Snøskredvarsel for Svartisen onsdag 12.05.2021

2
Moderat
Publisert:

Soloppvarming av snøoverflaten gir økende risiko for våte løssnø- og flakskred. Det finnes vedvarende svake lag i snødekket. Vær oppmerksom på skavlbrudd.

Høyeste faregrad per dag:
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå langvarig opphold i terreng brattere enn 30 grader med våt snø. Unngå også utløpssoner under slikt terreng.
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terrengfeller.

Våt snø (løssnøskred)

Ubunden snø

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Naturlig utløst
Noen bratte heng

Våt snø (flakskred)

Kantkornet snø over skarelag

Les mer om skredproblemet
3 - Store
Naturlig utløst
Få bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Sol og stigende temperaturer fører til økt fare for naturlig utløste våte skred, særlig der nedbøren kom som snø tirsdag. Etter hvert som varmen og fuktigheten trenger ned til de vedvarende svake lagene kan det løsne større, våte flakskred. Faren for glideskred og skavlebrudd øker med stigende temperaturer.
Milde dagtemperaturer, tidvis sol og nedbør som regn har fuktet opp snøoverflaten til godt over skoggrensen. Det begynner å bli barflekker, selv på de høyeste fjelltoppene. I skyggefulle partier over skoggrensen kan det være tørr snø under den fuktige overflaten. I skogen er snødekket gjennomfuktet.
Det finnes kantkorn i overgangen mellom gammel skare og fokksnø høyt i snødekket. Utbredelsen kan variere i ulike himmelretninger og høyder. Det er få observasjoner og usikkerhet rundt utbredelse av et slikt lag i snøen. I høyfjellet, over 800 moh, er det fortsatt et vedvarende svakt lag av kantkorn dypt i snødekket. Laget ligger under opptil flere lag med is, og er generelt svært vanskelig å påvirke.
5 mm i døgnet, opp mot 12 mm i mest utsatt område.
Frisk bris fra øst, endring til bris fra sørvest om ettermiddagen.
-2 °C til 4 °C på 1100 moh.
Skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no
0-3 mm nedbør i døgnet.
Bris fra sørøst.
1 °C til 6 °C på 1100 moh.
Skyet.
Mest nedbør i indre strøk

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Svartisen / Fv. 7438 Sandneslia”

Snø

11.05.2021 kl. 20:50

2 moh

skred@Geopraevent/Wyssen-TFFK (A)

Skredhendelse

11. mai 20:50 (+02:00) Ukjent Ukjent Naturlig utløst Ø-vendt Skredet startet på 277 moh og sluttet på 174 moh Ukjent Sandneslia Hendelsen er detektert automatisk. Koordinater for start- og stopposisjon er beregnet automatisk og kan avvike fra korrekt posisjon. Skredet er detektert av dopplerradar som måler hastighet, signalstyrke og varighet på skredbevegelsen som er innenfor radarens måleområde. Størrelsen på skredet er beregnet ut fra disse parameterne. Skredet varte ifølge målingene i 22 sekunder.

ObsID: 272058

Svartisen / RANA

Snø

11.05.2021 kl. 17:59

904 moh

Gøran@ObsKorps (****)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 10 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Gøran@ObsKorps
Bilde Av Tester
Bilde 2 av 10 Av:  Tester Opphavsrett:  Gøran@ObsKorps
Bilde Av Tester
Bilde 3 av 10 Av:  Tester Opphavsrett:  Gøran@ObsKorps
Bilde Av Vær
Bilde 4 av 10 Av:  Vær Opphavsrett:  Gøran@ObsKorps
Bilde Av Snødekke
Bilde 5 av 10 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Gøran@ObsKorps
Bilde Av Snødekke
Bilde 6 av 10 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Gøran@ObsKorps
Bilde Av Snødekke
Bilde 7 av 10 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Gøran@ObsKorps
Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 8 av 10 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Gøran@ObsKorps Kommentar:  Ser ut som det har løsnet under svart berg
Bilde Av Snødekke
Bilde 9 av 10 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Gøran@ObsKorps Kommentar:  Sørvendt side ved Tverrvatnet (veien går på ca 500moh)
Bilde Av Snøprofil
Bilde 10 av 10 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Snøprofil

19 cm 4F/1F MF W, 12 cm P MFcr, 4 cm 1F FC W, 35 cm P RG/MF M Fortsatt "hvit" snø, men fuktig så begynnende smelteomvandlet, 24 cm P MF, 26 cm P MF/MFsl V -0,1 °C @ 10 cm, -0,1 °C @ 20 cm, -0,1 °C @ 30 cm, -0,1 °C @ 40 cm, -0,1 °C @ 50 cm, -0,1 °C @ 70 cm, -0,1 °C @ 90 cm, -0,1 °C @ 110 cm

Snødekke

50 cm totalt Ikke snøfokk Snøgrense på 100 moh Våt løssnø Våt Øverste 15-20cm av snøoverflaten var våt, (ca 5-10cm innsynking ski) fra parkering og helt opp til topps. Snøpakken var fuktig gjennom. Mye vann i snølag ved bakken (vw) svakt lag av kant under skare var her fuktig til våt I regionen tiner det nå godt i fjellet, mere og mere bare flekker til fjelltopphøyde, i N, S og V eksposisjoner. Noe mere snø i østvendte sider, men det tiner også her. Knauser og rygger begynner å bli bare. Snøgrense kryper oppover dag for dag.

