Snøskredvarsel for Vest-Finnmark søndag 07.03.2021

3
Betydelig
Publisert:

Naturlig utløste skred kan forekomme ved mye vind først på dagen nordvest i regionen. Krevende forhold med vedvarende svak lag i høyden og ustabile fokksnøflak.

Høyeste faregrad per dag:
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terreng brattere enn 30 grader og utløpssoner for skred. Fjernutløsning er sannsynlig.
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terrengfeller.

Fokksnø (flakskred)

Nedføyket svakt lag med nysnø

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Naturlig utløst
Noen bratte heng
Sannsynlig

Vedvarende svakt lag (flakskred)

Kantkornet snø under skarelag

Les mer om skredproblemet
3 - Store
Liten tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Snøbyger og perioder med vind kan danne ferske flak i leområder. Natt til søndag og søndag formiddag kan det bli mye vind i kystnære områder, naturlig utløste skred kan forekomme ved mye snøtransport. Bygevær gir usikre prognoser og lokale forskjeller, nordvestre del av regionen kan få mest snø og vind. Situasjonen er kompleks, for der mildværet ikke har påvirket kan det gå store skred på vedvarende svake lag. De fleste steder ligger de svakeste lagene under hard snø slik at de er vanskelig å påvirke, men mye pålagring av nysnø den siste uka kan føre til at de stedvis er lettere å påvirke. Fjernutløsning er mulig.
Forrige helg var det plussgrader og regn opp til ca 800 moh og snødekket ble stort sett gjennomfuktet opp til ca 300-500 moh. Mandag sank temperaturen, og det har siden vært snøbyger med vind fra omkring nordvest som legger nysnøen ujevnt fordelt i terrenget og med store lokale forskjeller i nysnøsmengde. I løpet av uka har det lokalt kommet 50-70 cm nysnø.
Før mildværet var det et komplekst snødekke med vedvarende svake lag av kantkorn/begerkrystaller og store lokale variasjoner pga kraftig vind. Det er usikkert hvordan mildværet har påvirket vedvarende svake lag, men de fleste steder under ca 500 moh har de nok blitt fuktig/våt.
Fredag ble det observert flere drønn i skogen i Mattisdalen, kantkorn ved bakken kan derfor stedvis fortsatt være intakt etter mildværet.
10 mm i døgnet, opp mot 20 mm i mest utsatt område.
Bris fra nordvest., endring til liten kuling fra nord om ettermiddagen.
-14 °C til -7 °C på 1100 moh.
Skyet.
Bygevær kan gi store lokale forskjeller i nedbørmengde og vind.

For oppdatert værvarsel se yr.no
2 - 5 mm nedbør i døgnet.
Frisk bris fra nordøst., endring til bris fra øst om formiddagen.
-16 °C til -10 °C på 1100 moh.
Delvis skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Vest-Finnmark / D2007(CLA10) Hammerfest 2014-2019

Snø

07.03.2021 kl. 14:45

7 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Stort snøfall

Skredfarevurdering

3 Betydelig Betydelig skredfare (vurdert fra veg). Nordvestlig bris, snøbyger . Minkende skredfare neste døgn: Ventes rolige værforhold, opphold og kaldere.

ObsID: 259805

Vest-Finnmark / D2012(CLA10) Langfjord 2017-2022

Snø

07.03.2021 kl. 13:39

4 moh

drift@svv (**)

Vær

Snø -2 °C Langfjord (300moh) kl 13:40 10 cm nysnø akkumulert siste døgn.

ObsID: 259782

Vest-Finnmark / Hammerfest

Snø

07.03.2021 kl. 13:25

268 moh

Bratt_o (Ukjent)

Snødekke

75 cm totalt Lett snøfokk 15 cm nysnø Nysnøgrense på 0 moh. Snøgrense på 0 moh Vindpakket myk Tørr De øverste 15cm er veldig myk fokksnø. Deretter et lag med ganske hard kompakt fokksnø fra 15 cm til 65 cm, adskilt fra topplaget med et tynt lag med sprøhagl. Deretter et svakt, tynt(<2cm) lag med begerkrystaller. De siste 10cm ned mot bakken er en blanding av is, isklumper og vegetasjon. Store lokale forskjeller.

