Snøskredvarsel for Tromsø torsdag 01.04.2021

2
Moderat
Publisert:

Bygevær gir nysnøflak i fjellet. Vær varsom i leområder. Våte løssnøskred kan forekomme der snøen blir vannmettet.

Høyeste faregrad per dag:
Illustrasjon av ferdselsråd Våt overflate: I store bratte heng med våt snø bør du gradvis bevege deg på skrå for å unngå å bli tatt av skred som du selv eller andre i gruppen løser ut.
Illustrasjon av ferdselsråd Tørr overflate: Unngå terreng brattere enn 30 grader med mye nysnø under og etter snøfallet til nysnøen har stabilisert seg.
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terrengfeller.

Nysnø (flakskred)

Nedføyket svakt lag med nysnø

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Liten tilleggsbelastning
Få bratte heng

Våt snø (løssnøskred)

Ubunden snø

Les mer om skredproblemet
1 - Små
Naturlig utløst
Noen bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

I høyden, der nedbøren har kommet som snø de siste dagene, kan det finnes ustabile nysnøflak som følge av snø og vind. Vær spesielt oppmerksom i leområder hvor snøen har blåst inn. Bygevær gir usikre prognoser og variasjoner innad i regionen. I lavlandet er snøen våt og det kan gå noen små våte løssnøskred.
Bygevær gir varierende mengde nysnø på overflaten over skoggrensen. Over ca. 500 moh er snødekket komplekst oppbygget med ulike generasjoner med fokksnøflak og innslag av tynne mildværsskarelag. Under ca. 500 moh. har det vært av og på med plussgrader, så det gamle snødekket varierer mellom skare og fuktig snø. Under 200 moh er snødekket råttent og stedvis tynt.
Over 600 - 700 moh finnes det fortsatt gamle vedvarende svake lag av kantkorn, men de fleste steder ligger disse nå beskyttet under kompakte skarelag og er svært vanskelige å påvirke.
Det er observert begynnende kantkorndannelse i overgangen mellom skare og tørr snø ved flere lag i snøpakken. Det er ikke kjent at det er godt nok utviklet til å være et skredproblem.
8 - 10 mm nedbør i døgnet.
Frisk bris fra nordvest.
-4 °C til 1 °C på 700 moh.
Plussgrader opp til 400 moh om formiddagen.
Delvis skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no
4 - 8 mm nedbør i døgnet.
Frisk bris fra vest.
-4 °C til 0 °C på 700 moh.
Plussgrader opp til 300 moh om ettermiddagen.
Skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Tromsø / Tromsø

Snø

01.04.2021 kl. 12:05

584 moh

h-halvorsen (Ukjent)

Bilde Av Skredhendelse
Bilde 1 av 2 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  h-halvorsen
Bilde Av Skredhendelse
Bilde 2 av 2 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  h-halvorsen

Skredhendelse

1. apr 12:00 Tørt flakskred 1 - Små Personutløst Skredet startet på 559 moh og sluttet på 460 moh Dårlig binding mellom glatt skare og overliggende snø 25 cm høy og 15 m bred bruddkant I renne eller forsenkning Gikk på noe som så ut som hagl over skare. Vi fant denne oppbyggingen kun inne i en lomme i renna. Ellers i terrenget virker det som at fokksnøen fra de siste dagene har bundet seg godt til gammelt snødekke, da uten dette laget med hagl.

Ulykke/hendelse

Snø Påvirket ingenting

ObsID: 265071

Tromsø / D1905(CLA20) Tromsø 2016-2021

Snø

01.04.2021 kl. 08:22

7 moh

drift@svv (**)

Vær

Sludd 2 °C Sjursnes (0moh) kl 08:23 2 cm nysnø akkumulert siste 6 timer.

ObsID: 265024

Tromsø / D1905(CLA20) Tromsø 2016-2021

Snø

01.04.2021 kl. 06:41

30 moh

drift@svv (**)

Vær

Ikke nedbør 0 °C Grøtfjord (0moh) kl 06:42 1 cm nysnø akkumulert siste døgn.

