Snøskredvarsel for Vest-Finnmark fredag 05.06.2020

2
Moderat
Publisert:

Skredfaren er størst der snøen er løs og våt. Vær forsiktig i utløps- og utløsningsområder for våte snøskred og områder under glidesprekker.

Høyeste faregrad per dag:
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå langvarig opphold i terreng brattere enn 30 grader med løs våt snø. Unngå også utløpssoner under slikt terreng.
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terrengfeller.

Våt snø (flakskred)

Opphopning av vann i/over lag i snødekket

Les mer om skredproblemet
3 - Store
Naturlig utløst
Få bratte heng

Våt snø (løssnøskred)

Ubunden snø

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Liten tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Høye temperaturer og kraftig solinnstråling på dagtid gir kraftig snøsmelting. Våte skred og skavlbrudd vil være mest aktuelt når snøsmeltingen er sterkest på ettermiddagen og mot kvelden. Det kan ikke utelukkes at det vil løsne enkelte store naturlig utløste flakskred og/eller glideskred. Enten som følge av opphopning av vann i snødekket, eller ved stor tilleggsbelastning som løssnøskred eller skavlfall. Mest utsatt er bratte nordvendte fjellsider i høyden. Vær forsiktig rundt glidesprekker og store skavler. Enkelte løssnøskred kan forekomme i bratte fjellsider.
Snøoverflaten er smelteomvandlet og våt etter flere dager med varme temperaturer. Snøgrensen går i gjennomsnitt 300 - 400 moh, men det er store lokale forskjeller. Enkelte steder som rundt Langfjordbotn, hvor det var mye snø i vinter, går snøgrensen nesten ned til fjæra.
Generelt er snødekket i lavlandet smelteomvandlet og drenerer vannet godt. Men høyere til fjells er det lagdeling i snødekket og smeltevann kan hope seg opp innad i snøen.
Det finnes fortsatt store skavler og glidesprekker.
0 mm nedbør i døgnet.
Frisk bris fra sørøst.
-1 °C til 4 °C på 1100 moh.
Plussgrader opp til 2000 moh om kvelden.
Delvis skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no
0 mm nedbør i døgnet.
Bris fra sørøst.
2 °C til 8 °C på 1100 moh.
Plussgrader opp til 2000 moh.
Delvis skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Vest-Finnmark / Alta

Snø

03.06.2020 kl. 11:37

42 moh

Bjørnulf@ObsKorps (****)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 2 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Bjørnulf@ObsKorps Kommentar:  Over Altafjorden mot Ø
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 2 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Bjørnulf@ObsKorps Kommentar:  Utover Langfjorden mot NØ

Vær

Ikke nedbør 10 °C 50% skyer

Snødekke

Snødekket har minket mye rundt Altafjorden og ved Langfjorden. I Langfjordbotn og andre steder V i regionen som har fått svært mye snø i vinter, ligger fortsatt snøen omtrent ned til fjæra (også i S vendt terreng).

Skredaktivitet

3. jun. I løpet av dagen (+02:00) Ingen skredaktivitet Ingen ferske skred str 2 eller større sett fra E6 Langfjordbotn til Talvik

ObsID: 237878

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org