Snøskredvarsel for Trollheimen onsdag 19.05.2021

2
Moderat
Publisert:

Fare for ustabil nysnø i høyden og våte løssnøskred lavere ned. Det kan også løsne store naturlig utløste flakskred, særlig i nordvendte heng.

Høyeste faregrad per dag:
Illustrasjon av ferdselsråd Våt overflate: Unngå langvarig opphold i terreng brattere enn 30 grader med våt snø. Unngå også utløpssoner under slikt terreng.
Illustrasjon av ferdselsråd Tørr overflate: I store svært bratte heng bør dere bevege dere på skrå for å unngå å bli tatt av skred som du eller andre i gruppen løser ut.
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terrengfeller.

Nysnø (løssnøskred)

Ubunden snø

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Naturlig utløst
Noen bratte heng

Våt snø (løssnøskred)

Ubunden snø

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Liten tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Våt snø (flakskred)

Kantkornet snø over skarelag

Les mer om skredproblemet
3 - Store
Naturlig utløst
Få bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Noe nedbør vil gi nysnø over 1000 moh og danne nysnøflak. Hvis solen kommer frem vil snø i solvendte heng bli ustabil og snøskred kan løsne av seg selv. Der nedbør kommer som regn vil stabiliteten i snødekket svekkes og skiløpere kan løse ut våte skred. Noe naturlig skredaktivitet kan også forekomme i lavereliggende strøk. I nordlig sektor, i høyfjellet, viser nylig skredaktivitet at det trolig finnes vedvarende svake lag som enda ikke har stabilisert seg. Det er størst sannsynlighet for skred dersom snødekket varmes opp, vanligvis på ettermiddag/kveld.Skredene kan bli store og gå langt. Unngå utløpsterreng. Hold god avstand til skavler.
Snøoverflaten er våt etter varmt vær de siste dagene. Over 1200 moh ligger det en del nysnø. På tynt snødekke er hele snøpakken smelteomvandlet og storkornet. På tykt snødekke og i nordvendte sider i høyden finnes fortsatt finkornet snø et stykke ned i snødekket. Snøgrensen kryper oppover og ligger nå på rundt 400-800 moh. Lavest i nordvendt terreng.
I det gamle snødekket ligger det noen steder vedvarende svake lag, som nå gradvis kan bli aktive når varme og vann trenger ned i snødekket. Vedvarende svake lag begynner nå bli omdannet til smelteformer også på de høyeste toppene.
4-8 mm nedbør i døgnet.
Frisk bris fra vest, endring til bris fra sørvest natt til tirsdag.
-2 °C til 3 °C på 1400 moh.
Skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no
5 mm i døgnet, opp mot 10 mm i mest utsatt område.
Bris fra sørvest, endring til bris fra nordvest om ettermiddagen.
-5 °C til 2 °C på 1400 moh.
Delvis skyet.
Dreiende NV utover dagen.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org