Snøskredvarsel for Vest-Finnmark søndag 20.10.2019

Ikke vurdert
Publisert:

Ikke vurdert

Høyeste faregrad per dag:

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Vest-Finnmark / D2015(55440) Loppa - Hasvik 2017-2022

Snø

19.10.2019 kl. 10:15

21 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Annet faretegn (spesifiser) Andre

Stort snøfall

Skredaktivitet

Ingen skredaktivitet Gjelder Fv882 Langfjord - Øksfjord, Gjelder Omkjøringsvei

Skredfarevurdering

3 Betydelig Betydelig skredfare (vurdert fra veg). Da det ikke finnes data på Omkjøringsvei, samt de erfaringer vi har fra tidligere år så skal det lite til før det utløses skred i området. FV882 Langfjord - Øksfjord er mest utsatt. Økende skredfare neste døgn: Stort snøfall, ingen kjennskap til området da det ikke foreligger noen rapporter for Ømkjøringsveien.

ObsID: 197201

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org