Snøskredvarsel for Tromsø torsdag 08.04.2021

3
Betydelig
Publisert:

Unngå leområder hvor det har samlet seg fersk fokksnø. Naturlig utløste skred kan forekomme i soleksponerte brattheng.

Høyeste faregrad per dag:
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terreng brattere enn 30 grader med fersk fokksnø og utløpsområder under slikt terreng.
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terrengfeller.

Fokksnø (flakskred)

Nedføyket svakt lag med nysnø

Les mer om skredproblemet
3 - Store
Liten tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Nysnø (løssnøskred)

Ubunden snø

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Naturlig utløst
Få bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Torsdag avtar været og solen kan titte frem. Fokksnøflakene fra de foregående dagene vil gradvis stabilisere seg, men det vil fortsatt være mulig for skiløper å påvirke fokksnøen i leheng der det er blitt pålagret mye de siste dagene. Med de siste dagers snømengde kan skred bli store. Der solen tar tak vil det kunne gå små naturlig utløste skred, disse kan også potensielt trigge større skred i fokksnøen.
Tørr eller fuktig ubunden snø dekker de fleste steder under skoggrensa etter onsdagens snøfall. Over skoggrensen finnes fokksnøflak av varierende hardhet, men også en god del ubunden løs nysnø.
Over ca 700 moh finnes det fortsatt gamle vedvarende svake lag av kantkorn, men de fleste steder ligger disse beskyttet under kompakte skarelag og er svært vanskelige å påvirke.
Onsdag morgen er det kommet 15-30cm nysnø i regionen. Tirsdag ble det observert sprekkdannelse i fokksnøen ved Storstolpan. Sørøst i regionen ble det i slutten av påsken observert begynnende kantkorndannelse mellom siste mildværsskare og nyere fokksnø, men det er ikke kjent at dette har gitt skred eller faretegn, så det er ikke vurdert som et aktivt skredproblem.
8 mm i døgnet, opp mot 15 mm i mest utsatt område.
Bris fra nordvest., endring til liten kuling fra nordvest om formiddagen.
-6 °C til 0 °C på 700 moh.
Plussgrader opp til 100 moh.

For oppdatert værvarsel se yr.no
2 - 6 mm nedbør i døgnet.
Frisk bris fra sørvest., endring til bris fra sørvest om ettermiddagen.
-8 °C til -2 °C på 700 moh.
Plussgrader opp til 100 moh.
Delvis skyet.
Mest nedbør på yttersia

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Tromsø / Tromsø

Snø

08.04.2021 kl. 16:30

683 moh

harvey@ObsKorps (****)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 9 Av:  Faretegn Opphavsrett:  harvey@ObsKorps Kommentar:  Str 1 skred utløst av skiløper
Bilde Av Vær
Bilde 2 av 9 Av:  Vær Opphavsrett:  harvey@ObsKorps
Bilde Av Vær
Bilde 3 av 9 Av:  Vær Opphavsrett:  harvey@ObsKorps
Bilde Av Tester
Bilde 4 av 9 Av:  Tester Opphavsrett:  harvey@ObsKorps Kommentar:  LBT på 400m. Brudd i skarelaget
Bilde Av Tester
Bilde 5 av 9 Av:  Tester Opphavsrett:  harvey@ObsKorps Kommentar:  ECTN23@21 Q2 på 580m
Bilde Av Tester
Bilde 6 av 9 Av:  Tester Opphavsrett:  harvey@ObsKorps Kommentar:  ECT nedføyket hagl og løssnø er det svakelaget
Bilde Av Tester
Bilde 7 av 9 Av:  Tester Opphavsrett:  harvey@ObsKorps Kommentar:  Snøprofil ved ECT på580m
Bilde Av Skredproblem
Bilde 8 av 9 Av:  Skredproblem Opphavsrett:  harvey@ObsKorps
Bilde Av Vær
Bilde 9 av 9 Av:  Vær Opphavsrett:  harvey@ObsKorps

