Snøskredvarsel for Tromsø fredag 07.05.2021

2
Moderat
Publisert:

Det finnes stedvis et vedvarende svakt lag i snødekket. Vær spesielt forsiktig i områder med fersk fokksnø.

Høyeste faregrad per dag:
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terreng brattere enn 30 grader og utløpsområder der skredproblemet er til stede.
Illustrasjon av ferdselsråd NB, det er svært vanskelig å vite hvor skredproblemet er.
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terrengfeller.

Vedvarende svakt lag (flakskred)

Kantkornet snø over skarelag

Les mer om skredproblemet
3 - Store
Liten tilleggsbelastning
Få bratte heng

Vedvarende svakt lag (flakskred)

Nedsnødd eller nedføyket kantkornet snø

Les mer om skredproblemet
1 - Små
Liten tilleggsbelastning
Få bratte heng
Sannsynlig

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Det vil fortsatt i enkelte heng være mulig å påvirke kantkornlaget under fokksnøen fra forrige uke. Flakskred som utløses på dette laget kan forplante seg langt og bli store. Det er de siste dagene observert utvikling av kantkorn i overflaten flere steder i regionen. Disse virker å være mest utviklet i nordvendte helninger over ca. 500 moh, men kan også finnes andre steder. Med vindøkning og etter hvert litt nedbør utover ettermiddagen/kvelden er det mulighet for at disse kan føyke ned og utgjøre et nytt skredproblem. Flak som blir liggende over et slikt kantkornlag vil være svært lette å løse ut. Siden vinden stort sett vil komme fra nordøst, vil snøen i hovedsak flyttes inn i leheng i sørvestlig sektor der disse krystallene virker å være mindre utviklet, og problemet vil dermed trolig ha begrenset utbredelse i første omgang.
Det er fortsatt vinterlige forhold i fjellet over ca 500moh etter forrige ukes nedbør. Under denne høyden og i sørvendte fjellsider er snøoverflaten mer solpåvirket.
Skred og observasjoner tyder på at det i naboregion Lyngen finnes et aktivt vedvarende svakt lag av kantkorn i overgangen mellom siste ukes fokksnø og eldre snø, denne ukens observasjoner viser at dette svake laget også finnes enkelte steder i Tromsø. Det finnes også vedvarende svake lag dypt i snødekket over ca. 700 moh, men disse ligger under solid gjennfryst snøpakke og er svært vanskelige å påvirke.
De siste dagene er det observert utvikling av kantkorn/rim i overflaten flere steder i regionen. Det kan utgjøre et svært potent problem om det dannes flak over.
0 mm nedbør i døgnet.
Bris fra øst.
-13 °C til -1 °C på 700 moh.
Plussgrader opp til 400 moh om ettermiddagen.
Klarvær.

For oppdatert værvarsel se yr.no
0 - 1 mm nedbør i døgnet.
Bris fra øst., endring til frisk bris fra nordøst om ettermiddagen.
-11 °C til -1 °C på 700 moh.
Plussgrader opp til 300 moh om ettermiddagen.
Delvis skyet.
Tilskyende om ettermiddagen.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Tromsø / Tromsø

Snø

07.05.2021 kl. 12:13

724 moh

Kristoffer@ObsKorps (****)

Snødekke

Ikke snøfokk Tørr Ligger en del godt utviklet overflatekant i skyggesidene. Vil trolig bli et problem om/når det snør ned med kommende vær.

ObsID: 271586

Tromsø / Tromsø

Snø

06.05.2021 kl. 22:06

641 moh

ErnstMP (Ukjent)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 1 Av:  Faretegn Opphavsrett:  ErnstMP Kommentar:  Sprakk opp rundt skiene

Faretegn

Ferske sprekker Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse: På ryggen og ned mot Ersfjorden var det noen steder tynne fokksnøflak som sprekker opp rundt skiene.

Snødekke

Ikke snøfokk Vindpakket hard Tørr Steder med tynn fokksnø på og over ryggen. Nede i nordøst vent side hvor sola ikke har tatt er det tørr løs snø, ellers solpåvirka overflate som var frossen på.

