Snøskredvarsel for Vest-Finnmark torsdag 25.02.2021

3
Betydelig
Publisert:

Unngå skredterreng. Store naturlig utløste skred kan gå på vedvarande svake lag.

Høyeste faregrad per dag:
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terreng brattere enn 30 grader og utløpssoner for skred. Fjernutløsning er sannsynlig.
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terrengfeller.

Vedvarende svakt lag (flakskred)

Kantkornet snø under skarelag

Les mer om skredproblemet
3 - Store
Naturlig utløst
Noen bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Det er stor usikkerhet knyttet til hvordan snødekket vil respondere på temperaturøkningen og nedbøren som er meldt. Snødekket vil trolig svekkes og vi forventer naturlig utløste skred. Det ligger flere lag med kantkorn i snødekket under hard fokksnø. Nedbør og vind gjør at det vil legge seg opp enkelte små nysnøflak i høyden. Gunstig temperatur gjør at nysnøflakene vil stabilisere seg raskt.
Snøoverflaten er preget av kraftig vind fra forskjellige retninger den siste tiden. På rygger og vindutsatte formasjoner er det enten avblåst ned til stein og skare, eller hard fokksnø.
Lenger ned i snødekket finnes det vedvarende svake lag av kantkorn og begerkrystaller. Dette finnes enten ved bakken, i forbindelse med skare eller i lag under fokksnøen. Det har det løsnet mange naturlig utløste skred på disse lagene. De fleste skredene har vært store, men også enkelte svært store. Infrastruktur, som veier og kraftlinjer har blitt påvirket.
Tirsdag meldes det om lett snøfokk i rundt Storsandnes.
Ingen nedbør av betydning.
Frisk bris fra sørøst, endring til sterk kuling fra sørøst om formiddagen.
-13 °C til -2 °C på 1100 moh.
Delvis skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no
5 mm i døgnet, opp mot 12 mm i mest utsatt område.
Bris fra sør, endring til liten kuling fra vest om ettermiddagen.
-6 °C til -1 °C på 1100 moh.
Skyet.
Litt lavere temperatur utover dagen.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Vest-Finnmark / D2012(CLA10) Langfjord 2017-2022

Snø

25.02.2021 kl. 13:39

25 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Mye vann i snøen regn på snø

Vær

Regn 1 °C Langfjorden (0moh) kl 13:39

ObsID: 257847

Vest-Finnmark / D2007(CLA10) Hammerfest 2014-2019

Snø

25.02.2021 kl. 13:35

7 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Rask temperaturstigning

Skredfarevurdering

3 Betydelig Betydelig skredfare (vurdert fra veg). Sørvestlig mildt, 2C, opphold. Uforandret skredfare neste døgn: Ventes stort sett samme værtype neste døgn..

ObsID: 257845

Vest-Finnmark / Kvænangen

Snø

25.02.2021 kl. 09:48

537 moh

Bjørnulf@ObsKorps (****)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 1 Av:  Vær Opphavsrett:  Bjørnulf@ObsKorps Kommentar:  Gråvær over Jøkelfjordhalvøya.

Vær

Regn 1 °C 100% skyer Litt regn opp til omkring 500 moh. 1 plussgrad nede ved fjorden på Alteidet.

Skredaktivitet

25. feb. I løpet av dagen Ingen skredaktivitet Ingen skred å se over Låvanveien, i litt dårlig sikt.

ObsID: 257775

Vest-Finnmark / Hammerfest

Snø

24.02.2021 kl. 17:12

116 moh

Taguleng (Ukjent)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 5 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Taguleng Kommentar:  Etter alle 30 slag. Øverste lag gikk bed frigjøring
Bilde Av Snøprofil
Bilde 2 av 5 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Taguleng Kommentar:  Presset ut med spaden, henger igjen på kortsiden
Bilde Av Snøprofil
Bilde 3 av 5 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Taguleng Kommentar:  Krystaller i snøen på 75cm dybde
Bilde Av Snøprofil
Bilde 4 av 5 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Taguleng Kommentar:  Isskare nederst med kantkorn under
Bilde Av Snøprofil
Bilde 5 av 5 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Faretegn

Annet faretegn (spesifiser) Hul lyd i snøen, litt oppsprekking i øverste lag vindtransportert snø.

