Snøskredvarsel for Tromsø torsdag 06.05.2021

2
Moderat
Publisert:

Soloppvarming av snøoverflata gir fare for våte løssnø- og flakskred. Det kan finnes vedvarende svake lag i snødekket. Vær oppmerksom på skavlbrudd.

Høyeste faregrad per dag:
Illustrasjon av ferdselsråd Våt overflate: I store bratte heng med våt snø bør du gradvis bevege deg på skrå for å unngå å bli tatt av skred som du selv eller andre i gruppen løser ut.
Illustrasjon av ferdselsråd Tørr overflate: Unngå terreng brattere enn 30 grader og utløpsområder der skredproblemet er til stede.
Illustrasjon av ferdselsråd Tørr overflate: NB, det er svært vanskelig å vite hvor skredproblemet er.
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terrengfeller.

Våt snø (løssnøskred)

Ubunden snø

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Naturlig utløst
Få bratte heng

Vedvarende svakt lag (flakskred)

Kantkornet snø over skarelag

Les mer om skredproblemet
3 - Store
Liten tilleggsbelastning
Få bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Mange solsider har trolig rast ut de siste dagene, men skavler og våte skred på grunn av solinnstråling kan fortsatt løsne av seg selv i enkelte sider. Våte flakskred kan også forekomme. Omfanget av våte skred er avhengig av nattefrost og hvor mye solen får varmet. Mest utsatte himmelretninger følger sola. Der snødekket er tørt, kan det finnes et nyutviklet kantkornlag under snøen som kom forrige uke. Flakskred på slike lag kan forplante seg langt og bli større enn forventet. Utbredelsen av dette skredproblemet er usikkert, men tilstedeværelse av kantkorn i nysnøen eller rundt skare, vil gjøre at stabiliseringsprosessen i noen heng tar lengre tid og at skredproblemet vedvarer. En forsiktig tilnærming til skredterreng anbefales.
Forrige uke kom det stedvis 30-50 cm nysnø i fjellet som la seg over smelteomvandlet snø etter mildværet i midten av april. Snøfallet var delvis kombinert med en del vind fra NV, så mye av nysnøen har blitt flyttet inn i leområder og er bundet i myke fokksnøflak. I sørvendte fjellsider er snøoverflaten solpåvirket.
I regionen Lyngen ble det lørdag observert drønn i snødekket flere steder, og det gikk et svært stort skred på Sofiatind. Dette tyder på at det finnes et aktivt vedvarende svakt lag av kantkorn i snødekket der, og observasjoner viser at dette også finnes enkelte steder i Tromsø. Det finnes også vedvarende svake lag dypt i snødekket over ca. 700 moh, men disse ligger under solid skare og er svært vanskelige å påvirke.
Mandag er det observert et stort flakskred ved Storholmsfjellet på Kvaløya som trolig har løsnet naturlig under snøværet i slutten av forrige uke.
De siste dagene er det observert utvikling av kantkorn/rim i overflaten flere steder i regionen. Utstråling om natten kan bidra til videre utvikling av disse, og de kan utgjøre et svært potent problem om det dannes flak over.
0 mm nedbør i døgnet.
Bris fra nordøst.
-12 °C til -1 °C på 700 moh.
Plussgrader opp til 400 moh om ettermiddagen.
Klarvær.
Av og til frisk bris utsatte steder.

For oppdatert værvarsel se yr.no
0 mm nedbør i døgnet.
Bris fra øst.
-13 °C til -1 °C på 700 moh.
Plussgrader opp til 400 moh om ettermiddagen.
Klarvær.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Tromsø / Tromsø

Snø

06.05.2021 kl. 22:06

641 moh

ErnstMP (Ukjent)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 1 Av:  Faretegn Opphavsrett:  ErnstMP Kommentar:  Sprakk opp rundt skiene

Faretegn

Ferske sprekker Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse: På ryggen og ned mot Ersfjorden var det noen steder tynne fokksnøflak som sprekker opp rundt skiene.

Snødekke

Ikke snøfokk Vindpakket hard Tørr Steder med tynn fokksnø på og over ryggen. Nede i nordøst vent side hvor sola ikke har tatt er det tørr løs snø, ellers solpåvirka overflate som var frossen på.

