Snøskredvarsel for Vest-Finnmark tirsdag 31.03.2020

3
Betydelig
Publisert:

Kraftig vind og snø gir økt skredfare. Vær generelt forsiktig på fjellet og unngå spesielt leområder der det fyker inn fokksnø. Skred kan løsne av seg selv.

Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terreng brattere enn 30 grader med fersk fokksnø og utløpsområder under slikt terreng.
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terrengfeller.

Fokksnø (flakskred)

Nedføyket svakt lag med nysnø

Les mer om skredproblemet
3 - Store
Naturlig utløst
Noen bratte heng

Vedvarende svakt lag (flakskred)

Kantkornet snø over skarelag

Les mer om skredproblemet
3 - Store
Stor tilleggsbelastning
Få bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Kraftig vind fra sørøst først del av døgnet kan raskt transportere mye snø og danne fokksnøflak i leheng mot nord. Enkelte naturlig utløste skred kan forekomme. Skredfaren er størst der det er mye snøfokk. Selv om det blir varmere temperaturer ventes det minusgrader og nedbør stort sett som snø, også ned mot havnivå. Det finnes vedvarende svake lag i snødekket nord i regionen. Det krever trolig stor tilleggsbelastning for å påvirke dette laget, men skred kan blir store og laget kan påvirkes av f.eks. skuter.
Kraftig vind fra sør tirsdag vil endre snøoverflaten. Siden fredag/lørdag har det vært bygvær med mye snø og vind fra nordvest. Fersk snø har derfor akkumulert i sørøstvendte leområder. Forrige uke var det mildvær som gjennomfuktet det gamle snødekket opp til ca. 200.
Det finnes vedvarende svake lag av kantkorn i snødekket nord i regionen. Kantkorn har utviklet seg over et skarelag, og ligger nå mange plasser trolig dypt i snødekket.
Søndag gikk det et svært stort naturlig utløst skred ved Jøkelfjordeidet. Lørdag gikk det et skred i Hammerfest hvor en person ble tatt, men som kom seg ut på egenhånd.
Søndags meldes det om svært mye tørr løssnø (>30cm) på havnivå ved Alteidet. Det kan være store lokale forskjeller i mengden snø som kom ila helga. Utsatte steder kan det har snødd over 50 cm tilsammen de siste dagene.
5 mm i døgnet, opp mot 14 mm i mest utsatt område.
Frisk bris fra vest., endring til frisk bris fra sørøst om kvelden.
-13 °C til -7 °C på 1100 moh.
Delvis skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no
5 mm i døgnet, opp mot 12 mm i mest utsatt område.
Sterk kuling fra sørøst., endring til frisk bris fra sørvest om ettermiddagen.
-12 °C til -4 °C på 1100 moh.
Skyet.
Om kvelden økning til nordøst liten kuling, stiv kuling nord i regionen.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Vest-Finnmark / D2007(55440) Hammerfest 2014-2019

Snø

31.03.2020 kl. 10:53

3 moh

drift@svv (**)

Skredfarevurdering

3 Betydelig Betydelig skredfare (vurdert fra veg). Sørlig kuling, snøbyger. Økende skredfare i nordvendte lesider. FV8830 Skillefjordnes - Korsnes er mest utsatt. Minkende skredfare neste døgn: Ventes avtagende vind og nedbør..

Faretegn

Fersk vindtransportert snø

Stort snøfall

ObsID: 226545

Vest-Finnmark / Kvænangen

Snø

31.03.2020 kl. 09:23

9 moh

Bjørnulf@ObsKorps (****)

Snødekke

2 cm nysnø Svært mye tørr løssnø (>30cm) Kom ca 20 cm nysnø på Alteidet nede ved fjorden kl 10 søndag til kl 10 mandag. Siste 24 timer har det kommet ca 2 cm nysnø.

