Snøskredvarsel for Vest-Finnmark torsdag 04.03.2021

3
Betydelig
Publisert:

Bygenedbør kan gi store lokale forskjeller og krevende forhold. I tillegg til ustabile nysnøflak finnes det stedvis vedvarende svake lag under nysnøen.

Høyeste faregrad per dag:
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terreng brattere enn 30 grader og utløpssoner for skred. Fjernutløsning er sannsynlig.
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terrengfeller.

Nysnø (flakskred)

Nedføyket svakt lag med nysnø

Les mer om skredproblemet
3 - Store
Naturlig utløst
Noen bratte heng

Vedvarende svakt lag (flakskred)

Kantkornet snø under skarelag

Les mer om skredproblemet
3 - Store
Naturlig utløst
Noen bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Fortsatt snøbyger sammen med vind vil danne ferske fokksnøflak i leområder. Lokalt har det kommet svært mye nysnø de siste dagene, og det ventes også lokalt mye snø. Det er store forskjeller i nysnømengde i regionen og dermed også i skredfare, men i områder med mye nysnø kan det gå enkelte naturlig utløste skred. I høyden, der hvor mildværet ikke gjennomfuktet snødekket, kan det fortsatt være mulig å løse ut store skred på vedvarende svake lag. De fleste steder er overliggende snø hard, slik at det er vanskelig å påvirke svake lag. Men vær varsom i overgang fra tynt til tykt snødekke.
Søndag var det plussgrader og regn opp til ca 800 moh og snødekket er stort sett gjennomfuktet opp til ca 300-500 moh. Mandag sank temperaturen, og det har de siste dagene vært snøbyger med vind fra omkring nordvest som legger nysnøen ujevnt fordelt i terrenget og med store lokale forskjeller i nynøsmengde. Onsdag morgen er det observert 40 cm nysnø siste døgn i Øksfjord, og rapportert om ca 60 cm nysnø i området Lerresfjord.
Før mildværet var det vedvarende svake lag av kantkorn og begerkrystaller mange steder. Dette fantes enten ved bakken, i forbindelse med skare eller i lag under fokksnøen. Det er uvisst hvordan mildværet har påvirket vedvarende svake lag, men sannsynligvis er de ødelagt i lavereliggende områder.
5 - 10 mm nedbør i døgnet.
Frisk bris fra nordvest.
-13 °C til -7 °C på 1100 moh.
Skyet.
Bygevær som kan gi store lokale forskjeller i nedbørmengde og vind.

For oppdatert værvarsel se yr.no
10 mm i døgnet, opp mot 25 mm i mest utsatt område.
Frisk bris fra nordvest.
-13 °C til -8 °C på 1100 moh.
Skyet.
Bygevær som kan gi store lokale forskjeller i nedbørmengde og vind.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Vest-Finnmark / D2012(CLA10) Langfjord 2017-2022

Snø

04.03.2021 kl. 13:49

25 moh

drift@svv (**)

Vær

Snø -3 °C Langfjord (300moh) kl 13:50 10 cm nysnø akkumulert siste døgn.

ObsID: 259240

Vest-Finnmark / D2007(CLA10) Hammerfest 2014-2019

Snø

04.03.2021 kl. 12:47

7 moh

drift@svv (**)

Skredfarevurdering

3 Betydelig Betydelig skredfare (vurdert fra veg). Nordlig bris, enkelte snøbyger . Uforandret skredfare neste døgn: Ventes stort sett samme værtype neste døgn .

Faretegn

Stort snøfall

ObsID: 259216

Vest-Finnmark / Loppa

Snø

04.03.2021 kl. 12:15

20 moh

Pål Andersen (Ukjent)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 1 Av:  Vær Opphavsrett:  Pål Andersen Kommentar:  Middagstind vest vendt,mye avblåst etter 40-50 cm nysnø siste 2 døgn.

Vær

Snø -2 °C 9 m/s fra NV ↘ 100% skyer

ObsID: 259222

Vest-Finnmark / D2007(CLA10) Hammerfest 2014-2019

Snø

04.03.2021 kl. 10:20

moh

drift@svv (**)

Skredfarevurdering

3 Betydelig Betydelig skredfare (vurdert fra veg). Nordlig bris, enkelte snøbyger. FV8830 Korsfjord - Lerretsfjord er mest utsatt. Uforandret skredfare neste døgn: Ventes stort sett samme værtype neste døgn .