Ingen faretegn observert

Vær

Ikke nedbør -6 °C 8 m/s fra SØ ↖

Snødekke

Ikke snøfokk 0 cm nysnø Vindpakket hard Tørr

Tester

ECTX Gjennomførte test på søylen etter frigjøring og de 2 øverste lag var fjernet. Fikk ikke noen utglidning. Presset bak med spaden og fikk da blokka ut over lag nr 4 fra toppen. Tydlige rimkrystaller fra før vinden på torsdag i forrige uke, men de ligger ned sammen med snøen i laget. Mulig årsak til manglende utglidning kan være for spiss vinkel i frigjøringen som nok bremset kortsiden

ECTPV@10cmQ1 De øverste lagvindtransportertsnø er helt løse i toppen

Snøprofil

10 cm 1F RG 1 mm D, 5 cm 1F RG 1 mm D, 60 cm K RG 0 mm D, 3 cm 1F D, 10 cm 1F RG, 7 cm 1F RG, 1 cm I IF D, 3 cm F FC 2 mm D 2 tester knyttet til snøprofilen

ObsID: 257682

Vest-Finnmark / D2012(CLA10) Langfjord 2017-2022

Snø

24.02.2021 kl. 13:19

25 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Ingen faretegn observert

Skredfarevurdering

2 Moderat Moderat skredfare (vurdert fra veg). Visuell. EV6 Langfjordbotn - Isnestoften er mest utsatt. Uforandret skredfare neste døgn.

Skredaktivitet

Ingen skredaktivitet Gjelder Ev6 Langfjordbotn - Isnestoften,

ObsID: 257642

Vest-Finnmark / D2007(CLA10) Hammerfest 2014-2019

Snø

24.02.2021 kl. 08:29

7 moh

drift@svv (**)

Skredfarevurdering

3 Betydelig Betydelig skredfare (vurdert fra veg). Sør østlig kuling, relativt lite transport av snø i heng. Økende skredfare neste døgn: Ventes stigende temperatur og snøbyger, senere regnbyger. Kan bli stor belastning på vedvarende svakt snøbyger som kan utløse skred.

ObsID: 257560

Vest-Finnmark / D2007(CLA10) Hammerfest 2014-2019

Snø

24.02.2021 kl. 08:23

3 moh

drift@svv (**)

Skredfarevurdering

3 Betydelig Betydelig skredfare (vurdert fra veg). Sør østlig kuling, lite transport av snø over heng. FV8830 Skillefjordnes - Korsnes er mest utsatt. Økende skredfare neste døgn: Ventes stigende temperatur og snøbyger, overgang til regn..

Skredaktivitet

Ingen skredaktivitet Gjelder Fv8830 Skillefjordnes - Korsnes,

ObsID: 257559

Vest-Finnmark / Alta

Snø

24.02.2021 kl. 07:30

25 moh

Bjørnulf@ObsKorps (****)

Vær

Ikke nedbør -5 °C

Snødekke

Lett snøfokk Lett snøfokk på E6. Mer snøfokk fra S-SØ enkelte utsatte steder i fjellene over E6, bl.a. over Storsandnes. Mesteparten av Langfjorden var det ikke snøfokk verken nede ved fjorden eller i fjellet.

ObsID: 257555

Vest-Finnmark / D2012(CLA10) Langfjord 2017-2022

Snø

23.02.2021 kl. 13:31

25 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Ingen faretegn observert

Skredfarevurdering

2 Moderat Moderat skredfare (vurdert fra veg). Visuelt. EV6 Langfjordbotn - Isnestoften er mest utsatt. Uforandret skredfare neste døgn.

Skredaktivitet

Ingen skredaktivitet Gjelder Ev6 Langfjordbotn - Isnestoften,

ObsID: 257414

Vest-Finnmark / D2007(CLA10) Hammerfest 2014-2019

Snø

23.02.2021 kl. 07:47

7 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Fersk vindtransportert snø

Skredfarevurdering

3 Betydelig Betydelig skredfare (vurdert fra veg). Sørlig, opptil stiv kuling, fortsatt transport av noe snø i nordvendte fjellsider. Minkende skredfare neste døgn: Ventes avtagende vind i løpet av neste døgn.