Tester

ECTN23@21cmQ2 God

LBTQ2 På 400m gikk til brudd i skarelag ved flere harde slag

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Område: Generelt på fjellet

Ferske skred Område: I denne fjellsiden

Snødekke

Moderat snøfokk 20 cm nysnø Nysnøgrense på 0 moh Mye tørr løssnø (10-30cm) Tørr Det er tildels mye snø >30cm i skogen. Over skoggrense varierer overflaten ifht hvor mye vindpåvirket det er. På de mest utsatte plasser i høyden er løssnø blåst bort og skare er synlig. Snøoverflate varierer fra løssnø til mykfokksnøflak til litt hardere fokksnø. Det finnes nedføyket løssnø blandet med hagl under overflaten og i flere lag nedover i snødekket. På 400m ved tynt snødekket ligge fokksnø oppå et tynt skarelag med fuktig smelteomvandlet under og kantkorn helt nederst ved bakken. Ansees som vanskelig å påvirke

Skredfarevurdering

3 Betydelig Der fokksnø ligger i bratt heng vil det være mulig for skiløperer å utløse skred og det virker som det er flere himmelretninger som har fått vindtransportert snø som har dannet flak. Fokksnøen vil stabilisere seg rask pga gunstig temperatur nå at det har sluttet å snø og vinden avtar Varslet faregrad er riktig antar at snødekket stabilisere seg raskt og fredag vil være FG2.

Skredproblem

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Det overliggende laget er mykt. Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Lett å løse ut 2 - Middels N, NØ, Ø, SØ, NV over 300 moh det svakelaget består av nedføyket hagl og løssnø blanding

Skredaktivitet

8. apr. 0-6 Tørre flakskred Ett (1). 1 - Små. Svært lett å løse ut N. Over 300 moh

Vær

Ikke nedbør -5 °C 7 m/s fra V → 30% skyer

Snøprofil

1 cm 1F RG/DF 0 mm D, 1 cm F PPgp 2 mm/5 mm D, 19 cm 1F DF 1 mm D, 5 cm 4F DF/PPgp 0 mm/5 mm D Øvre del, 19 cm 1F RG 0 mm/0 mm D, 8 cm 4F RG 0 mm D, 25 cm 1F RG 0 mm D, 10 cm P RG 0 mm D, 0,5 cm P MFcr D, 1 cm 4F RG/RGxf 1 mm D, 0,5 cm K MFcr D, 1 cm 4F MF 1 mm/3 mm D, 20 cm P RG 0 mm/0 mm D -7,3 °C @ 0 cm, -5,9 °C @ 10 cm, -3,9 °C @ 20 cm, -3,1 °C @ 30 cm, -2,7 °C @ 40 cm, -2,4 °C @ 50 cm, -2,1 °C @ 60 cm, -2 °C @ 70 cm, -1,9 °C @ 80 cm, -1,7 °C @ 90 cm, -1,6 °C @ 100 cm, -1,6 °C @ 110 cm 1 test knyttet til snøprofilen

ObsID: 266381

Tromsø / Tromsø

Snø

08.04.2021 kl. 14:54

620 moh

PA@naturguideHVO20 (Ukjent)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 2 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  PA@naturguideHVO20 Kommentar:  Viser brudd på ct
Bilde Av Snøprofil
Bilde 2 av 2 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Tester

LBT@20cmQ2 vanskelig å påvirke. brudd etter 25 slag

ECTX

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Område: I denne fjellsiden

Snødekke

215 cm totalt Snøgrense på 0 moh Vindpakket hard

Snøprofil

5 cm 1F RG, 15 cm 4F RG, 40 cm 1F RG, 1 cm K MFcr, 35 cm P RG, 10 cm K MFcr 1 test knyttet til snøprofilen

ObsID: 266368

Tromsø / Tromsø

Snø

08.04.2021 kl. 12:41

896 moh

Martin_S@obskorps (*****)

Bilde Av Skredhendelse
Bilde 1 av 2 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  Martin_S@obskorps
Bilde Av Skredhendelse
Bilde 2 av 2 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  Ola@Met Kommentar:  Fikk nettopp bilde fra Ola. Ser ut som det gått nedafor klippekanten og, usikker på hvis det er samme flaket som gått over og under eller hvis det er stepdown. Trur ikke det låg så veldig mye snø på klippene fra før, så lener litt mot at det ser samme flaket.

