Snøskredvarsel for Tromsø onsdag 05.05.2021

2
Moderat
Publisert:

Soloppvarming av snøoverflata gir fare for våte løssnø- og flakskred. Det kan finnes vedvarende svake lag i snødekket. Vær oppmerksom på skavlbrudd.

Høyeste faregrad per dag:
Illustrasjon av ferdselsråd Våt overflate: I store bratte heng med våt snø bør du gradvis bevege deg på skrå for å unngå å bli tatt av skred som du selv eller andre i gruppen løser ut.
Illustrasjon av ferdselsråd Tørr overflate: Unngå terreng brattere enn 30 grader og utløpsområder der skredproblemet er til stede.
Illustrasjon av ferdselsråd Tørr overflate: NB, det er svært vanskelig å vite hvor skredproblemet er.
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terrengfeller.

Våt snø (løssnøskred)

Ubunden snø

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Naturlig utløst
Noen bratte heng

Vedvarende svakt lag (flakskred)

Kantkornet snø over skarelag

Les mer om skredproblemet
3 - Store
Liten tilleggsbelastning
Få bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Solinnstråling gjør at våte løssnøskred vil løsne av seg selv. Våte flakskred og skavelbrekk kan også forekomme. Omfanget av våte skred er avhengig av nattefrost og hvor mye solen får varmet på dagen. Mest utsatte himmelretninger følger sola. Det anbefales god avstand til utløpssoner for både skred og skavler. Der snødekket er tørt, kan det finnes et nyutviklet kantkornlag under snøen som kom forrige uke. Flakskred på slike lag kan forplante seg langt og bli større enn forventet. Utbredelsen av dette skredproblemet er usikkert, men tilstedeværelse av kantkorn i nysnøen eller rundt skare, vil gjøre at stabiliseringsprosessen i noen heng tar lengre tid og at skredproblemet vedvarer. En forsiktig tilnærming til skredterreng anbefales.
Forrige uke kom det stedvis 30-50 cm nysnø i fjellet som la seg over smelteomvandlet snø etter mildværet i midten av april. Torsdag og fredag var det en del vind fra NV, så mye av nysnøen har blitt flyttet inn i leområder og bundet i myke fokksnøflak. I sørvendte fjellsider er snøoverflaten solpåvirket.
I regionen Lyngen ble det lørdag observert drønn i snødekket flere steder, og det gikk et svært stort skred på Sofiatind. Dette tyder på at det finnes et aktivt vedvarende svakt lag av kantkorn i snødekket der, og observasjoner viser at dette også finnes enkelte steder i Tromsø. Det finnes også vedvarende svake lag dypt i snødekket over ca. 700 moh, men disse ligger under solid skare og er svært vanskelige å påvirke.
Mandag er det observert et stort flakskred ved Storholmsfjellet på Kvaløya som trolig har løsnet naturlig under snøværet i slutten av forrige uke.
Soloppvarming om dagen og nattefrost med utstråling om natten kan bidra til videre utvikling av kantkorn høyt i snødekket. Det er flere steder observert rim/små kantkorn på overflaten de siste dagene, og disse kan utgjøre et nytt problem om de får snø eller føyke ned fremover.
0 mm nedbør i døgnet.
Bris fra øst.
-10 °C til -1 °C på 700 moh.
Plussgrader opp til 400 moh om ettermiddagen.
Delvis skyet.
Av og til frisk bris utsatte steder.

For oppdatert værvarsel se yr.no
0 mm nedbør i døgnet.
Bris fra nordøst.
-12 °C til -1 °C på 700 moh.
Plussgrader opp til 400 moh om ettermiddagen.
Klarvær.
Av og til frisk bris utsatte steder.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Tromsø / Tromsø

Snø

05.05.2021 kl. 18:57

868 moh

Jonny (Ukjent)

Bilde Av Tester
Bilde 1 av 3 Av:  Tester Opphavsrett:  Jonny
Bilde Av Tester
Bilde 2 av 3 Av:  Tester Opphavsrett:  Jonny Kommentar:  Brudd i hagl og delvis nedbrutt snø
Bilde Av Snøprofil
Bilde 3 av 3 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Tester

LBT@30cmQ3 Ikke spesielt lett til brudd

Snøprofil

10 cm 4F DF 1 mm D, 25 cm 1F DF 1 mm D, 0,5 cm 1F DF/PPgp 1 mm/3 mm Lag med hagl, 5 cm 1F DF 1 mm D, 20 cm P RG 2 mm Ikke målt eksakt tykkelse, tendenser til noe kanting, men ikke veldig tydelig. Ikke brudd i overgang på LBT Går til hardere eldre snø