ObsID: 265019

Tromsø / D1905(CLA20) Tromsø 2016-2021

Snø

31.03.2021 kl. 08:33

7 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Mye vann i snøen regn på snø

Vær

Regn 2 °C Sjursnes (0moh) kl 08:34

ObsID: 264859

Tromsø / D1905(CLA20) Tromsø 2016-2021

Snø

31.03.2021 kl. 05:14

30 moh

drift@svv (**)

Vær

Regn 4 °C Grøtfjord (0moh) kl 05:14

ObsID: 264816

Tromsø / Tromsø

Snø

30.03.2021 kl. 12:52

3 moh

Martin_S@obskorps (*****)

Snødekke

Tur hovedsakligen i S/SSØ aspekt, 0-800møh. God återfrysing i natt, skare 15-20cm allerede fra 50møh, blev mykt i overflaten i sola på morgenen. Fra 150-200m fuktig finkorna snø ca 5-10cm på bærende skare. Fra ca 500m fuktigt fokksnøflak på tørr nedføyka DF med litt fras av begynnende kant men ikke noe farlige greier. Høyere opp er strukturen lik, men fokksnøen gradvis tørrere og opp til 30cm tykk. Veldig begrenset oppsprekking i fokksnøflakene, inget lengre enn 1m.

Vær

Sol og vindstille på morgenen, gradvis overskyende fra 10:30 med skybase rundt 4-500m, stundtals V bris, s-1 snøbyger i høyden og lett regn under 400ish møh.

Notater

priv tur

ObsID: 264788

Tromsø / Tromsø

Snø

30.03.2021 kl. 12:19

750 moh

OAH@SVV (***)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 7 Av:  Vær Opphavsrett:  OAH@SVV Kommentar:  750moh snøbyger på veg inn
Bilde Av Skredproblem
Bilde 2 av 7 Av:  Skredproblem Opphavsrett:  OAH@SVV Kommentar:  750moh: Typisk brudd i skiktoveganger i fokksnøen her Q1 på 10cm dybde, likevel ikkje lett å løsne. Men antydning til begynnende kanting av korn i bruddflate, kanskje etter klar natt med kuldegrader? Også slike tunge skikt-brudd på 40 og 60cm dybde, av totalt 100cm til bakken.
Bilde Av Notater
Bilde 3 av 7 Av:  Notater Opphavsrett:  OAH@SVV Kommentar:  Snøgrop pæ ca 750moh, Snøbyger ruller inn fra NV....
Bilde Av Snødekke
Bilde 4 av 7 Av:  Snødekke Opphavsrett:  OAH@SVV Kommentar:  Avblåste rygger, mye vindpåvirka
Bilde Av Skredproblem
Bilde 5 av 7 Av:  Skredproblem Opphavsrett:  OAH@SVV Kommentar:  Snøkrystaller i bruddplan 10cm i fokksnøen, kanskje begynnende utvikling av kantkorn?
Bilde Av Notater
Bilde 6 av 7 Av:  Notater Opphavsrett:  OAH@SVV Kommentar:  Svært populær skitur til Lille Blåmannen 844moh, men idag måtte mange snu før toppen pga dårlig sikt i snøbyger.
Bilde Av Tester
Bilde 7 av 7 Av:  Tester Opphavsrett:  OAH@SVV Kommentar:  Snøkorn fra bruddflate 65cm dybde,

Tester

LBT@65cmQ3 Ikkje brudd med normal belastning. Måtte jobbe ekstra i bakkant, da brudd i underkant fokksnø i overgang til "gammelsnø"/skarelag

ECTX God Ikkje brudd på 30 slag, etter endel ekstra belastning med spade brudd i 10cm dybde i fokksnø som vist på foto.

Faretegn

Ingen faretegn observert Likevel kan begynnende snøbyger og NVvind gi snøtransport ut i leheng, og bidra til fokksnø-skredproblem der.

Snøprofil

20 cm 1F DF 1 mm D, 40 cm P DF 1 mm M, 5 cm K MFcr, 30 cm 1F MF, 5 cm 4F FC 3 mm M 0 °C @ 0 cm, -2 °C @ 5 cm, -2,3 °C @ 10 cm, -2,7 °C @ 20 cm, -2,3 °C @ 40 cm, -1,9 °C @ 60 cm, -1,8 °C @ 80 cm, -1,5 °C @ 100 cm Snøgrop på 750moh, østvendt. Øverst fast fokksnø men med skiktoverganger. Videre skarelag og smelt-frys med løs kantkorna "sukkersnø" i bunn ved bakken. Lagra data for snø- og temperaturprofil og tester igår falt dessverre ut, prøver grovt å rekonstruere ut fra husk...

Skredfarevurdering

Lav faregrad 2, men NV-snøbygevær bidrar i leheng videre.