Skredhendelse

6. apr 12:41 Tørt flakskred 2 - Middels Naturlig utløst N-vendt Skredet startet på 853 moh og sluttet på 696 moh Ikke så lang, men nok så tykk bruddkant. Tenker at det gikk på tirsdag, men lav konfidens på den.

ObsID: 266287

Tromsø / Tromsø

Snø

08.04.2021 kl. 12:00

647 moh

eliras@SVV (****)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 5 Av:  Snødekke Opphavsrett:  eliras@SVV Kommentar:  I skogen er det 30 cm med snø oppå gammelt fuktig snøpakke.
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 5 Av:  Snødekke Opphavsrett:  eliras@SVV Kommentar:  Over skoggrensa har vinden flyttet mye snø. Varierer mellom hard og myk vindpakket snø.
Bilde Av Snøprofil
Bilde 3 av 5 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  eliras@SVV Kommentar:  Brudd i sjiktovergang på dybde 45 cm etter tre slag med LBT
Bilde Av Snøprofil
Bilde 4 av 5 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  eliras@SVV Kommentar:  Brudd etter 21 slag ECTP på dybde 15 cm. Mye overliggende snøpakke. Går fra F mot noe hardere i bunn.
Bilde Av Snøprofil
Bilde 5 av 5 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  eliras@SVV Kommentar:  Måtte bryte med spaden i bakkant for å få brudd på 45 cm dybde.

Tester

ECTP21@15cmQ2 Middels Får kun brudd i dette laget med ECT. Sjiktovergang mellom der øverste løse snøen (F) og hardere snø under (4F). Ingen tegn til brudd i sjiktovergangen på 45 cm, som ved LBT. Fikk brudd på 45 cm etter tre slag på siden. Ligger kanskje for dypt her.

Snødekke

200 cm totalt 12 cm nysnø Vindpakket myk Tørr I skogen er det 30 cm med ubundet fuktig snø oppå gammelt gjennomfuktet snødekke. Over skogrensa har vind fra SV flyttet mye på snøen. Snøoverflaten varierer mellom hard og myk vindpakket. Isskare enkelte steder. I leheng ligger det mellom 50- 100 cm tørr snø oppå det gamle snødekket.

Skredfarevurdering

3 Betydelig Ennå i dag kan faregrad 3 være riktig, da det er kommet store mengder snø siste døgnene og blåst mye-. I enkelte leheng har det samlet seg oppimot 1 m med snø de siste dagene. Det finnes svake sjikt (mulig med nysnø) i denne lagpakken. Men tror det kan variere hvor det de er å kollapse og hvor god bruddforplantningen er. Men skredene kan bli store hvis man treffer rett sted. I morgen meldes betydelig mere sol og relativt høye temperaturer, som vil hjelpe på stabiliseringa av fokksnøen. I tillegg har det også kunne stabilisert seg i dag. Tenker det er ok å sette faregrad 2 i morgen.

Skredproblem

Tørre flakskred Dårlig binding mellom lag i fokksnøen Innen en halv meter Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Vanskelig å løse ut 3 - Store N, NØ, Ø, SØ, S over 300 moh

Vær

Ikke nedbør -5 °C 8 m/s fra SV ↗ Noen byger med snø som passerer. Ennå pågår noe snøtransport langs bakken. Snøfokk over toppene.

