Snøskredvarsel for Svartisen mandag 12.04.2021

2
Moderat
Publisert:

Lokalt ustabile forhold. Vær forsiktig i leområder med fersk fokksnø. Det er vedv. svake lag i snøen. Når solen titter frem kan det gå små solutløste skred.

Høyeste faregrad per dag:
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terreng brattere enn 30 grader og utløpsområder der skredproblemet er til stede.
Illustrasjon av ferdselsråd NB, det er svært vanskelig å vite hvor skredproblemet er.
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terrengfeller.

Fokksnø (flakskred)

Nedføyket svakt lag med nysnø

Les mer om skredproblemet
3 - Store
Liten tilleggsbelastning
Få bratte heng

Vedvarende svakt lag (flakskred)

Kantkornet snø under skarelag

Les mer om skredproblemet
3 - Store
Stor tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Været roer seg og de ferske fokksnøflakene vi få anledning til å stabilisere seg. Vær likevel obs på at høyt til fjells kan det ta lengre tid før fokksnøflakene stabiliserer seg i tillegg til at det stedvis kan være mulig å påvirke vedvarende svake lag i snødekket. Vær særskilt obs der du går fra tykt til tynnere snødekke. Noen centimeter med nysnø og litt vind fra nord kan samle litt snø i andre leområder enn der hvor det var massiv pålagring i helgen, men omfanget av ny vindtransportert snø er trolig begrenset og vil forhåpentligvis bare gi godt skiføre. Når solen titter frem kan det gå naturlig utløste skred i solvendt terreng.
I løpet av den siste uken har det kommet mye nysnø, og tidvis kraftig vind på søndag førte til stor snøtransport. I leområder ligger det myke og hardere flak av fokksnø, mens det i skjermede formasjoner fremdeles kan finnes litt ubunden/lett bunden snø. På vindutsatte steder er det avblåst ned til gammel fokksnø og skare.
I høyfjellet finnes fortsatt vedvarende svake lag av kantkorn og nedsnødd overflaterim, sist observert ved Ørtfjellet i Rana på lørdag. Rimet virker å være mest utbredt høyt til fjells og i østvendt terreng, mens kantkornet er observert i alle himmelretninger. Både rimlaget og kantkornlaget ligger i utgangspunktet under harde lag av fokksnø, men i stabilitetstester, når blokken er isolert, går de lett til brudd.
Ved Ørtfjellet i Rana ble det observert noen små løssnøskred i bratt sørvendt terreng på lørdag. Lørdag fjernutløste et turfølge skred i SV vendt terreng, 1375 moh, ved Skjelåtindbreen
Det er observert flere store skavler ved Svartisen vest og det er grunn til å være obs på faren for skavlbrudd.
18 mm i døgnet, opp mot 30 mm i mest utsatt område.
Liten kuling fra vest., endring til bris fra vest om kvelden.
-8 °C til -3 °C på 1100 moh.
Plussgrader opp til 400 moh.
Skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no
2 - 6 mm nedbør i døgnet.
Bris fra nord.
-10 °C til -4 °C på 1100 moh.
Plussgrader opp til 300 moh natt til mandag.
Delvis skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Svartisen / RANA

Snø

12.04.2021 kl. 08:01

3 moh

Gøran@ObsKorps (****)

Vær

Snø 0 °C fra S ↑ 100% skyer Nedbør som snø til havnivå nå på morgenen. Lite eller ingen vind fra S/SØ. Temperatur rundt 0grader, over bustneslia -1 (@200moh)

Snødekke

Ikke snøfokk 5 cm nysnø Nysnøgrense på 0 moh Litt tørr løssnø (1-10cm) Fuktig

ObsID: 267079

Svartisen / BEIARN

Snø

10.04.2021 kl. 14:39

1379 moh

powpow (Ukjent)

Bilde Av Skredhendelse
Bilde 1 av 3 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  powpow
Bilde Av Skredhendelse
Bilde 2 av 3 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  powpow
Bilde Av Skredhendelse
Bilde 3 av 3 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  powpow

Skredhendelse

10. apr 14:30 Tørt flakskred 4 - Svært store Fjernutløst SV-vendt 100 cm høy og 600 m bred bruddkant Nær rygg ned mot Skjelåtindbreen