ObsID: 271491

Tromsø / Tromsø

Snø

06.05.2021 kl. 12:38

834 moh

Ingrid@NVE (*****)

Snødekke

Snøoverflata varierer etter himmelretning, tid på døgnet og brattheit. I skygge/nordsider er det tørr snø som har blitt små kantkorn, i sola er det våt smelteomdanna snø, stadvis er det skare.

ObsID: 271567

Tromsø / Tromsø

Snø

06.05.2021 kl. 11:31

774 moh

HEA (**)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 2 Av:  Snødekke Opphavsrett:  HEA Kommentar:  Haggelkorn. Glinser litt, men ingen tydelig krystall
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 2 Av:  Snødekke Opphavsrett:  HEA

Vær

Ikke nedbør 0 m/s

Faretegn

Ingen faretegn observert

Snødekke

Ikke snøfokk 0 cm nysnø Vindpakket myk Tørr Får provosert frem to brudd i snødekket ved spadeknekk, men ingen ved ssu. Ca 30cm ned et sjikt med sprøhaggel. 60cm ned er det gamlr skarelaget med tildels fuktige og frosne krystaller. Ser ut som det løsner på noe hvit snø her, ingen tydelig krystall.

ObsID: 271416

Tromsø / Tromsø

Snø

06.05.2021 kl. 10:40

642 moh

tmeling@nortind.no (**)

Tester

ECTP18@50cmQ2 Middels Litt usikker på avstand fra topp. Bruddkvalitet Q2 men grenset til Q1. Brudd i overgang mellom gammel omvandlet snø og nyere fokksnø. Antatt nyutviklet kantkornlag som gikk til brudd

LBT@50cmQ2 Brudd etter en håndfull slag.

ObsID: 271457

Tromsø / Tromsø

Snø

05.05.2021 kl. 18:57

868 moh

Jonny (Ukjent)

Bilde Av Tester
Bilde 1 av 3 Av:  Tester Opphavsrett:  Jonny
Bilde Av Tester
Bilde 2 av 3 Av:  Tester Opphavsrett:  Jonny Kommentar:  Brudd i hagl og delvis nedbrutt snø
Bilde Av Snøprofil
Bilde 3 av 3 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Tester

LBT@30cmQ3 Ikke spesielt lett til brudd

Snøprofil

10 cm 4F DF 1 mm D, 25 cm 1F DF 1 mm D, 0,5 cm 1F DF/PPgp 1 mm/3 mm Lag med hagl, 5 cm 1F DF 1 mm D, 20 cm P RG 2 mm Ikke målt eksakt tykkelse, tendenser til noe kanting, men ikke veldig tydelig. Ikke brudd i overgang på LBT Går til hardere eldre snø

ObsID: 271349

Tromsø / Tromsø

Snø

05.05.2021 kl. 15:30

835 moh

j.hansen (Ukjent)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 1 Av:  Snødekke Opphavsrett:  j.hansen Kommentar:  Gode vekstforhold for rimkrystaller på revbergtind

Snødekke

Godt voksne rimkrystaller i nordsidene i høyden

ObsID: 271356

Tromsø / Tromsø

Snø

05.05.2021 kl. 13:22

485 moh

PA@naturguideHVO20 (Ukjent)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 1 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Tester

ECTX

CTN

Vær

Ikke nedbør 2 °C 2 m/s fra N ↓

Snødekke

95 cm totalt

Snøprofil

35 cm 1F RG, 60 cm K MFcr

ObsID: 271345

Tromsø / Tromsø

Snø

05.05.2021 kl. 10:30

838 moh

Cecilie@regobsTroms (*)

Skredfarevurdering

2 Moderat Veldig varierende og lokale forhold. Sørsider som ventet, varme og vårsnø. Nordvendt er det tørrsnø med tidvis fokksnø her og der. Vestsiden hard og skarejernsføre på morgenen med relativt lite snø her på yttersida. Østsiden kremete og kjempefint skiføre selv etter lunsjtid. Varslet faregrad er riktig

Vær

7 °C 2 m/s 10% skyer

Skredaktivitet

5. mai. 12-18 Våte løssnøskred Noen (2-5). 2 - Middels. Naturlig utløst Mange bratte heng. S

