Snøskredvarsel for Vest-Finnmark onsdag 17.03.2021

2
Moderat
Publisert:

Det ligger fersk fokksnø i leformasjoner i terrenget. Skred er lettest å løse ut der fokksnøflakene er tynne eller myke.

Høyeste faregrad per dag:
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terreng brattere enn 30 grader der det ligger ferske fokksnøflak.
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terrengfeller.

Fokksnø (flakskred)

Nedføyket svakt lag med nysnø

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Liten tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Noe økende vind utover dagen og påfyll av nysnø gjør at det fortsatt vil dannes ferske fokksnøflak i leområder. Skredfaren er noe økende og vil være størst i de delene av regionen som får mest snø og vind. Mildværet i slutten av februar har gjennomfuktet snødekket mange steder, men det kan fortsatt være vedvarende svake lag med kantkorn dypt i snødekket i enkelte heng. Slike svake lag er vanskelig å løse ut, men skred kan bli store. Solinnstråling, regn eller varme kan aktivere det svake laget igjen.
Det er kommet litt nysnø de siste dagene. Der vinden ikke har kommet til, for eksempel i skogen, så er snøen ubunden eller lett vindpåvirket. I høyden og på mer utsatte steder er snøen vindpåvirket eller avblåst til eldre skarelag. Det er gode bindinger mellom overliggende fokksnø og skare nederst i snødekket.
Det finnes vedvarende svake lag med kantkorn i snødekket høyt til fjells. Rundt Alta finnes lagene også ned i skogen. Under ca. 500 moh. er det gamle snødekket gjennomfuktet etter mildværet i slutten av februar, men det ligger også tykk skare over svakt lag høyere til fjells.
2 - 5 mm nedbør i døgnet.
Liten kuling fra nordvest., endring til frisk bris fra nordvest om ettermiddagen.
-14 °C til -8 °C på 1100 moh.
Skyet.
Mest vind i ytre strøk.

For oppdatert værvarsel se yr.no
5 - 10 mm nedbør i døgnet.
Liten kuling fra nordvest., endring til stiv kuling fra nordvest om ettermiddagen.
-15 °C til -8 °C på 1100 moh.
Skyet.
Nærgående lavtrykk gir usikre prognoser mtp. vind og nedbør. Det ventes store lokale forskjeller.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Vest-Finnmark / Loppa

Snø

17.03.2021 kl. 07:45

552 moh

mc (Ukjent)

Faretegn

Fersk vindtransportert snø

Snødekke

På denne plass: Dårlig binding under mykt fokksnølag i toppen av snødekket. Lokale variasjoner, gjaldt kun 300m bredde rundt obs-punkt. Generelt i området: Enkelte steder i området har fått ei tynn solskare (dekt av ca 10-20cm fjærlett snø pr 16/3) og denne kan bli et uromoment ved videre snøfall/ vind. Ellers generelt gode bindinger innad i snøen og mot gammel mildværspakk.

ObsID: 262508

Vest-Finnmark / D2007(CLA10) Hammerfest 2014-2019

Snø

17.03.2021 kl. 07:14

7 moh

drift@svv (**)

Skredfarevurdering

3 Betydelig Betydelig skredfare (vurdert fra veg). Nord vestlig liten til stiv kuling, snøbyger.. Økende skredfare neste døgn: Usikker værprognose grunnet polart lavtrykk, men det blir mest sannsynlig mye snø og vind.

ObsID: 262506

Vest-Finnmark / Alta

Snø

16.03.2021 kl. 14:35

264 moh

Bjørnulf@ObsKorps (****)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 1 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Bjørnulf@ObsKorps Kommentar:  Foto tatt mot N

Skredfarevurdering

2 Moderat For N-NØ-vendt over E6 Langfjorden: Lett å løse ut svært små skred i ganske ferske fokksnøflak, og vanskelig å løse ut middels store skred dypere i fokksnøen. Faregrad 2. For N-NØ vendt over E6 Langfjorden: Snønedbør og perider med vind fra S kan gi pålagring av nye fokksnøflak på svakt tynt snødekke i skogen over E6. Dette kan gi naturlig utløste små skred. Varslet faregrad er riktig

Faretegn

Ferske sprekker Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse: Sprekker ved skiene.