ObsID: 271349

Tromsø / Tromsø

Snø

05.05.2021 kl. 15:30

835 moh

j.hansen (Ukjent)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 1 Av:  Snødekke Opphavsrett:  j.hansen Kommentar:  Gode vekstforhold for rimkrystaller på revbergtind

Snødekke

Godt voksne rimkrystaller i nordsidene i høyden

ObsID: 271356

Tromsø / Tromsø

Snø

05.05.2021 kl. 13:22

485 moh

PA@naturguideHVO20 (Ukjent)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 1 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Vær

Ikke nedbør 2 °C 2 m/s fra N ↓

Tester

ECTX

CTN

Snødekke

95 cm totalt

Snøprofil

35 cm 1F RG, 60 cm K MFcr

ObsID: 271345

Tromsø / Tromsø

Snø

05.05.2021 kl. 10:30

838 moh

Cecilie@regobsTroms (*)

Vær

7 °C 2 m/s 10% skyer

Snødekke

Litt tørr løssnø (1-10cm)

Skredaktivitet

5. mai. 12-18 Våte løssnøskred Noen (2-5). 2 - Middels. Naturlig utløst Mange bratte heng. S

Skredfarevurdering

2 Moderat Veldig varierende og lokale forhold. Sørsider som ventet, varme og vårsnø. Nordvendt er det tørrsnø med tidvis fokksnø her og der. Vestsiden hard og skarejernsføre på morgenen med relativt lite snø her på yttersida. Østsiden kremete og kjempefint skiføre selv etter lunsjtid. Varslet faregrad er riktig

ObsID: 271353

Tromsø / Ullstind rett under toppen

Snø

04.05.2021 kl. 14:00

1047 moh

OAH@SVV (***)

Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 1 av 7 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  OAH@SVV Kommentar:  Svarvarfjellet med mye skred på bratt østside, løsner fra kant med mye skavler på ca 500moh.
Bilde Av Skredhendelse
Bilde 2 av 7 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  OAH@SVV Kommentar:  Svarvarfjellet med mye skred på bratt østside, løsner fra kant med mye skavler på ca 500moh.
Bilde Av Tester
Bilde 3 av 7 Av:  Tester Opphavsrett:  OAH@SVV Kommentar:  Snøgrop på 1043moh
Bilde Av Snøprofil
Bilde 4 av 7 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  OAH@SVV Kommentar:  Snøprofil SV-vendt
Bilde Av Notater
Bilde 5 av 7 Av:  Notater Opphavsrett:  OAH@SVV Kommentar:  Oversikt snøgrop, mot Lyngsalper. Men sur SØ vind.
Bilde Av Snøprofil
Bilde 6 av 7 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  OAH@SVV Kommentar:  Finkornige krystaller i bruddflate 35cm, mulig antydning til kanting(?).
Bilde Av Skredfarevurdering
Bilde 7 av 7 Av:  Skredfarevurdering Opphavsrett:  OAH@SVV Kommentar:  Obs! Store skavler langs topp-området av Ullstind, tatt fra topp på 1078moh, mot Lyngsalper i bakgrunnen. Obs! Typisk for mange andre fjell også i regionen.

Vær

Ikke nedbør -3,5 °C 5 m/s fra SØ ↖ 5% skyer Overraskende mye sur kald vind hele veien fra P-plass Snarbyeidet og til toppen på Ullstind. Har sett antydning til snøfokk, men mest der vinden dreier ned på nordvendte sider av topper.

Skredhendelse

3. mai 13:00 Vått løssnøskred 2 - Middels Naturlig utløst Ø-vendt Skredet startet på 479 moh og sluttet på 244 moh

Tester

LBT@35cmQ2 Tungt å få brudd, bruddflate i fokksnøen-skikt, nært Q3 noe kantete. Spadeprøve også brudd på 45cm overgang til skare, men med ganske stor belastning. OBS! I begge bruddflater antydning til små krystaller med mulig kant-utvikling, MEN ikkje lagt inn som lag - må følges med videre.

Skredaktivitet

4. mai. I løpet av dagen Våte løssnøskred Mange (10 eller mer). 2 - Middels. Naturlig utløst Noen bratte heng. Ø, SØ, S, SV, V. Over 100 moh Som kommentert i skredproblem, mest i stubbratte solvendet brattheng, gjerne utløst ved klipper eller etter skavlbrudd.

Skredproblem

Våte løssnøskred Naturlig utløst 2 - Middels NØ, Ø, SØ, S, SV, V over 0 moh Idag observert mange ferske skred typisk solutløst i stupbratte klippeheng, også mange skavlbrudd, så riktig kommentert i varsel.