ObsID: 271491

Tromsø / Tromsø

Snø

06.05.2021 kl. 12:38

834 moh

Ingrid@NVE (*****)

Snødekke

Snøoverflata varierer etter himmelretning, tid på døgnet og brattheit. I skygge/nordsider er det tørr snø som har blitt små kantkorn, i sola er det våt smelteomdanna snø, stadvis er det skare.

ObsID: 271567

Tromsø / Tromsø

Snø

06.05.2021 kl. 11:31

774 moh

HEA (**)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 2 Av:  Snødekke Opphavsrett:  HEA Kommentar:  Haggelkorn. Glinser litt, men ingen tydelig krystall
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 2 Av:  Snødekke Opphavsrett:  HEA

Faretegn

Ingen faretegn observert

Snødekke

Ikke snøfokk 0 cm nysnø Vindpakket myk Tørr Får provosert frem to brudd i snødekket ved spadeknekk, men ingen ved ssu. Ca 30cm ned et sjikt med sprøhaggel. 60cm ned er det gamlr skarelaget med tildels fuktige og frosne krystaller. Ser ut som det løsner på noe hvit snø her, ingen tydelig krystall.

Vær

Ikke nedbør 0 m/s

ObsID: 271416

Tromsø / Tromsø

Snø

06.05.2021 kl. 10:40

642 moh

tmeling@nortind.no (**)

Tester

ECTP18@50cmQ2 Middels Litt usikker på avstand fra topp. Bruddkvalitet Q2 men grenset til Q1. Brudd i overgang mellom gammel omvandlet snø og nyere fokksnø. Antatt nyutviklet kantkornlag som gikk til brudd

LBT@50cmQ2 Brudd etter en håndfull slag.

ObsID: 271457

Tromsø / Tromsø

Snø

05.05.2021 kl. 18:57

868 moh

Jonny (Ukjent)

Bilde Av Tester
Bilde 1 av 3 Av:  Tester Opphavsrett:  Jonny
Bilde Av Tester
Bilde 2 av 3 Av:  Tester Opphavsrett:  Jonny Kommentar:  Brudd i hagl og delvis nedbrutt snø
Bilde Av Snøprofil
Bilde 3 av 3 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Tester

LBT@30cmQ3 Ikke spesielt lett til brudd

Snøprofil

10 cm 4F DF 1 mm D, 25 cm 1F DF 1 mm D, 0,5 cm 1F DF/PPgp 1 mm/3 mm Lag med hagl, 5 cm 1F DF 1 mm D, 20 cm P RG 2 mm Ikke målt eksakt tykkelse, tendenser til noe kanting, men ikke veldig tydelig. Ikke brudd i overgang på LBT Går til hardere eldre snø

ObsID: 271349

Tromsø / Tromsø

Snø

05.05.2021 kl. 15:30

835 moh

j.hansen (Ukjent)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 1 Av:  Snødekke Opphavsrett:  j.hansen Kommentar:  Gode vekstforhold for rimkrystaller på revbergtind

Snødekke

Godt voksne rimkrystaller i nordsidene i høyden

ObsID: 271356

Tromsø / Tromsø

Snø

05.05.2021 kl. 13:22

485 moh

PA@naturguideHVO20 (Ukjent)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 1 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Snødekke

95 cm totalt

Vær

Ikke nedbør 2 °C 2 m/s fra N ↓

Tester

ECTX

CTN

Snøprofil

35 cm 1F RG, 60 cm K MFcr

ObsID: 271345

Tromsø / Tromsø

Snø

05.05.2021 kl. 10:30

838 moh

Cecilie@regobsTroms (*)

Snødekke

Litt tørr løssnø (1-10cm)

Vær

7 °C 2 m/s 10% skyer

Skredfarevurdering

2 Moderat Veldig varierende og lokale forhold. Sørsider som ventet, varme og vårsnø. Nordvendt er det tørrsnø med tidvis fokksnø her og der. Vestsiden hard og skarejernsføre på morgenen med relativt lite snø her på yttersida. Østsiden kremete og kjempefint skiføre selv etter lunsjtid. Varslet faregrad er riktig

Skredaktivitet

5. mai. 12-18 Våte løssnøskred Noen (2-5). 2 - Middels. Naturlig utløst Mange bratte heng. S

