Snøskredvarsel for Svartisen mandag 10.05.2021

2
Moderat
Publisert:

Sol og høye temperaturer svekker snødekket. Naturlig utløste skred våte skred kan ventes og økende varme kan svekke vedvarende svake lag.

Høyeste faregrad per dag:
Illustrasjon av ferdselsråd Våt overflate: I store bratte heng med våt snø bør du gradvis bevege deg på skrå for å unngå å bli tatt av skred som du selv eller andre i gruppen løser ut.
Illustrasjon av ferdselsråd Tørr overflate: Unngå terreng brattere enn 30 grader og utløpsområder der skredproblemet er til stede.
Illustrasjon av ferdselsråd Tørr overflate: NB, det er svært vanskelig å vite hvor skredproblemet er.
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terrengfeller.

Våt snø (løssnøskred)

Ubunden snø

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Naturlig utløst
Noen bratte heng

Vedvarende svakt lag (flakskred)

Kantkornet snø over skarelag

Les mer om skredproblemet
3 - Store
Stor tilleggsbelastning
Få bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Oppdatert mandag morgen: Når solen titter frem allerede fra morgenen av og med stigende temperaturer vil det gå naturlig utløste våte skred i nysnøen fra helgen. Om varmen og fuktigheten trenger ned i til vedvarende svake lag, kan det løsne større skred. Utbredelsen av vedvarende svake lag er usikkert og kan variere med himmelretning og høyde.
Bygevær fredag og lørdag har lagt igjen vindtransportert snø av varierende hardhet i leområder over 350 moh. Den nyeste fokksnøen har lagt seg over en hard og smelteomvandlet overflate der overflaten tidligere har vært påvirket av mildvær og sol, men på mindre solutsatte steder ligger den ferske fokksnøen over fokksnø fra tidligere i uken. Den ferske fokksnøen binder seg i utgangspunktet godt til det gamle snødekket.
Det finnes kantkorn i overgangen mellom gammel skare og fokksnø høyt i snødekket. Utbredelsen kan variere i ulike himmelretninger og høyder. Det er få observasjoner og usikkerhet rundt utbredelse av et slikt lag i snøen. I høyfjellet, over 800 moh, er det fortsatt et vedvarende svakt lag av kantkorn dypt i snødekket. Laget ligger under opptil flere lag med is, og er generelt svært vanskelig å påvirke.
Ingen nedbør av betydning.
Bris fra sørvest.
-8 °C til -1 °C på 1100 moh.
Delvis skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no
Ingen nedbør av betydning.
Bris fra øst.
-5 °C til 2 °C på 1100 moh.
Delvis skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Svartisen / MELØY

Snø

09.05.2021 kl. 17:17

924 moh

Christen@norskluftambulanse (***)

Bilde Av Skredhendelse
Bilde 1 av 4 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  Christen@norskluftambulanse Kommentar:  Løsnet over konveks parti.
Bilde Av Skredhendelse
Bilde 2 av 4 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  Christen@norskluftambulanse Kommentar:  Skred sett ovenfra.
Bilde Av Skredhendelse
Bilde 3 av 4 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  Christen@norskluftambulanse Kommentar:  Hardhet i skredmassene var F.
Bilde Av Skredhendelse
Bilde 4 av 4 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  Christen@norskluftambulanse Kommentar:  Glidebanen til skredet var 4F.

Skredhendelse

9. mai 17:25 (+02:00) Tørt flakskred 1 - Små Personutløst N-vendt Nedføyket svakt lag med nysnø 30 cm høy og 50 m bred bruddkant Brattheng

Ulykke/hendelse

Snø Påvirket ingenting Topptur

Faretegn

Ferske skred Område: På dette stedet

ObsID: 271783

Svartisen / MELØY

Snø

09.05.2021 kl. 15:04

877 moh

LeneP@forsvaret (***)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 2 Av:  Vær Opphavsrett:  LeneP@forsvaret
Bilde Av Tester
Bilde 2 av 2 Av:  Tester Opphavsrett:  LeneP@forsvaret

Tester

ECTPV@25cmQ1 Dårlig Ved frigjøring av søylen i bakkant løsner øverste 25cm. Laget som løsner er mykt. 25cm nysnø med F hardhet. Løsner på nedføyket nysnø over ett 2 cm skarelag. Skarelaget løsner også når vi frigjør dette etterpå. Finner nedføyket nysnø også under skarelag. Deretter 60 cm 4F RG under skarelag, deretter gammel smeltepakke.

LBT@25cmQ1 Løsnet ved frigjøring. 25 cm F hard nysnø på toppen av 2cm skarelag. Ligger nedføyket nysnø over skaren som det løsnet på.

