Snøskredvarsel for Svartisen lørdag 22.05.2021

2
Moderat
Publisert:

Vær varsom i bratte heng med myk, våt snø. Hold avstand til skavler og fjellsider med glidesprekker.

Høyeste faregrad per dag:
Illustrasjon av ferdselsråd I store bratte heng med våt snø bør du gradvis bevege deg på skrå for å unngå å bli tatt av skred som du selv eller andre i gruppen løser ut.
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terrengfeller.

Våt snø (løssnøskred)

Ubunden snø

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Liten tilleggsbelastning
Få bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Våte løssnøskred kan løses ut av skiløpere i brattheng, spesielt utsatt er solvendte fjellsider. Våte naturlig utløste løssnøskred kan også forekomme. I områder der snøoverflaten fryser vil faren for våte løssnøskred være liten. Høyt til fjells kan det finnes vedvarende svake lag i snødekket. Sannsynligheten for at det løsner skred på eldre vedvarende svake lag er liten, men kan ikke utelukkes helt. Vær oppmerksom på store skavler og glidesprekker.
Snøoverflaten er fuktig/våt helt til topps. Regionen har i lengre tid hatt mildvær og fravær av nattefrost og utstråling på grunn av overskyet vær. Snøgrensen kryper stadig oppover og ligger på ca. 300 moh. Lavest i indre deler og nordvendte sider. Generelt er det mest snø i øst- og nordvendte leområder.
I høyfjellet, over 800 moh, kan det fortsatt noen steder være vedvarende svakt lag av kantkorn dypt i snødekket. Laget ligger under opptil flere lag med is, og er generelt svært vanskelig å påvirke.
Ingen nedbør av betydning.
Bris fra nord.
-8 °C til 4 °C på 1100 moh.
Delvis skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no
Ingen nedbør av betydning.
Bris fra nord, endring til bris fra sørøst om ettermiddagen.
-4 °C til 5 °C på 1100 moh.
Delvis skyet.
Fra ettermiddagen øst/sørøst frisk bris utsatte steder.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Svartisen / RANA

Snø

19.05.2021 kl. 08:19

3 moh

Gøran@ObsKorps (****)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 2 Av:  Vær Opphavsrett:  Gøran@ObsKorps Kommentar:  Hauknestind, Nordvendt ca 700moh, begynner å bli mye bart
Bilde Av Vær
Bilde 2 av 2 Av:  Vær Opphavsrett:  Gøran@ObsKorps Kommentar:  Mot Båsmofjellet ca 320moh, omtrent fritt for snø,

Vær

Regn 8 °C 3 m/s fra V → 100% skyer Bygevær med nedbør som regn. Varmegrader. Vind fra V sektor.

Snødekke

Snøgrense på 300 moh Høy temperatur og sol i helga etterfulgt av mildvær og regn til fjelltopphøyde siste dagene har tæret godt på snøpakken. Stor vannføring i elver tyder på st det tiner godt, og snøgrense kryper oppover dag for dag.

ObsID: 273759

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org