Tørre flakskred Kantkornet snø over skarelag Innen en halv meter Det overliggende laget er mykt. Vanskelig å løse ut 2 - Middels Ø, SØ, S, SV over 500 moh Usikker antakelse, stabilt på to gravinger idag mot Ullstind, men jakten på kantkorn-utvikling må fortsette, nå med mye klarvær, utstråling og nattefrost

Skredfarevurdering

2 Moderat Relativt stabil snø observert idag til Ullstind, mye ubunden fokksnø med bra binding mot gammal skare. Viktig å følge med videre på mulig utvikling av svake kantkorn-lag, både i skikt i fokksnøen, og over skare. Svært aktuelt no med klare kalde netter og stor utstråling. Soleffekt kan sikkert også påvirke tilgangen på fukt, som ved tynt snødekke sammen med stor temperturgradient raskt kan gi ustabile kantkornlag. Krevende situasjon, apropos Sofiatind-skredet 1.mai. Varslet faregrad er riktig Enig i faregrad 2, også viktig å nevne skavlbrudd-fare.

Notater

OBStur til Ullstind fra Pplass Snarbyeidet. Rett under toppen: Utfordring å finne uberørt snø etter stor skiutfart sist helg, men fant et OK område, med avstand også fra farlig skavl-kant. Oppsummert: Viktig å følge med videre på mulig utvikling av svake kantkorn-lag, både i skikt i fokksnøen, og over skare. Svært aktuelt no med klare kalde netter og stor utstråling. Soleffekt kan sikkert også påvirke tilgangen på fukt, som ved tynt snødekke sammen med stor temperturgradient raskt kan gi ustabile kantkornlag. Krevende situasjon, apropos Sofiatind-skredet 1.mai.

Snøprofil

0,5 cm F FC 2 mm D Tydelige krystaller i overflate, også utvikla siste 1-2døgn på oppkjørt område fra sist helg., 35 cm F DF 1 mm D Relativt fersk fokksnø, men ubunden så langt, ca 30cm innsynking med sko, 10 cm 4F DF 1 mm D Den rel. ferske fokksnøen gradvis litt fastere, trolig fra sist torsdag-fredag, 10 cm K MFcr D Skarelaget/gammelsnøen er tjukt videre i dybden, vanskelig å grave, stopper der. 0 °C @ 0 cm, -3,3 °C @ 10 cm, -3,7 °C @ 30 cm, -3,4 °C @ 40 cm, -3,2 °C @ 50 cm 1 test knyttet til snøprofilen 1043moh SV-vendt, bare øverste del av 190cm snødybde

ObsID: 271255

Tromsø / Tromsø

Snø

04.05.2021 kl. 12:14

711 moh

OAH@SVV (***)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 2 Av:  Snødekke Opphavsrett:  OAH@SVV Kommentar:  Grop1 N-vendt Svarthamartind
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 2 Av:  Snødekke Opphavsrett:  OAH@SVV Kommentar:  Tydelige krystaller i overflate

Snødekke

265 cm totalt Ikke snøfokk 0 cm nysnø Nysnøgrense på 0 moh. Snøgrense på 0 moh Svært mye tørr løssnø (>30cm) Tørr Foreløpig grop1: 45cm F under overflate med tydelige krystaller/overflatekant. Så rett på tjukt gamle skaren K. Ikkje brudd på LBT, måtte ha middels kraft på spadeprlve, brudd rett over skaren Q2, antatt beggynnende kant, men små korn ca 1mm foreløpig.

Notater

Foreløpig innsending N-side av Svarthamartind, før videre obs mot Ullstind.

ObsID: 271224

Tromsø / Tromsø

Snø

04.05.2021 kl. 11:06

474 moh

OAH@SVV (***)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 2 Av:  Vær Opphavsrett:  OAH@SVV Kommentar:  Mot SØ fra rute
Bilde Av Vær
Bilde 2 av 2 Av:  Vær Opphavsrett:  OAH@SVV Kommentar:  Mot sør

Vær

Ikke nedbør 0 °C 5 m/s fra SØ ↖ 3% skyer ObsTur Ullstind fra Snarbyeidet, økende sur SØvind oppover, ser noe snøfokk på toppan.