Vær

Ikke nedbør 4 °C 3 m/s fra SV ↗ 50% skyer Bygevær i området siste døgn.

ObsID: 271777

Svartisen / RANA

Snø

09.05.2021 kl. 14:30

989 moh

Kenneth Lauvås (Ukjent)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 2 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Kenneth Lauvås
Bilde Av Snøprofil
Bilde 2 av 2 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Tester

CTV@20cmQ1 Dårlig Lag 0-20 cm over kantkorn gle ut ved isolering uten tilleggsbelastning. Glir svært lett.

Vær

Ikke nedbør 0 °C 15% skyer

Skredproblem

Tørre flakskred Nedsnødd eller nedføyket kantkornet snø Innen en halv meter Det svake laget bryter både lett og glatt. Det overliggende laget er mykt. Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Svært lett å løse ut 3 - Store V

Skredfarevurdering

3 Betydelig Svært enkelt å skape brudd i øverste 20 cm i dette henget. Varslet faregrad er for lav

Snøprofil

20 cm DF, 5 cm 4F DH, 30 cm K IF 1 test knyttet til snøprofilen Profil øverste 55 cm. Islag under dette som er vanskelig å hakke gjennom

ObsID: 271785

Svartisen / RANA

Snø

08.05.2021 kl. 11:53

870 moh

Gøran@ObsKorps (****)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 7 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Gøran@ObsKorps
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 7 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Gøran@ObsKorps
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 7 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Gøran@ObsKorps
Bilde Av Snødekke
Bilde 4 av 7 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Gøran@ObsKorps
Bilde Av Tester
Bilde 5 av 7 Av:  Tester Opphavsrett:  Gøran@ObsKorps
Bilde Av Faretegn
Bilde 6 av 7 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Gøran@ObsKorps Kommentar:  Spor føyka igjen iløpet av en halv time- time
Bilde Av Snøprofil
Bilde 7 av 7 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Tester

LBT@45cmQ1

Vær

Ikke nedbør 3 °C 5 m/s fra V → 80% skyer Bygevær fra V med nedbør som snø i høyden

Skredproblem

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Lett å løse ut 1 - Små NØ, Ø, SØ over 600 moh

Snødekke

Lett snøfokk 5 cm nysnø Nysnøgrense på 0 moh. Snøgrense på 200 moh Vindpakket myk Fuktig I høyden vindpakket myk DM snøoverflate. Ferske nysnøflak har bundet seg godt til underliggende eldre fokksnø. Mellom fokksnø og eldre smelteomvandla snø er det et vedvarende svakt lag med kant. Dette laget var DM

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Område: Generelt på fjellet

Skredaktivitet

8. mai. I løpet av dagen (+02:00) Ingen skredaktivitet

Skredfarevurdering

2 Moderat Ferske myke nysnøflak virker være hovedproblemet her nå. Men gunstig temperatur virker stabilisere disse lagene relativt raskt. Ferske flak virket her å ha festet seg til underliggende eldre fokksnø. Men høyere (fra ca 1000moh og opp) kan fersk fokksnøog den eldre fokksnøen være tørrere, så flak fester seg ikke så raskt til hverandre som på høyde hvor jeg gravde profil. I LBT gikk det til brudd i vsl kant mellom eldre smelteomvandla snø og fokksnø dannet for ei uke siden. Måtte stor tilleggslast til (harde slag fra siden) for at det skulle gå til brudd, så her virket dette laget være vanskelig å påvirke nå. Stigende temperatur og kanskje nedbør som regn opp til fjelltopphøyde, kan gjøre at bindinger svekkes og at vi får fukting av vsl over skare med resultat at vi kan få naturlig utløste skred, str2-3 i flere eksposisjoner (avhengig av hvor mye pålagring av fokksnø over den gamle pakken) Fokksnø i høyden vil stabilisere seg. I solhellinger vil bindinger svekkes av kraftig solinnstråling, og vi kan få naturlig utløste våte skred. Varslet faregrad er riktig Skredproblem og fg stemmer veldig bra

Snøprofil

5 cm 1F-P DFdc D-M, 11 cm 1F DF D-M, 9,5 cm 1F-P DF D-M, 3 cm 1F DF D-M, 11 cm 1F-P/P RG D-M, 1 cm P MFcr, 2 cm 1F FC 1 mm D-M, 1 cm P MFcr, 2 cm 1F FC 1 mm D-M Nedre del, 20 cm K MF -0,1 °C @ 1 cm, -0,2 °C @ 10 cm, -0,5 °C @ 20 cm, -0,3 °C @ 30 cm, -0,3 °C @ 40 cm, -0,1 °C @ 50 cm, -0,1 °C @ 60 cm Gravde bare ned til og litt dypere i den gamle knallharde smelteomvandla snøen