Snødekke

70 cm totalt Ikke snøfokk 1 cm nysnø Nysnøgrense på 0 moh. Snøgrense på 0 moh Litt tørr løssnø (1-10cm) Tørr NV-NØ-vendt over E6 Langfjorden opp til 500 moh (gikk ikke høyere): Relativt tynt snødekke etter runder med vind og smelting. Eldre skare mangler under nyere snø i store partier nederst i skogen og omkring skoggrensa, og på vindutsatte steder i fjellet. Jeg gravde i alle høyder opp til 500 moh og fant god binding mellom eldre skare og nyere fokksnø. I skogen opp til 200 moh brakk skiene gjennom 1F-P fast fokksnølag 10 cm ned i 30-40 cm tykt snødekke. Under dette fokksnølaget i løsere snø var det tegn til kantkorndanning. I gj.sn. tykt snødekke ved skoggrensa 250 moh: Se snøprofil med ECT og temp. Omkring og litt over skoggrensa var det skavler mot Ø over bekkedal som var umulig å få ut med hopping med skiene. Videre oppover i fjellet sprakk sist fokksnø opp noen steder ved skiene. ECT nr 3 tatt 400 moh i tykkere snødekke.

Vær

Ikke nedbør 0 m/s 50% skyer

Tester

ECTN24@20cmQ2 God NØ vendt leheng 400 moh. 90 cm fokksnø over 30 cm skare. Også ei Q2 flate 50 cm ned i snødekket, brakk hardt med spaden bak, hele blokka kom.

ECTN2@3cmQ2 Tynt fokksnøflak øverst bryter lett, men liten forplantningsevne og kan bare gi svært små skred der jeg har gått i dag

Skredproblem

Tørre flakskred Dårlig binding mellom lag i fokksnøen Innen en halv meter Det overliggende laget er mykt. Vanskelig å løse ut 2 - Middels N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV over 100 moh Øverste fokksnølag er lett å løse ut men så tynt at jeg vurderer eldre lag i fokksnøen som et mer alvorlig skredproblem, selv om det er vanskelig å løse ut.

Skredaktivitet

16. mar. I løpet av dagen (+01:00) Ingen skredaktivitet

Snøprofil

1 cm F PP/PPgp D-M, 1,5 cm P RG D-M, 54 cm 4F/P RG D-M, 13 cm K MFcr M, 2 cm P DHxr/MF 3 mm M -5,4 °C @ 0 cm, -6,6 °C @ 1 cm, -4 °C @ 10 cm, -2,7 °C @ 20 cm, -2,2 °C @ 30 cm, -1,5 °C @ 40 cm, -0,9 °C @ 50 cm, -0,6 °C @ 60 cm, -0,1 °C @ 71,5 cm 1 test knyttet til snøprofilen N-vendt side 250 moh i skoggrensa.

ObsID: 262454

Vest-Finnmark / D2012(CLA10) Langfjord 2017-2022

Snø

16.03.2021 kl. 13:30

25 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Ingen faretegn observert

ObsID: 262428

Vest-Finnmark / Loppa

Snø

15.03.2021 kl. 14:07

511 moh

mc (Ukjent)

Snødekke

120cm rg (1f) oppå gammel mildværspakk med tilsynelatende gode bindinger rund baut.

Vær

-2,5 °C 100% skyer Ingen vind av betydning

Tester

LBT 120cm søyle (all snø oppå gammel mildværspakk) kan løftes, vendes, bankes og gnis uten at det skjer no.

ObsID: 261295

Vest-Finnmark / D2012(CLA10) Langfjord 2017-2022

Snø

15.03.2021 kl. 13:56

25 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Ingen faretegn observert

ObsID: 261292

Vest-Finnmark / D2007(CLA10) Hammerfest 2014-2019

Snø

15.03.2021 kl. 11:58

7 moh

drift@svv (**)

Skredfarevurdering

2 Moderat Moderat skredfare (vurdert fra veg). Nord østlig bris, lette snøbyger . Uforandret skredfare neste døgn: Stort sett samme værtype neste døgn .

ObsID: 261271

Vest-Finnmark / D2012(CLA10) Langfjord 2017-2022

Snø

14.03.2021 kl. 13:29

25 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Ingen faretegn observert

ObsID: 261125

Vest-Finnmark / D2007(CLA10) Hammerfest 2014-2019

Snø

14.03.2021 kl. 10:46

7 moh

drift@svv (**)

Skredfarevurdering

2 Moderat Moderat skredfare (vurdert fra veg). Østlig bris, lette snøbyger . Uforandret skredfare neste døgn: Ventes stort sett samme værtype neste døgn.

ObsID: 261084

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org