Snøskredvarsel for Trollheimen torsdag 28.01.2021

2
Moderat
Publisert:

Lokalt ustabile forhold med svake kantkornlag som kan bli løyst ut. Det er tynt snødekke og mykje framstikkande stein.

Høyeste faregrad per dag:
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terreng brattere enn 30 grader og utløpsområder der skredproblemet er til stede.
Illustrasjon av ferdselsråd NB, det er svært vanskelig å vite hvor skredproblemet er.
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terrengfeller.

Vedvarende svakt lag (flakskred)

Nedsnødd eller nedføyket kantkornet snø

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Stor tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Enkelte stader er det eldre fokksnøflak som ligg på svake lag av kantkorn. Det gjer at flaka er lettare å løyse ut, spesielt på stader med tynt eller mjukt snødekke. Skoggrensa og lune formasjonar kan være slike stader. Litt nysnø og vind kan legge opp små nysnøflak. Vêr merksam på at laussnøen og det generelt tynne snødekket skjuler mykje framstikkande stein.
I høgda er det eit variert snødekke med eit tynt lag av nysnø over fokksnø av ulik hardheit. Mange stader er den mjukare etter uttørking siste tida. Snøbyger med lite vind for ei tid tilbake har lagt lett laussnø over regionen. Det er lite snø for årstida og mykje oppstikkande stein som er delvis skjult av lett nysnø.
Det er kantkornlag i snødekket som kan løysast ut. Det er i hovudsak tjukke kantkornlag med lite potensiale i, men enkelte stader også tynnare og svakare lag.
Det vart observert rim på mjukt og hardt underlag ved Oppdal på onsdag.
0 - 2 mm nedbør i døgnet.
Bris fra sørvest.
-14 °C til -9 °C på 1400 moh.
Delvis skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no
2 - 6 mm nedbør i døgnet.
Frisk bris fra sørvest.
-22 °C til -10 °C på 1400 moh.
Delvis skyet.
Snøbyger, mest nedbør i ytre strøk.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Trollheimen / Oppdal

Snø

27.01.2021 kl. 09:11

1203 moh

Pål@obskorps/NORTIND (***)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 7 Av:  Vær Opphavsrett:  Pål@obskorps/NORTIND
Bilde Av Vær
Bilde 2 av 7 Av:  Vær Opphavsrett:  Pål@obskorps/NORTIND
Bilde Av Vær
Bilde 3 av 7 Av:  Vær Opphavsrett:  Pål@obskorps/NORTIND Kommentar:  Det er mulig å se fokksnøflak i beskyttede områder.
Bilde Av Vær
Bilde 4 av 7 Av:  Vær Opphavsrett:  Pål@obskorps/NORTIND
Bilde Av Snødekke
Bilde 5 av 7 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Pål@obskorps/NORTIND
Bilde Av Snødekke
Bilde 6 av 7 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Pål@obskorps/NORTIND
Bilde Av Snødekke
Bilde 7 av 7 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Pål@obskorps/NORTIND Kommentar:  Snøen ligger ujevnt fordelt i terrenget, overflaten er mjuk. Litt tørr løssnø.

Skredfarevurdering

2 Moderat Det er lokalt ustabile forhold med svake lag som kan løses ut av en enkelt skiløper. Vær obs der det ligger mjuke fokksnøflak i forsenkninger og i skoggrensa. Der snødekket er tynt er det lettest å påvirke svake lag. Det er lite snø med mye fremstikkende stein og selv små skred kan ha store konsekvenser. Skredproblemet Vedvarer. Så lenge det ikke kommer mer snø enn meldt vedvarer FG som nå. Hvis snø og vind legger det seg nye fokksnøflak på svakt snødekke. Varslet faregrad er riktig FG og skredproblem ser bra ut.

Skredaktivitet

27. jan. I løpet av dagen Skredaktivitet beskrevet i OBS fra samme sted noe tidligere.

Vær

Ikke nedbør -10,2 °C 4 m/s fra V → 5% skyer Lite snøfall i går kveld og tidlig natt. Deretter kaldt og klart igjen. -16 grader i dag tidlig på 740 moh. Vær for danning av overflaterim på nytt og dette er ispedd på toppen av nysnøen. -10,2 i lufta og -11,9 på overflaten. I øverste delen av snødekket går kantkorndanning sin gang.

Faretegn

Drønn i snøen 2 drønn i snødekket i dag også. Øvre skoggrense begge to i forskjellige himmelretning. Ett i NØ og ett i SØ

Skredproblem

Tørre flakskred Nedsnødd eller nedføyket kantkornet snø Innen en halv meter Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Det overliggende laget er mykt. Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Lett å løse ut 2 - Middels N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV over 600 moh Skredproblemet vedvarer. En enkelt skiløper påvirker svake lag i snøen. Selv om det mange steder er bærende fokksnø, vær obs der det ligger mjuke flak. De kan ligge på vedvarende svake lag og en skiløper kan da løse ut str 2 skred.