ObsID: 271215

Tromsø / Tromsø

Snø

04.05.2021 kl. 00:09

219 moh

adadranger (Ukjent)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 1 Av:  Faretegn Opphavsrett:  adadranger

Faretegn

Ferske sprekker Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse: Fokksnølommer med mykere snø. Generelt fått tid til å stabilisere seg, men går nok litt saktere i nordsiden hvor det ennå er kaldt. Tørr snø helt ned havet

ObsID: 271161

Tromsø / Tromsø

Snø

04.05.2021 kl. 00:04

685 moh

adadranger (Ukjent)

Bilde Av Notater
Bilde 1 av 1 Av:  Notater Opphavsrett:  adadranger

Notater

Rim på nordsiden av ersfjorden på flere plasser

ObsID: 271160

Tromsø / Tromsø

Snø

03.05.2021 kl. 19:59

612 moh

Thorleif svendsen (Ukjent)

Vær

-2 °C 5 m/s 5% skyer

Tester

LBT@60cmQ2 Snepakken inneholder 60cm tørr lett vindbehandlet progresiv snø. Det svake laget ligger mellom det gamle skarelaget og det tørre topplaget. Det svake laget er ca. 1 cm tykt og inneholder små kantkorn < 2mm. Bryter lett, men ikke glatt.

Snødekke

200 cm totalt

ObsID: 271149

Tromsø / Tromsø

Snø

03.05.2021 kl. 19:17

636 moh

martin (Ukjent)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 2 Av:  Faretegn Opphavsrett:  martin
Bilde Av Faretegn
Bilde 2 av 2 Av:  Faretegn Opphavsrett:  martin

Faretegn

Annet faretegn (spesifiser) Område: På dette stedet. Beskrivelse: Rimkrystaller i sin spede begynnelse?

ObsID: 271147

Tromsø / Tromsø

Snø

03.05.2021 kl. 19:11

777 moh

S.Brochmann@ANG (Ukjent)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 1 Av:  Snødekke Opphavsrett:  S.Brochmann@ANG

Snødekke

Rim på mykt underlag Tørr Overflaterim

ObsID: 271146

Tromsø / Tromsø

Snø

03.05.2021 kl. 14:00

557 moh

atovslid (Ukjent)

Bilde Av Tester
Bilde 1 av 2 Av:  Tester Opphavsrett:  atovslid
Bilde Av Tester
Bilde 2 av 2 Av:  Tester Opphavsrett:  atovslid Kommentar:  Kantkornlag virker stabilt i overgang gammel til ny snø. Q3

Tester

CTM11@15cmQ2 Middels Så ut som nedføyket nysnø. Testet ikke forplantingsevne. ECTN i testheng 50 hm under

Snøprofil

Til gammel snø

ObsID: 271144

Tromsø / Tromsø

Snø

03.05.2021 kl. 12:42

604 moh

torben@obskorps (****)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 17 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  torben@obskorps Kommentar:  Fra obspungt / profil
Bilde Av Tester
Bilde 2 av 17 Av:  Tester Opphavsrett:  torben@obskorps Kommentar:  Lbt fra obspungt Q2/25. middels. Løsnet på påbegynt kant over skare/islag
Bilde Av Tester
Bilde 3 av 17 Av:  Tester Opphavsrett:  torben@obskorps Kommentar:  Lbt fra obspungt Q2/45. Denne satt godt, måtte ta skikkelig i. Denne og på kantkorn over skare/islag
Bilde Av Tester
Bilde 4 av 17 Av:  Tester Opphavsrett:  torben@obskorps Kommentar:  ECT
Bilde Av Vær
Bilde 5 av 17 Av:  Vær Opphavsrett:  torben@obskorps Kommentar:  Mit steinskardtind
Bilde Av Vær
Bilde 6 av 17 Av:  Vær Opphavsrett:  torben@obskorps Kommentar:  Mot 884 og storsteinestinden
Bilde Av Vær
Bilde 7 av 17 Av:  Vær Opphavsrett:  torben@obskorps Kommentar:  Mot hollenderan og buren
Bilde Av Tester
Bilde 8 av 17 Av:  Tester Opphavsrett:  torben@obskorps Kommentar:  Lbt1 tatt her
Bilde Av Tester
Bilde 9 av 17 Av:  Tester Opphavsrett:  torben@obskorps Kommentar:  Lbt1. Q2/20. middels. Løsnet på nedføyka nysnø og hagel!!!!
Bilde Av Tester
Bilde 10 av 17 Av:  Tester Opphavsrett:  torben@obskorps Kommentar:  Lbt1 hagel
Bilde Av Tester
Bilde 11 av 17 Av:  Tester Opphavsrett:  torben@obskorps Kommentar:  Lbt1. Hagel
Bilde Av Skredproblem
Bilde 12 av 17 Av:  Skredproblem Opphavsrett:  torben@obskorps
Bilde Av Snødekke
Bilde 13 av 17 Av:  Snødekke Opphavsrett:  torben@obskorps Kommentar:  Snødekke på 250-300moh. Tynn sol skare på topp
Bilde Av Snødekke
Bilde 14 av 17 Av:  Snødekke Opphavsrett:  torben@obskorps Kommentar:  Rim
Bilde Av Snødekke
Bilde 15 av 17 Av:  Snødekke Opphavsrett:  torben@obskorps Kommentar:  Her var dt 60cm ++ med nysnø på topp (fist) og tenker 4F resten !!!! Obs kan bli store skred hvis dette går til brudd
Bilde Av Snødekke
Bilde 16 av 17 Av:  Snødekke Opphavsrett:  torben@obskorps Kommentar:  Fra N-NØ side i dag
Bilde Av Snøprofil
Bilde 17 av 17 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Vær