Snødekke

100 cm totalt Lett snøfokk 0 cm nysnø Snøgrense på 0 moh. Grense for lagdelt snø er på 600 moh Litt tørr løssnø (1-10cm) Tørr Etter nattefrost og klarvær sist natt til tirsdag er snøoverflate frossen, og skareføre opptil ca 300moh (ca skoggrensen) på morgenen opp mot Lille Blåmann. Sol og plussgrader tiner overflatisk, men kl. 14 fortsatt bare øvre ca 5cm under 300. Videre i høyden til 800moh er snøoverflaten mye vindpåvirka og fast, avblåste rygger med skare. Bare lokale skålformasjoner med noe ubunden snø.

Skredproblem

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Vanskelig å løse ut 2 - Middels Ø, SØ, S over 500 moh Konklusjon, 1.innsending kl.15: Generelt stabile forhold, kun antydning til skikt/lagdeling i fokksnøen, men vanskelig å få brudd. Ingen faretegn eller skred observert idag opp mot Lille Blåmann til ca 800moh. Men økende snøbyge-aktivitet med vind fra NV vil kunne øke pålastingen av nysnø/fokksnø i leheng.

Vær

Snø 5 m/s 70% skyer Stadig mer snøbyger og skyer etter solgløtt.

Notater

ObsTur Lille Blåmann, snøgrop på ca 750moh, østvendt. Generelt meget stabile forhold her, mye vindpåvirka. 1. innsending ca kl. 15. Oppdatert med bl.a tester og snøprofil, oppsummert stabile forhold, FG2 er OK, 2. innsending kl. 16.45. 3.oppdatering dagen etter: synd at både alle mine data snøprofil og tester eg lagra igår falt ut(!), så prøver på nytt det eg minnes.

ObsID: 264782

Tromsø / Tromsø

Snø

30.03.2021 kl. 09:58

38 moh

OAH@SVV (***)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 1 Av:  Vær Opphavsrett:  OAH@SVV Kommentar:  Opp mot Lille Blåmann

Vær

Ikke nedbør 2 °C 0 m/s 50% skyer I start på obs.tur Lille Blåmann, endel sol, men driver inn litt skya. Var -3gr inatt på 10moh no +2, totalt 50cm på snømålestav. foreløpig skareføre.

ObsID: 264706

Tromsø / D1905(CLA20) Tromsø 2016-2021

Snø

30.03.2021 kl. 09:00

7 moh

drift@svv (**)

Vær

Ikke nedbør -4 °C Sjursnes (0moh) kl 09:00

ObsID: 264695

Tromsø / D1905(CLA20) Tromsø 2016-2021

Snø

30.03.2021 kl. 06:40

30 moh

drift@svv (**)

Vær

Ikke nedbør 0 °C Grøtfjord (0moh) kl 06:40

ObsID: 264683

Tromsø / Tromsø

Snø

29.03.2021 kl. 18:40

681 moh

Martin_S@obskorps (*****)

Snødekke

Labbet rundt i området ca kl 12-19. OVC under dagen, litt regn og snø i høyden, sol etter 1630. Som mest frisk bris fra S-SV rundt kl13, ellers roligere vind. Lett snøfokk over 600m. Under 500m fuktig snø på skare, under 200m gennomfuktet, stundtals råtten snø mitt på dagen. På ettermiddagen återfrysende grunnet utstråling. Over 600m komplext snødekke med minst en tynn mildværsskare 10-20cm ned og diverse genreasjoner fokksnøflak og nedføyka DF, i Ø/NØ sektor noen steder med bittelitt begynnende kant (blir nok drept av varmvær nå snart uansett på denne høyden). Ikke veldig reaktive greier, syns lett eller vanskelig/få/2 stemmer bra. Enkelte små fokksnøflak fra dagens snøtransport 10-20cm tykk løsnet ved liten belastning i bratt (>40) veldig snøsamlende terreng. Noen få rulleballer når sola tok men ellers ingen aktivitet.

Notater

priv tur

ObsID: 264643

Tromsø / Tromsø

Snø

29.03.2021 kl. 13:00

609 moh

torben@obskorps (****)