Snøprofil

1 test knyttet til snøprofilen

ObsID: 266321

Tromsø / Tromsø

Snø

08.04.2021 kl. 11:23

628 moh

Ola@MET (***)

Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 1 av 4 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Ola@MET Kommentar:  Et str 1-2 flakskred i toppen av svært eksponert rennne ned fra store blåmann
Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 2 av 4 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Ola@MET Kommentar:  Ingen skredaktivitet å se på sørsiden av Ersfjorden
Bilde Av Vær
Bilde 3 av 4 Av:  Vær Opphavsrett:  Ola@MET
Bilde Av Snødekke
Bilde 4 av 4 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Ola@MET Kommentar:  Mot toppen

Snødekke

Lett snøfokk 15 cm nysnø Litt tørr løssnø (1-10cm) Tørr Vindpåvirket over skoggrensen, stort sett myke flak. Litt løs snø her og der. Begynner å bli fuktig snøoverflate i skogen på tur ned.

Notater

Privat tur

Skredfarevurdering

3 Betydelig Fikk ikke så mye faretegn fra fokksnøen der jeg var idag, men mye ny snø pålagret i mange heng. Varslet faregrad er riktig Riktig med FG3 idag, etter mye snø og vind igår, men fokksnø stabiliserer seg nok relativt kjapt. Solutløse skred kan blir det nok noen av både idag og i morgen.

Skredaktivitet

8. apr. I løpet av dagen Tørre løssnøskred Noen (2-5). Naturlig utløst Få bratte heng. NØ, Ø, SØ, S, SV Sett fra toppen av buren kl 11. Noen få tørre løssnøskred her og der, kun et flakskred (se bildet). Får sikkert mer solutløst utover dagen.

Vær

Ikke nedbør 0 °C 4 m/s fra SV ↗ 40% skyer Mye sol mellom skyene.

ObsID: 266268

Tromsø / Tromsø

Snø

08.04.2021 kl. 11:17

400 moh

Eivind (Ukjent)

Bilde Av Tester
Bilde 1 av 1 Av:  Tester Opphavsrett:  Eivind

Tester

LBT@80cmQ1 I tillegg q3 brudd på ca 30cm som løsnet relativt lett.

ObsID: 266324

Tromsø / Tromsø

Snø

08.04.2021 kl. 11:06

30 moh

Mathis@ANG (Ukjent)

Bilde Av Skredhendelse
Bilde 1 av 1 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  Mathis@ANG

Skredhendelse

8. apr 11:10 Tørt flakskred Naturlig utløst Ø-vendt Skredet startet på 630 moh og sluttet på 441 moh Ser ut som et tørt flakskred, noe som gir mening mtp. mye ny snø og snøtransport. Muligens fra igår, kan se ut som det har kommet litt ny snø over skredmassene og skredområdet. Vanskelig å få et skikkelig bilde fra bilen

Vær

Ikke nedbør 1 °C 40% skyer

ObsID: 266258

Tromsø / Tromsø

Snø

08.04.2021 kl. 09:31

11 moh

Sofia@regobsTroms (*)

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse: Snøfokk fra toppen/ ryggen av Vågtinden. Vind fra S. Observert fra andre siden fjorden.

ObsID: 266215

Tromsø / D1905(CLA20) Tromsø 2016-2021

Snø

08.04.2021 kl. 08:05

7 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Stort snøfall

Vær

Snø -4 °C Sjursnes (0moh) kl 08:10 20 cm nysnø akkumulert siste døgn.

ObsID: 266198

Tromsø / Finnvikdalen_2

Snø

08.04.2021 kl. 08:00

240 moh

harvey@ObsKorps (****)

Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 1 av 1 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  harvey@ObsKorps

Skredaktivitet

8. apr. I løpet av dagen Tørre flakskred Ett (1). 2 - Middels. Naturlig utløst NØ, Ø

ObsID: 266196

Tromsø / D1905(CLA20) Tromsø 2016-2021

Snø

08.04.2021 kl. 07:03

157 moh

drift@svv (**)

Skredaktivitet

Ingen skredaktivitet Gjelder Fv862 Kattfjordeidet - ,

Vær

Snø -2 °C Kattfjordeie (200moh) kl 07:03 3 cm nysnø akkumulert siste 6 timer.

