Snøskredvarsel for Vest-Finnmark lørdag 26.10.2019

Ikke vurdert
Publisert:

Ikke vurdert

Høyeste faregrad per dag:

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Vest-Finnmark / Loppa

Snø

26.10.2019 kl. 12:40

553 moh

Pål Andersen (Ukjent)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 1 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Pål Andersen Kommentar:  Flere drønn fra 300-400 hm i vestvendte hellinger,etter flere dager med snø og vind fra øst.Snøen var mer og mer kompakt jo høye du kom. Grov profil og fant et svakt lag på is/skare i le av rygg på ca 500 hm

Vær

-2 °C 4 m/s fra SØ ↖ 60% skyer

Snødekke

40 cm totalt Vindpakket myk Løs tørrsnø fra 0 moh og gradvis mer vindparker jo høyere du kom.På toppen ca 600 hmo var det avblåst med is/skare

ObsID: 197368

Vest-Finnmark / Kvænangen

Snø

26.10.2019 kl. 11:44

534 moh

Bjørnulf@ObsKorps (****)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 5 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Bjørnulf@ObsKorps Kommentar:  Nedover Laslettindryggen fra 540 moh. Mye avblåst.
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 5 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Bjørnulf@ObsKorps Kommentar:  Oppover Laslettindryggen fra 540 moh. Vindpakket myk og hard snø oppå løsere snø mot bakken.
Bilde Av Snøprofil
Bilde 3 av 5 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 
Bilde Av Snødekke
Bilde 4 av 5 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kommentar:  Øvre del av Laslettindryggen, vekslende gammel skare på bakken, vindpakket snø og noen partier med løsere snø.
Bilde Av Snødekke
Bilde 5 av 5 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kommentar:  Fra Laslettind mot Koppartindgryta.

Snødekke

Ikke snøfokk Snøgrense på 0 moh Vindpakket myk Tørr Har blåst fra Ø på Laslettindryggen og lagt snø i noen søkk, mens store deler av fjellet er ganske avblåst.

Faretegn

Drønn i snøen Område: I denne fjellsiden

Skredaktivitet

26. okt. I løpet av dagen Ingen skredaktivitet

Skredproblem

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Lett å løse ut 1 - Små SV, V, NV over 400 moh Vind fra Ø sektor har laget vindpakkede myke flak over løs snø i søkk og heng i V sektor. Store deler av fjellet er nesten avblåst, så utbredelsen er begrenset.

Snøprofil

4 cm 1F RG 0 mm/0 mm D, 20 cm F DF 0 mm/0 mm D Varierende tykkelse og hardhet på vindpakket finkornet lag øverst, noen steder brytende og andre steder bærende. Flere drønn både på brytende og bærende fokksnø.

ObsID: 197366

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org