Snøskredvarsel for Vest-Finnmark fredag 19.03.2021

3
Betydelig
Publisert:

Vær forsiktig der det ligger fersk fokksnø i høyden. Stigende temperatur fører til midlertidig svekkelse av snødekket og skred kan løsne naturlig i lavlandet.

Høyeste faregrad per dag:
Illustrasjon av ferdselsråd Våt overflate: Unngå ferdsel i terreng brattere enn 30 grader. Unngå også utløpssoner.
Illustrasjon av ferdselsråd Tørr overflate: Unngå terreng brattere enn 30 grader med fersk fokksnø og utløpsområder under slikt terreng.
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terrengfeller.

Fokksnø (flakskred)

Nedføyket svakt lag med nysnø

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Liten tilleggsbelastning
Mange bratte heng

Våt snø (flakskred)

Opphopning av vann i/over lag i snødekket

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Naturlig utløst
Noen bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Kraftig vind og etter hvert ny nedbør fører til at det meste av løssnø vil bli flyttet inn i leheng og danne ustabile fokksnøflak. Om kvelden kan mildvær og regn gjøre at noen av disse løsner naturlig under mildværsgrensa. Skredfaren øker gjennom dagen og vil være høyest om kvelden. Mildværet i slutten av februar har gjennomfuktet snødekket mange steder, men det kan fortsatt være vedvarende svake lag med kantkorn dypt i snødekket i enkelte heng. Slike svake lag er vanskelig å løse ut, men skred kan bli store. Solinnstråling, regn eller varme kan aktivere det svake laget igjen, men mildværet i denne runden blir trolig ikke massivt nok til at dette blir et skredproblem nå.
Det er kommet en del nysnø de siste dagene. Der vinden ikke har kommet til, for eksempel i skogen, så er snøen ubunden eller lett vindpåvirket. I høyden og på mer utsatte steder er snøen vindpåvirket eller avblåst til eldre skarelag. Det er gode bindinger mellom overliggende fokksnø og skare nederst i snødekket.
Det finnes vedvarende svake lag med kantkorn i snødekket høyt til fjells. Rundt Alta finnes lagene også ned i skogen. Under ca. 500 moh. er det gamle snødekket gjennomfuktet etter mildværet i slutten av februar, men det ligger også tykk skare over svakt lag høyere til fjells. Det er observert begynnende kant mellom skarelag høyt i snødekket på en rygg, men dette utgjør ikke noe skredproblem nå.
Torsdag ble det observert flere små, naturlig utløste flakskred i sørvendt brattheng både på Stjernøya og ved Koppartindgryta. Skredene er trolig utløst av soloppvarming i fersk fokksnø.
2 - 4 mm nedbør i døgnet.
Liten kuling fra nordøst., endring til bris fra sørøst om ettermiddagen.
-14 °C til -9 °C på 1100 moh.
Delvis skyet.
Noe økende vind fra sør sent om kvelden.

For oppdatert værvarsel se yr.no
3 - 6 mm nedbør i døgnet.
Stiv kuling fra sør., endring til liten storm fra sørvest om ettermiddagen.
-14 °C til -2 °C på 1100 moh.
Plussgrader opp til 500 moh om kvelden.
Skyet.
Nedbør fra om ettermiddagen. Høyest nysnøgrense i ytre strøk.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Vest-Finnmark / D2007(CLA10) Hammerfest 2014-2019

Snø

19.03.2021 kl. 14:09

3 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Fersk vindtransportert snø

Skredfarevurdering

3 Betydelig Betydelig skredfare (vurdert fra veg). Sørlig frisk bris, opphold. Strekningen åpner for trafikk . FV8830 Skillefjordnes - Korsnes er mest utsatt. Uforandret skredfare neste døgn: Ventes stigende temperatur og dreining til vestlig.

ObsID: 262950

Vest-Finnmark / D2012(CLA10) Langfjord 2017-2022

Snø

19.03.2021 kl. 13:30

25 moh

drift@svv (**)

Vær

Ikke nedbør -1 °C Langfjord (200moh) kl 13:30

ObsID: 262929

Vest-Finnmark / D2007(CLA10) Hammerfest 2014-2019

Snø

19.03.2021 kl. 08:51

7 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Fersk vindtransportert snø

Skredfarevurdering

3 Betydelig Betydelig skredfare (vurdert fra veg). Sørlig sterk kuling snø og snøfokk . Uforandret skredfare neste døgn: Ventes samme værtype neste døgn .

ObsID: 262861

Vest-Finnmark / D2007(CLA10) Hammerfest 2014-2019

Snø

19.03.2021 kl. 05:30

3 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Fersk vindtransportert snø

Skredfarevurdering

4 Stor Stor skredfare (vurdert fra veg). Sørlig sterk kuling og snø og snøfokk, stor trafikk av snø over heng. FV8830 Skillefjordnes - Korsnes er mest utsatt. Uforandret skredfare neste døgn: Ventes samme værtype neste døgn .