ObsID: 257330

Vest-Finnmark / Hammerfest

Snø

22.02.2021 kl. 19:54

106 moh

Taguleng (Ukjent)

Bilde Av Tester
Bilde 1 av 4 Av:  Tester Opphavsrett:  Taguleng Kommentar:  Søkket mellom steinene helt til høyre var området vi løste ut når vi kom inn på det
Bilde Av Tester
Bilde 2 av 4 Av:  Tester Opphavsrett:  Taguleng Kommentar:  Bruddflaten ser noe rotete ut, men ser ut til å være overflaterimen og løssnøen som lå når vinden tok seg opp torsdag. 4F fasthet på laget under blokka så en del blir med den vindpakkede snøen på toppen. P fasthet. På lag som gle ut.
Bilde Av Tester
Bilde 3 av 4 Av:  Tester Opphavsrett:  Taguleng Kommentar:  Sprekken i overkant av feltet vi gikk inn i.
Bilde Av Tester
Bilde 4 av 4 Av:  Tester Opphavsrett:  Taguleng Kommentar:  Blokka som gikk ved frigjøring

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse: Storm fra SØ gjennom helgen har lagt all snø som har truffet bakken denne vinteren i NV-V

Drønn i snøen Område: I denne fjellsiden

Vær

Ikke nedbør -6 °C 3 m/s 35% skyer Vært storm gjennom helga, all snø vi har fått i år ligger nå på havet eller i NV-V

Skredfarevurdering

3 Betydelig Drønn i snøen, skytende sprekker og liten tilleggsbelastning for utløsning av skred. Hovedsakelig i V-NV-N brattheng som resultat av helgens vær. Så og si ingen snø igjen i øvrige himmelretninger. Varslet faregrad er riktig

Snødekke

70 cm totalt Ikke snøfokk 0 cm nysnø Snøgrense på 0 moh Vindpakket hard Tørr

Tester

ECTPV@40cmQ1 Gikk inn i skråningen vi skulle grave, fikk stort drønn umiddelbart og oppdaget at vi hadde løst ut et område på 8x10m Snek oss stille og rolig et stykke NV til vi kom forbi sprekkene vi først hadde laget og fikk gravd en ny test. Blokka skled ut i det den ble frigjort med snøsag.

ObsID: 257273

Vest-Finnmark / Hammerfest

Snø

22.02.2021 kl. 14:30

96 moh

Leffen rkh-skredgruppe (***)

Bilde Av Skredhendelse
Bilde 1 av 3 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  Leffen rkh-skredgruppe
Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 2 av 3 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Leffen rkh-skredgruppe
Bilde Av Snøprofil
Bilde 3 av 3 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Skredproblem

Tørre flakskred Kantkornet snø ved bakken Innen en halv meter Det svake laget bryter både lett og glatt. Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Vanskelig å løse ut N

Skredhendelse

22. feb 14:20 Tørt flakskred 2 - Middels Fjernutløst Skredet startet på 100 moh og sluttet på 72 moh Kantkornet snø ved bakken 200 cm høy og 70 m bred bruddkant Leområder Skred utløst nede fra siden av to barn påtur opp for å ake

Ulykke/hendelse

Snø Ingen skredtatt, men nære på Annet

Snøprofil

40 cm P RG 0 mm D, 20 cm 4F 1 mm D, 3 cm F FC 2 mm D Profil tatt i ene ytterkant av brud

ObsID: 257263

Vest-Finnmark / Alta

Snø

22.02.2021 kl. 14:04

27 moh

trondjn@tromsogfinnmark_fk (****)

Bilde Av Skredhendelse
Bilde 1 av 6 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  trondjn@tromsogfinnmark_fk Kommentar:  Markert bruddkant, den strekker seg videre inn i skogen og helt til høyre kan i bildet.
Bilde Av Skredhendelse
Bilde 2 av 6 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  trondjn@tromsogfinnmark_fk Kommentar:  Sett fra litt opp i skredløpet og ned mot veien.
Bilde Av Skredhendelse
Bilde 3 av 6 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  trondjn@tromsogfinnmark_fk
Bilde Av Skredhendelse
Bilde 4 av 6 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  trondjn@tromsogfinnmark_fk Kommentar:  Skredet har gått helt ned i sjøen
Bilde Av Skredhendelse
Bilde 5 av 6 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  trondjn@tromsogfinnmark_fk Kommentar:  Rundt 100 bredt på vei.
Bilde Av Vær
Bilde 6 av 6 Av:  Vær Opphavsrett:  trondjn@tromsogfinnmark_fk