Vær

Snø -3 °C Leresfjord (0moh) kl 10:20 10 cm nysnø akkumulert siste 12 timer.

Faretegn

Stort snøfall

Skredaktivitet

4. mar 12:46 - 3. mar 12:46 Tørre løssnøskred 2 - Middels. Naturlig utløst S. Under 100 moh Gjelder Fv8830 Korsfjord - Lerretsfjord, Tre mindre snøskred gått på stengt vei

ObsID: 259215

Vest-Finnmark / Alta

Snø

04.03.2021 kl. 07:59

36 moh

Bjørn M (***)

Notater

Ble feil i høydeangivelse på skredaktivitet. Skal gjelde fra 300 og opp

ObsID: 259120

Vest-Finnmark / Alta

Snø

04.03.2021 kl. 07:45

35 moh

Bjørn M (***)

Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 1 av 1 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Bjørn M Kommentar:  100 m bredde i Øvreste del innad i sist fokksnøen 50 - 100 cm bruddkant. 50 høydemeter nede stepdown 30 m bredde ca maks 2 m bruddkant over klippe. Sannsynligvis ned i gammelt kantkorn pga svak ryggfirmasjon. Stopper i skogen. Ingen videre propagering I skoggrense.

Skredaktivitet

4. mar. 0-6 Tørre flakskred Ett (1). 2 - Middels. Naturlig utløst Få bratte heng. SØ, S. Over 1000 moh

ObsID: 259116

Vest-Finnmark / Loppa

Snø

03.03.2021 kl. 17:50

298 moh

Pål Andersen (Ukjent)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 1 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Pål Andersen Kommentar:  40 -50 cm tørr løssnø

Vær

Snø 3 °C 6 m/s fra NV ↘ 100% skyer NV vind tar ikke så mye i Fruvikdalen,men vind retninga kan legge igjen mye snø hær.

Snødekke

Ikke snøfokk 40 cm nysnø Svært mye tørr løssnø (>30cm) Tørr

ObsID: 259221

Vest-Finnmark / Alta

Snø

03.03.2021 kl. 14:00

11 moh

drift@svv (**)

Bilde Av Ikke gitt
Bilde 1 av 6 Av:  Ikke gitt Opphavsrett:  drift@svv Kommentar:  Statens vegvesen
Bilde Av Ikke gitt
Bilde 2 av 6 Av:  Ikke gitt Opphavsrett:  drift@svv Kommentar:  Statens vegvesen
Bilde Av Ikke gitt
Bilde 3 av 6 Av:  Ikke gitt Opphavsrett:  drift@svv Kommentar:  Statens vegvesen
Bilde Av Ikke gitt
Bilde 4 av 6 Av:  Ikke gitt Opphavsrett:  drift@svv Kommentar:  Statens vegvesen
Bilde Av Ikke gitt
Bilde 5 av 6 Av:  Ikke gitt Opphavsrett:  drift@svv Kommentar:  Statens vegvesen
Bilde Av Ikke gitt
Bilde 6 av 6 Av:  Ikke gitt Opphavsrett:  drift@svv Kommentar:  Statens vegvesen

Skredhendelse

3. mar 14:00 Snø på FV8830 løsnet fra fjell/dalside 0-50m. Anslått skredvolum på veg: <100m^3.Blokkert veglengde: 50-100m.Stengt for all trafikk på FV8830 mellom 03.03.2021 kl. 09:50 og 04.03.2021 kl. 10:20.

Ulykke/hendelse

Snø Trafikk hindret Vei

ObsID: 260132

Vest-Finnmark / Alta

Snø

03.03.2021 kl. 14:00

14 moh

drift@svv (**)

Bilde Av Ikke gitt
Bilde 1 av 4 Av:  Ikke gitt Opphavsrett:  drift@svv Kommentar:  Statens vegvesen
Bilde Av Ikke gitt
Bilde 2 av 4 Av:  Ikke gitt Opphavsrett:  drift@svv Kommentar:  Statens vegvesen
Bilde Av Ikke gitt
Bilde 3 av 4 Av:  Ikke gitt Opphavsrett:  drift@svv Kommentar:  Statens vegvesen
Bilde Av Ikke gitt
Bilde 4 av 4 Av:  Ikke gitt Opphavsrett:  drift@svv Kommentar:  Statens vegvesen

Skredhendelse

3. mar 14:00 Snø på FV8830 løsnet fra fjell/dalside 0-50m. Anslått skredvolum på veg: <100m^3.Blokkert veglengde: 10-50m.Stengt for all trafikk på FV8830 mellom 03.03.2021 kl. 09:50 og 04.03.2021 kl. 10:20.

