Snøskredvarsel for Svartisen onsdag 26.05.2021

1
Liten
Publisert:

Generelt stabilt snødekke. I bratt terreng kan våte løssnøskred løsne av seg selv eller av skiløpere.

Høyeste faregrad per dag:
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terrengfeller i områder med løs våt snø.

Våt snø (løssnøskred)

Ubunden snø

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Naturlig utløst
Få bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Det er generelt stabile forhold. Enkelte steder kan imidlertid mildvær og solinnstråling gi høy vannmetning i snødekket. Våte løssnøskred kan her løsne av seg selv eller løses ut av skiløpere. Vær særlig oppmerksom i bratt terreng med tilhørende terrengfeller. Skredfaren vil være størst i sør- og vestvendte sider om ettermiddagen i forbindelse med stigende temperatur og solinnstråling. Høyt til fjells kan det finnes vedvarende svake lag i snødekket. Sannsynligheten for at det løsner skred på eldre vedvarende svake lag er liten, men kan ikke utelukkes helt. Hold avstand til skavler og glidesprekker.
Det har i en lengre periode vært mildvær med plussgrader til fjelltopphøyde og stor snøsmelting. De siste dagene har det vært nattefrost etterfulgt av høye dagtemperaturer. Hele snødekket er nå smelteomvandlet og isotermt, med unntak av et par skarelag mot bakken. Snøgrensen kryper stadig oppover og ligger på ca. 400 moh. Den er lavest i indre deler av regionen og i nordvendte sider.
Høyt til fjells i indre strøk kan det fortsatt finnes enkelte områder med vedvarende svake lag ved bakken, men dette er usikkert.
0 mm nedbør i døgnet.
Stille/svak vind fra sør.
-2 °C til 8 °C på 1100 moh.
Plussgrader opp til 1800 moh om ettermiddagen.
Klarvær.

For oppdatert værvarsel se yr.no
0 - 1 mm nedbør i døgnet.
Bris fra sørøst.
-1 °C til 7 °C på 1100 moh.
Plussgrader opp til 1800 moh om ettermiddagen.
Delvis skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Svartisen / RANA

Snø

26.05.2021 kl. 17:58

916 moh

Gøran@ObsKorps (****)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 7 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Gøran@ObsKorps
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 7 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Gøran@ObsKorps Kommentar:  S/SV vendt terreng
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 7 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Gøran@ObsKorps Kommentar:  Vestvendt terreng,
Bilde Av Snødekke
Bilde 4 av 7 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Gøran@ObsKorps Kommentar:  Mot Okstindene
Bilde Av Tester
Bilde 5 av 7 Av:  Tester Opphavsrett:  Gøran@ObsKorps
Bilde Av Vær
Bilde 6 av 7 Av:  Vær Opphavsrett:  Gøran@ObsKorps Kommentar:  Mest skyer i Sverige..
Bilde Av Snøprofil
Bilde 7 av 7 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Snødekke

30 cm totalt Snøgrense på 450 moh Våt løssnø Våt Høye dagtemperaturer og sol gjør at det tærer på snøen. Snøgrense ligger på ca 450moh, noe høyere på ytre deler. Men det er mye bart i høyden også nå. Mest snø er det nok i øst og nordvendte terrengformasjoner. Må nok opp til ca 500moh og høyere for å finne bra skiføre. Gravde profil i en østvendt terrengformasjon, så mere snø akkurat der enn snittet for turen(som bilder tydelig viser) snøpakken var her gjennomfuktet men med rester av de gamle skarelagene.

Skredfarevurdering

1 Liten Snøpakken virker være stabil og gjennomfuktet høyt nå. Den har siste par uker vært gjennom flere runder med frys og smelt pga lave nattetemperaturer og høye dagtemperaturer. Det gikk til brudd i LBT i sjiktovergang mellom veldig våt snø og noe mere kompakt mindre våt snø. Men det måtte stor tilleggslast til for st det skulle gå til brudd. Så ikke noe svakt lag med bruddforplantningsevne. I solhellinger når sola står rett på, kan skiløper løse ut våte skred. Ingen skredaktivitet observert på dagens tur Med forventet vær vil snøen fortsette og tine, om vi får fortsatt lave temperaturer om natta så vil det ha en stabiliserende effekt ved frys og smelt. Varslet faregrad er riktig Fg og skredproblem stemmer veldig bra med hva jeg observerte i dag