ObsID: 271683

Svartisen / RANA

Snø

08.05.2021 kl. 11:11

743 moh

Gøran@ObsKorps (****)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 1 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Gøran@ObsKorps

Snødekke

Lett snøfokk Vindpakket myk Fuktig Myke fuktige nysnø/ fokksnøflak ca 5 cm tykk på 10-15cm DM løs snø(her)

ObsID: 271655

Svartisen / RANA

Snø

08.05.2021 kl. 10:03

218 moh

Gøran@ObsKorps (****)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 3 Av:  Vær Opphavsrett:  Gøran@ObsKorps
Bilde Av Vær
Bilde 2 av 3 Av:  Vær Opphavsrett:  Gøran@ObsKorps
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 3 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Gøran@ObsKorps

Vær

Ikke nedbør 3 °C 4 m/s fra V → 50% skyer Bygevær fra V med nedbør som snø(sludd) til havnivå, nå på morgenen. Fortsatt lave nattetemperaturer.

Snødekke

Ikke snøfokk 2 cm nysnø Nysnøgrense på 0 moh. Snøgrense på 200 moh Våt løssnø Fuktig Må opp til ca 200-250moh for å finne snø nok til å ta på skiene

ObsID: 271644

Svartisen / Fv. 7438 Sandneslia”

Snø

07.05.2021 kl. 18:23

2 moh

skred@Geopraevent/Wyssen-TFFK (A)

Skredhendelse

7. mai 18:22 (+02:00) Ukjent Ukjent Naturlig utløst Ø-vendt Skredet startet på 245 moh og sluttet på 118 moh Ukjent Sandneslia Hendelsen er detektert automatisk. Koordinater for start- og stopposisjon er beregnet automatisk og kan avvike fra korrekt posisjon. Skredet er detektert av dopplerradar som måler hastighet, signalstyrke og varighet på skredbevegelsen som er innenfor radarens måleområde. Størrelsen på skredet er beregnet ut fra disse parameterne. Skredet varte ifølge målingene i 38 sekunder.

ObsID: 271603

Svartisen / MELØY

Snø

07.05.2021 kl. 18:12

710 moh

LeneP@forsvaret (***)

Bilde Av Tester
Bilde 1 av 2 Av:  Tester Opphavsrett:  LeneP@forsvaret
Bilde Av Tester
Bilde 2 av 2 Av:  Tester Opphavsrett:  LeneP@forsvaret

Tester

ECTN26@40cmQ1 God Løsnet på hagl.

ObsID: 271602

Svartisen / MELØY

Snø

07.05.2021 kl. 16:13

910 moh

LeneP@forsvaret (***)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 3 Av:  Vær Opphavsrett:  LeneP@forsvaret Kommentar:  Galtskartind i venstre side av bildet.
Bilde Av Tester
Bilde 2 av 3 Av:  Tester Opphavsrett:  LeneP@forsvaret
Bilde Av Snøprofil
Bilde 3 av 3 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Tester

ECTN22@25cmQ2 God Ser ut som det ligger nedføyket nysnø der brudd gikk.

LBT Ingen utslag på lbt

Vær

Ikke nedbør 5 °C 2 m/s fra Ø ← 50% skyer Ser at drt går bygevær i fjellene omkring oss. Gikk byger i området i går.

Notater

Ikke funnet kantkorn i snødekket på observasjonspunkt.

Snødekke

240 cm totalt Ikke snøfokk 1 cm nysnø Nysnøgrense på 40 moh. Snøgrense på 40 moh Våt løssnø Fuktig Mer enn 240cm snødybde der vi gravde.

Snøprofil

10 cm 4F MF M, 20 cm 1F RG M, 10 cm P RG M, 10 cm 1F RG M, 50 cm K MFcr M Over 240cm snødybde. Grov ca 1m dypd. På 50 cm møtte vi gammel smeltepakke som er veldig hard.

ObsID: 271598

Svartisen / LURØY

Snø

07.05.2021 kl. 12:15

788 moh

Kenneth Lauvås (Ukjent)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 2 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Kenneth Lauvås Kommentar:  8 cm lag med lite temperaturpåvirket nysnø på 20 cm. CT14@20cm
Bilde Av Snøprofil
Bilde 2 av 2 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Tester

CTM14@20cmQ2 Middels CT14@20cm

Faretegn

Stort snøfall Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: 30-40 cm snøfall i aldersundet forrige helg

Mye vann i snøen Område: Generelt på fjellet

Ferske sprekker Område: I dalen/fjorden

Skredfarevurdering

2 Moderat

Snøprofil

20 cm DF, 10 cm PP, 20 cm DF, 40 cm IF 1 test knyttet til snøprofilen

ObsID: 271607

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org