Snøskredvarsel for Vest-Finnmark torsdag 11.03.2021

2
Moderat
Publisert:

Kraftig vind fra sør og snøtransport gir økt skredfare i leområder.

Høyeste faregrad per dag:
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terreng brattere enn 30 grader og utløpsområder der skredproblemet er til stede.
Illustrasjon av ferdselsråd NB, det er svært vanskelig å vite hvor skredproblemet er.
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terrengfeller.

Fokksnø (flakskred)

Nedføyket svakt lag med nysnø

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Naturlig utløst
Få bratte heng
Sannsynlig

Vedvarende svakt lag (flakskred)

Kantkornet snø under skarelag

Les mer om skredproblemet
3 - Store
Stor tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Torsdag ventes kraftigere vind fra sør enn foregående dager, og dermed mer snøtransport. Snøtransport vil danne ustabil fokksnø i lesider. Enkelte heng kan få stor pålagring og naturlig utløste skred kan forekomme. Der hvor mildværet i slutten av februar ikke gjennomfuktet snødekket, kan det fortsatt være mulig å løse ut skred på vedvarende svake lag. De fleste steder er overliggende snø bærende, slik at det er vanskelig å påvirke svake lag. Skred på grunn av pålagring av snø, eller påvirkning fra skiløper eller skuter kan likevel ikke utelukkes helt. Utbredelsen av det vedvarende svake laget vil variere fra ytre til indre strøk av regionen. Rundt Alta-Kviby finnes det i lavere høyder.
Forrige uke var det snøbyger med vind fra omkring nordvest. I helga kom det ca. 10 - 50 cm nysnø, minst rundt Alta. Mandag dreide vinden og kommer nå fra sørlig retning, dette kan flytte på snøen der vinder tar seg opp.
I slutten av februar var det plussgrader og regn. Før mildværet var det et komplekst snødekke med vedvarende svake lag av kantkorn/begerkrystaller i store deler av regionen. Rundt Alta og Kviby har mildværet påvirket de vedvarende svake lagene i mindre grad, og lagene kan fortsatt finnes i lavere høyder. Rundt Øksfjordhalvøya har mildværet gjort vedvarende svake lag fuktig/våt og omdannet det til rundere smelteformer under ca. 500 moh, men lagene kan fortsatt eksistere i høyden.
Mandag ble det observert et stort skred ved Øksfjord, men tidspunkt er usikkert. Til tross for stor pålagring fra NV i helga, er det observert lite fersk skredaktivitet ellers i regionen.
Observatør melder om mye fukt i snødekket som kan gi raskt kantkorndannelse mellom gammel smelteomvandlet snø og nyere tørr snø.
0 mm nedbør i døgnet.
Frisk bris fra sør.
-22 °C til -9 °C på 1100 moh.
Skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no
0 mm nedbør i døgnet.
Liten kuling fra sør., endring til stiv kuling fra sør om formiddagen.
-19 °C til -6 °C på 1100 moh.
Delvis skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Vest-Finnmark / Alta

Snø

11.03.2021 kl. 22:00

25 moh

drift@svv (**)

Bilde Av Ikke gitt
Bilde 1 av 3 Av:  Ikke gitt Opphavsrett:  drift@svv Kommentar:  Statens vegvesen
Bilde Av Ikke gitt
Bilde 2 av 3 Av:  Ikke gitt Opphavsrett:  drift@svv Kommentar:  Statens vegvesen
Bilde Av Ikke gitt
Bilde 3 av 3 Av:  Ikke gitt Opphavsrett:  drift@svv Kommentar:  Statens vegvesen

Skredhendelse

11. mar 22:00 (+01:00) Snø på FV8830 løsnet fra fjell/dalside 50-200m. Anslått skredvolum på veg: <100m^3.Blokkert veglengde: 0-10m.

Ulykke/hendelse

Snø Trafikk hindret Vei

ObsID: 263221

Vest-Finnmark / Alta

Snø

11.03.2021 kl. 22:00

24 moh

drift@svv (**)

Bilde Av Ikke gitt
Bilde 1 av 3 Av:  Ikke gitt Opphavsrett:  drift@svv Kommentar:  Statens vegvesen
Bilde Av Ikke gitt
Bilde 2 av 3 Av:  Ikke gitt Opphavsrett:  drift@svv Kommentar:  Statens vegvesen
Bilde Av Ikke gitt
Bilde 3 av 3 Av:  Ikke gitt Opphavsrett:  drift@svv Kommentar:  Statens vegvesen

Skredhendelse

11. mar 22:00 (+01:00) Snø på FV8830 løsnet fra ur 50-200m. Anslått skredvolum på veg: <10m^3.Blokkert veglengde: 0-10m.