Ulykke/hendelse

Snø Trafikk hindret Vei

ObsID: 260133

Vest-Finnmark / Alta

Snø

03.03.2021 kl. 14:00

17 moh

drift@svv (**)

Bilde Av Ikke gitt
Bilde 1 av 3 Av:  Ikke gitt Opphavsrett:  drift@svv Kommentar:  Statens vegvesen
Bilde Av Ikke gitt
Bilde 2 av 3 Av:  Ikke gitt Opphavsrett:  drift@svv Kommentar:  Statens vegvesen
Bilde Av Ikke gitt
Bilde 3 av 3 Av:  Ikke gitt Opphavsrett:  drift@svv Kommentar:  Statens vegvesen

Skredhendelse

3. mar 14:00 Snø på FV8830 løsnet fra vegskjæring 0-50m. Anslått skredvolum på veg: <10m^3.Blokkert veglengde: 0-10m.Stengt for all trafikk på FV8830 mellom 03.03.2021 kl. 09:50 og 04.03.2021 kl. 10:20.

Ulykke/hendelse

Snø Trafikk hindret Vei

ObsID: 260134

Vest-Finnmark / D2007(CLA10) Hammerfest 2014-2019

Snø

03.03.2021 kl. 13:27

4 moh

drift@svv (**)

Skredaktivitet

3. mar 13:31 - 2. mar 13:31 Tørre løssnøskred 1 - Små. Naturlig utløst NV. Under 100 moh Gjelder Fv8028 Kvalsund - Saraby, Mindre skred som stoppet mot vei

ObsID: 258971

Vest-Finnmark / D2007(CLA10) Hammerfest 2014-2019

Snø

03.03.2021 kl. 13:27

7 moh

drift@svv (**)

Skredfarevurdering

3 Betydelig Betydelig skredfare (vurdert fra veg). Lokalt stort snøfall gjennom natten. Uforandret skredfare neste døgn: Ventes fortsatt snø kommende døgn og økende vind fra nordlig retning .

Faretegn

Stort snøfall

ObsID: 258972

Vest-Finnmark / D2012(CLA10) Langfjord 2017-2022

Snø

03.03.2021 kl. 13:22

25 moh

drift@svv (**)

Vær

Snø -1 °C Langfjorden (200moh) kl 13:22 20 cm nysnø akkumulert siste 6 timer.

Faretegn

Stort snøfall

ObsID: 258966

Vest-Finnmark / Loppa

Snø

03.03.2021 kl. 09:24

38 moh

trondjn@tromsogfinnmark_fk (****)

Faretegn

Stort snøfall Område: I dalen/fjorden

Snødekke

26 cm nysnø Nysnøgrense på 0 moh. Snøgrense på 0 moh Mye tørr løssnø (10-30cm) Tørr Snømengde siste 12 timer. Legger inn etter melding fra person på hytte i området.

ObsID: 258888

Vest-Finnmark / Alta

Snø

03.03.2021 kl. 08:45

94 moh

trondjn@tromsogfinnmark_fk (****)

Faretegn

Stort snøfall Område: I dalen/fjorden. Beskrivelse: Entreprenør melder det har kommet mellom opp i 60cm snø siden 8 i går kveld til 7-8 tiden i morges i område Lerresfjord.

Skredaktivitet

3. mar. 0-6 Tørre løssnøskred Noen (2-5). 1 - Små. Naturlig utløst Noen bratte heng. N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV Entreprenør observerte noen løse snøskred i Lerresfjorden på grunn av stort snøfall.

ObsID: 258883

Vest-Finnmark / D2007(CLA10) Hammerfest 2014-2019

Snø

03.03.2021 kl. 07:00

moh

drift@svv (**)

Skredfarevurdering

4 Stor Stor skredfare (vurdert fra veg). Stort snøfall gjennom natten. FV8830 Korsfjord - Lerretsfjord er mest utsatt. Uforandret skredfare neste døgn: Ventes fortsatt snø kommende døgn.