ObsID: 266190

Tromsø / D1905(CLA20) Tromsø 2016-2021

Snø

08.04.2021 kl. 07:02

11 moh

drift@svv (**)

Skredaktivitet

Ingen skredaktivitet Gjelder Fv862 Synnøvejord - ,

Vær

Snø -1 °C Synnøvejord (0moh) kl 07:02 2 cm nysnø akkumulert siste 6 timer.

ObsID: 266189

Tromsø / D1905(CLA20) Tromsø 2016-2021

Snø

08.04.2021 kl. 05:39

30 moh

drift@svv (**)

Vær

Snø -2 °C Grøtfjord (0moh) kl 05:39 8 cm nysnø akkumulert siste døgn. Snøfokk siste døgn.

ObsID: 266165

Tromsø / Tromsø

Snø

07.04.2021 kl. 18:42

434 moh

Hallvard@SkredAS (****)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 1 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Hallvard@SkredAS

Snødekke

Ikke snøfokk Vindpakket myk Tørr Det har vært en del snøtransport i dag. Vekslende 4F-1F overflate opp til 400. Isskare på utsatte plasser. Ganske fint føre til tross.

ObsID: 266135

Tromsø / D1905(CLA20) Tromsø 2016-2021

Snø

07.04.2021 kl. 09:40

7 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Ferske skred

Vær

Snø 1 °C Sjursnes (0moh) kl 09:40 15 cm nysnø akkumulert siste 12 timer.

ObsID: 266037

Tromsø / Tromsø

Snø

07.04.2021 kl. 08:17

11 moh

OAH@SVV (***)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 1 Av:  Snødekke Opphavsrett:  OAH@SVV Kommentar:  Stort snøfall i natt i Håkøybotn.

Faretegn

Stort snøfall Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Etter mye regn i lavlandet igår tirsdag på ca +2 til +3gr er det kanskje i nærheten av 40cm nysnø i fjellet her på Kvaløya.

Snødekke

66 cm totalt Ikke snøfokk 25 cm nysnø Nysnøgrense på 0 moh. Snøgrense på 0 moh Våt løssnø Fuktig Stort snøfall, No kl.08 målt 17cm nysnø i natt siste 9t. Temp. 0 gr. Lett snøbyge pågår. Totalt 65cm på snømålestav her.

Notater

Stort snøfall, No kl.08 målt 17cm nysnø i natt siste 9t. Temp. 0 gr. Lett snøbyge pågår. Totalt 65cm på snømålestav her.

Vær

Snø 0 °C 0 m/s 100% skyer Stort snøfall, No kl.08 målt 17cm nysnø i natt siste 9t. Temp. 0 gr. Lett snøbyge pågår uten vind.

ObsID: 266023

Tromsø / D1905(CLA20) Tromsø 2016-2021

Snø

07.04.2021 kl. 07:04

30 moh

drift@svv (**)

Vær

Snø 0 °C Grøtfjord (0moh) kl 07:04 15 cm nysnø akkumulert siste døgn. Snøfokk siste 12 timer.

ObsID: 266006

Tromsø / Tromsø

Snø

07.04.2021 kl. 06:41

19 moh

Martin_S@obskorps (*****)

Snødekke

13 cm nysnø 13cm tung nysnø på bakken. Ikke noe regn i natt. Mulig at mildværsgrensa er på 200m, men det kommer som snø helt ned til fjæra.

Vær

Snø 100% skyer

ObsID: 266004

Tromsø / D1905(CLA20) Tromsø 2016-2021

Snø

07.04.2021 kl. 06:27

157 moh

drift@svv (**)

Vær

Snø 1 °C Kattfjordeie (200moh) kl 06:27 35 cm nysnø akkumulert siste 12 timer. Snøfokk siste 12 timer.