Tester

ECTN12@15cmQ2 Middels Øverste lag består av veldig lett, myk fokksnø uten noe særlig hold. Null forplantningsevne. Det svake laget fra før i vinter ligger nå 5-10cm over bakkenivå og er meget vanskelig å påvirke. Ved forsøk på å jekke ut blokka fra bakkant klarte vi ikke det uten å splitte hovedlaget med snø fra 10-50cm.

ObsID: 259806

Vest-Finnmark / Kvænangen

Snø

07.03.2021 kl. 11:14

457 moh

Bjørnulf@ObsKorps (****)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 1 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Bjørnulf@ObsKorps Kommentar:  Skavlbrekk gjort av skiløper med skytende sprekk 1 m bare der det var overhengende skavl.

Skredaktivitet

7. mar. I løpet av dagen (+01:00) Ingen skredaktivitet

Snødekke

100 cm totalt Lett snøfokk 10 cm nysnø Nysnøgrense på 0 moh. Snøgrense på 0 moh Mye tørr løssnø (10-30cm) Tørr Lett snøfokk innimellom. (Seinere i to-tida var det mer vind og moderat snøfokk flere steder i området.) Inntrykket fra 480 moh på Mikhaltind og nedover i skogen er at fokksnøflak har stabilisert seg raskt, og lite spenninger i snøen. Ingen drønn. Fuktige smelteformer under 10-80 cm løssnø. Kantkorn er runda/ødelagt. På rabber og rygger med tynt snødekke (omkring 20 cm tykt, skare på toppen) er kantkorn ved bakken nesten tørket ut igjen.

Vær

Snøbyger innimellom

ObsID: 259750

Vest-Finnmark / Kvænangen

Snø

06.03.2021 kl. 14:04

9 moh

Bjørnulf@ObsKorps (****)

Snødekke

38 cm totalt 14 cm nysnø Nysnøgrense på 0 moh. Snøgrense på 0 moh Mye tørr løssnø (10-30cm) Tørr Snøbyger i dag. Begynner å fylles på igjen også nede ved fjorden all snøen som smelta bort under mildværet.

ObsID: 259601

Vest-Finnmark / D2012(CLA10) Langfjord 2017-2022

Snø

06.03.2021 kl. 12:51

4 moh

drift@svv (**)

Vær

Ikke nedbør -2 °C Langfjord (300moh) kl 12:52 10 cm nysnø akkumulert siste døgn.

ObsID: 259577

Vest-Finnmark / D2007(CLA10) Hammerfest 2014-2019

Snø

06.03.2021 kl. 09:20

7 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Fersk vindtransportert snø

Skredfarevurdering

3 Betydelig Betydelig skredfare (vurdert fra veg). Nordvestlig frisk bris, snøbyger. Uforandret skredfare neste døgn: Ventes stort sett samme værforhold neste døgn, men roligere fra søndag.

ObsID: 259539

Vest-Finnmark / Alta

Snø

05.03.2021 kl. 18:38

285 moh

Bjørnulf@ObsKorps (****)

Faretegn

Drønn i snøen Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse: Torsdag flere drønn i skogen med forplantning 10-40 m, kollaps i tykt lag med kantkorn/beger ved bakken. Ved åpent område noe under skoggrensa drønna det kraftig da vi gikk på skare med litt løssnø her og der, forplantning 50-100 m. Oppe i fjellet ingen drønn.

Skredaktivitet

5. mar. I løpet av dagen (+01:00) Ingen skredaktivitet Ingen ferske skred obs. fra torsdag og fredag. Noen eldre skred obs.

