Snøskredvarsel for Trollheimen tirsdag 18.05.2021

2
Moderat
Publisert:

Fare for ustabil nysnø i høyden og våte løssnøskred lenger ned. Det kan også gå store naturlig utløste flakskred, særlig i nordvendte heng.

Høyeste faregrad per dag:
Illustrasjon av ferdselsråd Våt overflate: Unngå langvarig opphold i terreng brattere enn 30 grader med våt snø. Unngå også utløpssoner under slikt terreng.
Illustrasjon av ferdselsråd Tørr overflate: Unngå terreng brattere enn 30 grader med mye nysnø under og etter snøfallet til nysnøen har stabilisert seg.
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terrengfeller.

Våt snø (løssnøskred)

Ubunden snø

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Liten tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Våt snø (flakskred)

Kantkornet snø over skarelag

Les mer om skredproblemet
3 - Store
Naturlig utløst
Få bratte heng

Nysnø (flakskred)

Nedføyket svakt lag med nysnø

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Liten tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Kjøligere vær og noe nedbør vil gi nysnø over 1100-1200 moh og mulighet for ustabile nysnøflak. Hvis solen kommer frem vil nysnøen bli ustabil i solvendte heng og skred kan gå naturlig. Mindre vann i snøen gjør at det er vanskeligere å løse ut våte løssnøskred under mildværsgrensen, men hvis snøen er våt og myk er det fortsatt mulig. Lavere temperatur stabiliserer snødekket, men det kan ikke utelukkes at det går store naturlig utløste skred på gamle vedvarende svake lag. Nord- til østvendte heng er mest utsatt og skredene vil gå hvis snødekket varmes opp, vanligvis på ettermiddag og kveld. Skredene kan bli store og gå langt. Unngå utløpsterreng. Hold god avstand til skavler.
Snøoverflaten er våt etter varmt vær de siste dagene. Over 1200 moh ligger det en del nysnø. På tynt snødekke er hele snøpakken smelteomvandlet og storkornet. På tykt snødekke og i nordvendte sider i høyden finnes fortsatt finkornet snø et stykke ned i snødekket. Snøgrensen kryper oppover og ligger nå på rundt 400-800 moh. Lavest i nordvendt terreng.
I det gamle snødekket ligger det noen steder vedvarende svake lag, som nå gradvis kan bli aktive når varme og vann trenger ned i snødekket. Vedvarende svake lag begynner nå bli omdannet til smelteformer også på de høyeste toppene.
Fredag ettermiddag ble det observert et stort flakskred i en nordvestside på Nonsfjellet i Storlidalen. Det er observert mange små våte løssnøskred i alle himmelretninger.
3 - 6 mm nedbør i døgnet.
Bris fra øst.
-3 °C til 4 °C på 1400 moh.
Plussgrader opp til 1500 moh om ettermiddagen.
Delvis skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no
4 - 8 mm nedbør i døgnet.
Frisk bris fra vest., endring til bris fra sørvest natt til tirsdag.
-2 °C til 3 °C på 1400 moh.
Plussgrader opp til 1200 moh om formiddagen.
Skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Trollheimen / Oppdal

Snø

15.05.2021 kl. 12:15

1164 moh

Frode Vassenden (Ukjent)

Bilde Av Skredhendelse
Bilde 1 av 2 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  Frode Vassenden
Bilde Av Skredhendelse
Bilde 2 av 2 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  Frode Vassenden

Skredhendelse

15. mai 12:15 (+02:00) Tørt flakskred 2 - Middels Naturlig utløst NV-vendt 100 cm høy og 100 m bred bruddkant Svaberg

ObsID: 272592

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org