Ulykke/hendelse

Snø Trafikk hindret Vei

ObsID: 263223

Vest-Finnmark / Alta

Snø

11.03.2021 kl. 16:45

7 moh

drift@svv (**)

Bilde Av Ikke gitt
Bilde 1 av 7 Av:  Ikke gitt Opphavsrett:  drift@svv Kommentar:  Statens vegvesen
Bilde Av Ikke gitt
Bilde 2 av 7 Av:  Ikke gitt Opphavsrett:  drift@svv Kommentar:  Statens vegvesen
Bilde Av Ikke gitt
Bilde 3 av 7 Av:  Ikke gitt Opphavsrett:  drift@svv Kommentar:  Statens vegvesen
Bilde Av Ikke gitt
Bilde 4 av 7 Av:  Ikke gitt Opphavsrett:  drift@svv Kommentar:  Statens vegvesen
Bilde Av Ikke gitt
Bilde 5 av 7 Av:  Ikke gitt Opphavsrett:  drift@svv Kommentar:  Statens vegvesen
Bilde Av Ikke gitt
Bilde 6 av 7 Av:  Ikke gitt Opphavsrett:  drift@svv Kommentar:  Statens vegvesen
Bilde Av Ikke gitt
Bilde 7 av 7 Av:  Ikke gitt Opphavsrett:  drift@svv Kommentar:  Statens vegvesen

Skredhendelse

11. mar 16:45 (+01:00) Snø på FV8830 løsnet fra fjell/dalside 50-200m. Anslått skredvolum på veg: <1000m^3.Blokkert veglengde: 50-100m.Stengt for all trafikk på FV8830 mellom 11.03.2021 kl. 16:00 og 12.03.2021 kl. 12:55.

Ulykke/hendelse

Snø Trafikk hindret Vei

ObsID: 260835

Vest-Finnmark / Loppa

Snø

11.03.2021 kl. 14:15

555 moh

ilm (Ukjent)

Faretegn

Ingen faretegn observert Ingen faretegn på dette tidspunktet. 1 time senere hadde vinden tatt seg betraktelig opp, en god del vindtransport i snøen.

Vær

fra S ↑ Vinden dreiet mer i sørøstlig retning utover dagen.

Snødekke

250 cm totalt Lett snøfokk Svært mye tørr løssnø (>30cm) Bare små antydninger til lett snøfokk før man kom opp til 700 moh. 1 meter under overflata lå skarelaget som måltes til 20 cm. Virker som god binding mellom skaren og snøen som har kommet den siste 1,5 uken.

ObsID: 260626

Vest-Finnmark / D2007(CLA10) Hammerfest 2014-2019

Snø

11.03.2021 kl. 13:55

3 moh

drift@svv (**)

Skredfarevurdering

3 Betydelig Betydelig skredfare (vurdert fra veg). Sørøstlig kuling i fjellet, lite transport av snø i lesider. FV8830 Skillefjordnes - Korsnes er mest utsatt. Uforandret skredfare neste døgn: Ventes stort sett samme værforhold neste døgn.

Faretegn

Fersk vindtransportert snø

ObsID: 260586

Vest-Finnmark / Alta

Snø

11.03.2021 kl. 12:28

138 moh

Ane@sibelco (*)

Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 1 av 2 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Ane@sibelco
Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 2 av 2 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Ane@sibelco

Skredaktivitet

11. mar. I løpet av dagen (+01:00) Våte løssnøskred Mange (10 eller mer). 1 - Små. Naturlig utløst Mange bratte heng. SØ, S Mange små løssnøskred, soloppvarming av snødekket.

ObsID: 260725

Vest-Finnmark / D2012(CLA10) Langfjord 2017-2022

Snø

11.03.2021 kl. 11:15

25 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Ingen faretegn observert

ObsID: 260530

Vest-Finnmark / Loppa

Snø

11.03.2021 kl. 10:04

237 moh

Bjørnulf@ObsKorps (****)

Skredproblem

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Lett å løse ut 1 - Små N, NØ, V, NV over 100 moh Gjelder for fjellsida obsturen var i

Skredfarevurdering

2 Moderat DAGENS OBSTUR: Nordvendt i Fruvikdalen ved Øksfjord kan små flakskred lett løses ut i fokksnøen. Mildvær har ødelagt kantkorn (sannsynligvis opp til omkring 500 moh, jf tidligere obser). Det er god binding mellom fokksnø og underliggende skare. FOR REGIONEN: Fokksnø som skredproblem forventes å kunne gi middels store skred der hvor vinden har tatt mest og det er snø og hente, og de kan være lett å løse ut i noen heng. Det er god binding mellom fokksnø og underliggende skare (ikke påvist ny kantkorndanning der). Vedvarende svake lag med kantkorn kan fortsatt være til stede i snødekket høyt til fjells, og omkring Alta også ned i skogen. Det gamle snødekket er nå frosset godt til, og kantkorn som skredproblem forventes ikke å være aktivt, og skred pga dette er lite sannsynlig. Faregrad 2 Soloppvarming i bratte heng mot S gjør seg mer og mer gjeldende, og vil kunne øke skredfaren utover. Det vil også vise seg om soloppvarming over tid kan vekke til live det som måtte finnes av vedvarende svake lag med kantkorn. Varslet faregrad er riktig Vedvarende svake lag med kantkorn kan vurderes tatt ut som skredproblem, og fortsatt nevnes i skredfarevurderingen med en setning om at det fortsatt kan være vedvarende svake lag med kantkorn til stede dypt i snødekket i enkelte heng. Slike svake lag er vanskelig å løse ut, men skred kan bli store.

