Snøskredvarsel for Vest-Finnmark onsdag 29.01.2020

3
Betydelig
Publisert:

Vær forsiktig i leheng der det har samla seg fersk fokksnø de siste dagene. Naturlig utløste skred kan forekomme.

Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terreng brattere enn 30 grader med fersk fokksnø og utløpsområder under slikt terreng.
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terrengfeller.

Fokksnø (flakskred)

Nedføyket svakt lag med nysnø

Les mer om skredproblemet
3 - Store
Naturlig utløst
Noen bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Oppdatert varsel onsdag kl. 09:05: Den kraftige vinden fra SØ fortsetter onsdag. Selv om mye snø er flyttet allerede så har denne vindretningen store henteområder og pålagringen vil fortsette flere steder. Naturlig utløste skred kan forekomme. Lav temperatur gjør også at stabiliseringen av fokksnøflakene går sakte. Det finnes vedvarende svakt lag av kantkorn dypere i snødekket, men det skal nå mye til for å påvirke dette laget. Men det kan likevel ikke helt utelukkes dersom det finnes områder der det gamle snødekket er tynt og man nå får stor pålagring av fokksnø.
Gammel smelteomvandlet snøpakke fra tidligere i vinter virker stabil og har god binding til overliggende ny snø fra forrige uke. Mye vind fra SØ i regionen de siste dagene har flyttet og omfordelt snøen. Over tregrensen er det fokksnøflak av varierende hardhet de fleste steder. Det er generelt mest snø nord og vest i regionen, rundt Øksfjordhalvøya og øyene i nord.
Kantkorn over/under skarelag ble dannet før jul og eksisterer i hele regionen fortsatt, men ligger nå stort sett dypt i snødekket og er dermed vanskelig å påvirke.
Mandag ble det observert et lite, naturlig utløst skred i NV-vendt heng ved Langfjorden. Tirsdag meldes det om flere mindre, naturlig utløste skred i nærheten av Hammerfest.
Det ble også meldt om stor snøtransport fra SØ generelt i fjellet.
0 mm nedbør i døgnet.
Stiv kuling fra sørøst.
-20 °C til -13 °C på 1100 moh.
Klarvær.

For oppdatert værvarsel se yr.no
0 - 3 mm nedbør i døgnet.
Sterk kuling fra sørøst.
-20 °C til -12 °C på 1100 moh.
Delvis skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra regObs siste 3 døgn

Vest-Finnmark / ALTA

Snø

29.01.2020 kl. 09:30

5 moh

trondjn@tromsogfinnmark_fk (****)

Bilde Av Skredhendelse
Bilde 1 av 2 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  trondjn@tromsogfinnmark_fk
Bilde Av Notater
Bilde 2 av 2 Av:  Notater Opphavsrett:  Kommentar:  Bilde ratt ved skredoverbygg i indre kjerringdal.

Skredhendelse

29. jan 05:30 Tørt flakskred 1 - Små Naturlig utløst NV-vendt Skredet startet på 163 moh og sluttet på 7 moh Dårlig binding mellom lag i fokksnøen Brattheng Gått et lite skred 100 meter fra Melkelva mot Alta som stoppet rett før brøytekant. Ser ikke tydelig bruddkant eller nøyaktig hvor skredet startet.

Ulykke/hendelse

Snø Påvirket ingenting Vei

Notater

Været er rolig i indre deler av langfjorden og det transporteres ikke snø på dette tidspunkt. Været holder på å klarne opp og veien åpnes etter å ha vært stengt på grunn av de to skredene som gikk i natt. Det har nok vært mer snøtransport i natt når skredene gikk. Skredene som er observert er avgrenset til små lommer og renner hvor fokksnøen har lagt seg og er derfor ikke store. Vurdering i forhold til vei er at det ikke forventes skred på vei og derfor ikke utgjøre en fare for trafikanter. For ferdsel i terrenget må man være obs.

ObsID: 210299

Vest-Finnmark / ALTA

Snø

29.01.2020 kl. 05:12

13 moh

trondjn@tromsogfinnmark_fk (****)

Bilde Av Skredhendelse
Bilde 1 av 2 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  trondjn@tromsogfinnmark_fk Kommentar:  Skredet har startet under klippene midt i bildet. Flere små bruddkanter i sidene på vei ned. Stoppet rett ved brua.
Bilde Av Skredhendelse
Bilde 2 av 2 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  trondjn@tromsogfinnmark_fk

Ulykke/hendelse

Snø Påvirket ingenting Vei

Vær

Ikke nedbør -5 °C 6 m/s fra SV ↗ 100% skyer Blåser SV ved veien og langs fjellsiden. Ikke veldige mye vind.

Skredhendelse

29. jan 05:13 Tørt flakskred 2 - Middels Naturlig utløst NV-vendt Skredet startet på 145 moh og sluttet på 7 moh Dårlig binding mellom lag i fokksnøen I renne eller forsenkning Melkelva Gått et skred i melkelva i langfjorden. Skredet har løsnet nede i renna ca. 130moh. Så tydelig bruddkant i fokksnøen og flere små bruddkanter på vei ned i renna. Renna har samlet fokksnø på grunn av at vinden drar langs fjellsiden. På observasjonstidspunktet var det ingen snøtransport av betydning i området. Skredet et meldt inn i 5 tiden i morges.

ObsID: 210298

Vest-Finnmark / Kløfta

Snø

28.01.2020 kl. 20:40

210 moh

drift@svv (**)

Skredhendelse

28. jan 20:40 Snø på EV. 45 løsnet fra fjell/dalside 0-50m over veg. Anslått skredvolum: <10m^3. Blokkert veglengde: <10m.