ObsID: 226525

Vest-Finnmark / Loppa

Snø

30.03.2020 kl. 16:50

465 moh

Pål Andersen (Ukjent)

Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 1 av 1 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Pål Andersen Kommentar:  Ingen skredaktivit østvendt mot Middagstind under et værvindu før vinden snudde fra NV til S. Obstur opp Moskusdalen ti høyre for Middagstind var mye avblåst mot mildværskare tidligere i uka og ellers vindpakket hard fokksne
ObsID: 226535

Vest-Finnmark / Kvænangen

Snø

30.03.2020 kl. 12:19

32 moh

Bjørnulf@ObsKorps (****)

Skredaktivitet

30. mar. I løpet av dagen Ingen skredaktivitet Det triller noen små snøklumper ned mot Låvanveien. Ingen ferske skred i fjellsida over Låvanveien.

ObsID: 226375

Vest-Finnmark / D2007(55440) Hammerfest 2014-2019

Snø

30.03.2020 kl. 09:25

226 moh

drift@svv (**)

Skredaktivitet

30. mar 09:28 - 29. mar 09:28 Tørre løssnøskred 2 - Middels. Naturlig utløst S. Mellom 200 moh og 100 moh Gjelder Ev6 Leirbotnvann - Biggas,

ObsID: 226339

Vest-Finnmark / D2007(55440) Hammerfest 2014-2019

Snø

30.03.2020 kl. 09:25

moh

drift@svv (**)

Skredfarevurdering

3 Betydelig Betydelig skredfare (vurdert fra veg). Avtagende vind og nedbør, med fortsatt betydelig skrefare. Uforandret skredfare neste døgn: Ventes dreining til sørlig sterk kuling utover kvelden, noe som medfører endring i skredfaren for enkelte strekninger.

Faretegn

Fersk vindtransportert snø

Stort snøfall

ObsID: 226340

Vest-Finnmark / Alta

Snø

30.03.2020 kl. 09:20

35 moh

Bjørn M (***)

Snødekke

30 cm nysnø Nysnøgrense på 0 moh Svært mye tørr løssnø (>30cm) Tørr Det er veldig usikkert mtp snømålinger i regionen. Yr oppførte stasjoner viste i går ca 50% av målte mengder av hva folk i langfjordbotn (yr 17 mm/døgn) målte (30 cm) og Alta lufthavn (yr 7 mm/døgn) der vi som måker snø tross vindladding vet at det er minst 15-20 Cm snø. Må ta høyde for at det har snødd over 50 cm + de mest utsatte stedene i regionen de siste dagene.

ObsID: 226337

Vest-Finnmark / D2007(55440) Hammerfest 2014-2019

Snø

30.03.2020 kl. 09:18

3 moh

drift@svv (**)

Skredfarevurdering

3 Betydelig Betydelig skredfare (vurdert fra veg). Skredfaren gjelder for området på begge sider av Stallogargotunnelen. Det kjøres kollonne langst strekningen med ca 100 meters mellomrom mellom bilene i skerdområdet.. RV94 Saragammen - Leirvikflågan er mest utsatt. Minkende skredfare neste døgn: Ventes dreining til sørlig sterk kuling og dette medfører til at snøen som har lagt seg i henget vil blåse bort. .

Faretegn

Fersk vindtransportert snø

Stort snøfall

ObsID: 226335

Vest-Finnmark / Alta

Snø

30.03.2020 kl. 08:26

35 moh

Bjørn M (***)

Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 1 av 1 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Bjørn M

Skredaktivitet

30. mar. I løpet av dagen Tørre flakskred Ett (1). 2 - Middels. Naturlig utløst SØ. Mellom 500 moh og 400 moh Bruddkant under stor skavel og dermed svært bratt stsrtsone. Ingen propagering eller stepdown i mulig kantkorn. Skredmasser delvis gjensnødd ila natten.

ObsID: 226317

Vest-Finnmark / Loppa

Snø

29.03.2020 kl. 17:04

337 moh

Pål Andersen (Ukjent)

Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 1 av 1 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Pål Andersen Kommentar:  Etter 4 dager med snøbyger og sterk vind fra NV er det ikke observert skredaktivitet fra Klubbnestind på bilde eller Skattviktinden over Fv 8018 Tverrfjord - Nuvsvåg. Til tross for at disse toppene er V NV vendt. Obs tur på Øksfjordsia i dag viste mye avblåst ned mot mildværskaraen etter mildværet for 4-5 dager siden. Kan også nevne at siste mildvær gikk over fra regn og sludd til sne opp mot 500 moh. Heller ingen skredaktivitet observert på denne sia.