Ulykke/hendelse

Snø Ingen skredtatt, men nære på Topptur

ObsID: 266766

Svartisen / GILDESKÅL

Snø

10.04.2021 kl. 14:00

907 moh

LeneP@forsvaret (***)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 2 Av:  Faretegn Opphavsrett:  LeneP@forsvaret Kommentar:  Sterk vind i fjellet ved Galtskartind. Mye tilgjengelig løssnø for vindtransport. Sporene våre blåste igjen iløpet av få minutter.
Bilde Av Vær
Bilde 2 av 2 Av:  Vær Opphavsrett:  LeneP@forsvaret Kommentar:  500moh rett sør for Oterstranda sv ovenfor Laksådalvatnet

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Område: Generelt på fjellet

Vær

Snø -1 °C 10 m/s fra SV ↗ 100% skyer Blåste frisk bris men i kastene var det vanskelig å stå oppreist. Fra kl 13 til 16 økte vinden og den kom fra varierende retninger men hovedsak fra sørvest. Snøbygeaktivitet med tildels svært dårlig sikt. Ved havnivå 2 plussgrader, ved 1000moh minus 1 grad.

Snødekke

Kraftig snøfokk Nysnøgrense på 0 moh. Snøgrense på 0 moh Svært mye tørr løssnø (>30cm) Tørr Mye tørr nysnø generellt i området fra havnivå. Kl 11 var det tørr snø ved havnivå og tildels blå himmel. Kl 12 fra ca 300moh økte vinden på fra SV langs Galtskarelva. Kl 17 var snøen fra 400moh og ned til havnivå blitt fuktig. Mye bygeaktivitet i fjellene omkring og vindfokk.

ObsID: 266791

Svartisen / RANA

Snø

10.04.2021 kl. 12:40

1357 moh

Gøran@ObsKorps (****)

Bilde Av Tester
Bilde 1 av 1 Av:  Tester Opphavsrett:  Gøran@ObsKorps

Skredproblem

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Lett å løse ut N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV lokale forskjeller på vindretning i regionen i dag, gikk hele dagen med vind fra N- sektor, mens det har blåst fra V/ SV ute ved kysten (værstasjon Sjonfjellet)

Skredfarevurdering

2 Moderat mye løs ubundet snø tilgjengelig for transport i høyden nå, ble flyttet på mye snø iløpet av dagens tur. (oppspor var føyka igjen da jeg kjørte ned) Så det dannes nå myke fokksnøflak i flere eksposisjoner i høyden. Dette da det i regionen har vært vind av forskjellig retning i dag. Gravde to profiler med belastningstester i dag, en SSØ vendt på ca 1150 moh og en Ø vendt på ca 1350moh. Det ser ut som vi har vedvarende svakt lag med overflaterim mellom lag av fokksnø i Ø eksposisjoner i høyden (over 800moh) Fant ikke dette laget i profil som var mere sørvendt. Har tidligere funnet overflaterim på ca 1200moh (se profil gravd høgtuva 28.03) Så det virker som dette har litt utbredelse høyt og på indre deler av regionen. Eldre vedvarende svake lag under skare virker være godt beskyttet, og ikke aktive nå, det gikk til brudd i dette laget i LBT med liten tilleggslast på 1150moh, men på 1350 måtte det noen fler kakk til for at det skulle å til brudd. Med mere påfyll av snø kombinert med vind, kan økt pålagring i østvendte sider føre til at tilleggslast bli stor nok så svakt lag av overflaterim kan påvirkes, og det kan gå naturlig utløste tørre flakskred str 2-3 i høyden. Nedbør som regn opp til mildværsgdrense kan føre til at bindinger svekkes og et kan gø våte skred i flere eksposisjoner. FG vil øke i takt med nedbørintensitet. Gunstig temperatur gjør at snøpakken stabiliserer seg raskt når været roer seg ned. Varslet faregrad er riktig FG og skredproblem stemmer veldig bra med dagens observasjon

Faretegn

Drønn i snøen ett drønn i snøen, relativt stort. Virket som det var det tynne skarelaget under fokksnøen som gav etter med økt tillegslast skiløper. På ryggformasjon ca 1200moh

