Snøskredvarsel for Vest-Finnmark tirsdag 02.06.2020

2
Moderat
Publisert:

Skredfaren er størst der snøen er løs og våt. Vær forsiktig i utløps- og utløsningsområder for våte snøskred og områder under glidesprekker.

Høyeste faregrad per dag:
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå langvarig opphold i terreng brattere enn 30 grader med løs våt snø. Unngå også utløpssoner under slikt terreng.
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terrengfeller.

Våt snø (flakskred)

Opphopning av vann i/over lag i snødekket

Les mer om skredproblemet
3 - Store
Naturlig utløst
Få bratte heng

Våt snø (løssnøskred)

Ubunden snø

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Naturlig utløst
Noen bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Etter flere dager med høye temperaturer og kraftig solinnstråling, så ventes det at snødekket nå har en bedre evne til å drenere vannet i snøen, samt at de mest utsatte sidene vil ha rast fra seg. Det kan ikke utelukkes at det vil løsne enkelte store naturlig utløste flakskred og/eller glideskred. Enten som følge av opphopning av vann i snødekket, eller ved stor tilleggsbelastning som løssnøskred eller skavlfall. Mest utsatt er bratte fjellsider i høyden. Vær forsiktig rundt glidesprekker og store skavler. Enkelte løssnøskred kan forekomme i bratte fjellsider.
Snøoverflaten er smelteomvandlet og våt etter flere dager med varme temperaturer. Høyt til fjells kom det litt nysnø torsdag og fredag, denne er nå sannsynligvis fuktig.
Generelt er snødekket i lavlandet smelteomvandlet og drenerer vannet godt. Men høyere til fjells er det lagdeling i snødekket og smeltevann kan hope seg opp innad i snøen.
Søndag løsnet det 2 store flakskred fra Olderbakkfjellet-Koppartind.
Det er mer snø enn normalt og fortsatt skiføre fra havnivå enkelte steder, men den siste uka har det smeltet mye, særlig i lavlandet. Det finnes fortsatt store skavler og glidesprekker.
0 mm nedbør i døgnet.
Bris fra vest.
3 °C til 10 °C på 1100 moh.
Plussgrader opp til 2000 moh om ettermiddagen.
Delvis skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no
1 - 4 mm nedbør i døgnet.
Bris fra vest.
-1 °C til 7 °C på 1100 moh.
Plussgrader opp til 2000 moh om formiddagen.
Delvis skyet.
Tilskyende. Nullgradersgrense på 800-1000 moh i ytre strøk sent om kvelden.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Vest-Finnmark / Kvænangen

Snø

31.05.2020 kl. 19:23

7 moh

Bjørnulf@ObsKorps (****)

Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 1 av 2 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Bjørnulf@ObsKorps Kommentar:  To skred ned til skoggrensa 200 moh og ett ned til 100 moh. Foto Tonny Mathiassen
Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 2 av 2 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Kommentar:  Skredene mandag dagen etterpå

Skredaktivitet

31. mai. I løpet av dagen (+02:00) Våte flakskred Noen (2-5). 3 - Store. Naturlig utløst N. Over 300 moh Tre store skred har gått fra Olderbakkfjellet-Koppartind. Det ene ble filmet kl 19.18. Naturlig utløst av skavlbrekk som har tatt ut løssnøskred som har bredt seg noe til sidene med bruddkanter, og det midterste har startet med bruddkant ca 2 m høy og 50 m bred på en flanke midt oppi nordvendte berg. De har sklidd oppå skyggeskare nederst.

ObsID: 237657

Vest-Finnmark / Kvænangen

Snø

31.05.2020 kl. 19:16

605 moh

Bjørnulf@ObsKorps (****)

Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 1 av 1 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Bjørnulf@ObsKorps Kommentar:  Mot N mot Koppartindgryta/Jøkelfjordhalvøya. Middels flakskred ved Laslettind til høyre i bildet.

Skredaktivitet

31. mai. I løpet av dagen (+02:00) Våte flakskred Ett (1). 2 - Middels. Naturlig utløst S Et løssnøskred fra berg har trigget et flak og bredt seg utover i søkket lengre nede.

ObsID: 237654

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org