Faretegn

Stort snøfall

ObsID: 258968

Vest-Finnmark / Porsa

Snø

03.03.2021 kl. 03:00

4 moh

drift@svv (**)

Bilde Av Ikke gitt
Bilde 1 av 3 Av:  Ikke gitt Opphavsrett:  drift@svv Kommentar:  Statens vegvesen
Bilde Av Ikke gitt
Bilde 2 av 3 Av:  Ikke gitt Opphavsrett:  drift@svv Kommentar:  Statens vegvesen
Bilde Av Ikke gitt
Bilde 3 av 3 Av:  Ikke gitt Opphavsrett:  drift@svv Kommentar:  Statens vegvesen

Skredhendelse

3. mar 03:00 Snø på FV8028 løsnet fra fjell/dalside 20-50m. Anslått skredvolum på veg: <10m^3.Blokkert veglengde: <10m.

Ulykke/hendelse

Snø Kun materielle skader Vei

ObsID: 259047

Vest-Finnmark / Loppa

Snø

02.03.2021 kl. 15:39

477 moh

mc (Ukjent)

Skredaktivitet

2. mar. I løpet av dagen Ingen skredaktivitet Ingen skred observert i de vanligste skredbanene rundt Bergsfjordvannet.

ObsID: 258795

Vest-Finnmark / Loppa / Vest-Finnmark

Snø

02.03.2021 kl. 15:33

485 moh

mc (Ukjent)

Snødekke

Mildværet har gått iallefall 170cm ned (så langt jeg gadd å grave) i snødekket på denne høyden. 3m + snødybde på aktuell plass.

ObsID: 258794

Vest-Finnmark / D2012(CLA10) Langfjord 2017-2022

Snø

02.03.2021 kl. 13:16

25 moh

drift@svv (**)

Vær

Snø 2 °C Langfjorden (200moh) kl 13:16 10 cm nysnø akkumulert siste time.

Faretegn

Stort snøfall

Skredaktivitet

Ingen skredaktivitet Gjelder Ev6 Langfjordbotn - Isnestoften, Veldig varierende vær med tette snøbyger å en del vind fra nord vest

ObsID: 258754

Vest-Finnmark / D2007(CLA10) Hammerfest 2014-2019

Snø

02.03.2021 kl. 11:41

7 moh

drift@svv (**)

Skredfarevurdering

3 Betydelig Betydelig skredfare (vurdert fra veg). Nordvestlig, snøbyger og lavere temeratur. Uforandret skredfare neste døgn: Ventes fortsatt samme værtype og noe lavere temperatur.

ObsID: 258724

Vest-Finnmark / D2007(CLA10) Hammerfest 2014-2019

Snø

02.03.2021 kl. 11:38

5 moh

drift@svv (**)

Skredfarevurdering

3 Betydelig Betydelig skredfare (vurdert fra veg). Nordvestlig snøbyger, lavere temeratur. FV8024 Bismervik - Akkarfjordbotn er mest utsatt. Uforandret skredfare neste døgn: Ventes fortsatt snøbyger og lavere temeraturer..

ObsID: 258723

Vest-Finnmark / Kvænangen

Snø

02.03.2021 kl. 11:14

660 moh

Bjørnulf@ObsKorps (****)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 3 Av:  Vær Opphavsrett:  Bjørnulf@ObsKorps Kommentar:  Lite solgløtt før det ble helt tett
Bilde Av Faretegn
Bilde 2 av 3 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Bjørnulf@ObsKorps Kommentar:  Skavlkant, myk fokksnø brakk ut under skiene.
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 3 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Bjørnulf@ObsKorps Kommentar:  Snødekket er mer enn halvert i tykkelse i skogen. Gjennomfuktet og gunstig snødekke med tanke på kommende snøfall i skogen og opp til ca 500 moh her vest i regionen.