ObsID: 271353

Tromsø / Ullstind rett under toppen

Snø

04.05.2021 kl. 14:00

1047 moh

OAH@SVV (***)

Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 1 av 7 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  OAH@SVV Kommentar:  Svarvarfjellet med mye skred på bratt østside, løsner fra kant med mye skavler på ca 500moh.
Bilde Av Skredhendelse
Bilde 2 av 7 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  OAH@SVV Kommentar:  Svarvarfjellet med mye skred på bratt østside, løsner fra kant med mye skavler på ca 500moh.
Bilde Av Tester
Bilde 3 av 7 Av:  Tester Opphavsrett:  OAH@SVV Kommentar:  Snøgrop på 1043moh
Bilde Av Snøprofil
Bilde 4 av 7 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  OAH@SVV Kommentar:  Snøprofil SV-vendt
Bilde Av Notater
Bilde 5 av 7 Av:  Notater Opphavsrett:  OAH@SVV Kommentar:  Oversikt snøgrop, mot Lyngsalper. Men sur SØ vind.
Bilde Av Snøprofil
Bilde 6 av 7 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  OAH@SVV Kommentar:  Finkornige krystaller i bruddflate 35cm, mulig antydning til kanting(?).
Bilde Av Skredfarevurdering
Bilde 7 av 7 Av:  Skredfarevurdering Opphavsrett:  OAH@SVV Kommentar:  Obs! Store skavler langs topp-området av Ullstind, tatt fra topp på 1078moh, mot Lyngsalper i bakgrunnen. Obs! Typisk for mange andre fjell også i regionen.

Notater

OBStur til Ullstind fra Pplass Snarbyeidet. Rett under toppen: Utfordring å finne uberørt snø etter stor skiutfart sist helg, men fant et OK område, med avstand også fra farlig skavl-kant. Oppsummert: Viktig å følge med videre på mulig utvikling av svake kantkorn-lag, både i skikt i fokksnøen, og over skare. Svært aktuelt no med klare kalde netter og stor utstråling. Soleffekt kan sikkert også påvirke tilgangen på fukt, som ved tynt snødekke sammen med stor temperturgradient raskt kan gi ustabile kantkornlag. Krevende situasjon, apropos Sofiatind-skredet 1.mai.

Skredhendelse

3. mai 13:00 Vått løssnøskred 2 - Middels Naturlig utløst Ø-vendt Skredet startet på 479 moh og sluttet på 244 moh

Vær

Ikke nedbør -3,5 °C 5 m/s fra SØ ↖ 5% skyer Overraskende mye sur kald vind hele veien fra P-plass Snarbyeidet og til toppen på Ullstind. Har sett antydning til snøfokk, men mest der vinden dreier ned på nordvendte sider av topper.

Skredfarevurdering

2 Moderat Relativt stabil snø observert idag til Ullstind, mye ubunden fokksnø med bra binding mot gammal skare. Viktig å følge med videre på mulig utvikling av svake kantkorn-lag, både i skikt i fokksnøen, og over skare. Svært aktuelt no med klare kalde netter og stor utstråling. Soleffekt kan sikkert også påvirke tilgangen på fukt, som ved tynt snødekke sammen med stor temperturgradient raskt kan gi ustabile kantkornlag. Krevende situasjon, apropos Sofiatind-skredet 1.mai. Varslet faregrad er riktig Enig i faregrad 2, også viktig å nevne skavlbrudd-fare.

Tester

LBT@35cmQ2 Tungt å få brudd, bruddflate i fokksnøen-skikt, nært Q3 noe kantete. Spadeprøve også brudd på 45cm overgang til skare, men med ganske stor belastning. OBS! I begge bruddflater antydning til små krystaller med mulig kant-utvikling, MEN ikkje lagt inn som lag - må følges med videre.

Skredaktivitet

4. mai. I løpet av dagen Våte løssnøskred Mange (10 eller mer). 2 - Middels. Naturlig utløst Noen bratte heng. Ø, SØ, S, SV, V. Over 100 moh Som kommentert i skredproblem, mest i stubbratte solvendet brattheng, gjerne utløst ved klipper eller etter skavlbrudd.

