Snøskredvarsel for Tromsø søndag 10.11.2019

Ikke vurdert
Publisert:

Ikke vurdert

Høyeste faregrad per dag:

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Tromsø / Karlsøy

Snø

10.11.2019 kl. 12:55

584 moh

Svartn@regobsTroms (**)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 2 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Svartn@regobsTroms
Bilde Av Snøprofil
Bilde 2 av 2 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Vær

Ingen vind. Sol fint og kaldt

Snødekke

Ikke snøfokk 0 cm nysnø Rim på mykt underlag

Faretegn

Drønn i snøen Ett drønn på toppen, ca 745moh. Ellers var det stille.

Snøprofil

20 cm F, 5 cm 4F, 30 cm 1F Total dybde 60cm. Rimlag over tørr løssnø som gradvis blir fastere ned til 25cm. Under dette er et fast lag som jeg antar er fokksnø fra sørlig vind sist helg. Mye variasjon i tykkelsen på dette laget. Lite lagdeling på dette punkt.

ObsID: 197997

Tromsø / Tromsø

Snø

10.11.2019 kl. 12:18

614 moh

Thorleif svendsen (Ukjent)

Bilde Av Tester
Bilde 1 av 3 Av:  Tester Opphavsrett:  Thorleif svendsen Kommentar:  Total snødybde 80 cm, men svært varierende.
Bilde Av Vær
Bilde 2 av 3 Av:  Vær Opphavsrett:  Thorleif svendsen
Bilde Av Tester
Bilde 3 av 3 Av:  Tester Opphavsrett:  Thorleif svendsen

Vær

5 m/s fra S ↑ Kaldt og klart. Svak vind. Ingen observasjon av rimfrost.

Skredfarevurdering

Gryende kantkornlag på 40cm

Tester

LBT@40cmQ2 Snøblokken gikk i et Rent og rel. glatt brudd etter lite påvirkning med spaden. Begynnende kantkorn på ca 1/2-1 mm. Tykkelse På laget 1/2cm.kantkornlaget var under etablering mellom fokksnølag. Snøpakken over det svake laget var bundet, men fin kjøresnø. Flere ugunstige egenskaper på det svake laget, tynt lag, ligger på 40 cm, mulig å påvirke, snøen over er bundet, kan danne flakskred. Laget løsner glatt. Gunstig at kantkornene er små. Bør holde øye med utviklingen av dette kantkornlaget utover.

Snøprofil

ObsID: 197986

Tromsø / Karlsøy

Snø

10.11.2019 kl. 11:54

885 moh

Alexander@Forsvaret (***)

Tester

ECTN21@40cmQ2 God Brudd i lag av nedføyka nysnølag

ObsID: 197990

Tromsø / Tromsø

Snø

10.11.2019 kl. 10:40

253 moh

Finn@obskorps (Ukjent)

Snødekke

60 cm totalt Ikke snøfokk 0 cm nysnø Snøgrense på 0 moh. Grense for lagdelt snø er på 0 moh Svært mye tørr løssnø (>30cm) Ca 50cm ny snø som er godt bundet til det gamle snødekket. Observert lett snøfokk høyere i terrenget, men dette kan ha vært lokalt i renna. I dalebotn var det godt utviklet overflatterim men dette fant vi ikke høyere i terrenget.

Faretegn

Ingen faretegn observert

Tester

CTN God Dro ut blokka med spade etter testen og fikk brudd i bakken.

ObsID: 197988

Tromsø / Tromsø

Snø

10.11.2019 kl. 10:00

333 moh

Morten (Ukjent)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 3 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Morten Kommentar:  Overflaterim. 10-15mm. Best utviklet i lavere strøk.
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 3 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Morten Kommentar:  Nedføyket sprøhagl og et nedføyket nysnølag.
Bilde Av Snøprofil
Bilde 3 av 3 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Vær

Ikke nedbør -10 °C 2 m/s fra S ↑

Snødekke

80 cm totalt Ikke snøfokk 0 cm nysnø Rim på mykt underlag Tørr Løs og ubunden snø i skogen. En del nedføykede nysnølag og et lag med nedføyket sprøhagel på observasjonspunktet. Tynnere snødekke med generelt bedre bindinger høyere opp. En del vindtegn på utsatte steder. Generelt rim i overflaten i hele dette området.

