Snøskredvarsel for Trollheimen tirsdag 18.02.2020

2
Moderat
Publisert:

Vind og litt snø gir fersk fokksnø i leformasjonar i terrenget. Skred er lettast å løyse ut der fokksnøflaka er tynne eller mjuke.

Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terreng brattere enn 30 grader der det ligger ferske fokksnøflak.
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terrengfeller.

Fokksnø (flakskred)

Nedføyket svakt lag med nysnø

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Liten tilleggsbelastning
Få bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Der det kjem nysnø tysdag vil skredproblemet fornyast og framleis kunne påverkast ved liten tillegglast. Flaka kan legge seg på glatt skare der det var mildvêr i helga Fokksnøflaka som vart danna i helga under kraftig vind høgt til fjells har stabilisert seg nokre dagar og det er vanskeleg å påverke desse.
Det kom om lag 50 cm snø sist veke, minst rundt Oppdal. Mykje vind laurdag har gitt både harde fokksnøflak, skavlar og avblåste ryggar. Kortvarig mildvêr over 1000 moh natt til søndag har fukta den lause snøen som låg i skoggrensa. Under den siste snøen er det gamle snødekket smelteomdanna høgt til fjells. Det er snø omtrent frå havnivå.
Det gjekk naturleg utløyst str. 2 flakskred ved Skaret på Oppdal natt til søndag i NØ-vend heng. Det er også observert våte skred i låglandet søndag.
Observasjon frå Oppdal mandag fortel om klarvêr etter mildveret søndag med gjenfrysing og skare opp til omlag 900 moh. Det er ikkje observert nedbør på målestasjonane i regionen siste døgn.
4 mm i døgnet, opp mot 20 mm i mest utsatt område.
Sterk kuling fra sørvest., endring til stiv kuling fra sørvest om kvelden.
-8 °C til -3 °C på 1400 moh.
Plussgrader opp til 800 moh om formiddagen.
Skyet.
Lite nedbør i indre strøk.

For oppdatert værvarsel se yr.no
6 mm i døgnet, opp mot 15 mm i mest utsatt område.
Liten kuling fra sørvest., endring til frisk bris fra sørvest om ettermiddagen.
-10 °C til -3 °C på 1400 moh.
Plussgrader opp til 500 moh natt til tirsdag.
Skyet.
Kaldere utover dagen.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Trollheimen / Helvatnet

Snø

17.02.2020 kl. 14:40

791 moh

Toppsjuk.no (Ukjent)

Skredfarevurdering

3 Betydelig Stor Varslet faregrad er for lav Større skredfare i utsatte områder. Gått skred i nærheten, langs Nerskogveien over Skaret, fra Nonshøa.

Skredaktivitet

16. feb. 0-6 Tørre flakskred Ett (1). 2 - Middels Mange bratte heng. SV. Mellom 900 moh og 700 moh

Faretegn

Drønn i snøen I alle lesider og ikke avblåste flater

ObsID: 213922

Trollheimen / Oppdal

Snø

17.02.2020 kl. 11:02

912 moh

torolav@obskorps (*****)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 1 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Skredhendelse

16. feb 02:43 Tørt flakskred 2 - Middels Naturlig utløst N-vendt Brattheng Skred gått i skiløypa, sannsynlig natt til søndag eller laurdag kveld. Utløpslengde vart truleg forsterka med skarelag nedafor lausneområdet. Skred str 2. Skredproblem fokksnøflak med svakt lag av nysnø eller fokksnø på glatt skare