Snødekke

50 cm totalt Ikke snøfokk 10 cm nysnø Snøgrense på 0 moh Litt tørr løssnø (1-10cm) Tørr Nesten vindstille og ikke snøfokk fredag (på E6 nord for Talvik kraftig snøfokk i fem-tida). Torsdag var det lett snøfokk fra NV omkring skoggrensa. Snødekket 100 moh bestod av fuktige smelteformer ved bakken med et brytende skarelag oppå og nysnø øverst. Lenger opp i skogen og i fjellet var hele snødekket tørt. Snøen omkring skoggrensa og i fjellet er svært ujevnt fordelt med en god del avblåst til skare/bakken, i gj.sn. omkring en halvmeter snøtykkelse, og flere meter i noen leheng. Når en skigåer hoppet på en skavl fikk man ut øverste 10-20 cm, med skytende sprekk opptil 2 m fra skiene. Dypere fokksnø under dette var stabilisert.

ObsID: 259489

Vest-Finnmark / Alta

Snø

05.03.2021 kl. 15:00

168 moh

Johannes@obskorps (***)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 2 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Johannes@obskorps Kommentar:  Str. 1 skred flere plasser i dette henget. Hadde gått ila. natten med ny pålagring over. (sørvendt)
Bilde Av Faretegn
Bilde 2 av 2 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Johannes@obskorps Kommentar:  Str. 1 og 2 skred

Faretegn

Ferske skred Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Flere stort sett str. 1 skred et og annet str. 2 skred. I flere le-formasjoner

Skredaktivitet

5. mar. I løpet av dagen (+01:00) Tørre flakskred Flere (6-10). 1 - Små. Naturlig utløst Noen bratte heng. Ø, SØ, S. Over 900 moh

Snødekke

Lett snøfokk 0 cm nysnø Nysnøgrense på 0 moh. Snøgrense på 0 moh. Grense for lagdelt snø er på 200 moh Svært mye tørr løssnø (>30cm) Tørr Her er noen betraktninger rundt snødekket i området. Har bod i telt her 4 dager og det er kommet mye snø på kort forholdsvis kort tid. Siden mildværet forrige helg er det nok kommet 60-70cm og det har nok kommet ytligere mer nå. Fram til nå har det vært lite forfraktning. Det blir spennende å se etter det neste døgnets herjinger spesielt i høyden. Det gamle snødekket er gjennomfuktet opp til 500 moh i hvert fall (har ikke vært så mye høyere dessverre) en eller annen plass der omkring går det vel en magisk grense. Det som kan bli litt spennende er all fukten i snødekket, hvis det blir kaldt til uken er det gode råstoff for ny kantkorndannelse, kanskje kan det skje forholdsvis fort også.

Skredproblem

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Det svake laget bryter både lett og glatt. Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Det overliggende laget er mykt. Lett å løse ut 2 - Middels NØ, Ø, SØ, S, SV mellom 800 moh og 300 moh Foreløpig stabiliserer fokksnøen seg forholdsvis fort.

Tørre flakskred Kantkornet snø under skarelag Innen en meter 3 - Store NØ, Ø, SØ, S, SV over 500 moh På "utløsbarhet" må jeg bare innrømme at jeg er litt usikker. Kanskje vil det gå naturlig i høyden nå mtp all tilgjengelig nysnø for forfraktning.

Skredfarevurdering

3 Betydelig Uvissheten rundt kantkornet og mye fokksnø i høyden må vi la faregrad 3 komme til gode. Fokksnøen stabilisere seg nok relativt kjapt og kantkornet ligger stadig dypere. Så ting vil nok roe seg over helgen. Jeg er som tidligere nevnt litt bekymra for at kantkorn fort kan danne seg lavere en det er nå hvis kulden og klarværet slår til igjen. Varslet faregrad er riktig

Vær

Snø -2 °C 5 m/s fra NV ↘ 70% skyer Bygevær. Fikk tatt noen bilder mellom bygene. Ofte har det vært mere vind på natten den siste uken og forholdsvis rolig på dagtid.