Faretegn

Mye vann i snøen Område: Generelt på fjellet

Skredaktivitet

11. mai. I løpet av dagen (+02:00) Våte løssnøskred Flere (6-10). 1 - Små. Naturlig utløst Noen bratte heng. NØ. Over 700 moh Observerte da jeg kom hjem fra tur flere ferske, mindre,(str 1) våte løssnøskred Laupen, utskarpen

Vær

Ikke nedbør 5 °C 2 m/s fra SV ↗ 96% skyer Siden i formiddag, lettskyet vær, vind fra V sektor, stigende temperatur utover dagen. I morges nedbør som regn høyt opp. (7 grader v 530moh kl 0900)

Skredfarevurdering

2 Moderat Snøpakken begynner å bli homogen og smelteomvandla i alle eksposisjoner høyt opp nå. Finnes fortsatt vedvarende svake lag i snøpakken, i høyden hvor sol og temperatur ikke har klart å fukte dette laget vil det fortsatt kunne utgjøre et skredproblem. (N og NØ eksp) Dersom vi får nedbør som regn opp til fjelltopphøyde kombinert med høye temperaturer så vil bindinger svekkes, økt tilleggslast i form av vann vil gjøre at det kan gå relativt store naturlig utløste våte flakskred i flere eksposisjoner. Om det ikke kommer regn og vi får lave nattetemperaturer, så vil dette virke stabiliserende på snøpakken (frys-smelt) Varslet faregrad er riktig Syns både fg og skredproblem stemmer veldig bra.

Tester

LBT@115cmQ3 Gikk til brudd i gjennomvått lag av beger ved bakken, kjempestor tilleggslast(måtte slå veldig hardt i siden) Da blokka falt til bakken, gikk det til brudd i lag av våt kantkornet snø under skare

Skredproblem

Våte flakskred Opphopning av vann i/over lag i snødekket Innen en halv meter Vanskelig å løse ut SØ, S, SV, V over 500 moh

Våte flakskred Kantkornet snø over skarelag Innen en halv meter Vanskelig å løse ut 3 - Store NØ, Ø, SØ over 800 moh

ObsID: 272059

Svartisen / MELØY

Snø

09.05.2021 kl. 17:17

924 moh

Christen@norskluftambulanse (***)

Bilde Av Skredhendelse
Bilde 1 av 4 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  Christen@norskluftambulanse Kommentar:  Løsnet over konveks parti.
Bilde Av Skredhendelse
Bilde 2 av 4 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  Christen@norskluftambulanse Kommentar:  Skred sett ovenfra.
Bilde Av Skredhendelse
Bilde 3 av 4 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  Christen@norskluftambulanse Kommentar:  Hardhet i skredmassene var F.
Bilde Av Skredhendelse
Bilde 4 av 4 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  Christen@norskluftambulanse Kommentar:  Glidebanen til skredet var 4F.

Faretegn

Ferske skred Område: På dette stedet

Skredhendelse

9. mai 17:25 (+02:00) Tørt flakskred 1 - Små Personutløst N-vendt Nedføyket svakt lag med nysnø 30 cm høy og 50 m bred bruddkant Brattheng

Ulykke/hendelse

Snø Påvirket ingenting Topptur

ObsID: 271783

Svartisen / MELØY

Snø

09.05.2021 kl. 15:04

877 moh

LeneP@forsvaret (***)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 2 Av:  Vær Opphavsrett:  LeneP@forsvaret
Bilde Av Tester
Bilde 2 av 2 Av:  Tester Opphavsrett:  LeneP@forsvaret

Vær

Ikke nedbør 4 °C 3 m/s fra SV ↗ 50% skyer Bygevær i området siste døgn.

Tester

ECTPV@25cmQ1 Dårlig Ved frigjøring av søylen i bakkant løsner øverste 25cm. Laget som løsner er mykt. 25cm nysnø med F hardhet. Løsner på nedføyket nysnø over ett 2 cm skarelag. Skarelaget løsner også når vi frigjør dette etterpå. Finner nedføyket nysnø også under skarelag. Deretter 60 cm 4F RG under skarelag, deretter gammel smeltepakke.

LBT@25cmQ1 Løsnet ved frigjøring. 25 cm F hard nysnø på toppen av 2cm skarelag. Ligger nedføyket nysnø over skaren som det løsnet på.

ObsID: 271777

Svartisen / RANA

Snø

09.05.2021 kl. 14:30

989 moh

Kenneth Lauvås (Ukjent)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 2 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Kenneth Lauvås
Bilde Av Snøprofil
Bilde 2 av 2 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Vær

Ikke nedbør 0 °C 15% skyer

Skredfarevurdering

3 Betydelig Svært enkelt å skape brudd i øverste 20 cm i dette henget. Varslet faregrad er for lav

Tester

CTV@20cmQ1 Dårlig Lag 0-20 cm over kantkorn gle ut ved isolering uten tilleggsbelastning. Glir svært lett.

Skredproblem

Tørre flakskred Nedsnødd eller nedføyket kantkornet snø Innen en halv meter Det svake laget bryter både lett og glatt. Det overliggende laget er mykt. Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Svært lett å løse ut 3 - Store V

Snøprofil

20 cm DF, 5 cm 4F DH, 30 cm K IF 1 test knyttet til snøprofilen Profil øverste 55 cm. Islag under dette som er vanskelig å hakke gjennom

ObsID: 271785

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org