Snøskredvarsel for Svartisen lørdag 15.05.2021

2
Moderat
Publisert:

Snødekket er vått og ustabilt, og når vedvarende svake lag blir fuktige kan det gå store skred. Vær obs på faren for våte flakskred og glideskred.

Høyeste faregrad per dag:
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå langvarig opphold i terreng brattere enn 30 grader med våt snø. Unngå også utløpssoner under slikt terreng.
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terrengfeller.

Våt snø (løssnøskred)

Ubunden snø

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Naturlig utløst
Noen bratte heng

Våt snø (flakskred)

Kantkornet snø over skarelag

Les mer om skredproblemet
3 - Store
Naturlig utløst
Få bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Det er mildt i fjellet gjennom hele døgnet og dette opprettholder faren for våte skred. Skredene kan løsne av seg selv, men også av en enkelt skiløper i bratt terreng. Vær særlig varsom i områder som er solpåvirket. Etter hvert som varmen og fuktigheten trenger ned til de vedvarende svake lagene kan det gå større, våte flakskred. Faren for glideskred og skavlbrudd øker med vedvarende mildvær.
Snøoverflaten er fuktig/våt helt til topps, men fortsatt tørr lagdeling i snødekket. Det er mildt i regionen, samt fravær av nattefrost og utstråling på grunn av overskyet vær. Snøgrensen kryper stadig oppover. Det er store variasjoner i hvor snøgrensen ligger i regionen, alt fra 50 moh til 400 moh. Lavest i indre deler og nordvendte sider. Generelt er det mest snø i østvendte leområder.
I høyfjellet, over 800 moh, er det fortsatt et vedvarende svakt lag av kantkorn dypt i snødekket. Laget ligger under opptil flere lag med is, og er generelt svært vanskelig å påvirke.
1-4 mm nedbør i døgnet.
Frisk bris fra øst.
-2 °C til 3 °C på 1100 moh.
Skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no
Ingen nedbør av betydning.
Bris fra øst.
0 °C til 6 °C på 1100 moh.
Delvis skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Svartisen / RANA

Snø

15.05.2021 kl. 11:17

1378 moh

Gøran@ObsKorps (****)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 10 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Gøran@ObsKorps
Bilde Av Vær
Bilde 2 av 10 Av:  Vær Opphavsrett:  Gøran@ObsKorps
Bilde Av Tester
Bilde 3 av 10 Av:  Tester Opphavsrett:  Gøran@ObsKorps
Bilde Av Snødekke
Bilde 4 av 10 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Gøran@ObsKorps
Bilde Av Snødekke
Bilde 5 av 10 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Gøran@ObsKorps
Bilde Av Snødekke
Bilde 6 av 10 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Gøran@ObsKorps
Bilde Av Snødekke
Bilde 7 av 10 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Gøran@ObsKorps
Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 8 av 10 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Gøran@ObsKorps
Bilde Av Snøprofil
Bilde 9 av 10 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Gøran@ObsKorps
Bilde Av Faretegn
Bilde 10 av 10 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Gøran@ObsKorps Kommentar:  Omtrent bare skum, bildet tatt på ca 1150moh

Snødekke

50 cm totalt Snøgrense på 150 moh Våt løssnø Fuktig Snøpakken virker være smelteomvandla og homogen opp til va 1000-1100moh. I høyden her hvor jeg gravde profil finnes det i ø eksp, fortsatt både skarelag og vedvarende svake lag i pakken, men også her gjennomfuktet til bakken.