Vær

Ikke nedbør -12 °C 7 m/s fra SØ ↖

Skredhendelse

21. feb 19:00 Tørt løssnøskred 3 - Store Naturlig utløst NV-vendt Skredet startet på 256 moh Kantkornet snø ved bakken 100 cm høy og 300 m bred bruddkant I skogen Skred gått på veg øst for Ulsvåg søndag kveld rundt kl 19-20. Skredet har løsnet rundt skoggrensen og utbredelsen viser tydelig kantkornproblematikk. Tydelig bruddkant som strekker seg opp imot 300m, markert etter beste evne på vedlagte bilder. Ikke spesielt bratt terreng i startsonen.

ObsID: 257238

Vest-Finnmark / Kvænangen

Snø

22.02.2021 kl. 13:00

22 moh

Bjørnulf@ObsKorps (****)

Bilde Av Skredhendelse
Bilde 1 av 5 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  Bjørnulf@ObsKorps Kommentar:  Bruddkanter litt nedenfor kanten i toppen av bildet, i halvparten av bildets bredde
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 5 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Bjørnulf@ObsKorps Kommentar:  Storbekken (kartnavn) 500 m SV for skredet på vei. Ingen skred observert, en del snø i heng på begge sider av bekkedalen over skoggrensa. Bør følges med på videre i vinter.
Bilde Av Skredhendelse
Bilde 3 av 5 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  Bjørnulf@ObsKorps Kommentar:  Skredet var ca 80 m bredt og gj.sn. 2 m tykt på veien
Bilde Av Snødekke
Bilde 4 av 5 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Bjørnulf@ObsKorps Kommentar:  Renne og åpne områder i skogen rett NØ for skredet. Igjenføyket/utydelige bruddkanter, og mye snø ligger der fortsatt. Bør følges med på videre utover vinteren.
Bilde Av Snødekke
Bilde 5 av 5 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Bjørnulf@ObsKorps Kommentar:  Foto fra Gulpenjarga mot fjellsida under Koppartindplatået. Hele den nordvendte fjellsida over Jøkelfjordveien fra Indre Hamnebukta og videre mot Olderbakken har en del snø i forsenkninger og renner. Det er lite skred som har gått her til nå i vinter. Vi må regne med at kantkornproblemet er til stede også her, og fjellsidene bør følges med på videre i vinter.

Skredfarevurdering

3 Betydelig Skredaktiviteten i regionen har avtatt med minkende vind/snøfokk, men noen snøbyger og snøfokk på morgenen og enkelte steder utover dagen ga fare for naturlig utløste skred. Inntil vi får ny nedbør, vind og/eller mildvær er det lite sannsynlig med naturlig utløste skred, og det skal mer og mer til for å påvirke kantkornlag der skred kan bli store (tykt fokksnølag oppå kantkornlag). Til tross for stor skredaktivitet i helga og at store deler av fjellet ser ut til å være avblåst, er det fortsatt mange fjellsider med mye snø i forsenkninger og renner som ikke har rast. Disse kan gå ved neste pålagring/svekkelse, eller enda seinere. Vi må nok regne med å måtte ta hensyn til vinterens vedvarende svake lag med kantkorn fram til førefall. Varslet faregrad er riktig

Snødekke

Ikke snøfokk Lett snøfokk ved veien over Jøkelfjordeidet litt seinere, men ikke snøfokk i fjellet. Store deler av nordvendte fjellsider over Jøkelfjordveien og Hamnebuktveien er utblåst, men det ligger mye snø i renner og forsenkninger både i skogen og i fjellet. Neste omgang med nedbør, vind og/eller mildvær kan pålagring/svekkelse gjøre at nye heng raser.