Skredproblem

Våte løssnøskred Naturlig utløst 2 - Middels NØ, Ø, SØ, S, SV, V over 0 moh Idag observert mange ferske skred typisk solutløst i stupbratte klippeheng, også mange skavlbrudd, så riktig kommentert i varsel.

Tørre flakskred Kantkornet snø over skarelag Innen en halv meter Det overliggende laget er mykt. Vanskelig å løse ut 2 - Middels Ø, SØ, S, SV over 500 moh Usikker antakelse, stabilt på to gravinger idag mot Ullstind, men jakten på kantkorn-utvikling må fortsette, nå med mye klarvær, utstråling og nattefrost

Snøprofil

0,5 cm F FC 2 mm D Tydelige krystaller i overflate, også utvikla siste 1-2døgn på oppkjørt område fra sist helg., 35 cm F DF 1 mm D Relativt fersk fokksnø, men ubunden så langt, ca 30cm innsynking med sko, 10 cm 4F DF 1 mm D Den rel. ferske fokksnøen gradvis litt fastere, trolig fra sist torsdag-fredag, 10 cm K MFcr D Skarelaget/gammelsnøen er tjukt videre i dybden, vanskelig å grave, stopper der. 0 °C @ 0 cm, -3,3 °C @ 10 cm, -3,7 °C @ 30 cm, -3,4 °C @ 40 cm, -3,2 °C @ 50 cm 1 test knyttet til snøprofilen 1043moh SV-vendt, bare øverste del av 190cm snødybde

ObsID: 271255

Tromsø / Tromsø

Snø

04.05.2021 kl. 12:14

711 moh

OAH@SVV (***)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 2 Av:  Snødekke Opphavsrett:  OAH@SVV Kommentar:  Grop1 N-vendt Svarthamartind
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 2 Av:  Snødekke Opphavsrett:  OAH@SVV Kommentar:  Tydelige krystaller i overflate

Snødekke

265 cm totalt Ikke snøfokk 0 cm nysnø Nysnøgrense på 0 moh. Snøgrense på 0 moh Svært mye tørr løssnø (>30cm) Tørr Foreløpig grop1: 45cm F under overflate med tydelige krystaller/overflatekant. Så rett på tjukt gamle skaren K. Ikkje brudd på LBT, måtte ha middels kraft på spadeprlve, brudd rett over skaren Q2, antatt beggynnende kant, men små korn ca 1mm foreløpig.

Notater

Foreløpig innsending N-side av Svarthamartind, før videre obs mot Ullstind.

ObsID: 271224

Tromsø / Tromsø

Snø

04.05.2021 kl. 11:06

474 moh

OAH@SVV (***)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 2 Av:  Vær Opphavsrett:  OAH@SVV Kommentar:  Mot SØ fra rute
Bilde Av Vær
Bilde 2 av 2 Av:  Vær Opphavsrett:  OAH@SVV Kommentar:  Mot sør

Vær

Ikke nedbør 0 °C 5 m/s fra SØ ↖ 3% skyer ObsTur Ullstind fra Snarbyeidet, økende sur SØvind oppover, ser noe snøfokk på toppan.

ObsID: 271215

Tromsø / Tromsø

Snø

04.05.2021 kl. 00:09

219 moh

adadranger (Ukjent)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 1 Av:  Faretegn Opphavsrett:  adadranger

Faretegn

Ferske sprekker Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse: Fokksnølommer med mykere snø. Generelt fått tid til å stabilisere seg, men går nok litt saktere i nordsiden hvor det ennå er kaldt. Tørr snø helt ned havet

ObsID: 271161

Tromsø / Tromsø

Snø

04.05.2021 kl. 00:04

685 moh

adadranger (Ukjent)

Bilde Av Notater
Bilde 1 av 1 Av:  Notater Opphavsrett:  adadranger

Notater

Rim på nordsiden av ersfjorden på flere plasser

ObsID: 271160

Tromsø / Tromsø

Snø

03.05.2021 kl. 19:59

612 moh

Thorleif svendsen (Ukjent)

Vær

-2 °C 5 m/s 5% skyer

Snødekke

200 cm totalt

Tester

LBT@60cmQ2 Snepakken inneholder 60cm tørr lett vindbehandlet progresiv snø. Det svake laget ligger mellom det gamle skarelaget og det tørre topplaget. Det svake laget er ca. 1 cm tykt og inneholder små kantkorn < 2mm. Bryter lett, men ikke glatt.