Ikke nedbør -2 °C 2 m/s fra N ↓ 10% skyer Fint vær ved start. Kom inn noe "slør" fra sør men tror dt stoppet etter Senja🤔

Tester

ECTN18@25cmQ2 Middels På påbegynt kantkorn over tynt skare /islag Kom ut da jeg satte spaden bak !🧐

LBT@25cmQ2 Kom lett. Nedføyka nysnø Løsnet så på ca60/Q3 der satt den veldig godt. Måtte ta skikkelig i

Snødekke

Ikke snøfokk Mye tørr løssnø (10-30cm) Tørr Der sola tar er toppen fuktig. Men hoder du deg til N-NV er snøpakka tørr. Varierende tykkelse på snøpakka fra siste snøfall. 15-25cm. Men målte og opp mot 60cm med innføyka 4F/1F under det løse topp laget. Det er og rim og overflate kantkorn på toppen !!! På sine plasser Generelt fint skiføre i NV-N-NØ hellinger virker som at fokkznøen generelt har gode bindinger og at dt er dårlig forplantningsevne på den nedføyka nysnøen Men tenker at det fortsatt må tas hensyn til lokale ustabile forhold

Faretegn

Ferske sprekker Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse: Moderat oppsprekking rundt skia på noen isolerte plasser ( forventa )

Skredaktivitet

3. mai. I løpet av dagen Ingen skredaktivitet Så mulig antydning til noen små våte løssnø skred pga sol varme i S hellinger

Skredproblem

Våte løssnøskred Ubunden snø Naturlig utløst 1 - Små SØ, S, SV, V Sola begynner nå å påvirke snødekket. Så vær obs.

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Det overliggende laget er mykt. Lett å løse ut 2 - Middels N, NØ, Ø, V, NV over 400 moh

Tørre flakskred Kantkornet snø over skarelag Innen en halv meter Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Vanskelig å løse ut 2 - Middels N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV over 400 moh Tenker dette finnes i alle sektorer. Anser det ikke som potent, men må følges med på Er å kantkorn og begerkrystaller i bunnen av snødekket, men dette anser jeg som svært vanskelig å påvirke. Men hvis, vil konsekvensene bli store skred

Skredfarevurdering

2 Moderat Relativt stabile forhold, men vær obs på lokale ustabile forhold. Det er ennå kantkorn over skare nede o snødekket og vi har nå rim og overflate kant pga kalde klare nettet !!! I solhellinger har solen begynt å påvirke snødekket. Så nå er det absolutt viktig med " timing" hvis man ska bevege seg i S-SØ-SV hellinger. Fokksnøen vil gradvis stabilisere seg, men vær obs på kantkorn over skare. Hvor dette kantkornlaget ligger er avhengig av hvor mye snø/fokksnø over.!!! Husk vi påvirker 100-120cm ned i snødekket som skigåer Sola begynner å nå å ta i sørhellinger. Så vær obs å tenk på " timing" på når og hvor turen går. Varslet faregrad er riktig Tenker at nedføyka nysnø ennå burde vært med som skredproblem. Nr3?

Snøprofil

0,2 cm F SH/FCsf 3 mm/3 mm D Litt vanskelig å bekrefte kornform da de smelter så fort på plata, 3 cm F DF D, 23 cm 1F RG 1 mm D, 0,3 cm F FC 1 mm D, 0,5 cm K IF D, 11 cm P RG D, 8 cm P MF 3 mm D, 0,2 cm K IF D, 26 cm K MFcr D, 48 cm P MF D, 2 cm F FC/DHxr 2 mm/3 mm D Anses som passivt -3,2 °C @ 0 cm, -4,9 °C @ 3 cm, -4,1 °C @ 10 cm, -2,5 °C @ 20 cm, -1 °C @ 35 cm, -0,6 °C @ 40 cm, -0,3 °C @ 80 cm, -0,3 °C @ 100 cm 1 test knyttet til snøprofilen

ObsID: 271138

Tromsø / Tromsø

Snø

02.05.2021 kl. 18:30

238 moh

OAH@SVV (***)

Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 1 av 4 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  OAH@SVV Kommentar:  Typisk solvendt brattheng S-vendt med våte ferske løssnøskred.
Bilde Av Skredhendelse
Bilde 2 av 4 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  OAH@SVV Kommentar:  Flakskred fra Stormheimsfjellet, bruddkant øvre høyre hjørne, utløp til nedre venstre hjørne.
Bilde Av Skredhendelse
Bilde 3 av 4 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  OAH@SVV Kommentar:  Litt utzooma Oversiktsfoto.
Bilde Av Snødekke
Bilde 4 av 4 Av:  Snødekke Opphavsrett:  OAH@SVV Kommentar:  Sol og klarvær Småvatnan Ramfløydalen kl.19 søndag 2. mai.

