Snøskredvarsel for Svartisen søndag 28.11.2021

Ikke vurdert
Publisert:

Ikke vurdert

Høyeste faregrad per dag:

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Svartisen / BEIARN

Snø

28.11.2021 kl. 13:18

479 moh

André@obskorps (***)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 4 Av:  Faretegn Opphavsrett:  André@obskorps Kommentar:  Leiråtind sett fra øst mot vest.
Bilde Av Faretegn
Bilde 2 av 4 Av:  Faretegn Opphavsrett:  André@obskorps Kommentar:  Stormyrtind, sett fra sør-øst
Bilde Av Snøprofil
Bilde 3 av 4 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  André@obskorps
Bilde Av Snøprofil
Bilde 4 av 4 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Økende vind i høyfjellet

Tester

LBT@27cmQ2 Under skarelag

Vær

-4,6 °C 5 m/s fra SØ ↖ 70% skyer Økende vind i høyden

Skredproblem

Tørre flakskred Dårlig binding mellom lag i fokksnøen Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Vanskelig å løse ut 2 - Middels N, NØ, Ø, SØ over 600 moh Basert på turer i helgen. Alt under 600 har lite snø å bygge flak på.

Skredfarevurdering

2 Moderat Det har hvert stor ski aktivitet i Beiarn i helgen med mye fin skikjøring på 20-30cm 4f fast fokksnø/nysnø. Mange bratte heng har blitt kjørt og mye tester utført. Snødekket har god oppbygging med fast mot underlaget og mykere lag oppover og overflaten for myk til å danne flak. Med økende vind fra sør- sør vest er det mye snø som vil flytte på seg til leheng. Det er også observert overflaterim og kantkorndannelse i de øverste 10cm på løssnøen som lå i ro i kulda. Det var tydelige tegn på vindtranspotert snø fra 1000moh og opp. Årets første.

Snødekke

70 cm totalt Moderat snøfokk 2 cm nysnø Nysnøgrense på 0 moh. Snøgrense på 0 moh. Grense for lagdelt snø er på 600 moh Mye tørr løssnø (10-30cm) Tørr 0-600moh base på 10cm med smelteformer som har frøset på med 2cm gjennom slags skare som tidvis er bærende og tidvis ikke. 5-10cm nysnø oppå dette. De øverste 5-10cm er nå begynt å bli kantkorn og overflaterim som gir raskt skiføre. Over 600moh og opp er skarelaget borte og det ligger 20-30cm nysnø/lett fokksnø(4f) på solid base på 1.20cm som blir gradvis fastere mot bunn. Fuktig snø mot bunn, tørr i midten. Håndterer fra turer i helgen på leiråtind antyder at den siste fokksnø en ikke har bundet seg til tidligere snøfall og gir Q2 brudd men med liten eller ingen forplantningsevne. Mye snø og fine skiforbund så tidlig i sesongen. Mer snø på vestsiden av dalen og ut mot kysten, tynnere snødekke mot innlandet.

Skredaktivitet

28. nov. I løpet av dagen Ingen skredaktivitet

Snøprofil

2 cm 4F DF 1 mm D, 5 cm F PP 2 mm D, 19 cm 4F DF 1 mm D, 0,5 cm I D, 1 cm F FC 1 mm D, 29 cm 1F RGxf 1 mm D, 7 cm K MFpc D -8,9 °C @ 0 cm, -10,5 °C @ 10 cm, -7,7 °C @ 20 cm, -5,2 °C @ 30 cm, -2,6 °C @ 40 cm, -0,7 °C @ 50 cm, -0,6 °C @ 60 cm Q2 brudd under skarelaget. Medium til hard belastning

ObsID: 278453

Svartisen / RANA

Snø

27.11.2021 kl. 10:50

566 moh

Gøran@ObsKorps (****)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 8 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Gøran@ObsKorps
Bilde Av Tester
Bilde 2 av 8 Av:  Tester Opphavsrett:  Gøran@ObsKorps
Bilde Av Tester
Bilde 3 av 8 Av:  Tester Opphavsrett:  Gøran@ObsKorps Kommentar:  Etter å ha sparket hardt i blokka gikk det til brudd i flere svake lag (nedfokka snø, og begynnende kant)
Bilde Av Snødekke
Bilde 4 av 8 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Gøran@ObsKorps Kommentar:  Myk fokksnø dekket av litt ubundet snø
Bilde Av Snødekke
Bilde 5 av 8 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Gøran@ObsKorps Kommentar:  Tydelige vindtegn, vindtransport onsdag ettermiddag/ kveld
Bilde Av Snødekke
Bilde 6 av 8 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Gøran@ObsKorps Kommentar:  Østvendt terreng, fortsatt mye ruhet
Bilde Av Snødekke
Bilde 7 av 8 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Gøran@ObsKorps Kommentar:  I skjermet terreng var det begynt å danne seg overflatekant på løs snø. Veldig "kvass" lyd når jeg dro staven gjennom dette
Bilde Av Snøprofil
Bilde 8 av 8 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Tester