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse: Litt ny transport, ingen spenninger i fokksnøen der jeg gikk

Vær

Ikke nedbør -12 °C 2 m/s fra SØ ↖ Ble litt mer vind etterhvert

Tester

ECTN1@3cmQ2 Dårlig Den tynne fokksnøen øverst er sprø og knuses lett, men ingen evne til bruddforplantning her. Måtte bruke mye makt for å skille fokksnø fra skare under

Snødekke

110 cm totalt Lett snøfokk 0 cm nysnø Snøgrense på 0 moh Vindpakket myk Tørr Lett snøfokk innimellom når vinden tok seg litt opp. Vinden har falt ned denne N-vendte fjellsida i Fruvikdalen. Snøoverflaten var vekslende myk og hard tynn fokksnø, oppå nedføyket løssnø. God binding mellom overliggende fokksnø og skare nederst i snødekket, både der snøprofil ble gravd 250 moh og på 400 moh.

Skredaktivitet

11. mar. I løpet av dagen (+01:00) Ingen skredaktivitet Sola kan løse ut skred etterhvert.

Snøprofil

2 cm P RG D, 36 cm 4F/1F RG/DF D, 10 cm P RG 0 mm D, 15 cm K MFcr D, 40 cm P MF M, 5 cm I IF -12 °C @ 0 cm, -16,6 °C @ 1 cm, -9 °C @ 10 cm, -5,6 °C @ 20 cm, -2,9 °C @ 30 cm, -1,9 °C @ 40 cm, -1 °C @ 48 cm, -0,9 °C @ 50 cm, -0,4 °C @ 60 cm, 0 °C @ 70 cm, 0 °C @ 80 cm, -0,1 °C @ 90 cm, -0,1 °C @ 100 cm N vendt fjellside, 250 moh.

ObsID: 260553

Vest-Finnmark / Loppa

Snø

11.03.2021 kl. 08:57

2 moh

Bjørnulf@ObsKorps (****)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 2 Av:  Vær Opphavsrett:  Bjørnulf@ObsKorps Kommentar:  Mot V
Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 2 av 2 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Bjørnulf@ObsKorps Kommentar:  Solutløst lite løssnøskred fra berg

Vær

Ikke nedbør

Skredaktivitet

10. mar. I løpet av dagen (+01:00) Mange (10 eller mer). 1 - Små. Naturlig utløst SØ, S Mange små løssnøskred og noen små flakskred med tynn bruddkant utløst av soloppvarming de siste dagene. Observert på kjøretur Alteidet - Øksfjord

ObsID: 260495

Vest-Finnmark / Alta

Snø

10.03.2021 kl. 14:23

839 moh

Arne@regobs (***)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 1 Av:  Vær Opphavsrett:  Arne@regobs

Faretegn

Ingen faretegn observert

Vær

Ikke nedbør -8 °C fra SØ ↖ 5% skyer

Notater

Mykje tørr laussnø tilgjengeleg for transport generelt i fjellet.

Snødekke

Ikke snøfokk

ObsID: 260388

Vest-Finnmark / D2012(CLA10) Langfjord 2017-2022

Snø

10.03.2021 kl. 13:40

4 moh

drift@svv (**)

Vær

Ikke nedbør -6 °C Langfjord (300moh) kl 13:40

ObsID: 260379

Vest-Finnmark / D2007(CLA10) Hammerfest 2014-2019

Snø

10.03.2021 kl. 11:05

7 moh

drift@svv (**)

Skredfarevurdering

3 Betydelig Betydelig skredfare (vurdert fra veg). Sør-østlig bris, opphold, kaldt. Økende skredfare neste døgn: Ventes økende vind fra sør, sørøst og økende transport av snø i nordvendte fjellsider.

ObsID: 260342

Vest-Finnmark / Alta

Snø

09.03.2021 kl. 14:00

732 moh

Johannes@obskorps (***)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 2 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Johannes@obskorps Kommentar:  En liten pit på ca 700moh. Nysnøen binner godt til skaren på 10-15cm. Kantkornet snø under.
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 2 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Johannes@obskorps Kommentar:  Omtrent på toppen 850moh ich. Ikke like massiv skare her, men vinden har presset snøen bra her.

