Snøskredvarsel for Trollheimen torsdag 27.05.2021

2
Moderat
Publisert:

Vær varsom i bratte heng med myk våt snø. Skred kan løsne naturlig der det finnes vedvarende svake lag høyt til fjells.

Høyeste faregrad per dag:
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå langvarig opphold i terreng brattere enn 30 grader med våt snø. Unngå også utløpssoner under slikt terreng.
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terrengfeller.

Våt snø (løssnøskred)

Ubunden snø

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Naturlig utløst
Få bratte heng
Sannsynlig

Våt snø (flakskred)

Kantkornet snø over skarelag

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Naturlig utløst
Få bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Skredfaren er i hovedsak knyttet til våte løssnøskred som kan løsne naturlig eller løses ut av skiløpere i bratt terreng. Skredfaren øker utover dagen med stigende temperatur og solinnstråling. I skyggeområder høyt til fjells finnes det fortsatt vedvarende svake lag som ikke er fullstendig smelteomvandlet. Stigende temperaturer kan svekke stabiliteten og føre til at enkelte skred løsner naturlig. Det har, og kan fremdeles gå glideskred. Hold god avstand til områder med glidesprekker. Vær varsom i nærheten av skavler som nå svekkes av varmen.
Snøoverflaten er våt og smelteomvandlet opp til fjelltopphøyde. I skyggesidene kan det være skare. På tynt snødekke er hele snøpakken smelteomvandlet.
På tykt snødekke og i skyggesider i høyden finnes fortsatt lagdelt snø med vedvarende svake lag, men etter lenger tid med mildvær er lagene nå i ferd med å bli smelteomvandlet.
Lørdag ble det i nærheten av Trolltind observert flere glideskred, et av dem var stort.
De siste dagene har varmt vær og fravær av nattefrost gitt mye snøsmelting i fjellet. Snøgrensen kryper oppover og ligger nå på omlag 600 moh. Den er lavest i nordvendt terreng.
0 - 1 mm nedbør i døgnet.
Frisk bris fra sørøst., endring til bris fra øst om ettermiddagen.
-1 °C til 6 °C på 1400 moh.
Plussgrader opp til 1800 moh om ettermiddagen.
Delvis skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no
0 mm nedbør i døgnet.
Bris fra nord.
-5 °C til 8 °C på 1400 moh.
Plussgrader opp til 2200 moh om kvelden.
Klarvær.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org