Ulykke/hendelse

Trolig ingen involverte i dette skredet, ikke kjent område for toppturer. Snø Påvirket ingenting

Skredhendelse

1. mai 15:45 Tørt løssnøskred 3 - Store Naturlig utløst SØ-vendt Skredet startet på 588 moh og sluttet på 296 moh 100 m bred bruddkant Brattheng Stormheimfjellet NØ for toppen fra ca 800moh Tydelig bruddkant oppunder toppen på fjellet observert på avstand fra Ramfløydalen. Tydelig skredtunge viser utløp av skredmasser. Ser litt utjevna med nysnø, så mulig dette skredet gikk i NV-snøværet fredag-lørdag.

Snødekke

80 cm totalt Ikke snøfokk 0 cm nysnø Nysnøgrense på 0 moh. Snøgrense på 0 moh Våt løssnø Fuktig I lavlandet Håkøybotn- Ramfløydalen: Nysnø fra sist fredag-lørdag bare såvidt påvirka av sol på tross av klarvær. Nattefrost og minst 5 kuldegrader forsinker soloppvarming. Også natt til mandag 3. mai.

Skredaktivitet

2. mai. 18-24 Våte løssnøskred Flere (6-10). 1 - Små. Naturlig utløst Mange bratte heng. S, SV Langs Ramfløydalen gått opp hit fra øst til Småvatnan observert kun våte løssnøskred i soleksponerte brattheng langs nordside av dalen, typisk utløst ved avtinte klippepartier, som vist på foto.

ObsID: 271094

Tromsø / Karlsøy

Snø

02.05.2021 kl. 18:00

1013 moh

Kristoffer@ObsKorps (****)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 1 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kristoffer@ObsKorps Kommentar:  Fin og løs snø i nord-østsider.

Snødekke

Skredaktivitet

2. mai. I løpet av dagen Våte løssnøskred Noen (2-5). 1 - Små. Naturlig utløst Noen bratte heng. SØ, S, SV

Skredfarevurdering

Skredfaren på Vannøya dreide seg primært om solproblematikk i dag. Vinden plukket seg opp utpå dagen, og observerte noe lett snøtransport. Der det legger fersk vindtransportert snø i skyggesider vil det ta noe lengre tid før den stabiliserer seg. Begynnende kantkorn høyt i snødekket må følges med på framover.

Notater

Gravde 2 ganger i SV, på 600 og 950 moh. Finner begynnende små kantkorn over gammel snøpakke, responderer på tester, Q1 brudd, men viser dårlig forplantningsevne. Overliggende snø sitter godt. Gravde også på 500 i N. Samme regla her. Krystallene er små, og men ser antydning til kanting i nysnø over gammelt snødekke og over tynt lag av solskare.

ObsID: 271007

Tromsø / Tromsø

Snø

02.05.2021 kl. 17:59

335 moh

martin@svv (*****)

Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 1 av 1 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  martin@svv

Skredaktivitet

2. mai. I løpet av dagen Våte løssnøskred Noen (2-5). 1 - Små. Naturlig utløst S, SV Observert noen små solutløste løssnøskred i solsider. Men fjellsidene er mest preget av rulleballer som ikke ble skred.

2. mai. I løpet av dagen Tørre flakskred Ett (1). 2 - Middels. Naturlig utløst Litt nedsnødd, trolig noen dager gamelt. Antar fra uværet torsdag 29. april.

ObsID: 270981

Tromsø / Tromsø

Snø

02.05.2021 kl. 17:45

1001 moh

Nilscf@regobsTroms (*)

Vær

Ikke nedbør -1 °C 4 m/s fra NØ ↙ 20% skyer Flott turvær

Snødekke

150 cm totalt Ikke snøfokk 2 cm nysnø Nysnøgrense på 0 moh. Snøgrense på 0 moh. Grense for lagdelt snø er på 0 moh Svært mye tørr løssnø (>30cm) Tørr Snødekket har hard såle etter varme for 14 dager siden, men over er det 60-100 cm tørr snø som er del løs og med flere myke fokksnølag nedover i snødekket. Ikke drønn i snødekket . Fantastisk skiføre. Under ca 700 moh er snødekket øst og sørvendt solpåvirket i øverste deler.