Snødekke

120 cm totalt Ikke snøfokk Nysnøgrense på 0 moh Litt tørr løssnø (1-10cm) Tørr Litt tørr løssnø dekker alt av terreng. Det ligger på hard fokksnø, Mjuk kantkorna snø, skare osv. Det er lite snø for årstiden med mye stein som lurer under siste snøfallene. Kjør lett på ski. Overflaterim fra siste tid er igjen snødd ned. Det er fint mulig gå kjøre mjuk flott snø fra topp til bunns.

ObsID: 252083

Trollheimen / Oppdal

Snø

27.01.2021 kl. 08:49

1084 moh

Pål@obskorps/NORTIND (***)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 5 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Pål@obskorps/NORTIND Kommentar:  Litt tørr løssnø dekker alt terreng her.
Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 2 av 5 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Pål@obskorps/NORTIND
Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 3 av 5 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Pål@obskorps/NORTIND
Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 4 av 5 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Pål@obskorps/NORTIND
Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 5 av 5 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Pål@obskorps/NORTIND

Skredaktivitet

25. jan. 18-24 Tørre flakskred Ett (1). 2 - Middels. Lett å løse ut Usikkert på hvor gammelt. Sannsynlig ispedd snøen som kom lørdag. Dekket av nysnøen fra i går kveld/natt. Skispor går gjennom. I dag satte jeg kun spor i siste nysnøen i skredmassene. Mulig utløst av skiløper på veg opp i kanten av heng. Evt fjernutløst. På grensa ml str 2 og 1. Nedføyket svakt lag av kantkorn/overflaterim

Vær

Ikke nedbør 3 m/s 5% skyer

Faretegn

Drønn i snøen Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse: Skoggrense

Snødekke

Ikke snøfokk Litt tørr løssnø (1-10cm)

ObsID: 252082

Trollheimen / Oppdal

Snø

26.01.2021 kl. 13:33

1332 moh

Hans Erik@ferdaråd (***)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 7 Av:  Vær Opphavsrett:  Hans Erik@ferdaråd Kommentar:  Bilde mot sv
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 7 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Hans Erik@ferdaråd
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 7 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Hans Erik@ferdaråd
Bilde Av Snøprofil
Bilde 4 av 7 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Hans Erik@ferdaråd
Bilde Av Tester
Bilde 5 av 7 Av:  Tester Opphavsrett:  Hans Erik@ferdaråd Kommentar:  Bryter i nedføyket nysnølag (med antydning av kant) på 25 cm dybde.
Bilde Av Tester
Bilde 6 av 7 Av:  Tester Opphavsrett:  Hans Erik@ferdaråd
Bilde Av Snødekke
Bilde 7 av 7 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Hans Erik@ferdaråd Kommentar:  Bilde østover, lite snø og jevnt fordelt. Ikke vært nevneverdig vind siden sist snøfall, store flater med ubunden snø.

Skredfarevurdering

2 Moderat Pr nå bærende fokksnø i høyden, mykere flak som lar seg løse ut ved liten tilleggsbelastning i overgangen skog/fjell. Med vind vil det dannes fokksnøflak i lesider, ispedd rim, som vil øke FG kortvarig. Varslet faregrad er riktig

Vær

Ikke nedbør -9 °C 5 m/s fra NV ↘ Kaldt, klart vær. 5-6 s/m trekk fra v/nv. Sol.

Faretegn

Drønn i snøen Område: I dalen/fjorden. Beskrivelse: Drønn i overgangen skog/fjell. Ikke obs sprekker.

Tester

CTN God CT30 uten brudd. Brudd går på spadetest.

Skredproblem

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Vanskelig å løse ut 2 - Middels N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV mellom 1300 moh og 900 moh

Snødekke

85 cm totalt Ikke snøfokk 0 cm nysnø Litt tørr løssnø (1-10cm) Tørr Varierende snødekke med flekkvis hardpakket fokksnø i høyden, tidvis skare utsatte steder og store områder med 10-15 cm ubunden snø. Velutviklet rim over store områder, også på ubunden snø.

Snøprofil

87-77 cm. Kn.hard fokksnø(på dette stedet, mykere andre steder) 77-66 cm 4f, kantkorn 3mm. 66-63 cm fokksnø, 1mm, 1f/p. Ligger på ca 2 cm lag av nedføyket nysnø, 2mm, 1f (brudd) fokksnø 1f til p ned til bakke.

ObsID: 251962

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org