Vær

1 °C 10 m/s fra SV ↗ 50% skyer

Skredfarevurdering

2 Moderat Klarvær har gitt gjenfrysing av snødekket etter mildværet. Skare opp til omlag denne høgda. Lett snøføyke over denne høgda. Små flak av fokksnø legg seg på hardere lag av fokksnø eller skare. Dette er skredproblemet. Lite/ ikkje spenning i snødekke forøvrig. Ikkje svake lag som gir skredproblem djupare i snødekke, sjølv om Lille blokktest gikk ut på kantkornlag. Grovt brudd og laget ligg under andre bærande lag utan spenning. Stor temperaturforskjell høgt i snødekke vil gi rask kantkornomvandling høgt i snødekke. Høgare til fjells kan det være fleire og eldre fokksnøflak som ikkje er stabilisert. Denne obsturen gjekk berre til ca 1200 Synkende/ uforandra inntil nedbør. Fornying av små fokksnøflak over skoggrensa så lenge vind Varslet faregrad er riktig

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse: Enkelte små flak av fokksnø

Skredproblem

Tørre flakskred Dårlig binding mellom lag i fokksnøen Innen en halv meter Det overliggende laget er mykt. Lett å løse ut 2 - Middels N, NØ, Ø, SØ over 1000 moh

Tørre flakskred Dårlig binding mellom glatt skare og overliggende snø Innen en halv meter Lett å løse ut 1 - Små N, NØ, Ø, NV over 1000 moh

Tester

LBT@73cmQ3 God Kantkornlag oppå skare

Snøprofil

2 cm P MFcr D, 10 cm F RG D, 1 cm 1F RG, 5 cm 1F MF, 5 cm P MF, 30 cm 1F RG, 20 cm 1F MF, 10 cm P MF, 5 cm K MF, 5 cm 4F FC 2 mm -1,2 °C @ 0 cm, -3,5 °C @ 10 cm, -3,4 °C @ 20 cm, -2,7 °C @ 30 cm, -2,1 °C @ 40 cm, -1,6 °C @ 50 cm, -1,1 °C @ 60 cm, -0,7 °C @ 70 cm 1 test knyttet til snøprofilen

ObsID: 213861

Trollheimen / Oppdal

Snø

16.02.2020 kl. 14:30

1085 moh

TorTheBear (Ukjent)

Vær

2 °C 30% skyer Vekslende skydekke

Faretegn

Drønn i snøen Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Hadde to store kollapser i snødekket. Vindtransportert snø fra i natt har skapt det kollapsende laget.

ObsID: 213780

Trollheimen / SUNNDAL

Snø

16.02.2020 kl. 12:00

66 moh

ErikSandeHenrRKHSkredgruppe (Ukjent)

Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 1 av 1 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  ErikSandeHenrRKHSkredgruppe Kommentar:  Liafonna i Litldalen gikk søndag. Lite snø å se i terrenget, men gufsen har hatt stor kraft, og ødelagt store områder med skog, i tillegg til steingjerder og diverse.

Skredaktivitet

16. feb. I løpet av dagen Ett (1). Ukjent. Naturlig utløst

ObsID: 213781

Trollheimen / SUNNDAL

Snø

16.02.2020 kl. 11:13

181 moh

TorTheBear (Ukjent)

Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 1 av 1 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  TorTheBear

Skredaktivitet

16. feb. 0-6 Våte flakskred Ett (1). 2 - Middels. Naturlig utløst SØ. Under 300 moh Utløst av regnet ila. natten

Vær

7 °C 80% skyer Varm, mye vind og overskyet. Finere vær på morgenen.

ObsID: 213688

Trollheimen / Nonshøa

Snø

16.02.2020 kl. 10:03

1129 moh

knutinge@svv (*****)

Bilde Av Skredhendelse
Bilde 1 av 2 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  Kommentar:  Skred løsna under skavel
Bilde Av Skredhendelse
Bilde 2 av 2 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  Kommentar:  Skredet over skiløypa oppdaget av trakkemaskinfører

Skredhendelse

16. feb 02:00 Tørt flakskred 2 - Middels Naturlig utløst NØ-vendt Skredet startet på 943 moh og sluttet på 915 moh Brattheng Skred løsna i brattheng under skavel i løpet av natta og stoppa i skiløypa i 200 m bredde i følge politiet. Det blåste kortvarig full storm på Storhornet i aktuelt tidsrom og private værstasjoner ved Skarvatnet vise +1 gjennom natta.

ObsID: 213670

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org