fortsatt vedvarende svake lag av nedføyket kantkorn og overflaterim over 800- 1000 moh. Disse vedvarende svake lagene har trolig vært medvirkende til flere store skred i påsken.
Torsdag morgen hadde det kommet ca 15 cm snø ved havnivå og det var lite vind i lavlandet.
5 - 10 mm nedbør i døgnet.
Bris fra sørvest., endring til bris fra sørøst om kvelden.
-13 °C til -7 °C på 1100 moh.
Plussgrader opp til 100 moh.
Delvis skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no
1 - 6 mm nedbør i døgnet.
Liten kuling fra sørøst., endring til bris fra sørøst om kvelden.
-11 °C til -6 °C på 1100 moh.
Plussgrader opp til 100 moh om kvelden.
Delvis skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Svartisen / BEIARN

Snø

09.04.2021 kl. 14:27

998 moh

André@obskorps (***)

Bilde Av Tester
Bilde 1 av 4 Av:  Tester Opphavsrett:  André@obskorps
Bilde Av Tester
Bilde 2 av 4 Av:  Tester Opphavsrett:  André@obskorps
Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 3 av 4 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  André@obskorps
Bilde Av Snøprofil
Bilde 4 av 4 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Snødekke

170 cm totalt Lett snøfokk 10 cm nysnø Nysnøgrense på 0 moh. Snøgrense på 0 moh Litt tørr løssnø (1-10cm) Tørr Ingen snøfokk i lavlandet. Så på toppene at det blåste østlig vind. Solpåvirket i sør opp til skoggrensa i sør, tør og fin i nord. Ligger på vått underlag opp til 500moh. Derfra opp er det tørr fokksnø som binder godt. Q2,Q3 på alle håndterer.

Faretegn

Ingen faretegn observert

Tester

ECTX God To skarelag med kantkorn mellom ca 50cm ned. Gikk i brudd når jeg tok bort foksnø over men forplantet seg ikke. Kantkornlaget i bunn gikk på harde slag fra siden.

Vær

Snø -7,4 °C fra Ø ← 95% skyer

Skredproblem

Tørre flakskred Kantkornet snø ved bakken Over en meter Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Svært vanskelig å løse ut 4 - Svært store N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV over 900 moh Kantkornlaget ligger dypt og virker ikke å være spesielt aktivt. Adam sier FG3 men det føles litt mye ut samtidig som med uflaks og dårlig timing kan det gå svært store skred da utbredelsen på det vedvarende svake laget over 900moh er tilstede.

Tørre flakskred Kantkornet snø under skarelag Innen en meter Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Svært vanskelig å løse ut 2 - Middels N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV over 900 moh

Tørre flakskred Dårlig binding mellom lag i fokksnøen Innen en halv meter Det overliggende laget er mykt. Vanskelig å løse ut 1 - Små N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV over 500 moh Østlige heng binder fokksnøen godt, vestlige heng som har fått pålagring med østavinden i løpet av dagen har ikke blitt testet godt nok til å gi et klart innblikk i bindingene i disse hengene og forventes å være litt mer ustabile.

Skredaktivitet

7. apr. I løpet av dagen Tørre flakskred Noen (2-5). 1 - Små. Naturlig utløst Noen bratte heng. SV, V. Mellom 900 moh og 600 moh Ser noen nedsnødde gammel skred, ser ut som 2-3 dager gamle ut.

9. apr. I løpet av dagen Ingen skredaktivitet

Skredfarevurdering

2 Moderat Varslingen på varsom er god og dekker mine observasjoner i løpet av dagen. Fokksnøen stabiliserer seg, vedvarende svakt lag er tilstede men her svært vanskelig å påvirke. Varslet faregrad er riktig Vanskelig å bedømme hvordan behandle det vedvarende svake laget i høyden.