Skredfarevurdering

2 Moderat Det vedvarende svake laget virker ikke spesielt aktivt. Det er jo der og kan selfølgelig ikke ignoreres. Fokksnøen har stabelisert seg rimelig bra. Med den vinden man har nå tror jeg ikke eventuelle skred blir noe større en str. 1. Mer vind på torsdag gir et økende fokksnøproblem. Varslet faregrad er riktig

Snødekke

120 cm totalt Ikke snøfokk 0 cm nysnø Nysnøgrense på 0 moh. Snøgrense på 0 moh. Grense for lagdelt snø er på 200 moh Mye tørr løssnø (10-30cm) Tørr Det gamle snødekket har fått en massiv mildvær/regnskare som tåler mye tror jeg. Kantkornet under ser ut til å ha tørket ut. Selv om selve mildværskaren er betraktelig tynnere høyre opp er snødekket vindpresset og skaren tåler nok mye der også. Nysnøen virker til å ha bunnet svært godt til det gamle snødekket helt til topps.

Skredaktivitet

9. mar. I løpet av dagen (+01:00) Ingen skredaktivitet

ObsID: 260246

Vest-Finnmark / D2012(CLA10) Langfjord 2017-2022

Snø

09.03.2021 kl. 13:47

4 moh

drift@svv (**)

Vær

Ikke nedbør -7 °C Langfjord (300moh) kl 13:48 0 cm nysnø akkumulert siste døgn.

ObsID: 260182

Vest-Finnmark / Alta

Snø

09.03.2021 kl. 12:00

504 moh

Bjørnulf@ObsKorps (****)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 1 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Bjørnulf@ObsKorps Kommentar:  Avblåst til skare ved Elloalgi

Faretegn

Ferske sprekker Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse: Sprekker bare under skiene, ikke skytende.

Snødekke

Ikke snøfokk 0 cm nysnø Skare Tørr Utblåst til skare og P-fast fokksnø i fjellet, også nedover i lesida mot SØ, med noen partier mykere fokksnø. Omkring skoggrensa ved 300 moh og nedover mye tørr løssnø. Under løssnøen tykk solid skare. Fuktige smelteformer har frosset til siden helga.

Skredaktivitet

9. mar. I løpet av dagen (+01:00) Ingen skredaktivitet To små skred muligens fra lørdag observert i S-SØ vendt leheng

ObsID: 260264

Vest-Finnmark / D2007(CLA10) Hammerfest 2014-2019

Snø

09.03.2021 kl. 09:00

7 moh

drift@svv (**)

Skredfarevurdering

3 Betydelig Betydelig skredfare (vurdert fra veg). Sør østlig bris, sol og kaldt.. Økende skredfare neste døgn: Ventes økning til sør østlig liten kuling fra i ettermiddag..

ObsID: 260091

Vest-Finnmark / D2012(CLA10) Langfjord 2017-2022

Snø

08.03.2021 kl. 13:46

4 moh

drift@svv (**)

Vær

Snø -2 °C Langfjord (300moh) kl 13:46 10 cm nysnø akkumulert siste døgn.

ObsID: 259990

Vest-Finnmark / D2007(CLA10) Hammerfest 2014-2019

Snø

08.03.2021 kl. 12:18

7 moh

drift@svv (**)

Skredfarevurdering

3 Betydelig Betydelig skredfare (vurdert fra veg). Nordøstlig bris, sol, -5/-15C. Minkende skredfare neste døgn: Ventes samme værtype neste døgn, kaldt og pent.

ObsID: 259958

Vest-Finnmark / Alta

Snø

08.03.2021 kl. 10:00

39 moh

Bjørn M (***)

Notater

Observerte ingen fersk skredaktivitet i dag etter kjøretur fra alta til isnestoften og i helikopter fra isnestoften til stjernøya. Sol og god sikt. Fikk sett veldig mye bratt terreng som har fått stor pålagring ila helga fra NV.

ObsID: 260047

Vest-Finnmark / Loppa

Snø

08.03.2021 kl. 07:20

399 moh

Pål Andersen (Ukjent)

Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 1 av 1 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Pål Andersen Kommentar:  Oppdaget skred som er gått notd for Skattviktind.Bruddkant synlig i sola.Tidspunkt usikkert. Kan allerede ha gått i forrige uke etter det første store snøfalet ( ca 40-50 cm ).Har ikke vært mulig å observere skredet tidligere fra Øksfjord sia pga dårlig sikt.

Vær

Ikke nedbør -4 °C 4 m/s fra SØ ↖ 30% skyer

Snødekke

15 cm nysnø Svært mye tørr løssnø (>30cm) Tørr

ObsID: 259941

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org