ObsID: 271149

Tromsø / Tromsø

Snø

03.05.2021 kl. 19:17

636 moh

martin (Ukjent)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 2 Av:  Faretegn Opphavsrett:  martin
Bilde Av Faretegn
Bilde 2 av 2 Av:  Faretegn Opphavsrett:  martin

Faretegn

Annet faretegn (spesifiser) Område: På dette stedet. Beskrivelse: Rimkrystaller i sin spede begynnelse?

ObsID: 271147

Tromsø / Tromsø

Snø

03.05.2021 kl. 19:11

777 moh

S.Brochmann@ANG (Ukjent)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 1 Av:  Snødekke Opphavsrett:  S.Brochmann@ANG

Snødekke

Rim på mykt underlag Tørr Overflaterim

ObsID: 271146

Tromsø / Tromsø

Snø

03.05.2021 kl. 14:00

557 moh

atovslid (Ukjent)

Bilde Av Tester
Bilde 1 av 2 Av:  Tester Opphavsrett:  atovslid
Bilde Av Tester
Bilde 2 av 2 Av:  Tester Opphavsrett:  atovslid Kommentar:  Kantkornlag virker stabilt i overgang gammel til ny snø. Q3

Tester

CTM11@15cmQ2 Middels Så ut som nedføyket nysnø. Testet ikke forplantingsevne. ECTN i testheng 50 hm under

Snøprofil

Til gammel snø

ObsID: 271144

Tromsø / Tromsø

Snø

03.05.2021 kl. 12:42

604 moh

torben@obskorps (****)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 17 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  torben@obskorps Kommentar:  Fra obspungt / profil
Bilde Av Tester
Bilde 2 av 17 Av:  Tester Opphavsrett:  torben@obskorps Kommentar:  Lbt fra obspungt Q2/25. middels. Løsnet på påbegynt kant over skare/islag
Bilde Av Tester
Bilde 3 av 17 Av:  Tester Opphavsrett:  torben@obskorps Kommentar:  Lbt fra obspungt Q2/45. Denne satt godt, måtte ta skikkelig i. Denne og på kantkorn over skare/islag
Bilde Av Tester
Bilde 4 av 17 Av:  Tester Opphavsrett:  torben@obskorps Kommentar:  ECT
Bilde Av Vær
Bilde 5 av 17 Av:  Vær Opphavsrett:  torben@obskorps Kommentar:  Mit steinskardtind
Bilde Av Vær
Bilde 6 av 17 Av:  Vær Opphavsrett:  torben@obskorps Kommentar:  Mot 884 og storsteinestinden
Bilde Av Vær
Bilde 7 av 17 Av:  Vær Opphavsrett:  torben@obskorps Kommentar:  Mot hollenderan og buren
Bilde Av Tester
Bilde 8 av 17 Av:  Tester Opphavsrett:  torben@obskorps Kommentar:  Lbt1 tatt her
Bilde Av Tester
Bilde 9 av 17 Av:  Tester Opphavsrett:  torben@obskorps Kommentar:  Lbt1. Q2/20. middels. Løsnet på nedføyka nysnø og hagel!!!!
Bilde Av Tester
Bilde 10 av 17 Av:  Tester Opphavsrett:  torben@obskorps Kommentar:  Lbt1 hagel
Bilde Av Tester
Bilde 11 av 17 Av:  Tester Opphavsrett:  torben@obskorps Kommentar:  Lbt1. Hagel
Bilde Av Skredproblem
Bilde 12 av 17 Av:  Skredproblem Opphavsrett:  torben@obskorps
Bilde Av Snødekke
Bilde 13 av 17 Av:  Snødekke Opphavsrett:  torben@obskorps Kommentar:  Snødekke på 250-300moh. Tynn sol skare på topp
Bilde Av Snødekke
Bilde 14 av 17 Av:  Snødekke Opphavsrett:  torben@obskorps Kommentar:  Rim
Bilde Av Snødekke
Bilde 15 av 17 Av:  Snødekke Opphavsrett:  torben@obskorps Kommentar:  Her var dt 60cm ++ med nysnø på topp (fist) og tenker 4F resten !!!! Obs kan bli store skred hvis dette går til brudd
Bilde Av Snødekke
Bilde 16 av 17 Av:  Snødekke Opphavsrett:  torben@obskorps Kommentar:  Fra N-NØ side i dag
Bilde Av Snøprofil
Bilde 17 av 17 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Skredfarevurdering