Bilde Av Tester
Bilde 1 av 13 Av:  Tester Opphavsrett:  torben@obskorps Kommentar:  Lbt på obs pungt
Bilde Av Tester
Bilde 2 av 13 Av:  Tester Opphavsrett:  torben@obskorps
Bilde Av Tester
Bilde 3 av 13 Av:  Tester Opphavsrett:  torben@obskorps Kommentar:  ECT på obspungt
Bilde Av Faretegn
Bilde 4 av 13 Av:  Faretegn Opphavsrett:  torben@obskorps Kommentar:  Sprakk opp Ca 2m. På nedføyka nysnø
Bilde Av Faretegn
Bilde 5 av 13 Av:  Faretegn Opphavsrett:  torben@obskorps Kommentar:  Mye snyflyttar vind i dag 💨💨💨❄️❄️❄️
Bilde Av Vær
Bilde 6 av 13 Av:  Vær Opphavsrett:  torben@obskorps Kommentar:  Fra parkering mot steinskardtind
Bilde Av Vær
Bilde 7 av 13 Av:  Vær Opphavsrett:  torben@obskorps Kommentar:  Mot hatten og store hollender i bakgrunn
Bilde Av Faretegn
Bilde 8 av 13 Av:  Faretegn Opphavsrett:  torben@obskorps Kommentar:  Store skavler NV
Bilde Av Faretegn
Bilde 9 av 13 Av:  Faretegn Opphavsrett:  torben@obskorps Kommentar:  Store skavler NV
Bilde Av Snødekke
Bilde 10 av 13 Av:  Snødekke Opphavsrett:  torben@obskorps Kommentar:  Smelte frys skare
Bilde Av Snødekke
Bilde 11 av 13 Av:  Snødekke Opphavsrett:  torben@obskorps Kommentar:  Fokksnø 1F hard
Bilde Av Tester
Bilde 12 av 13 Av:  Tester Opphavsrett:  torben@obskorps Kommentar:  Kartutsnitt fra kjapptest
Bilde Av Tester
Bilde 13 av 13 Av:  Tester Opphavsrett:  torben@obskorps Kommentar:  Kjappest. Løsnet i sjiktovergang i fuktig fokksnø!! Q2/10cm middels

Skredfarevurdering

2 Moderat Generelt stabilt opp til 500moh. Over dette er det veldig varierende med skare og innføyka fokksnø i varierende tykkelse og størrelse. Disse er ikke så stabile. Så vær obs der fokksnøen er myk og spesielt over konvekser Gunstig temp vil stabiliser fokksnøen som normalt, men nedbør som regn vil kunne øke faren for våre løssnøskred Varslet faregrad er riktig Har med dry vesentlige, men kunne kanskje hatt med ang våte løssnøskred nå som snødekket er veldig påvirka av siste regnskyll. (Opp til ca500moh)

Skredaktivitet

29. mar. I løpet av dagen Ingen skredaktivitet

Tester

ECTN12@15cmQ2 Middels Løsna i fokksnø. Sjiktovergang

LBT@45cmQ2 Lett

Faretegn

Annet faretegn (spesifiser) Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Flere store skavler nå på toppene. Har vært mye vi d i høyden

Fersk vindtransportert snø Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Blåser bra i høyden i dag

Ferske sprekker Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse: Spesielt over konvekser og der fokksnøflska er myke

Snødekke

Moderat snøfokk Snøgrense på 0 moh Vindpakket hard Tørr Fra parkering og til Ca 450-500moh er snødekket fuktig på topp (antar at snødekket fra 0-400/450moh er fuktig gjennom hele dekket ) over 500moh begynner gradvis snødekket å bli tørt. Her er det og innblåsete puter i leheng av varierende tykkelse og størrelse. Generelt hardhet 1F. På rabbene er og isskare fremme i dagen på noen plasser. Det er et varierende snødekke. Stabiliteten er og varierende

Skredproblem

Våte løssnøskred Ubunden snø Vanskelig å løse ut 2 - Middels N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV under 500 moh Snødekket er generelt vått etter siste regn periode. Det er å mere regn og varmegrader meldt frem i tid, så mulig høyde kunne gjenstår opp til 600-700moh om noen dager

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Det svake laget bryter både lett og glatt. Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Det overliggende laget er mykt. Lett å løse ut 2 - Middels N, NØ, NV over 500 moh

Vær

Ikke nedbør 8 m/s fra SV ↗ 100% skyer Stille vær fra bilen og opp til 600moh. Over dette mye vind og moderat bakkefokk

ObsID: 264619

Tromsø / D1905(CLA20) Tromsø 2016-2021

Snø

29.03.2021 kl. 09:20

7 moh

drift@svv (**)

Vær

Ikke nedbør 2 °C Breivikeidet (0moh) kl 09:20

ObsID: 264540

Tromsø / D1905(CLA20) Tromsø 2016-2021

Snø

29.03.2021 kl. 06:20

30 moh

drift@svv (**)

Vær

Ikke nedbør 5 °C Grørfjord (0moh) kl 06:20

ObsID: 264520

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org