ObsID: 262860

Vest-Finnmark / Alta

Snø

18.03.2021 kl. 14:00

8 moh

drift@svv (**)

Bilde Av Ikke gitt
Bilde 1 av 5 Av:  Ikke gitt Opphavsrett:  drift@svv Kommentar:  Statens vegvesen
Bilde Av Ikke gitt
Bilde 2 av 5 Av:  Ikke gitt Opphavsrett:  drift@svv Kommentar:  Statens vegvesen
Bilde Av Ikke gitt
Bilde 3 av 5 Av:  Ikke gitt Opphavsrett:  drift@svv Kommentar:  Statens vegvesen
Bilde Av Ikke gitt
Bilde 4 av 5 Av:  Ikke gitt Opphavsrett:  drift@svv Kommentar:  Statens vegvesen
Bilde Av Ikke gitt
Bilde 5 av 5 Av:  Ikke gitt Opphavsrett:  drift@svv Kommentar:  Statens vegvesen

Ulykke/hendelse

Snø Trafikk hindret Vei

Skredhendelse

18. mar 14:00 (+01:00) Snø på FV8830 løsnet fra fjell/dalside 50-200m. Anslått skredvolum på veg: <100m^3.Blokkert veglengde: 10-50m.

ObsID: 263275

Vest-Finnmark / Alta

Snø

18.03.2021 kl. 14:00

0 moh

drift@svv (**)

Bilde Av Ikke gitt
Bilde 1 av 4 Av:  Ikke gitt Opphavsrett:  drift@svv Kommentar:  Statens vegvesen
Bilde Av Ikke gitt
Bilde 2 av 4 Av:  Ikke gitt Opphavsrett:  drift@svv Kommentar:  Statens vegvesen
Bilde Av Ikke gitt
Bilde 3 av 4 Av:  Ikke gitt Opphavsrett:  drift@svv Kommentar:  Statens vegvesen
Bilde Av Ikke gitt
Bilde 4 av 4 Av:  Ikke gitt Opphavsrett:  drift@svv Kommentar:  Statens vegvesen

Ulykke/hendelse

Snø Trafikk hindret Vei

Skredhendelse

18. mar 14:00 (+01:00) Snø på FV8830 løsnet fra fjell/dalside 50-200m. Anslått skredvolum på veg: <100m^3.Blokkert veglengde: 10-50m.

ObsID: 263276

Vest-Finnmark / D2012(CLA10) Langfjord 2017-2022

Snø

18.03.2021 kl. 13:30

25 moh

drift@svv (**)

Vær

Ikke nedbør -4 °C Langfjord (100moh) kl 13:37

ObsID: 262758

Vest-Finnmark / Loppa

Snø

18.03.2021 kl. 12:04

568 moh

mc (Ukjent)

Faretegn

Ferske sprekker Myke flak 10-50cm over nysnø. Leside fra siste døgns NW

ObsID: 262810

Vest-Finnmark / Alta

Snø

18.03.2021 kl. 10:53

421 moh

stian@wyssen (*****)

Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 1 av 2 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Wyssen Norge AS
Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 2 av 2 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Wyssen Norge AS

Skredaktivitet

18. mar. 6-12 (+01:00) Tørre løssnøskred Noen (2-5). 1 - Små. Naturlig utløst SØ, S Flere små løssnø skred utløst av soloppvarming i S-SØvendte terrengformasjoner ved Davatluft. Skredaktiviteten begynte ca. 10:30 og forventes å fortsette utover dagen. Kun begrenset mengder snø som beveger seg.

ObsID: 262711

Vest-Finnmark / Alta

Snø

18.03.2021 kl. 10:40

339 moh

Arne@regobs (***)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 1 Av:  Vær Opphavsrett:  Arne@regobs

Skredproblem

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en meter 2 - Middels Ø, SØ, S over 500 moh

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Område: Generelt på fjellet

Skredfarevurdering

2 Moderat Fersk vindtransportert snø frå NV vart observert generelt i fjellet. God stabilitet mellom nyaste fokksnø, og under-/overliggande lag på dagens observasjonspunkt. Utifrå observerte skavlar og fersk vindtransportert snø også i høgare og brattare område, er det sannsynleg at fokksnøflak her er muleg å påvirke. Kraftig lågtrykk frå frå SV/V vil danne nye fokksnølag i lesider, frå fredag av. Dagens ubundne nysnø over tregrensa, vil då vere tilgjengeleg for transport. Varslet faregrad er riktig

Snødekke

Ikke snøfokk 12 cm nysnø Nysnøgrense på 0 moh. Snøgrense på 0 moh Mye tørr løssnø (10-30cm) Tørr