Snøprofil

12 cm 4F DF 1 mm D, 10 cm 1F RG 1 mm D, 34 cm P RG 0 mm D, 1 cm K MFpc 1 mm D, 1 cm 1F FCxr 1 mm D, 3 cm K MFpc 1 mm D, 38 cm P RG 0 mm D, 36 cm 1F/1F FCxr/DHxr 3 mm/3 mm D -5,6 °C @ 0 cm, -7,1 °C @ 10 cm, -7 °C @ 20 cm, -6,1 °C @ 30 cm, -5,4 °C @ 40 cm, -4,8 °C @ 50 cm, -4,3 °C @ 60 cm, -4,2 °C @ 70 cm, -3,8 °C @ 80 cm, -3,6 °C @ 90 cm, -3,5 °C @ 100 cm, -3,7 °C @ 110 cm, -3,5 °C @ 120 cm, -2,6 °C @ 130 cm

ObsID: 266577

Svartisen / BEIARN

Snø

09.04.2021 kl. 14:26

998 moh

isebak (Ukjent)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 6 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  isebak
Bilde Av Vær
Bilde 2 av 6 Av:  Vær Opphavsrett:  isebak
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 6 Av:  Snødekke Opphavsrett:  isebak
Bilde Av Snødekke
Bilde 4 av 6 Av:  Snødekke Opphavsrett:  isebak
Bilde Av Tester
Bilde 5 av 6 Av:  Tester Opphavsrett:  isebak
Bilde Av Snøprofil
Bilde 6 av 6 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Snødekke

170 cm totalt Lett snøfokk 10 cm nysnø Nysnøgrense på 0 moh. Snøgrense på 0 moh Mye tørr løssnø (10-30cm) Tørr Nysnø som var litt vindpåvirket i høyden, men fortsatt myk å kjøre ski i. Snøen var solpåvirket opp til skoggrensa i østlig til sørlig sektor ca. Ved omtrent 500 moh var underlaget vått, men snøen oppå tørr.

Tester

ECTX God To skarelag med kantkorn mellom gikk i brudd på 50 cm dyp dersom man fjernet fokksnøen på toppen. Forplantet seg ikke. Kantkornlag i bunnen gikk på harde slag i siden.

Vær

Snø 7,6 °C 4 m/s fra Ø ← 95% skyer En liten trekk i ansiktet, noen kast innimellom med sterkere vindstyrke. Så snøføyk på toppene. Noe snøbyger med lett dryss innimellom.

Skredproblem

Tørre flakskred Kantkornet snø ved bakken Over en meter Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Svært vanskelig å løse ut 4 - Svært store N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV over 900 moh Det er svært vanskelig å påvirke det svake laget. Det løsnet ikke på ect, men ved hardt slag i siden løsnet det, og det propagerer.

Tørre flakskred Kantkornet snø under skarelag Innen en meter Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Svært vanskelig å løse ut 2 - Middels N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV over 900 moh

Tørre flakskred Dårlig binding mellom lag i fokksnøen Innen en halv meter Det overliggende laget er mykt. Vanskelig å løse ut 1 - Små N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV over 500 moh Vi har ikke fått testet vestlige himmelretninger godt nok, som har blitt pålagret med snø fra øst.

Skredfarevurdering

2 Moderat Fokksnøen der vi var i dag har stabilisert seg godt, men pålagring fra øst kan ha dannet ustabil fokksnø i vestvendte heng. Kan få store skred på vedvarende svake lag i høyden, men disse er vanskelig å løse ut. Varsom-varselet stemmer godt med mine observasjoner fra i dag. Dersom vi får en rask temperaturøkning/mye nedbør vil vi kunne få store skred på vedvarende svake lag i høyden. Når det gjelder fokksnøen, vil denne stabilisere seg raskt nå som det er gunstige temeraturer. Varslet faregrad er riktig