Faretegn

Mye vann i snøen Område: Generelt på fjellet

Skredfarevurdering

2 Moderat Snøpakken virker være fuktet til bakken ganske høyt nå. Men høyt til fjells (over 1000moh) finnes det nok fortsatt rester av eldre vedvarende svake lag, med begerkrystaller mellom is/skarelag og ferskere smelteomvandla snø. Gikk til brudd i LBT i dette laget i dag, men pga hardt overliggende flak og at svakt lag er fuktig, så må det stor tilleggslast til for at det skal gå til brudd. Uansett dårlig binding mellom lagene rundt dette svake laget. Da jeg skulle isolere blokka løsna det også høyere opp i pakken, mellom et ferskere skare lag og overliggende smelteomvandlet snø (@24cm) Mest sannsynlig rester av det vedvarende svake laget som skapte problemer for et par uker siden. Så fortsatt har vi vedvarende svakt lag som et skredproblem, men med høye dag og nattetemperaturer vil dette laget bli fuktet enda mere og bli helt eliminert. Observerte også flere mindre skavlbrudd løpet av dagen, ingen glidesprekker/ glideskred. Høye temperaturer til fjelltopphøyde, kombinert med et relativt tynt snødekke, gjør at snøpakken blir fuktig til bakken høyt opp nå. Eventuelle svake lag blir fuktet og mister etterhvert futten. Om vi får mildvær kombinert med regn høyt opp, vil overliggende snø over skare kunne løsne og vi vil kunne få naturlig utløste våte skred i flere eksposisjoner helt opp til mildværsgrense. Varslet faregrad er riktig Fg og skredproblem stemmer veldig bra med hva jeg har observert i dag

Notater

Skriver mere om skredfarevurdering når jeg kommer ned

Skredproblem

Våte flakskred Kantkornet snø over skarelag Innen en halv meter Naturlig utløst 3 - Store N, NØ, Ø, SØ over 900 moh

Våte flakskred Opphopning av vann i/over lag i snødekket Innen en halv meter Naturlig utløst 2 - Middels N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV over 500 moh

Vær

Ikke nedbør 8,3 °C 3 m/s fra SØ ↖ 100% skyer Tilskyende utover dagen med gløtt av sol. 8,3 grader på nesten 1400moj og lite vind...

Tester

LBT@100cmQ2 Gikk til brudd på 4 kakket (kakket helt øverst på blokka) i svakt lag av kant mellom skarelag dypt i pakken

Skredaktivitet

14. mai. I løpet av dagen (+02:00) Skavl Ett (1). 1 - Små. Naturlig utløst Noen bratte heng. SØ. Over 1200 moh

Snøprofil

24 cm 1F- MF W, 4 cm P MFcr W, 13 cm 1F/4F MF/FC W, 30 cm 1F-P MF W, 4 cm 1F MF/FC W, 29 cm 1F/P MF W, 3 cm 1F DH 2 mm M, 42 cm P MFpc W -0,1 °C @ 10 cm, -0,1 °C @ 20 cm, -0,1 °C @ 30 cm, -0,1 °C @ 40 cm, -0,1 °C @ 50 cm, -0,1 °C @ 70 cm, -0,1 °C @ 90 cm, -0,1 °C @ 110 cm, -0,1 °C @ 130 cm

ObsID: 272389

Svartisen / RANA

Snø

15.05.2021 kl. 09:38

663 moh

Gøran@ObsKorps (****)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 3 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Gøran@ObsKorps Kommentar:  Vestvendt terreng
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 3 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Gøran@ObsKorps Kommentar:  Østvendt terreng
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 3 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Gøran@ObsKorps Kommentar:  Jarfjellet, nordvendt

Snødekke

Mest snø i østvendte sider, litt mindre i N , minst i V og S

ObsID: 272357

Svartisen / RANA

Snø

15.05.2021 kl. 08:17

168 moh

Gøran@ObsKorps (****)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 2 Av:  Vær Opphavsrett:  Gøran@ObsKorps
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 2 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Gøran@ObsKorps

Vær

Ikke nedbør 9 °C 4 m/s fra NØ ↙ 10% skyer Ingen nedbør, vind fra N sektor, varmegrader.

Snødekke

45 cm totalt Ikke snøfokk Snøgrense på 150 moh Våt løssnø Fuktig Flekkvis bart her, snøgrense flytter seg stadig oppover. God vannføring i bekker og elver, så det tyder på at det tiner godt nå.

ObsID: 272353

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org