Fersk vindtransportert snø fokket lett til moderat i høyden

Vær

Ikke nedbør -3 °C 6 m/s fra N ↓ 10% skyer ingen nedbør, vind fra N-sektor gjennom hele turen. Tilskyende utover dagen og stigende temperatur i lavlandet. (temperatur ved parkering 3varmegrader da jeg kom til bilen)

Tester

CTH21@18cmQ2 Middels gikk til brudd i samme lag som i LBT (svakt lag av kant/overflaterim mellom fokksnøflak)

LBT@39cmQ2 Gikk til brudd i vsl kant under skare, stor tilleggslast

LBT@18cmQ2 Gikk til brudd i svakt lag av kant/overflaterim mellom fokksnøflak

Skredaktivitet

10. apr. 6-12 Våte løssnøskred 1 - Små. Naturlig utløst Noen bratte heng. SØ, S, SV. Over 500 moh løpet av dagen har det gått mange mindre (str1) naturlig utløste løssnøskred i bratte solhellinger

Snøprofil

7 cm 4F DF D, 11 cm 1F-P RGwp D, 0,5 cm 4F FC/SH D Hele laget Dette laget fant jeg da jeg gjorde belastningstester, så veldig tynt lag, men rester av overflaterim på bruddflate og på underside av overliggende lag, 10 cm 1F-P RGwp D, 1,5 cm P MFcr, 2 cm 1F FC 1 mm D, 2 cm P MFcr, 4 cm 1F FC/DH 1 mm/2 mm D, 28 cm P MF 1 test knyttet til snøprofilen Gravde ikke så dypt da det er i øverste del av snøpakken som hovedproblemet ligger

ObsID: 266718

Svartisen / RANA

Snø

10.04.2021 kl. 11:18

1136 moh

Gøran@ObsKorps (****)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 7 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Gøran@ObsKorps Kommentar:  Vestvendt side
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 7 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Gøran@ObsKorps
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 7 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Gøran@ObsKorps Kommentar:  Jarfjellet nordvendt
Bilde Av Snøprofil
Bilde 4 av 7 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Gøran@ObsKorps Kommentar:  1f/p fokksnø 44cm, 2xm skare, ca 10cm kant 0,7mm, 2,5 cm skare, 10cm kant/beger 1mm, 70cm skare/ smelteomvandls
Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 5 av 7 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Gøran@ObsKorps
Bilde Av Tester
Bilde 6 av 7 Av:  Tester Opphavsrett:  Gøran@ObsKorps
Bilde Av Snøprofil
Bilde 7 av 7 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Vær

Ikke nedbør -3 °C 4 m/s fra NØ ↙ 10% skyer Økende vind i høyden, fra N sektor

Snødekke

Lett snøfokk 5 cm nysnø Nysnøgrense på 0 moh. Snøgrense på 0 moh Litt tørr løssnø (1-10cm) Tørr Har gått opp til denne høyden i løs vindpåvirka snø. Ligger ca 10-15 cm løst på hardere underliggende lag. (Fra parkering og opp til denne høyde) mere innblåst snø i lesider.

Tester

LBT@48cmQ2 Gikk til brudd i svakt lag av kant mellom skarelag, hardt overliggende flak, krystall 1mm, q2 bruddflate, liten tilleggslast. 2. kakket

Skredaktivitet

10. apr. I løpet av dagen Våte løssnøskred Noen (2-5). 1 - Små. Naturlig utløst Noen bratte heng. SØ, S, SV. Over 500 moh

Snøprofil

44 cm 1F-P RGwp D, 2 cm P MFcr, 10 cm 1F FC 1 mm D, 2,5 cm P MFcr, 8 cm 1F FC/DH 1 mm/2 mm, 70 cm P MFcr -6,4 °C @ 10 cm, -6,3 °C @ 20 cm, -5,7 °C @ 30 cm, -4,9 °C @ 40 cm, -4,3 °C @ 50 cm, -3,4 °C @ 70 cm, -2,9 °C @ 90 cm, -2,6 °C @ 110 cm, -2,3 °C @ 130 cm