Faretegn

Skredproblem

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Vanskelig å løse ut 2 - Middels over 300 moh

Snøprofil

1 cm F SH 5 mm D, 20 cm F PP D, 15 cm 1F RG D, 3 cm 4F DF D, 10 cm 1F RG D, 1 cm 4F DF D, 5 cm 1F RG D, 1 cm 4F D, 10 cm P RG D, 5 cm 1F D, 5 cm P MF M Denne profilen er representativ for snøforholdene i skoggrensen. Høyere oppe var snødekket generelt tynnere og med færre lag og generelt bedre bindinger.

ObsID: 197978

Tromsø / Tromsø

Snø

09.11.2019 kl. 12:31

859 moh

Kajak (Ukjent)

Vær

-10 °C 3 m/s fra NØ ↙

Snødekke

Ikke snøfokk 0 cm nysnø Vindpakket myk Generelt ubunden snø i området. Noe mer vindpåvirket på ryggen opp mot Skittentind og myk vindpakket rett under ryggen (sørsiden av ryggen). Flere fokksnølag observert i snøprofil. På observasjonspunkt også 2 lag med hagl.

Tester

CTM15@45cmQ2 Middels Brudd mellom fokksnølag. Det svake laget bestod av 2 cm nedsnødd hagl.

ObsID: 197940

Tromsø / Tromsø

Snø

09.11.2019 kl. 11:14

405 moh

Kristoffer@ObsKorps (****)

Snødekke

Ikke snøfokk Rim på mykt underlag Tørr Godt med rim fra topp til bunn her også.

ObsID: 197920

Tromsø / Tromsø

Snø

09.11.2019 kl. 10:30

827 moh

Alexander@Forsvaret (***)

Bilde Av Skredproblem
Bilde 1 av 2 Av:  Skredproblem Opphavsrett:  Alexander@Forsvaret
Bilde Av Skredproblem
Bilde 2 av 2 Av:  Skredproblem Opphavsrett:  Alexander@Forsvaret

Skredproblem

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en meter Det overliggende laget er mykt. Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Vanskelig å løse ut 2 - Middels N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV over 600 moh Dekket er sammensatt med stedvis sprøhagl (fra forrige søndag) og overflaterim. Sprøhagllaget har samme egenskaper som et lag løsere nysnø, har bruddforplantningsevne når det er isolert (CTV), men varierer i utbredelse og tykkelse. Det er mye snø tilgjengelig for vindtransport.

ObsID: 197925

Tromsø / Tromsø

Snø

09.11.2019 kl. 10:00

440 moh

Bragejh@hivoldafriluftsliv (Ukjent)

Vær

Ikke nedbør -15,4 °C 1 m/s fra SØ ↖

Snødekke

Rim på mykt underlag

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse: Tydelige tegn på vindtransport på nordvendt heng

ObsID: 197941

Tromsø / D1905(55340) Tromsø 2016-2021

Snø

09.11.2019 kl. 02:28

11 moh

drift@svv (**)

Vær

Ikke nedbør -8 °C Glimma (0moh) kl 02:28 46 cm nysnø akkumulert siste 2 døgn.

Faretegn

Ingen faretegn observert

Skredaktivitet

Ingen skredaktivitet Gjelder Fv863 Glimbukta - ,

ObsID: 197901

Tromsø / Tromsø

Snø

08.11.2019 kl. 13:00

705 moh

Kristoffer@ObsKorps (****)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 1 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kristoffer@ObsKorps Kommentar:  Greit med rimkrystaller fra veien og opp til 800moh. Finnes trolig høyere også. Der turen stoppet i dag.

Snødekke

125 cm totalt Ikke snøfokk 0 cm nysnø Nysnøgrense på 0 moh. Snøgrense på 0 moh Rim på mykt underlag Tørr Gravde en kjapp profil m/test. Helt overordnet virket det som snødekket besto av rim på toppen så gradvis hardere snø til man kom til et porøst skarelag på ca. 60cm. Under dette fantes et lag med kantkorn. Ga ikke utslag på ECT, men spadetest med høy belastning ga Q1 brudd m/forplantning på dette (se bilde til Johanne).