ObsID: 266003

Tromsø / D1905(CLA20) Tromsø 2016-2021

Snø

07.04.2021 kl. 06:11

11 moh

drift@svv (**)

Skredaktivitet

Ingen skredaktivitet Gjelder Fv862 Synnøvejord - ,

Vær

Snø 3 °C Synnøvejord (0moh) kl 06:11 20 cm nysnø akkumulert siste 12 timer.

ObsID: 266002

Tromsø / Tromsø

Snø

06.04.2021 kl. 11:30

460 moh

torben@obskorps (****)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 11 Av:  Vær Opphavsrett:  torben@obskorps Kommentar:  Parkering og regn
Bilde Av Vær
Bilde 2 av 11 Av:  Vær Opphavsrett:  torben@obskorps Kommentar:  Mot durmålstind
Bilde Av Vær
Bilde 3 av 11 Av:  Vær Opphavsrett:  torben@obskorps Kommentar:  Opp mot Tverrfjellet
Bilde Av Snødekke
Bilde 4 av 11 Av:  Snødekke Opphavsrett:  torben@obskorps Kommentar:  Fra Her og opp er snødekket fuktig
Bilde Av Snødekke
Bilde 5 av 11 Av:  Snødekke Opphavsrett:  torben@obskorps Kommentar:  Fra 215moh. Fuktig snødekke
Bilde Av Snødekke
Bilde 6 av 11 Av:  Snødekke Opphavsrett:  torben@obskorps Kommentar:  Her var Ca skille fuktig/ tørr snø i dag
Bilde Av Snødekke
Bilde 7 av 11 Av:  Snødekke Opphavsrett:  torben@obskorps Kommentar:  Fra 324moh overgang fuktig/ tørr snø
Bilde Av Vær
Bilde 8 av 11 Av:  Vær Opphavsrett:  torben@obskorps Kommentar:  Kanskje sesongens beste flattlys så langt🤪
Bilde Av Tester
Bilde 9 av 11 Av:  Tester Opphavsrett:  torben@obskorps Kommentar:  Lbt som løsnet på påbegynt kantkorn (2-3mm) over gml snødekke ( skare)
Bilde Av Tester
Bilde 10 av 11 Av:  Tester Opphavsrett:  torben@obskorps Kommentar:  Bruddflaten
Bilde Av Vær
Bilde 11 av 11 Av:  Vær Opphavsrett:  torben@obskorps Kommentar:  Mye vær alt føyka ned. Utfordrende arbeids forhold 🧐

Tester

LBT@25cmQ2 Lett på nedføyka nysnø. 4F på 1F Test tatt 10m lengre opp

LBT@65cmQ2 På påbegynt kantkorn over skare/gml snødekke Til brudd på kraftige slag. Men antydning til sjiktoverganger i fokksnøen of

Faretegn

Mye vann i snøen Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Gjelder opp til Ca 250-300moh

Ferske sprekker Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse: Observerte flere områder med sprekker, ikke skytendende men oppsprekking ( Ca 20-100cm). Var på nedføyka nysnø. ( i tørr snø sonen )

Fersk vindtransportert snø Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Gjelder fra overgang fuktig / tørr snø

Snødekke

Moderat snøfokk 15 cm nysnø Nysnøgrense på 200 moh. Snøgrense på 0 moh Mye tørr løssnø (10-30cm) Tørr Ved start vått og sugeføre. Overgang fuktig /tørr snø Ca på 300/350moh. Fokksnøflaka i høyden var varierende i str og tykkelse. observerte i leheng 60-90cm med fersk fokksnø. Denne er relativt ustabil, med nedføyka nysnø.