Skredaktivitet

2. mai. I løpet av dagen Ingen skredaktivitet Lite soloppvarming og tørr snø nordvendt. Kald luft fra nord gir lite effekt av soloppvarming. Selv på 100 moh på myr var snø frosset etter soldag.

ObsID: 271002

Tromsø / Tromsø

Snø

02.05.2021 kl. 16:11

334 moh

Hanna (Ukjent)

Skredhendelse

2. mai 13:14 1 - Små Ukjent Skredet startet på 396 moh og sluttet på 277 moh Brattheng Så skred fra andre side. Tror at den var ikke der når turlaget mitt gikk opp straumsaksla men er ikke helt sikker. Er usikker på tidspunkt.

ObsID: 270968

Tromsø / Tromsø

Snø

02.05.2021 kl. 15:00

460 moh

lakrisr (Ukjent)

Tester

LBT@25cmQ1 Bryter etter etter par lette slag.

Snødekke

Ikke snøfokk 0 cm nysnø Vindpakket myk Fuktig Fuktighet varier betydelig etter soleksposisjon. Finnes lommer med tynt lag tørr snø, men opp til 500 m overveiende solpåvirket og fukti.g snø. Utover ettermiddagen fryser det på i NØ sider.

Skredproblem

Våte flakskred Nedsnødd eller nedføyket kantkornet snø Det svake laget bryter både lett og glatt. Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Det overliggende laget er mykt. Vanskelig å løse ut

Snøprofil

5 cm F RG M, 25 cm 4F RG, 1 cm 4F FC 1 mm M, 25 cm 4F RG M, 10 cm P MFcr 4 mm Østlig eksposisjon, ca. 450 moh

ObsID: 271005

Tromsø / Tromsø

Snø

02.05.2021 kl. 13:02

776 moh

VERØ (Ukjent)

Faretegn

Annet faretegn (spesifiser) Område: På dette stedet. Beskrivelse: Skavlen har begynt å sprekke like til høyre for sporet når man går oppover. Hold gjerne til venstre for sporet når man passerer ryggen på vei opp.

ObsID: 270975

Tromsø / Tromsø

Snø

02.05.2021 kl. 12:46

755 moh

Martin_S@obskorps (*****)

Snødekke

Fant mindre FC ifm skare i dag, og der jeg fant det var det ikke bestandig glatte brudd. På et titall quickpits i forskjellige høyder er følelsen at FC har blivit drept av varme under 500ish m i N, og over det mer patchy og bedre bundet enn i går. Kan være lokale variasjoner, men syns jeg var i veldig lik terreng. Gravde i S lett innføyka 1m flak på gamle skarepakken, <1mm FC gikk å identifisere rett på skare men gikk kun ved kraftig provokasjon, ellers kun noen lag med PPgp. Noe FCsf i overflata i N, men fortsatt veldig små men kan gro i de kommende dagene med klarvær.

Skredaktivitet

2. mai. I løpet av dagen Hyppig våt løs aktivitet i de sørvendte hengen på andre siden Ersfjord, opp til str 2 og gikk helt ned i fjæra. Såg et par tynne bruddkanter som kan være utløst av v/l, men de fleste plasser løste det ikke ut noe.

Skredfarevurdering

Følelsen er at det går i riktig retning i området rundt Kattfjordeide, så mulig (men langt ifra sikkert) at Kvaløya/Ringvassøya klarte seg fra FC i denne omgangen.

ObsID: 270992

Tromsø / Tromsø

Snø

02.05.2021 kl. 12:18

468 moh

Mayeul (Ukjent)

Bilde Av Tester
Bilde 1 av 2 Av:  Tester Opphavsrett:  Mayeul Kommentar:  LBT
Bilde Av Tester
Bilde 2 av 2 Av:  Tester Opphavsrett:  Mayeul Kommentar:  Krystallene tatt på brudd laget rett over islaget. Vanskelig å ta et bilde siden det smelter så fort!

Vær

Ikke nedbør -1 °C 3 m/s fra SV ↗

Tester

LBT@35cmQ2 Brudd på nedføyket nysnø, på veldig lett klapp. Laget over og under hadde samme hardhet (1 finger). Akkurat på jiktovergang fant jeg større kristaller (PP eller DF). Gikk brudd rett over islaget med ganske hard klapping. Klarte ikke å identifiser kristallene men kan ikke utelukke PUK (se bildet).