LBT@88cm Gikk til brudd i vsl av begerkrystaller v/bakken. Etter at blokka var falt til bakken, sparket jeg hardt i den, det gikk da til brudd @44cm og @ 59cm

Skredproblem

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Vanskelig å løse ut 2 - Middels SV, V, NV over 400 moh

Skredfarevurdering

2 Moderat Fokksnø dannet i midten av uken, virket hvor jeg gravde profil ha god binding til underliggende lag, men gikk noe lengre opp, og så da at hvor flaket er tynnere (feks på konveks) så sprakk det opp under skia. Virker som det er begynt å danne seg et lag med kantkornet snø mellom skare og hard snø, hikk ikke til brudd i dette laget i LBT, så pr idag ikke aktivt. Fant også et vsl med begerkrystaller v/bakken, men dette er dekket av et tykt bærende skarelag og dermed vanskelig å påvirke. Lave temperaturer og tynt snødekke gjør at det er gode forhold for utvikling av kantkorn. Kan være greit å følge litt med.

Snødekke

43 cm totalt Ikke snøfokk Snøgrense på 0 moh Litt tørr løssnø (1-10cm) Tørr Snødybde målt @220moh. Opp til ca 450moh er det et tynt skarelag ca 10-15cm fra toppen, over og under dette skarelaget er det løs ubundet snø. Over skoggrensen har vinden onsdag flyttet på mye av snøen som kom i begynnelsen av uken. Fokksnøen har her fått et tynt lag med løs ubundet snø på toppen. I sørlig del av regionen er snøgrense ved havnivå helt ut til kysten, noe lokale forskjeller på snømengde, men likt for området er at det er mest snø over ca 400moh og i V eksposisjoner.

Skredaktivitet

27. nov. I løpet av dagen Ingen skredaktivitet

Snøprofil

1,5 cm F DF D, 42 cm 1F-P RGwp 0 mm D, 7 cm 1F DF 0 mm D, 19 cm 1F-P RG 0 mm D, 2 cm 1F RGxf 0 mm D, 14 cm P MFcr D, 2,5 cm 1F DH 1 mm M -16,2 °C @ 2 cm, -13,5 °C @ 10 cm, -13,5 °C @ 10 cm, -10,4 °C @ 20 cm, -7,5 °C @ 30 cm, -5,1 °C @ 40 cm, -3,8 °C @ 50 cm, -2 °C @ 60 cm, -0,9 °C @ 70 cm, -0,1 °C @ 80 cm

ObsID: 278373

Svartisen / RANA

Snø

27.11.2021 kl. 09:47

383 moh

Gøran@ObsKorps (****)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 1 Av:  Vær Opphavsrett:  Gøran@ObsKorps

Vær

Ikke nedbør -21 °C 10% skyer Ingen nedbør, lite eller ingen vind fra NØ, -21 ved parkering

ObsID: 278371

Svartisen / GILDESKÅL

Snø

25.11.2021 kl. 09:19

415 moh

Tjugen (Ukjent)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 1 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Tjugen Kommentar:  Snødekke

Vær

Ikke nedbør -7 °C 2 m/s fra Ø ← 50% skyer Rolig vintervær

Snødekke

50 cm totalt Ikke snøfokk Mye tørr løssnø (10-30cm) Tørr Snødekket er 50 cm på målested. Det var vært vindtransport andre steder i fjellet, så måling kan være avvikende. Det ligger 8 cm pudder på toppen Det er 2 lag i snøen. 1 lag under pudder, deretter etter hardere lag 28 cm fra bakken. Mellom Bakke og 28 cm er snøen kram/fuktig.

ObsID: 278170

Svartisen / RANA

Snø

25.11.2021 kl. 07:13

29 moh

Gøran@ObsKorps (****)

Vær

Snø -2 °C 3 m/s fra Ø ← 75% skyer Snøbyger, vind fra Ø sektor. I går ettermiddag nedbør som snø kombinert med vind fra Ø. (Moderat til kraftig fokk)

Snødekke

33 cm totalt Lett snøfokk 13 cm nysnø Nysnøgrense på 0 moh. Snøgrense på 0 moh Mye tørr løssnø (10-30cm) Tørr

ObsID: 278164

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org