Faretegn

Drønn i snøen Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse: Flere drønn på tur opp mot Nordfjellet. 500moh-800moh. Fleste av dem var når 2 personer gikk tett på hverandre.

Skredaktivitet

8. nov. I løpet av dagen (+01:00) Ingen skredaktivitet

ObsID: 197883

Tromsø / Tromsø

Snø

08.11.2019 kl. 13:00

709 moh

Johanne Liverød Stensheim (Ukjent)

Bilde Av Tester
Bilde 1 av 1 Av:  Tester Opphavsrett:  Johanne Liverød Stensheim Kommentar:  To bruddkanter ved spadetest

Faretegn

Drønn i snøen Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Regelmessige drønn fra 500moh opp til egga 800moh.

Tester

ECTX God Spadetest med høy kraft ga brudd ved 40cm og 70cm

ObsID: 197879

Tromsø / Tromsø

Snø

08.11.2019 kl. 13:00

874 moh

j.hansen (Ukjent)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 2 Av:  Snødekke Opphavsrett:  j.hansen Kommentar:  God vekst i overflaterim siste døgn. Bilde tatt på 850 moh. Samme helt til topps
Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 2 av 2 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  j.hansen Kommentar:  Fjellside over Trollskarvannet

Vær

Ikke nedbør 10 °C Kaldt og klart. Skyfritt. - 13 grader på kattfjordeiet, - 10 på toppen. Nærmest vindstille helt til topps

Snødekke

0 cm nysnø Rim på mykt underlag Tørr Ingen tegn til vind i snøoverflaten helt til topps. Rikelig med overflaterim.

Skredaktivitet

8. nov. I løpet av dagen (+01:00) En del skrafaktivitet siden og muligens under siste snøfall. Mange små til middels skred i bratt terreng over ca 600 m i de fleste himmelretninger.

ObsID: 197884

Tromsø / Tromsø

Snø

07.11.2019 kl. 15:33

801 moh

Andreas@TFFK (*****)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 4 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Andreas@SVV Kommentar:  Df 50cm F RG 30cm 4f-1f Fc 2cm F (ECTPV80cm) Mf 0,5cm k Fc 10cm 1f
Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 2 av 4 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Andreas@SVV
Bilde Av Skredfarevurdering
Bilde 3 av 4 Av:  Skredfarevurdering Opphavsrett:  Andreas@SVV Kommentar:  Flakskredet bak til høyre over hodet på personen.
Bilde Av Skredproblem
Bilde 4 av 4 Av:  Skredproblem Opphavsrett: 

Skredfarevurdering

2 Moderat Tur til ullstind over svarthammertind. Observert flakskred antat fra starten av denne uken. Gått på kantkorn over skarelag, se profil. Nb! Vedvarende svakelag i snødekket. Relativt dybt i sbødekket og ikke nødvendigvis gis faretegn/signal. Tidligere observasjober kan tyde på at Utbredelse på at dette problenet er ganske generellt på fjellet nå. Muligens er dette mest utbred i hlyden over 600-700m der det ligger en såle med september snø som kantkorn fått utvikklet seg rundt. Vedvarende svakelag. Vurder2 pga mageføleslen sier at det det er få heng der faktisk skred kan løses ut. Men muligens kan dette være mere utbredt.

Skredproblem

Tørre flakskred Kantkornet snø over skarelag Det svake laget bryter både lett og glatt. Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Det overliggende laget er mykt. Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. 2 - Middels N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV

Skredaktivitet

7. nov. 18-24 (+01:00) Tørre flakskred Ett (1). 2 - Middels. Naturlig utløst Noen bratte heng. N. Over 700 moh Str 2 flakskred gått i nordlig heng på ca 750moh. Antas gått på 2cm tykt kantkornlag, se profil.

Snøprofil

Df 50cm F RG 30cm 4f-1f Fc 2cm F (ECTPV80cm) Mf 0,5cm k Fc 10cm 1f

ObsID: 197837

Tromsø / 884

Snø

07.11.2019 kl. 13:00

883 moh

torben@obskorps (***)

Vær

Ikke nedbør -9 °C 2 m/s fra V → kaldt klart fint vintervær i dag. Hadde "sniktrekk" hele veien. Men så at fokksnøen sto ut av steinskardtinden. Virket som at vinden de siste dagene har tatt her, 884 har vært i le !