ObsID: 259662

Vest-Finnmark / Loppa

Snø

05.03.2021 kl. 14:00

812 moh

Bjørn M (***)

Snødekke

150 cm totalt 50 cm nysnø Nysnøgrense på 0 moh. Snøgrense på 0 moh Svært mye tørr løssnø (>30cm) Tørr 60 cm + løs flyttbar snø på platået.

ObsID: 259502

Vest-Finnmark / D2012(CLA10) Langfjord 2017-2022

Snø

05.03.2021 kl. 13:18

4 moh

drift@svv (**)

Vær

Snø -4 °C Langfjord (300moh) kl 13:18 10 cm nysnø akkumulert siste døgn.

ObsID: 259432

Vest-Finnmark / D2007(CLA10) Hammerfest 2014-2019

Snø

05.03.2021 kl. 08:50

7 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Stort snøfall

Skredfarevurdering

3 Betydelig Betydelig skredfare (vurdert fra veg). Lokalt mye snø siste døgn. Uforandret skredfare neste døgn: Ventes dreining sørvestlig kuling og snøbyger.

ObsID: 259358

Vest-Finnmark / D2012(CLA10) Langfjord 2017-2022

Snø

04.03.2021 kl. 13:49

25 moh

drift@svv (**)

Vær

Snø -3 °C Langfjord (300moh) kl 13:50 10 cm nysnø akkumulert siste døgn.

ObsID: 259240

Vest-Finnmark / D2007(CLA10) Hammerfest 2014-2019

Snø

04.03.2021 kl. 12:47

7 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Stort snøfall

Skredfarevurdering

3 Betydelig Betydelig skredfare (vurdert fra veg). Nordlig bris, enkelte snøbyger . Uforandret skredfare neste døgn: Ventes stort sett samme værtype neste døgn .

ObsID: 259216

Vest-Finnmark / Loppa

Snø

04.03.2021 kl. 12:15

20 moh

Pål Andersen (Ukjent)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 1 Av:  Vær Opphavsrett:  Pål Andersen Kommentar:  Middagstind vest vendt,mye avblåst etter 40-50 cm nysnø siste 2 døgn.

Vær

Snø -2 °C 9 m/s fra NV ↘ 100% skyer

ObsID: 259222

Vest-Finnmark / D2007(CLA10) Hammerfest 2014-2019

Snø

04.03.2021 kl. 10:20

moh

drift@svv (**)

Faretegn

Stort snøfall

Skredfarevurdering

3 Betydelig Betydelig skredfare (vurdert fra veg). Nordlig bris, enkelte snøbyger. FV8830 Korsfjord - Lerretsfjord er mest utsatt. Uforandret skredfare neste døgn: Ventes stort sett samme værtype neste døgn .

Vær

Snø -3 °C Leresfjord (0moh) kl 10:20 10 cm nysnø akkumulert siste 12 timer.

Skredaktivitet

4. mar 12:46 (+01:00) - 3. mar 12:46 (+01:00) Tørre løssnøskred 2 - Middels. Naturlig utløst S. Under 100 moh Gjelder Fv8830 Korsfjord - Lerretsfjord, Tre mindre snøskred gått på stengt vei

ObsID: 259215

Vest-Finnmark / Alta

Snø

04.03.2021 kl. 07:59

36 moh

Bjørn M (***)

Notater

Ble feil i høydeangivelse på skredaktivitet. Skal gjelde fra 300 og opp

ObsID: 259120

Vest-Finnmark / Alta

Snø

04.03.2021 kl. 07:45

35 moh

Bjørn M (***)

Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 1 av 1 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Bjørn M Kommentar:  100 m bredde i Øvreste del innad i sist fokksnøen 50 - 100 cm bruddkant. 50 høydemeter nede stepdown 30 m bredde ca maks 2 m bruddkant over klippe. Sannsynligvis ned i gammelt kantkorn pga svak ryggfirmasjon. Stopper i skogen. Ingen videre propagering I skoggrense.

Skredaktivitet

4. mar. 0-6 (+01:00) Tørre flakskred Ett (1). 2 - Middels. Naturlig utløst Få bratte heng. SØ, S. Over 1000 moh

ObsID: 259116

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org