Snøprofil

1 cm F PP D-M, 12 cm 1F RG D-M, 5 cm K MFcr, 1 cm 4F DF D, 0,5 cm K MFcr, 1 cm 1F DF 1 mm D, 47 cm P RG D, 10 cm 1F FCxr 2 mm D, 30 cm P MFcr D, 5 cm 4F FC 2 mm D 1 test knyttet til snøprofilen Leheng 650 moh

Skredproblem

Tørre flakskred Kantkornet snø under skarelag Innen en meter Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Vanskelig å løse ut 3 - Store N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV over 500 moh

Tørre flakskred Dårlig binding mellom lag i fokksnøen Innen en halv meter Det overliggende laget er mykt. Lett å løse ut 2 - Middels N, NØ, Ø, SØ, S over 300 moh Dagens obstur-inntrykk var at svært små skred var lett å løse ut i det terrenget jeg gikk i. Og at middels store skred ville vært vanskelig å løse ut, pga. at stabilisering har gått raskt med milde temperaturer. Men overført til topphenget i Koppartindgryta og andre nyinnblåste større leheng høyt tl fjells, oppleves det riktigst å holde på at at middels store skred kan være lett å løse ut.

Snødekke

100 cm totalt Lett snøfokk Nysnøgrense på 0 moh. Snøgrense på 0 moh Litt tørr løssnø (1-10cm) Tørr Tørt fra ca 500 moh og oppover. Under 500 moh gjennomfuktet snødekke med fuktig nysnø eller skare i overflaten. Tett snøvær og snøfokk fra ca halv 12.

Skredfarevurdering

2 Moderat For vestlige deler av regionen: Snødekket har fått juling av vind, regn og skred som har gått. Tidligere obser har vist at kantkorn har vært lite utviklet i det som har vært tykt snødekke gjennom vinteren. Når vi ikke fikk en runde til med mange skred under helgas nedbør og vind, sannsynliggjør det at vedvarende svake lag av kantkorn i stor grad er ødelagt og/eller låst av overliggende skare eller flere meter tykk fokksnø. Under 500 moh er det som er igjen av snødekket gjennomfuktet. Ferske fokksnøflak stabiliseres raskt ved temperaturer oppunder null, og skred i fokksnøen forventes ikke å bli større enn middels. Faregrad 2. Snøvær og vind gir stadig ferske fokksnøflak som kan være lette å løse ut. Kaldere vær vil gjøre at det gamle snødekket fryser mer til, og vil bli enda mer stabilt. Samtidig er store områder utblåst med tynt snødekke, der kantkorndanning kan skje raskt.

Vær

Snø 9 m/s fra V → 100% skyer 0,8 grader nede ved fjorden kl 12. Begynte å snø tett halv 12. Frisk bris i fjellet.

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Bare smått mulig å få ut.

Tester

ECTP21@18cmQ1 God Bærende skare gir god stabilitet

Skredaktivitet

2. mar. I løpet av dagen Ingen skredaktivitet Ingen ferske skred observert opp til ca 600 moh i Koppartindgryta. Var for dårlig sikt til å se topphengene i gryta.

ObsID: 258738

Vest-Finnmark / D2012(CLA10) Langfjord 2017-2022

Snø

01.03.2021 kl. 13:47

25 moh

drift@svv (**)

Vær

Sludd 3 °C Langfjorden (100moh) kl 13:47 6 cm nysnø akkumulert siste time.

Faretegn

Stort snøfall

Mye vann i snøen regn på snø

ObsID: 258599

Vest-Finnmark / Loppa

Snø

01.03.2021 kl. 12:05

35 moh

Pål Andersen (Ukjent)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 1 Av:  Vær Opphavsrett:  Pål Andersen Kommentar:  Samme vær med V/SV som i går.Lavtrykket går på yttersia og treffer Sørøya.

Vær

Sludd 2 °C 5 m/s fra SV ↗ 100% skyer Hadde 2-3 timer med + 5 grader regn og noen vindkast i går kveld før det roet ned ble +2 grader og gikk over litt sludd.

ObsID: 258589

Vest-Finnmark / D2007(CLA10) Hammerfest 2014-2019

Snø

01.03.2021 kl. 10:11

7 moh

drift@svv (**)

Skredfarevurdering

4 Stor Stor skredfare (vurdert fra veg). Polart lavtrykk med mye vind og snø. . Minkende skredfare neste døgn: Ventes bedre værforhold neste døgn. .

Faretegn

Mye vann i snøen regn på snø

Rask temperaturstigning

ObsID: 258513

Vest-Finnmark / D2007(CLA10) Hammerfest 2014-2019

Snø

01.03.2021 kl. 10:06

5 moh

drift@svv (**)

Skredfarevurdering

4 Stor Stor skredfare (vurdert fra veg). Polart lavtrykk med mye vind og snø. Kan fortsatt gå ytterlige flomskred i elveløp.. FV8024 Bismervik - Akkarfjordbotn er mest utsatt. Uforandret skredfare neste døgn: Strekningen holdes stengt inntil værforholdene blir bedre..