Ulykke/hendelse

Snø Trafikk hindret Vei

ObsID: 210291

Vest-Finnmark / Kløfta

Snø

28.01.2020 kl. 20:40

210 moh

drift@svv (**)

Skredhendelse

28. jan 20:40 Snø på EV. 45 løsnet fra fjell/dalside 0-50m over veg. Anslått skredvolum: <10m^3. Blokkert veglengde: <10m.

Ulykke/hendelse

Snø Trafikk hindret Vei

ObsID: 210292

Vest-Finnmark / HAMMERFEST

Snø

28.01.2020 kl. 14:02

42 moh

Taguleng (Ukjent)

Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 1 av 1 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Taguleng

Snødekke

Moderat snøfokk Litt tørr løssnø (1-10cm)

Vær

Ikke nedbør -12 °C 12 m/s fra SØ ↖

Skredaktivitet

28. jan. I løpet av dagen Tørre flakskred Ett (1). 2 - Middels. Naturlig utløst Få bratte heng. NV

Faretegn

Ferske skred Område: For kommunen. Beskrivelse: Mye naturlig utløst små skred de siste dager i forskjellige brattheng

ObsID: 210230

Vest-Finnmark / ALTA

Snø

28.01.2020 kl. 13:54

290 moh

Bjørnulf@ObsKorps (****)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 1 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Snødekke

150 cm totalt Lett snøfokk 0 cm nysnø Mye tørr løssnø (10-30cm) Tørr Kraftig snøfokk fra SØ over Haldefjella

Tester

ECTP21@31cmQ2 God

Snøprofil

5 cm F DF D, 25 cm 1F/P RG D, 0,3 cm K IF, 4 cm 4F DF 1 mm D, 35 cm 1F/K- RG D, 0,5 cm P MFcr D, 3 cm 1F FCxr 1 mm D, 75 cm P MF D Skarepakke opptil knivfast, med noen islag., 5 cm 1F FC 2 mm D 1 test knyttet til snøprofilen SØ vendt heng 300 moh.

ObsID: 210228

Vest-Finnmark / D2007(55440) Hammerfest 2014-2019

Snø

28.01.2020 kl. 13:40

moh

drift@svv (**)

Skredfarevurdering

3 Betydelig Betydelig skredfare (vurdert fra veg). Sør øst stiv kuling utsatte steder, transport av snø i søv vestlige heng. Uforandret skredfare neste døgn: Ventes stort sett samme vær neste døgn .

Faretegn

Fersk vindtransportert snø

ObsID: 210223

Vest-Finnmark / D2012(55440) Langfjord 2017-2022

Snø

28.01.2020 kl. 10:48

25 moh

drift@svv (**)

Vær

Ikke nedbør 9 °C Langfjord (200moh) kl 10:49 Snøfokk i øyeblikket.

Faretegn

Ingen faretegn observert

ObsID: 210193

Vest-Finnmark / ALTA

Snø

27.01.2020 kl. 15:00

741 moh

Arne@regobs (***)

Vær

fra SØ ↖ Moderat snøfokk (6-11 m/s)

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Stor snøtransport frå SØ generelt i fjellet

Ferske skred Str 1 skred observert frå bil. Skredet pågjekk ved observasjon.

ObsID: 210066

Vest-Finnmark / KVALSUND

Snø

27.01.2020 kl. 14:25

401 moh

Bjørn M (***)

Bilde Av Notater
Bilde 1 av 1 Av:  Notater Opphavsrett:  Bjørn M Kommentar:  Ett av fire skred. Det hadde gått skred i alle skredhengene i området

Skredaktivitet

27. jan. 18-24 Tørre flakskred Noen (2-5). 3 - Store. Naturlig utløst Noen bratte heng. Ø, SØ, S. Over 400 moh

Notater

Skredene gikk ifm sist vær fredag/lørdag. Det var 4 skred str 2 og 3. Utløpslengden og utbredelse tilsier skavelbrudd uten stepdown til eventuelt svakere lag. Svært store henteområder nord for skredhengene.

ObsID: 210048

Vest-Finnmark / D2007(55440) Hammerfest 2014-2019

Snø

27.01.2020 kl. 14:08

moh

drift@svv (**)

Skredfarevurdering

3 Betydelig Betydelig skredfare (vurdert fra veg). Sør østlig bris og opphold, kaldt. Uforandret skredfare neste døgn: Stort sett samme værtype neste døgn .

ObsID: 210042

Vest-Finnmark / D2012(55440) Langfjord 2017-2022

Snø

27.01.2020 kl. 13:17

25 moh

drift@svv (**)

Vær

Ikke nedbør 10 °C Langfjord (200moh) kl 13:17

Skredaktivitet

Ingen skredaktivitet Gjelder Ev6 Langfjordbotn - Isnestoften,

Faretegn

Ingen faretegn observert

ObsID: 210031

Vest-Finnmark / LOPPA

Snø

27.01.2020 kl. 10:33

216 moh

Bergsfjordlodge (Ukjent)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 1 Av:  Vær Opphavsrett:  Bergsfjordlodge

Vær

Ikke nedbør fra Ø ← Sterk vind fra øst.

ObsID: 210000

Vest-Finnmark / D2007(55440) Hammerfest 2014-2019

Snø

27.01.2020 kl. 06:42

3 moh

drift@svv (**)

Skredfarevurdering

2 Moderat Moderat skredfare (vurdert fra veg). Temperatur og vind . Uforandret skredfare neste døgn: Værmeldingen .

Faretegn

Ingen faretegn observert

ObsID: 209967

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org