Snødekke

Litt tørr løssnø (1-10cm)

ObsID: 271353

Tromsø / Ullstind rett under toppen

Snø

04.05.2021 kl. 14:00

1047 moh

OAH@SVV (***)

Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 1 av 7 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  OAH@SVV Kommentar:  Svarvarfjellet med mye skred på bratt østside, løsner fra kant med mye skavler på ca 500moh.
Bilde Av Skredhendelse
Bilde 2 av 7 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  OAH@SVV Kommentar:  Svarvarfjellet med mye skred på bratt østside, løsner fra kant med mye skavler på ca 500moh.
Bilde Av Tester
Bilde 3 av 7 Av:  Tester Opphavsrett:  OAH@SVV Kommentar:  Snøgrop på 1043moh
Bilde Av Snøprofil
Bilde 4 av 7 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  OAH@SVV Kommentar:  Snøprofil SV-vendt
Bilde Av Notater
Bilde 5 av 7 Av:  Notater Opphavsrett:  OAH@SVV Kommentar:  Oversikt snøgrop, mot Lyngsalper. Men sur SØ vind.
Bilde Av Snøprofil
Bilde 6 av 7 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  OAH@SVV Kommentar:  Finkornige krystaller i bruddflate 35cm, mulig antydning til kanting(?).
Bilde Av Skredfarevurdering
Bilde 7 av 7 Av:  Skredfarevurdering Opphavsrett:  OAH@SVV Kommentar:  Obs! Store skavler langs topp-området av Ullstind, tatt fra topp på 1078moh, mot Lyngsalper i bakgrunnen. Obs! Typisk for mange andre fjell også i regionen.

Notater

OBStur til Ullstind fra Pplass Snarbyeidet. Rett under toppen: Utfordring å finne uberørt snø etter stor skiutfart sist helg, men fant et OK område, med avstand også fra farlig skavl-kant. Oppsummert: Viktig å følge med videre på mulig utvikling av svake kantkorn-lag, både i skikt i fokksnøen, og over skare. Svært aktuelt no med klare kalde netter og stor utstråling. Soleffekt kan sikkert også påvirke tilgangen på fukt, som ved tynt snødekke sammen med stor temperturgradient raskt kan gi ustabile kantkornlag. Krevende situasjon, apropos Sofiatind-skredet 1.mai.

Skredhendelse

3. mai 13:00 Vått løssnøskred 2 - Middels Naturlig utløst Ø-vendt Skredet startet på 479 moh og sluttet på 244 moh

Skredfarevurdering

2 Moderat Relativt stabil snø observert idag til Ullstind, mye ubunden fokksnø med bra binding mot gammal skare. Viktig å følge med videre på mulig utvikling av svake kantkorn-lag, både i skikt i fokksnøen, og over skare. Svært aktuelt no med klare kalde netter og stor utstråling. Soleffekt kan sikkert også påvirke tilgangen på fukt, som ved tynt snødekke sammen med stor temperturgradient raskt kan gi ustabile kantkornlag. Krevende situasjon, apropos Sofiatind-skredet 1.mai. Varslet faregrad er riktig Enig i faregrad 2, også viktig å nevne skavlbrudd-fare.

Tester

LBT@35cmQ2 Tungt å få brudd, bruddflate i fokksnøen-skikt, nært Q3 noe kantete. Spadeprøve også brudd på 45cm overgang til skare, men med ganske stor belastning. OBS! I begge bruddflater antydning til små krystaller med mulig kant-utvikling, MEN ikkje lagt inn som lag - må følges med videre.

Vær

Ikke nedbør -3,5 °C 5 m/s fra SØ ↖ 5% skyer Overraskende mye sur kald vind hele veien fra P-plass Snarbyeidet og til toppen på Ullstind. Har sett antydning til snøfokk, men mest der vinden dreier ned på nordvendte sider av topper.

Skredproblem

Våte løssnøskred Naturlig utløst 2 - Middels NØ, Ø, SØ, S, SV, V over 0 moh Idag observert mange ferske skred typisk solutløst i stupbratte klippeheng, også mange skavlbrudd, så riktig kommentert i varsel.