ObsID: 266683

Svartisen / RANA

Snø

10.04.2021 kl. 08:37

211 moh

Gøran@ObsKorps (****)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 1 Av:  Vær Opphavsrett:  Gøran@ObsKorps

Vær

Ikke nedbør -2 °C 60% skyer Oppholdsvær med litt lett snø i lufta, lite eller ingen vind fra S/SØ. Noen få kuldegrader

Snødekke

107 cm totalt Ikke snøfokk 3 cm nysnø Nysnøgrense på 0 moh. Snøgrense på 0 moh Litt tørr løssnø (1-10cm) Tørr

ObsID: 266645

Svartisen / BEIARN

Snø

09.04.2021 kl. 14:27

998 moh

André@obskorps (***)

Bilde Av Tester
Bilde 1 av 4 Av:  Tester Opphavsrett:  André@obskorps
Bilde Av Tester
Bilde 2 av 4 Av:  Tester Opphavsrett:  André@obskorps
Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 3 av 4 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  André@obskorps
Bilde Av Snøprofil
Bilde 4 av 4 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Skredproblem

Tørre flakskred Kantkornet snø ved bakken Over en meter Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Svært vanskelig å løse ut 4 - Svært store N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV over 900 moh Kantkornlaget ligger dypt og virker ikke å være spesielt aktivt. Adam sier FG3 men det føles litt mye ut samtidig som med uflaks og dårlig timing kan det gå svært store skred da utbredelsen på det vedvarende svake laget over 900moh er tilstede.

Tørre flakskred Kantkornet snø under skarelag Innen en meter Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Svært vanskelig å løse ut 2 - Middels N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV over 900 moh

Tørre flakskred Dårlig binding mellom lag i fokksnøen Innen en halv meter Det overliggende laget er mykt. Vanskelig å løse ut 1 - Små N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV over 500 moh Østlige heng binder fokksnøen godt, vestlige heng som har fått pålagring med østavinden i løpet av dagen har ikke blitt testet godt nok til å gi et klart innblikk i bindingene i disse hengene og forventes å være litt mer ustabile.

Skredfarevurdering

2 Moderat Varslingen på varsom er god og dekker mine observasjoner i løpet av dagen. Fokksnøen stabiliserer seg, vedvarende svakt lag er tilstede men her svært vanskelig å påvirke. Varslet faregrad er riktig Vanskelig å bedømme hvordan behandle det vedvarende svake laget i høyden.

Vær

Snø -7,4 °C fra Ø ← 95% skyer

Faretegn

Ingen faretegn observert

Snødekke

170 cm totalt Lett snøfokk 10 cm nysnø Nysnøgrense på 0 moh. Snøgrense på 0 moh Litt tørr løssnø (1-10cm) Tørr Ingen snøfokk i lavlandet. Så på toppene at det blåste østlig vind. Solpåvirket i sør opp til skoggrensa i sør, tør og fin i nord. Ligger på vått underlag opp til 500moh. Derfra opp er det tørr fokksnø som binder godt. Q2,Q3 på alle håndterer.

Tester

ECTX God To skarelag med kantkorn mellom ca 50cm ned. Gikk i brudd når jeg tok bort foksnø over men forplantet seg ikke. Kantkornlaget i bunn gikk på harde slag fra siden.

Skredaktivitet

7. apr. I løpet av dagen Tørre flakskred Noen (2-5). 1 - Små. Naturlig utløst Noen bratte heng. SV, V. Mellom 900 moh og 600 moh Ser noen nedsnødde gammel skred, ser ut som 2-3 dager gamle ut.

9. apr. I løpet av dagen Ingen skredaktivitet

Snøprofil

12 cm 4F DF 1 mm D, 10 cm 1F RG 1 mm D, 34 cm P RG 0 mm D, 1 cm K MFpc 1 mm D, 1 cm 1F FCxr 1 mm D, 3 cm K MFpc 1 mm D, 38 cm P RG 0 mm D, 36 cm 1F/1F FCxr/DHxr 3 mm/3 mm D -5,6 °C @ 0 cm, -7,1 °C @ 10 cm, -7 °C @ 20 cm, -6,1 °C @ 30 cm, -5,4 °C @ 40 cm, -4,8 °C @ 50 cm, -4,3 °C @ 60 cm, -4,2 °C @ 70 cm, -3,8 °C @ 80 cm, -3,6 °C @ 90 cm, -3,5 °C @ 100 cm, -3,7 °C @ 110 cm, -3,5 °C @ 120 cm, -2,6 °C @ 130 cm