Faretegn

Ingen faretegn observert

Skredaktivitet

2. mai. I løpet av dagen Ingen skredaktivitet

Skredfarevurdering

Nysnø flakk problematikk med lokalisert dårlig binning. Rask stabilisering forventes pga gunsting temperatur Søndag og Mandag. Jeg kan ikke bekrefte kantkorn utvikling akkurat der jeg gravde.

Notater

Detaljer kommer snart

Snøprofil

10 cm F PP, 10 cm 4F DF, 35 cm 1F RG, K IF 0 °C @ 0 cm, -2,8 °C @ 10 cm, -3,8 °C @ 20 cm, -3,1 °C @ 30 cm, -1,8 °C @ 40 cm, -1 °C @ 50 cm 1 test knyttet til snøprofilen Klarte ikke helt å identifisere kristlene rett over islaget (se bildet).

ObsID: 270935

Tromsø / Tromsø

Snø

02.05.2021 kl. 11:46

858 moh

eppe (Ukjent)

Vær

Tester

LBT@30cmQ1 Brudd i tynt lag med haggel på ca 30 cm dybde etter flere harde slag. Glatt bruddflate. Hardt skarelag på ca110 cm dybde, men virker som det er god binding til overliggende snøpakke.

ObsID: 270933

Tromsø / Tromsø

Snø

02.05.2021 kl. 11:40

89 moh

Martin_S@obskorps (*****)

Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 1 av 1 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Martin_S@obskorps Kommentar:  Begynner å gå en del vått løst nå fra rødtinden og melketinden, opp til str2 helt ned i sjøen
ObsID: 270930

Tromsø / Tromsø

Snø

02.05.2021 kl. 11:35

848 moh

eppe (Ukjent)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 1 Av:  Snødekke Opphavsrett:  eppe

Snødekke

Rim på mykt underlag

ObsID: 270926

Tromsø / Tromsø

Snø

02.05.2021 kl. 11:20

516 moh

Sigurd Salberg Pedersen (Ukjent)

Bilde Av Skredproblem
Bilde 1 av 4 Av:  Skredproblem Opphavsrett:  Sigurd Salberg Pedersen
Bilde Av Skredproblem
Bilde 2 av 4 Av:  Skredproblem Opphavsrett:  Sigurd Salberg Pedersen Kommentar:  Kantkornlaget
Bilde Av Tester
Bilde 3 av 4 Av:  Tester Opphavsrett:  Sigurd Salberg Pedersen Kommentar:  Bruddflate i fokksnø.
Bilde Av Skredproblem
Bilde 4 av 4 Av:  Skredproblem Opphavsrett:  Sigurd Salberg Pedersen Kommentar:  Bra vær. Sola begynner å varme litt i overflaten.

Tester

CTE21@30cmQ3 God Brudd i fokksnø. Ingen brudd i kantkornlaget.

Skredproblem

Kantkornet snø under skarelag Innen en halv meter Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Ø 40 cm RG 1F på toppen. 5cm kantkornet snø under et tynt skarelag. Relativt hardt og kompakt 1F-4F. 10 cm RG 1F under kantkornet. 10cm smelteomvandlet gammelt skarelag K hardhet over det gamle gjennomfuktete og smelteomvandlede snødekket i bunn. Kantkornet virker ikke å være potent her på nåværende tidspunkt.

ObsID: 270931

Tromsø / Tromsø

Snø

02.05.2021 kl. 10:38

563 moh

Sofia@regobsTroms (*)

Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 1 av 2 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Sofia@regobsTroms
Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 2 av 2 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Sofia@regobsTroms

Snødekke

Ikke snøfokk 1 cm nysnø Mye tørr løssnø (10-30cm) Tørr I sørvendte heng tok solen godt på fm og snøen var litt kram i overflate. I nordvendte heng var snøoverflate fortsatt tørr og kald. Sjekkade to quick pits. Begynnende kantkorn ca 10 cm over skarelag. 0.5-0.7 mm. Øver 10-30 cm snø som gikk fra F-1F. Mellom kk og skare 1F noe fuktig snø. Rim og muligens også overflatekant stedvis i denne fjellside. Ligger på ubundet snø hvor jeg såg dem.

Skredaktivitet

2. mai. 6-12 Våte løssnøskred Noen (2-5). 1 - Små. Naturlig utløst S

2. mai. 6-12 Våte flakskred Noen (2-5). 1 - Små. Naturlig utløst Få bratte heng. S Två små flakskred. Gjetter på at dem var våte da sola stod på og det starte med løssnøskred fra soloppvarmte steiner. På bilde vises også et gammelt skred (kanskje fra når det var mildvær kring 20/4?). Nye flakskred en liten bit over den gamle bruddkanten.

ObsID: 270988

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org