Tørre flakskred Kantkornet snø over skarelag Innen en halv meter Det overliggende laget er mykt. Vanskelig å løse ut 2 - Middels Ø, SØ, S, SV over 500 moh Usikker antakelse, stabilt på to gravinger idag mot Ullstind, men jakten på kantkorn-utvikling må fortsette, nå med mye klarvær, utstråling og nattefrost

Skredaktivitet

4. mai. I løpet av dagen Våte løssnøskred Mange (10 eller mer). 2 - Middels. Naturlig utløst Noen bratte heng. Ø, SØ, S, SV, V. Over 100 moh Som kommentert i skredproblem, mest i stubbratte solvendet brattheng, gjerne utløst ved klipper eller etter skavlbrudd.

Snøprofil

0,5 cm F FC 2 mm D Tydelige krystaller i overflate, også utvikla siste 1-2døgn på oppkjørt område fra sist helg., 35 cm F DF 1 mm D Relativt fersk fokksnø, men ubunden så langt, ca 30cm innsynking med sko, 10 cm 4F DF 1 mm D Den rel. ferske fokksnøen gradvis litt fastere, trolig fra sist torsdag-fredag, 10 cm K MFcr D Skarelaget/gammelsnøen er tjukt videre i dybden, vanskelig å grave, stopper der. 0 °C @ 0 cm, -3,3 °C @ 10 cm, -3,7 °C @ 30 cm, -3,4 °C @ 40 cm, -3,2 °C @ 50 cm 1 test knyttet til snøprofilen 1043moh SV-vendt, bare øverste del av 190cm snødybde

ObsID: 271255

Tromsø / Tromsø

Snø

04.05.2021 kl. 12:14

711 moh

OAH@SVV (***)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 2 Av:  Snødekke Opphavsrett:  OAH@SVV Kommentar:  Grop1 N-vendt Svarthamartind
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 2 Av:  Snødekke Opphavsrett:  OAH@SVV Kommentar:  Tydelige krystaller i overflate

Notater

Foreløpig innsending N-side av Svarthamartind, før videre obs mot Ullstind.

Snødekke

265 cm totalt Ikke snøfokk 0 cm nysnø Nysnøgrense på 0 moh. Snøgrense på 0 moh Svært mye tørr løssnø (>30cm) Tørr Foreløpig grop1: 45cm F under overflate med tydelige krystaller/overflatekant. Så rett på tjukt gamle skaren K. Ikkje brudd på LBT, måtte ha middels kraft på spadeprlve, brudd rett over skaren Q2, antatt beggynnende kant, men små korn ca 1mm foreløpig.

ObsID: 271224

Tromsø / Tromsø

Snø

04.05.2021 kl. 11:06

474 moh

OAH@SVV (***)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 2 Av:  Vær Opphavsrett:  OAH@SVV Kommentar:  Mot SØ fra rute
Bilde Av Vær
Bilde 2 av 2 Av:  Vær Opphavsrett:  OAH@SVV Kommentar:  Mot sør

Vær

Ikke nedbør 0 °C 5 m/s fra SØ ↖ 3% skyer ObsTur Ullstind fra Snarbyeidet, økende sur SØvind oppover, ser noe snøfokk på toppan.

ObsID: 271215

Tromsø / Tromsø

Snø

04.05.2021 kl. 00:09

219 moh

adadranger (Ukjent)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 1 Av:  Faretegn Opphavsrett:  adadranger

Faretegn

Ferske sprekker Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse: Fokksnølommer med mykere snø. Generelt fått tid til å stabilisere seg, men går nok litt saktere i nordsiden hvor det ennå er kaldt. Tørr snø helt ned havet

ObsID: 271161

Tromsø / Tromsø

Snø

04.05.2021 kl. 00:04

685 moh

adadranger (Ukjent)

Bilde Av Notater
Bilde 1 av 1 Av:  Notater Opphavsrett:  adadranger

Notater

Rim på nordsiden av ersfjorden på flere plasser

ObsID: 271160

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org