Vær

-2 °C 12 m/s fra NV ↘ 80% skyer Snøbyger fra NV med vindøkning opp til 16-18 ms i bygene

ObsID: 226234

Vest-Finnmark / D2012(55440) Langfjord 2017-2022

Snø

29.03.2020 kl. 13:51

25 moh

drift@svv (**)

Skredaktivitet

Ingen skredaktivitet Gjelder Ev6 Langfjordbotn - Isnestoften,

Faretegn

Fersk vindtransportert snø

ObsID: 226202

Vest-Finnmark / Kvænangen

Snø

29.03.2020 kl. 13:44

524 moh

Bjørnulf@ObsKorps (****)

Bilde Av Skredhendelse
Bilde 1 av 2 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  Kommentar:  Jonslettind i midten øverst
Bilde Av Skredhendelse
Bilde 2 av 2 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  Kommentar:  Skredmasser ligger bredt i dalen. Bruddkant synlig oppe i sola på ryggen. Usikkert om det er i siste fokksnø (ser slik ut på dette bildet). Lavere ned ser det ut til at skredet har pløyd ned i fuktig snødekke og tatt med seg mye.

Skredhendelse

29. mar 06:00 Tørt flakskred 4 - Svært store Naturlig utløst SV-vendt Skredet startet på 629 moh og sluttet på 75 moh 100 m bred bruddkant Brattheng Info og bilder fra Ivan Mathiassen. (Jøkelfjordveien er stengt, så får ikke tatt turen for å se på skredet.) Skredet startet smalt nedenfor Jonslettind på ca 600 moh. Noe usikkert start og sluttpunkt. På ryggen nedenfor Jonslettind forplantet skredet seg til 150-200 m bredde. Gått helt til dalbunnen/elva ca 3-500 m ut på nesten flatt terreng. 500 m bredt nede i dalen og flere m tykke skredmasser. Vurdering ut fra bildene gjort av undertegnede: Skredet har gått etter flere dager med snøfall og pålagring, etter en mildværsperiode. Svakt lag i startsonen kan være nedføyket nysnø. Forplantning til sidene ser ut til å være terrengbestemt - skredet startet ovenfor bred rygg, og har blitt bredere etterhvert som det har gått nedover. Ingen forplantning til høyre bort i lignende terreng med ny ryggformasjon (til høyre for skredet på bilde). Hadde det vært et vedvarende svakt lag i startsonen, kunne man forventet forplantning videre til høyre da skredet gikk, uten at dette kan sies sikkert.

Ulykke/hendelse

Snø Påvirket ingenting

ObsID: 226203

Vest-Finnmark / D2007(55440) Hammerfest 2014-2019

Snø

29.03.2020 kl. 12:31

226 moh

drift@svv (**)

Skredaktivitet

29. mar 12:35 - 28. mar 12:35 (+01:00) Tørre løssnøskred 2 - Middels. Naturlig utløst S. Mellom 200 moh og 100 moh Gjelder Ev6 Leirbotnvann - Biggas,

ObsID: 226188

Vest-Finnmark / D2007(55440) Hammerfest 2014-2019

Snø

29.03.2020 kl. 12:31

moh

drift@svv (**)

Skredfarevurdering

3 Betydelig Betydelig skredfare (vurdert fra veg). Har vært nord vest sterk kuling med snø og snøfokk, stor transport av snø i sør/sør østlige heng. Minkende vind og nedbør nå. Uforandret skredfare neste døgn: Ventes fortsatt en urolig værtype med Nord vest , opptil kuling og snøbyger.

Faretegn

Fersk vindtransportert snø

Stort snøfall

ObsID: 226189

Vest-Finnmark / Kvænangen

Snø

29.03.2020 kl. 11:31

9 moh

Bjørnulf@ObsKorps (****)

Snødekke

20 cm nysnø Svært mye tørr løssnø (>30cm)

ObsID: 226173

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org