2 Moderat Relativt stabile forhold, men vær obs på lokale ustabile forhold. Det er ennå kantkorn over skare nede o snødekket og vi har nå rim og overflate kant pga kalde klare nettet !!! I solhellinger har solen begynt å påvirke snødekket. Så nå er det absolutt viktig med " timing" hvis man ska bevege seg i S-SØ-SV hellinger. Fokksnøen vil gradvis stabilisere seg, men vær obs på kantkorn over skare. Hvor dette kantkornlaget ligger er avhengig av hvor mye snø/fokksnø over.!!! Husk vi påvirker 100-120cm ned i snødekket som skigåer Sola begynner å nå å ta i sørhellinger. Så vær obs å tenk på " timing" på når og hvor turen går. Varslet faregrad er riktig Tenker at nedføyka nysnø ennå burde vært med som skredproblem. Nr3?

Faretegn

Ferske sprekker Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse: Moderat oppsprekking rundt skia på noen isolerte plasser ( forventa )

Vær

Ikke nedbør -2 °C 2 m/s fra N ↓ 10% skyer Fint vær ved start. Kom inn noe "slør" fra sør men tror dt stoppet etter Senja🤔

Skredproblem

Våte løssnøskred Ubunden snø Naturlig utløst 1 - Små SØ, S, SV, V Sola begynner nå å påvirke snødekket. Så vær obs.

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Det overliggende laget er mykt. Lett å løse ut 2 - Middels N, NØ, Ø, V, NV over 400 moh

Tørre flakskred Kantkornet snø over skarelag Innen en halv meter Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Vanskelig å løse ut 2 - Middels N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV over 400 moh Tenker dette finnes i alle sektorer. Anser det ikke som potent, men må følges med på Er å kantkorn og begerkrystaller i bunnen av snødekket, men dette anser jeg som svært vanskelig å påvirke. Men hvis, vil konsekvensene bli store skred

Snødekke

Ikke snøfokk Mye tørr løssnø (10-30cm) Tørr Der sola tar er toppen fuktig. Men hoder du deg til N-NV er snøpakka tørr. Varierende tykkelse på snøpakka fra siste snøfall. 15-25cm. Men målte og opp mot 60cm med innføyka 4F/1F under det løse topp laget. Det er og rim og overflate kantkorn på toppen !!! På sine plasser Generelt fint skiføre i NV-N-NØ hellinger virker som at fokkznøen generelt har gode bindinger og at dt er dårlig forplantningsevne på den nedføyka nysnøen Men tenker at det fortsatt må tas hensyn til lokale ustabile forhold

Tester

ECTN18@25cmQ2 Middels På påbegynt kantkorn over tynt skare /islag Kom ut da jeg satte spaden bak !🧐

LBT@25cmQ2 Kom lett. Nedføyka nysnø Løsnet så på ca60/Q3 der satt den veldig godt. Måtte ta skikkelig i

Skredaktivitet

3. mai. I løpet av dagen Ingen skredaktivitet Så mulig antydning til noen små våte løssnø skred pga sol varme i S hellinger

Snøprofil

0,2 cm F SH/FCsf 3 mm/3 mm D Litt vanskelig å bekrefte kornform da de smelter så fort på plata, 3 cm F DF D, 23 cm 1F RG 1 mm D, 0,3 cm F FC 1 mm D, 0,5 cm K IF D, 11 cm P RG D, 8 cm P MF 3 mm D, 0,2 cm K IF D, 26 cm K MFcr D, 48 cm P MF D, 2 cm F FC/DHxr 2 mm/3 mm D Anses som passivt -3,2 °C @ 0 cm, -4,9 °C @ 3 cm, -4,1 °C @ 10 cm, -2,5 °C @ 20 cm, -1 °C @ 35 cm, -0,6 °C @ 40 cm, -0,3 °C @ 80 cm, -0,3 °C @ 100 cm 1 test knyttet til snøprofilen

ObsID: 271138

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org