Snøprofil

12 cm 4F DF 1 mm D, 10 cm 1F RG 1 mm D, 34 cm P RG 0 mm D, 1 cm K MFpc 1 mm D, 1 cm 1F FCxr 1 mm D, 3 cm K MFpc 1 mm D, 38 cm P RG 0 mm D, 36 cm 1F FCxr/DHxr 3 mm D -5,6 °C @ 0 cm, -7,1 °C @ 10 cm, -7 °C @ 20 cm, -6,1 °C @ 30 cm, -5,4 °C @ 40 cm, -4,8 °C @ 50 cm, -4,3 °C @ 60 cm, -4,2 °C @ 70 cm, -3,8 °C @ 80 cm, -3,6 °C @ 90 cm, -3,5 °C @ 100 cm, -3,7 °C @ 110 cm, -3,5 °C @ 120 cm, -2,6 °C @ 130 cm 1 test knyttet til snøprofilen

ObsID: 266578

Svartisen / Meløy / Svartisen

Snø

08.04.2021 kl. 11:00

803 moh

Rune@obskorps (***)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 5 Av:  Vær Opphavsrett:  Rune@obskorps Kommentar:  Skiftende mellom snøbyger og sol
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 5 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Rune@obskorps
Bilde Av Tester
Bilde 3 av 5 Av:  Tester Opphavsrett:  Rune@obskorps
Bilde Av Snødekke
Bilde 4 av 5 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Rune@obskorps
Bilde Av Snøprofil
Bilde 5 av 5 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Snødekke

Ikke snøfokk 20 cm nysnø Svært mye tørr løssnø (>30cm) Tørr Fin og tørr snø i høyden

Faretegn

Ingen faretegn observert Område: Generelt på fjellet

Tester

ECTP30@60cmQ3 God

LBT@60cmQ3 Vanskelig og løse ut

Vær

Snø 2 °C 1 m/s fra Ø ← 50% skyer

Skredproblem

Tørre flakskred Nedsnødd eller nedføyket kantkornet snø Over en meter Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Vanskelig å løse ut 3 - Store N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV

Skredaktivitet

8. apr. I løpet av dagen Ingen skredaktivitet

Skredfarevurdering

2 Moderat God stabilitet i snøen så dypt som testen ble utført. Det kan fortsatt skjule seg kantkorn lenger ned på utsatte steder. Det ligger mye fokksnø i utsatte heng, og en bør unngå terreng feller. En bør også være obs på store skavler som henger i fjellsidene oppe ved Svartisen vest. Varslet faregrad er riktig

Snøprofil

30 cm F DF 1 mm D, 30 cm 4F RG 0 mm D, 50 cm 4F MFcl 0 mm W -0,9 °C @ 10 cm, -0,6 °C @ 20 cm, -0,6 °C @ 30 cm, -0,5 °C @ 40 cm, -0,5 °C @ 50 cm, -0,3 °C @ 60 cm, -0,3 °C @ 70 cm, -0,3 °C @ 80 cm, -0,3 °C @ 90 cm, -0,3 °C @ 100 cm, -0,3 °C @ 110 cm 180cm snø dekke

ObsID: 266468

Svartisen / RANA

Snø

08.04.2021 kl. 07:04

31 moh

Gøran@ObsKorps (****)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 1 Av:  Vær Opphavsrett:  Gøran@ObsKorps

Snødekke

27 cm totalt Ikke snøfokk 14 cm nysnø Nysnøgrense på 0 moh. Snøgrense på 0 moh Mye tørr løssnø (10-30cm) Tørr

Faretegn

Vær

Snø -2 °C 2 m/s fra V → 100% skyer Bygevær med nedbør som snø til havnivå, litt vind fra V sektor

Skredproblem

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Lett å løse ut 2 - Middels NØ, Ø over 500 moh

Skredfarevurdering

Det har kommet nytt påfyll av snø i hele sørlig del av regionen. Ikke så mye vind i lavlandet nå, men ved vind i høyden vil det kunne dannes nye myke nysnøflak i høyden.

ObsID: 266197

Svartisen / RANA

Snø

07.04.2021 kl. 08:05

3 moh

Gøran@ObsKorps (****)

Vær

Snø 0 °C 2 m/s fra V → 100% skyer Bygevær med nedbør som snø til havnivå. Litt vind fra V sektor. Temperatur rundt 0 grader.

ObsID: 266027

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org