ObsID: 266577

Svartisen / BEIARN

Snø

09.04.2021 kl. 14:26

998 moh

isebak (Ukjent)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 6 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  isebak
Bilde Av Vær
Bilde 2 av 6 Av:  Vær Opphavsrett:  isebak
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 6 Av:  Snødekke Opphavsrett:  isebak
Bilde Av Snødekke
Bilde 4 av 6 Av:  Snødekke Opphavsrett:  isebak
Bilde Av Tester
Bilde 5 av 6 Av:  Tester Opphavsrett:  isebak
Bilde Av Snøprofil
Bilde 6 av 6 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Skredproblem

Tørre flakskred Kantkornet snø ved bakken Over en meter Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Svært vanskelig å løse ut 4 - Svært store N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV over 900 moh Det er svært vanskelig å påvirke det svake laget. Det løsnet ikke på ect, men ved hardt slag i siden løsnet det, og det propagerer.

Tørre flakskred Kantkornet snø under skarelag Innen en meter Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Svært vanskelig å løse ut 2 - Middels N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV over 900 moh

Tørre flakskred Dårlig binding mellom lag i fokksnøen Innen en halv meter Det overliggende laget er mykt. Vanskelig å løse ut 1 - Små N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV over 500 moh Vi har ikke fått testet vestlige himmelretninger godt nok, som har blitt pålagret med snø fra øst.

Skredfarevurdering

2 Moderat Fokksnøen der vi var i dag har stabilisert seg godt, men pålagring fra øst kan ha dannet ustabil fokksnø i vestvendte heng. Kan få store skred på vedvarende svake lag i høyden, men disse er vanskelig å løse ut. Varsom-varselet stemmer godt med mine observasjoner fra i dag. Dersom vi får en rask temperaturøkning/mye nedbør vil vi kunne få store skred på vedvarende svake lag i høyden. Når det gjelder fokksnøen, vil denne stabilisere seg raskt nå som det er gunstige temeraturer. Varslet faregrad er riktig

Vær

Snø 7,6 °C 4 m/s fra Ø ← 95% skyer En liten trekk i ansiktet, noen kast innimellom med sterkere vindstyrke. Så snøføyk på toppene. Noe snøbyger med lett dryss innimellom.

Snødekke

170 cm totalt Lett snøfokk 10 cm nysnø Nysnøgrense på 0 moh. Snøgrense på 0 moh Mye tørr løssnø (10-30cm) Tørr Nysnø som var litt vindpåvirket i høyden, men fortsatt myk å kjøre ski i. Snøen var solpåvirket opp til skoggrensa i østlig til sørlig sektor ca. Ved omtrent 500 moh var underlaget vått, men snøen oppå tørr.

Tester

ECTX God To skarelag med kantkorn mellom gikk i brudd på 50 cm dyp dersom man fjernet fokksnøen på toppen. Forplantet seg ikke. Kantkornlag i bunnen gikk på harde slag i siden.

Snøprofil

12 cm 4F DF 1 mm D, 10 cm 1F RG 1 mm D, 34 cm P RG 0 mm D, 1 cm K MFpc 1 mm D, 1 cm 1F FCxr 1 mm D, 3 cm K MFpc 1 mm D, 38 cm P RG 0 mm D, 36 cm 1F FCxr/DHxr 3 mm D -5,6 °C @ 0 cm, -7,1 °C @ 10 cm, -7 °C @ 20 cm, -6,1 °C @ 30 cm, -5,4 °C @ 40 cm, -4,8 °C @ 50 cm, -4,3 °C @ 60 cm, -4,2 °C @ 70 cm, -3,8 °C @ 80 cm, -3,6 °C @ 90 cm, -3,5 °C @ 100 cm, -3,7 °C @ 110 cm, -3,5 °C @ 120 cm, -2,6 °C @ 130 cm 1 test knyttet til snøprofilen

ObsID: 266578

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org