Faretegn

Rask temperaturstigning

Skredaktivitet

1. mar 10:11 - 28. feb 10:11 Sørpeskred 2 - Middels. Naturlig utløst S. Under 100 moh Gjelder Fv8024 Bismervik - Akkarfjordbotn, Flomskader i elveløp

ObsID: 258511

Vest-Finnmark / D2015(TFFK4) Loppa - Hasvik 2017-2022

Snø

01.03.2021 kl. 08:40

10 moh

drift@svv (**)

Skredfarevurdering

4 Stor Stor skredfare (vurdert fra veg). Mildtvær med endel regn og plussgrader siste døgn, kom ganske mye regn i går kveld og natt og tilløp til kraftig nedsmelting. FV8014 Sør Tverrfjord - Sandland er mest utsatt. Uforandret skredfare neste døgn: Fortsatt mildvær, samt vestlig Polart Lavtrykk fra i formiddag. usikker hvor kraftig dette treffer, og hvilke type nedbør som kommer. Vil være regn og plussgrader utover dagen. Fortsatt kraftig nedsmelting av snø. Usikker hva snølagene tåler av påkjenning.

Faretegn

Mye vann i snøen regn på snø

Rask temperaturstigning

Fersk vindtransportert snø

Skredaktivitet

1. mar 08:46 - 28. feb 08:46 Sørpeskred 2 - Middels. Naturlig utløst NV. Mellom 150 moh og 50 moh Gjelder Fv8014 Sør Tverrfjord - Sandland,

ObsID: 258498

Vest-Finnmark / D2015(TFFK4) Loppa - Hasvik 2017-2022

Snø

01.03.2021 kl. 08:31

21 moh

drift@svv (**)

Skredfarevurdering

4 Stor Stor skredfare (vurdert fra veg). Vært overgang til mildvær med regn og plussgrader. Regnet en del i går kveld og natt med har ikke utløst noen skred.. FV882 Langfjord - Øksfjord er mest utsatt. Uforandret skredfare neste døgn: Fortsatt mildvær, prognoser sier det kommer fortsatt regn, men ikke i hvilken mengde. Polart Lavtrykk vil treffe i løpet av formiddagen som gjør at det vil være usikkerhet i hvor stor grad dette øker skredfaren.

Faretegn

Mye vann i snøen regn på snø

Rask temperaturstigning

Fersk vindtransportert snø

Skredaktivitet

Ingen skredaktivitet Gjelder Fv882 Langfjord - Øksfjord,

ObsID: 258495

Vest-Finnmark / Alta

Snø

01.03.2021 kl. 08:30

18 moh

Tore K (Ukjent)

Snødekke

60 cm totalt Ikke snøfokk 1 cm nysnø Nysnøgrense på 350 moh. Snøgrense på 0 moh Annet Våt Mild vær de siste dagene med litt regn, så våt snø ca 40 cm ned, 25-30 cm på 450 moh I går. Kompakt snøpakke etter vindherjing forrige helg.

Skredfarevurdering

2 Moderat Utfra gårdagens tur til 500 moh og dagens oppservasjoner er skredfaren I området 2 Lavere tematur hvor regn går over til sny vil ikke skredfaren øke særlig uten store mengder sny. Bindingen mellom ny sny og gammelt dekke vil bli god. Så fortsatt 2 Varslet faregrad er for høy Etter forrige helgs banking av snødekke og skred som har renska på utsatte steder vil mildværet og det lille regnet som har kommet ikke utgjøre noen trigger for at dette forsvarer en 4. Lavere temperatur vil også gjøre utløsning av ras lite sannsynlig.

Vær

Sludd 1,8 °C 3 m/s fra V → 100% skyer Skyet, små sluddbyger, overskyet med sikt opp til 700-800 moh. Lite vind. Tynt lag med sny fra 3-400 moh. Lett regn og lite vind i løpet av natta.

Faretegn

Ingen faretegn observert

Skredaktivitet

1. mar. I løpet av dagen Ingen skredaktivitet

ObsID: 258493

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org