Skredaktivitet

22. feb. I løpet av dagen Ingen skredaktivitet Ingen ferske skred fra i dag observert omkring Jøkelfjorden og Jøkelfjordeidet

Skredhendelse

21. feb 03:30 Tørt flakskred 3 - Store Naturlig utløst NV-vendt Skredet startet på 370 moh og sluttet på 9 moh Kantkornet snø ved bakken I renne eller forsenkning Samme skred som registrert i går søndag ved Selmerbakken (Bratteng på kartet), men nå etter befaring. 80 m bredt på Hamnebuktveien, gj.sn. 2 m tykt på veien, stort sett tynnere ovenfor og nedenfor, 100-200 m lengde med skredmasser. Gir anslagsvis 8000 m3. Traff to biler som stod parkert, tok en fjøs som sannsynligvis har stått rett på nedsiden av Hamnebuktveien siden 1950-tallet, og tok med seg noen tykke graner og bjørker (pluss en fingertykk vaier fra en skredforebygging med stolper som har stått oppe i lia).

ObsID: 257267

Vest-Finnmark / Alta / Vest-Finnmark

Snø

22.02.2021 kl. 12:00

422 moh

martin@svv (*****)

Bilde Av Skredhendelse
Bilde 1 av 6 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  Statens vegvesen/Bjørnulf Håkenrud Kommentar:  Kanskje 100m lang bruddkant.
Bilde Av Skredhendelse
Bilde 2 av 6 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  Ulf Grønn Kommentar:  Bruddkant
Bilde Av Skredhendelse
Bilde 3 av 6 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  martin@svv Kommentar:  Bruddkant
Bilde Av Skredhendelse
Bilde 4 av 6 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  Statens vegvesen/Tore Karlstrøm
Bilde Av Skredhendelse
Bilde 5 av 6 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  Statens vegvesen/Tore Karlstrøm
Bilde Av Skredhendelse
Bilde 6 av 6 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  Statens vegvesen/Tore Karlstrøm

Skredhendelse

22. feb 14:18 Bilder av skredet som gikk i går på stengt veg søndag kl 14.18. E6 Langfjordbotn. Til høyre i bildet har skredet stoppet i skogen. I skredbanen til venstre gikk skredet helt ned til sjøen.

ObsID: 257243

Vest-Finnmark / D2013(CLA10) Maze 2017-2022

Snø

22.02.2021 kl. 11:32

209 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Ferske skred

Vær

Ikke nedbør -14 °C Kløfta (200moh) kl 11:32 Snøfokk siste 3 døgn.

Skredaktivitet

22. feb 11:34 - 21. feb 11:34 Tørre løssnøskred 1 - Små. Naturlig utløst SØ. Mellom 200 moh og 100 moh Gjelder Rv93 Kløftan - ,

ObsID: 257195

Vest-Finnmark / D2007(CLA10) Hammerfest 2014-2019

Snø

22.02.2021 kl. 10:25

3 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Fersk vindtransportert snø

Skredfarevurdering

3 Betydelig Betydelig skredfare (vurdert fra veg). Sørlig, opptil sterk kuling, transport av snø ned langs fjellside. RV94 Saragammen - Leirvikflågan er mest utsatt. Uforandret skredfare neste døgn: Ventes stort sett samme værtype neste døgn.

ObsID: 257172

Vest-Finnmark / D2007(CLA10) Hammerfest 2014-2019

Snø

22.02.2021 kl. 08:49

7 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Fersk vindtransportert snø

Skredfarevurdering

3 Betydelig Betydelig skredfare (vurdert fra veg). Sørlig, opptil sterk kuling, transport av snø i nordvendte heng. Uforandret skredfare neste døgn: Ventes stort sett samme værtype neste døgn.

ObsID: 257153

Vest-Finnmark / Kløfta

Snø

22.02.2021 kl. 02:30

187 moh

drift@svv (**)

Bilde Av Ikke gitt
Bilde 1 av 1 Av:  Ikke gitt Opphavsrett:  drift@svv Kommentar:  Statens vegvesen

Skredhendelse

22. feb 02:30 Snø på EV45 løsnet fra fjell/dalside 50-200m. Anslått skredvolum på veg: <100m^3.Blokkert veglengde: <10m.

Ulykke/hendelse

Snø Trafikk hindret Vei

ObsID: 257193

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org