Snøskredvarsel for Svartisen tirsdag 25.05.2021

1
Liten
Publisert:

Generelt stabilt snødekke. I bratt terreng kan våte løssnøskred løsne av seg selv eller av skiløpere.

Høyeste faregrad per dag:
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terrengfeller i områder med løs våt snø.

Våt snø (løssnøskred)

Ubunden snø

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Naturlig utløst
Få bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Det er generelt stabile forhold. Enkelte steder kan det imidlertid være høy vannmetning i snødekket og løssnøskred kan løsne av seg selv eller av skiløpere. Vær særlig oppmerksom i bratt terreng med tilhørende terrengfeller. Skredfaren vil være størst mot ettermiddagen i forbindelse med stigende temperatur og solinnstråling. Høyt til fjells kan det finnes vedvarende svake lag i snødekket. Sannsynligheten for at det løsner skred på eldre vedvarende svake lag er liten, men kan ikke utelukkes helt. Hold god avstand til skavler og glidesprekker.
Mildvær og regn til fjelltopphøyde i begynnelsen av forrige uke tæret godt på snødekket. Dette ble etterfulgt av noe kjøligere vær i pinsehelgen frem til mandag og førte til gjenfrysing på høyfjellet. Snøgrensen kryper stadig oppover og ligger på ca. 400 moh. Den er lavest i indre deler av regionen og i nordvendte sider. Generelt er det mest snø i øst- og nordvendte leområder.
I høyfjellet, over 800 moh, i indre strøk kan det fortsatt noen steder være vedvarende svakt lag av kantkorn dypt i snødekket.
Oppholdsvær.
Bris fra sørøst.
-7 °C til 3 °C på 1100 moh.
Delvis skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no
Oppholdsvær.
Stille/svak vind fra sør.
-2 °C til 8 °C på 1100 moh.
Klarvær.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Svartisen / RANA

Snø

23.05.2021 kl. 15:30

989 moh

Kenneth Lauvås (Ukjent)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 2 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Kenneth Lauvås
Bilde Av Snøprofil
Bilde 2 av 2 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Skredfarevurdering

2 Moderat Varslet faregrad er riktig I dag ikke sett svakt lag i heng der 2 snøprofiler viste krystall for to uker siden. Høy temp siste uke. Fortsatt potensiale for våte skred i bratte spesielt S-vendte heng og potensiale for svake lag i mindre temperaturpåvirkede områder i høyden

Faretegn

Ingen faretegn observert Område: I denne fjellsiden

Vær

Ikke nedbør 6 °C fra Ø ← 15% skyer

Snødekke

60 cm totalt Ikke snøfokk 0 cm nysnø Snøgrense på 400 moh Våt løssnø Kl 1530 slush topplag, 2 cm. Mer våt snø lengre ned, sug i ski fra 500m og ned.

Skredproblem

Våte løssnøskred Ubunden snø Vanskelig å løse ut 2 - Middels SØ, S, SV

Snøprofil

40 cm P MF, 3 cm K IF, 15 cm P MF

ObsID: 274202

Svartisen / Fv. 7438 Sandneslia”

Snø

23.05.2021 kl. 12:42

2 moh

skred@Geopraevent/Wyssen-TFFK (A)

Skredhendelse

23. mai 12:41 (+02:00) Ukjent Ukjent Naturlig utløst Ø-vendt Skredet startet på 351 moh og sluttet på 193 moh Ukjent Sandneslia Hendelsen er detektert automatisk. Koordinater for start- og stopposisjon er beregnet automatisk og kan avvike fra korrekt posisjon. Skredet er detektert av dopplerradar som måler hastighet, signalstyrke og varighet på skredbevegelsen som er innenfor radarens måleområde. Størrelsen på skredet er beregnet ut fra disse parameterne. Skredet varte ifølge målingene i 42 sekunder.

ObsID: 274154

Svartisen / RANA

Snø

23.05.2021 kl. 09:00

31 moh

Gøran@ObsKorps (****)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 3 Av:  Vær Opphavsrett:  Gøran@ObsKorps
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 3 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Gøran@ObsKorps Kommentar:  Tortenviktind 1020moh
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 3 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Gøran@ObsKorps Kommentar:  Bildet tatt på Sjonfjellet ca 350moh

Vær

Ikke nedbør 7 °C 5 m/s fra Ø ← 60% skyer Ingen nedbør, tilskyende nå på morgenen. Vind fra Ø sektor

Snødekke

Snøgrense på 400 moh Fint vårvær med høye dagtemperaturer og sol tærer godt på snøpakken, snøgrense kryper oppover og det blir mer og mer bare partier i høyden i alle eksposisjoner. Fortsatt god vannføring i bekker og elver som bekrefter dette.

ObsID: 274152

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org