Snødekke

Ikke snøfokk Nysnøgrense på 0 moh. Snøgrense på 0 moh. Grense for lagdelt snø er på 0 moh Svært mye tørr løssnø (>30cm) Tørr mye snø her også. (ref steinskard tirsdag) i skogen ubundet 30-40cm, fra ca 500moh litt mindre men fortsatt fin snø 20-30cm her litt "lett bundet" På få isolerte områder litt mer pakket av vinden fra i går/natt Men generelt fin snø, og gode forhold. Men det er ennu ikke noe skikkelig såle så stein finnes absolutt !! Det er også rim på toppen av snødekket nesten hele veien fra parkering til topps. Hvis meldt kulde kommer vil dette øke å vokse.

Faretegn

Ingen faretegn observert

Stort snøfall

Skredfarevurdering

relativt stabile forhold. Men vær obs over kuler/konvekser og i lesider der snøen samler seg. Der er sjiktoverganger i snødekket isolerte plasser som ikke har så god binding. Så vær obs hvis det sprekker opp rundt skia/brettet og flak sklir ut. Vær obs hvis det kommer vind nå, da vil forholdene endre seg. Det er rim på toppen av snødekket, dette må følges med på hvis vi ikke får vind, eller at kulden som er meldt kommer

Tester

Q2 God blokktest. Ga relativt stabile forhold. Har et lag ca 25/30CM som løsnet på q3/8.slag. løsnet også nede på ca 80cm q3 der også

Skredproblem

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Det overliggende laget er mykt. Vanskelig å løse ut 1 - Små N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV over 400 moh (mulig det kunne vært nedsnødd rim også), men bindingene i snødekket er relativt gode. gjorde flere observasjoner i snødekket og fant mulig påbegynt kantkorn ved bakken der snødeket er tynt. Dette laget var ikke spesilet tykt. Virker heller ikke "aktivt" her, hadde ingen tengn som drønn eller sprekking!

Skredaktivitet

7. nov. I løpet av dagen (+01:00) Ingen skredaktivitet kunne se noen gamle små flakskred i vest mot djeveltanna

ObsID: 197838

Tromsø / Tromsø

Snø

07.11.2019 kl. 12:49

803 moh

Martin (***)

Bilde Av Notater
Bilde 1 av 1 Av:  Notater Opphavsrett:  Martin Kommentar:  Rimfrost overalt der vinden ikke tar

Vær

10 m/s fra SV ↗ Kalt og stille på lav høyde, men mye vind over ca 500m

Notater

ObsID: 197829

Tromsø / Tromsø

Snø

07.11.2019 kl. 11:00

636 moh

j.hansen (Ukjent)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 2 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  j.hansen Kommentar:  Bruddflate. Underside av søyle.
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 2 Av:  Snødekke Opphavsrett:  j.hansen

Snødekke

Mye tørr løssnø (10-30cm) Tørr

Faretegn

Drønn i snøen Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse: Kraftig drønn i snøen i det sporsetter går over kul i terrenget. Drønn hørt og følt av begge i turfølget

Snøprofil

Rask snøprofil og kompresjonstest. Mye snø på dette stedet. Gravd til ca 120cm. Gradvis overgang fra F til 1F. Svakt lag av nedføyket nysnø på ca 40cm. Brudd i rimlag på ca 100cm på 28 slag. Se bilde

ObsID: 197828

Tromsø / Tromsø

Snø

07.11.2019 kl. 08:26

493 moh

Ingrid@NVE (*****)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 4 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Ingrid@NVE
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 4 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Ingrid@NVE
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 4 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Ingrid@NVE
Bilde Av Vær
Bilde 4 av 4 Av:  Vær Opphavsrett:  Ingrid@NVE

Vær

Ikke nedbør -10 °C 0 m/s 1% skyer Kaldt og klart vær etter at snøværet ga seg tirsdag kveld.

Snødekke

70 cm totalt Ikke snøfokk Snøgrense på 0 moh Rim på mykt underlag Tørr Det er store rimkrystallar (5-20mm) på snøoverflata over heile fjellsida. Dei er størst i skogen. Dei er på mjukt underlag.

ObsID: 197848

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org