Snøskredvarsel for Trollheimen søndag 23.05.2021

2
Moderat
Publisert:

Vær varsom i bratte heng med myk våt snø. I høyfjellet finnes det vedvarende svake lag, særlig i nordlig sektor, som kan føre til store naturlig utløste skred.

Høyeste faregrad per dag:
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå langvarig opphold i terreng brattere enn 30 grader med våt snø. Unngå også utløpssoner under slikt terreng.
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terrengfeller.

Våt snø (løssnøskred)

Ubunden snø

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Naturlig utløst
Få bratte heng

Våt snø (flakskred)

Kantkornet snø over skarelag

Les mer om skredproblemet
3 - Store
Naturlig utløst
Få bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Våte løssnøskred kan løsne av seg selv. Faren for dette øker med regnvær og ev. direkte solinnstråling. Brattheng med vannmettet snø må betraktes som ustabile og skiløpere kan løse ut våte skred. I høyfjellet der snøoverflaten fryser til vil faren for våte løssnøskred være liten. I nordlig sektor, høyt til fjells, viser skredaktivitet tidligere i uka at det trolig finnes vedvarende svake lag som enda ikke har stabilisert seg. Når og hvor skredene løsner er vanskelig å forutsi. Skredene kan bli store og gå langt. Utløpsområder bør vurderes ved ferdsel. Hold god avstand til skavler og områder med sigesprekker.
Snøoverflaten er våt og smelteomvandlet opp til til ca. 1400 moh. Over dette finnes nysnø i overflaten som er fuktig. På tynt snødekke er hele snøpakken smelteomvandlet og storkornet. På tykt snødekke og i nordvendte sider i høyden finnes fortsatt finkornet snø et stykke ned i snødekket. Snøgrensen kryper oppover og ligger nå på omlag 600 moh. Lavest i nordvendt terreng.
I det gamle snødekket ligger det noen steder vedvarende svake lag, som nå gradvis kan bli aktive når varme og vann trenger ned i snødekket. Vedvarende svake lag begynner nå bli omdannet til smelteformer også på de høyeste toppene.
Lørdag ble det i nærheten av Trolltind observert flere glideskred, et av dem var stort. Det meldes også om et middels stort vått løssnøskred.
0 - 1 mm nedbør i døgnet.
Bris fra sørøst., endring til bris fra nordøst om kvelden.
-4 °C til 6 °C på 1400 moh.
Plussgrader opp til 1500 moh om ettermiddagen.
Delvis skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no
2 - 5 mm nedbør i døgnet.
Bris fra sørøst.
-3 °C til 4 °C på 1400 moh.
Plussgrader opp til 1700 moh om ettermiddagen.
Delvis skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Trollheimen / Sunndal / Trollheimen

Snø

23.05.2021 kl. 16:30

1672 moh

Kykkern (Ukjent)

Bilde Av Skredhendelse
Bilde 1 av 1 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  Kykkern

Skredhendelse

23. mai 16:30 (+02:00) Vått løssnøskred 2 - Middels Personutløst SØ-vendt Skredet startet på 1639 moh og sluttet på 1477 moh Brattheng Våtsnøskred. Utløst av skikjører, ingen personer tatt av skredet. Ca 200meter langt, og ca 5 meter bredt øverst og 20 meter nederst.

Ulykke/hendelse

Snø Påvirket ingenting

ObsID: 274179

Trollheimen / SUNNDAL

Snø

22.05.2021 kl. 12:48

494 moh

siri@SVV (****)

Bilde Av Skredhendelse
Bilde 1 av 3 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  siri@SVV
Bilde Av Skredhendelse
Bilde 2 av 3 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  siri@SVV Kommentar:  Det ferske skredet er markert med rødt. Skredene markert med grønt var der da vi begynte turen.
Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 3 av 3 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  siri@SVV Kommentar:  SV fra Åbittind, SØ fra Vardfjellet, SØ fra Utkleiva.

Snødekke

Våt løssnø Våt Vått snødekke til topps på trolltind. Gravde ikke men klarte å trykke staven helt ned til bakken og så at det var mye vann i snøen. Går løssnøskred når man kjører brattere enn 30 grader.

Skredhendelse

22. mai 12:56 (+02:00) Vått løssnøskred 2 - Middels Personutløst Ø-vendt Skredet startet på 1222 moh og sluttet på 1067 moh Brattheng Observerer skred fra parkeringen. Skredet hadde blitt utløst etter vi gikk fra parkeringen og før vi kom tilbake. 1 skispor inn i skredet, 1 skispor ut av skredet, så har ikke varslet nødetater om skredet. På lang avstand ser det ut som str 3, men siden det er løssnøskred antar vi at det har volum som str 2.

Skredaktivitet

22. mai. I løpet av dagen (+02:00) Glideskred Ett (1). 3 - Store. Naturlig utløst Få bratte heng. Ø, SØ, SV. Over 1200 moh Så 1 str 3 og noen str 1-2 fra Trolltind. Vet ikke når skredene har gått. Så i tillegg glidesprekker flere steder.

ObsID: 274089

Trollheimen / SUNNDAL

Snø

22.05.2021 kl. 09:41

1223 moh

Priska@NVE (***)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 4 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Priska@NVE
Bilde Av Vær
Bilde 2 av 4 Av:  Vær Opphavsrett:  Priska@NVE Kommentar:  Pent vær noen skyet
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 4 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Priska@NVE Kommentar:  Skare
Bilde Av Tester
Bilde 4 av 4 Av:  Tester Opphavsrett:  Priska@NVE Kommentar:  Bruddflate

Tester

LBT@6cmQ3 Brudd like under skarelaget. Middels harde slag. Fikk et brudd til med veldig harde slag på 80 cm.

Snødekke

195 cm totalt Ikke snøfokk 1 cm nysnø Nysnøgrense på 1450 moh. Snøgrense på 600 moh Skare Tørr Skare nede, på toppen 1-2 cm tørr nysnø

Skredfarevurdering

Varslet faregrad er riktig.

Vær

Ikke nedbør 5 °C 1 m/s 25% skyer

Snøprofil

4 cm K MFcr D, 27 cm 1F MF 3 mm M, 3 cm I IF, 32 cm 1F MF 2 mm M, 32 cm P MF 2 mm M

ObsID: 274061

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org