Tester

LBT@66cmQ2

Skredproblem

Våte flakskred Opphopning av vann i/over lag i snødekket Innen en halv meter Lett å løse ut 2 - Middels Ø, SØ, S, SV, V over 600 moh

Vær

Ikke nedbør 6 °C 5 m/s fra NØ ↙ 5% skyer Siste dager har det vært fint vårvær, litt kjølige netter og relativt høye dagtemperaturer. Idag vind fra NØ, 10-11 grader ved parkering @530moh. 18 grader Mo i Rana

Skredaktivitet

26. mai. I løpet av dagen Ingen skredaktivitet God sikt til fjelltopphøyde i flere eksposisjoner

Snøprofil

20 cm P MF W, 1,5 cm P MFcr M-W, 20 cm P MF W, 1 cm P MFcr M-W, 28 cm P MF W-V, 23 cm P MF M-W, 20 cm P MFpc W -0,1 °C @ 10 cm, -0,1 °C @ 20 cm, -0,1 °C @ 30 cm, -0,1 °C @ 40 cm, -0,1 °C @ 50 cm, -0,1 °C @ 70 cm, -0,1 °C @ 90 cm, -0,1 °C @ 105 cm

ObsID: 274437

Svartisen / RANA

Snø

23.05.2021 kl. 15:30

989 moh

Kenneth Lauvås (Ukjent)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 2 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Kenneth Lauvås
Bilde Av Snøprofil
Bilde 2 av 2 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Snødekke

60 cm totalt Ikke snøfokk 0 cm nysnø Snøgrense på 400 moh Våt løssnø Kl 1530 slush topplag, 2 cm. Mer våt snø lengre ned, sug i ski fra 500m og ned.

Skredfarevurdering

2 Moderat Varslet faregrad er riktig I dag ikke sett svakt lag i heng der 2 snøprofiler viste krystall for to uker siden. Høy temp siste uke. Fortsatt potensiale for våte skred i bratte spesielt S-vendte heng og potensiale for svake lag i mindre temperaturpåvirkede områder i høyden

Skredproblem

Våte løssnøskred Ubunden snø Vanskelig å løse ut 2 - Middels SØ, S, SV

Vær

Ikke nedbør 6 °C fra Ø ← 15% skyer

Faretegn

Ingen faretegn observert Område: I denne fjellsiden

Snøprofil

40 cm P MF, 3 cm K IF, 15 cm P MF

ObsID: 274202

Svartisen / Fv. 7438 Sandneslia”

Snø

23.05.2021 kl. 12:42

2 moh

skred@Geopraevent/Wyssen-TFFK (A)

Skredhendelse

23. mai 12:41 Ukjent Ukjent Naturlig utløst Ø-vendt Skredet startet på 351 moh og sluttet på 193 moh Ukjent Sandneslia Hendelsen er detektert automatisk. Koordinater for start- og stopposisjon er beregnet automatisk og kan avvike fra korrekt posisjon. Skredet er detektert av dopplerradar som måler hastighet, signalstyrke og varighet på skredbevegelsen som er innenfor radarens måleområde. Størrelsen på skredet er beregnet ut fra disse parameterne. Skredet varte ifølge målingene i 42 sekunder.

ObsID: 274154

Svartisen / RANA

Snø

23.05.2021 kl. 09:00

31 moh

Gøran@ObsKorps (****)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 3 Av:  Vær Opphavsrett:  Gøran@ObsKorps
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 3 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Gøran@ObsKorps Kommentar:  Tortenviktind 1020moh
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 3 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Gøran@ObsKorps Kommentar:  Bildet tatt på Sjonfjellet ca 350moh

Snødekke

Snøgrense på 400 moh Fint vårvær med høye dagtemperaturer og sol tærer godt på snøpakken, snøgrense kryper oppover og det blir mer og mer bare partier i høyden i alle eksposisjoner. Fortsatt god vannføring i bekker og elver som bekrefter dette.

Vær

Ikke nedbør 7 °C 5 m/s fra Ø ← 60% skyer Ingen nedbør, tilskyende nå på morgenen. Vind fra Ø sektor

ObsID: 274152

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org