Skredfarevurdering

3 Betydelig mye vær nå. Anser snødekket opp til ca 300-350moh som gjennomvått. Så vær obs på våte løssnø skred. Over dette fra 350moh og opp er det mye fokksnø og fokksnøflak som er lite stabile. unngå disse, og de er i alle sektorer!!! Der er meldt mer nedbør og vind i morgen, dette vil forsinke stabiliseringen av fokksnøen. Men når nedbør og vind roer seg vil snødekket (fokksnøen) stabilisere seg pga gunstige temp. Varslet faregrad er riktig

Skredproblem

Våte løssnøskred Ubunden snø Naturlig utløst 1 - Små N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV under 300 moh

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Det overliggende laget er mykt. Lett å løse ut 2 - Middels N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV over 300 moh

Skredaktivitet

6. apr. I løpet av dagen Ingen skredaktivitet Hadde ikke noe dom helst oversikt over området grunnet snøbyger og sykt flatt lys!!!

Vær

Snø 12 m/s fra N ↓ 100% skyer Regn ved parkering. Gikk fra regn og til snø (tørr). Relativt lite vind nede, mens oppe Ca 10-12ms og mulig i kasta 15-18ms

ObsID: 265895

Tromsø / D1905(CLA20) Tromsø 2016-2021

Snø

06.04.2021 kl. 09:02

7 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Mye vann i snøen regn på snø

Ferske skred

Vær

Sludd 2 °C Sjursnes (0moh) kl 09:03 Snøfokk siste 12 timer.

ObsID: 265794

Tromsø / D1905(CLA20) Tromsø 2016-2021

Snø

06.04.2021 kl. 05:54

30 moh

drift@svv (**)

Vær

Regn 2 °C Grøtfjord (0moh) kl 05:54

ObsID: 265742

Tromsø / D1905(CLA20) Tromsø 2016-2021

Snø

06.04.2021 kl. 04:27

11 moh

drift@svv (**)

Skredaktivitet

Ingen skredaktivitet Gjelder Fv862 Synnøvejord - ,

Vær

Regn 3 °C Synnøvejord (0moh) kl 04:27

ObsID: 265738

Tromsø / D1905(CLA20) Tromsø 2016-2021

Snø

06.04.2021 kl. 04:15

157 moh

drift@svv (**)

Vær

Sludd 2 °C Kattfjordeie (200moh) kl 04:15

ObsID: 265737

Tromsø / Tromsø

Snø

05.04.2021 kl. 09:50

467 moh

ROJHelgesen (Ukjent)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 2 Av:  Faretegn Opphavsrett:  ROJHelgesen
Bilde Av Faretegn
Bilde 2 av 2 Av:  Faretegn Opphavsrett:  ROJHelgesen

Faretegn

Ferske sprekker Område: I denne fjellsiden

Fersk vindtransportert snø Område: Generelt på fjellet

ObsID: 265609

Tromsø / D1905(CLA20) Tromsø 2016-2021

Snø

05.04.2021 kl. 08:39

157 moh

drift@svv (**)

Skredaktivitet

Ingen skredaktivitet Gjelder Fv862 Kattfjordeidet - ,

Vær

Ikke nedbør -3 °C Kattfjordeie (200moh) kl 08:40

ObsID: 265590

Tromsø / D1905(CLA20) Tromsø 2016-2021

Snø

05.04.2021 kl. 08:37

11 moh

drift@svv (**)

Skredaktivitet

Ingen skredaktivitet Gjelder Fv862 Synnøvejord - ,

Vær

Ikke nedbør -2 °C Synnøvejord (0moh) kl 08:38

ObsID: 265589

Tromsø / D1905(CLA20) Tromsø 2016-2021

Snø

05.04.2021 kl. 08:35

7 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Ferske skred

Vær

Ikke nedbør -1 °C Sjursnes (0moh) kl 08:36

ObsID: 265588

Tromsø / D1905(CLA20) Tromsø 2016-2021

Snø

05.04.2021 kl. 05:42

30 moh

drift@svv (**)

Vær

Ikke nedbør -2 °C Grøtfjord (0moh) kl 05:42 Snøfokk siste 12 timer.

ObsID: 265557

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org