Vær

Ikke nedbør -8 °C 3 m/s fra SV ↗ 15% skyer

Tester

ECTX God

Skredaktivitet

18. mar. I løpet av dagen (+01:00) Ingen skredaktivitet

Snøprofil

10 cm 4F PP 1 mm D, 11 cm 4F DF 1 mm D, 20 cm 1F RG 1 mm D, 27 cm P RG 0 mm D, 22 cm P MFcr 1 mm D, 29 cm K IF D -8 °C @ 0 cm, -6 °C @ 10 cm, -6 °C @ 20 cm, -5,5 °C @ 30 cm, -5 °C @ 40 cm, -4,5 °C @ 50 cm, -4,5 °C @ 60 cm

ObsID: 262728

Vest-Finnmark / Kvænangen

Snø

18.03.2021 kl. 10:29

660 moh

Bjørnulf@ObsKorps (****)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 5 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Bjørnulf@ObsKorps Kommentar:  Nydannet kant mellom skarelag nært snøoverflaten. Knakk i dette laget på rygger med lite snø.
Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 2 av 5 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Bjørnulf@ObsKorps Kommentar:  Middels stort flakskred
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 5 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Bjørnulf@ObsKorps Kommentar:  Mye løssnø i Koppartindgryta
Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 4 av 5 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Bjørnulf@ObsKorps Kommentar:  Små løssnøskred som har startet ved berg ca 150 moh før siste snøfall og stoppet 40 m over Låvanveien
Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 5 av 5 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Bjørnulf@ObsKorps Kommentar:  Skiløperutløst vått løssnøskred i S-vendt lite brattheng ca 40 moh

Skredproblem

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Naturlig utløst 2 - Middels Ø, SØ, S, SV over 100 moh

Faretegn

Ferske skred Ferskt middels stort skred i fokksnøen (se skredaktivitet) og våte små løssnøskred utpå dagen.

Annet faretegn (spesifiser) Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse: Fokksnølag nedi løssnøen bryter under skiene. Hul lyd enkelte steder hvor fokksnølaget bærer.

Skredfarevurdering

2 Moderat For Koppartindgryta, en botn i le for vind som har vært fra NV: Det kan gå naturlig utløste middels store skred i noen heng med nyinnblåst fokksnø. Små til middels store skred kan være lett å løse ut. Faregrad 2 Mye snø tilgjengelig, og ny snønedbør og vind gir økt skredfare. Varslet faregrad er riktig

Snødekke

170 cm totalt Ikke snøfokk 12 cm nysnø Nysnøgrense på 0 moh. Snøgrense på 0 moh Mye tørr løssnø (10-30cm) Tørr Mesteparten av turen i skogen og fjellet opp til der jeg snudde på 750 moh var det løssnø med et brytende fokksnølag under. Fant nydannet kant mellom skarelag høyt i snødekket på en rygg, men sanns. blir ikke dette et særlig utbredt skredproblem siden slike rygger ikke vil få snø videre i vinter heller. I 12-tida da jeg kjørte ned var snøen blitt fuktig i skogen, særlig i brattheng mot S-SØ.

Vær

Ikke nedbør -3 °C 1 m/s 50% skyer Snøvær i går kveld. Enkelte snøbyger på morgenen i dag.

Tester

ECTN15@9cmQ2 Middels

Skredaktivitet

18. mar. I løpet av dagen (+01:00) Våte løssnøskred Noen (2-5). Naturlig utløst SØ, S, SV Sola tok ut noen våte løssnøskred i skogen og omkring skoggrensa utpå dagen.

18. mar. I løpet av dagen (+01:00) Tørre flakskred Ett (1). 2 - Middels. Naturlig utløst Noen bratte heng. Ø, SØ, S, SV. Over 700 moh Obs skred har bruddkant ca 800 moh oppunder berg

Snøprofil

5 cm F PP/SH D Overflaterim iblandet øverste del av nysnøen, 4 cm K MFcr, 1 cm 1F RGxf 1 mm D, 0,2 cm P MFcr, 56 cm P RG 1 mm D, 10 cm K RG 1 mm D, 1 cm P MFcr, 4 cm P FCxr 2 mm D, 2 cm P MFcr, 9 cm 1F FC 3 mm D, 9 cm K MFcr, 15 cm 1F DHxr 3 mm D -2,9 °C @ 0 cm, -7 °C @ 5 cm, -7,1 °C @ 9 cm, -7,5 °C @ 10 cm, -7,2 °C @ 20 cm, -6,7 °C @ 30 cm, -6,1 °C @ 40 cm, -5,5 °C @ 50 cm, -5 °C @ 60 cm, -4,2 °C @ 70 cm, -3,8 °C @ 80 cm, -3,3 °C @ 90 cm, -2,5 °C @ 100 cm, -2,2 °C @ 110 cm 1 test knyttet til snøprofilen SØ vendt rygg 660 moh. Ikke representativt for det meste av obsturen. Jeg gravde der jeg kjente noe i interessant under skiene. Har vært tynt snødekke her tidligere. Nydanning av kant mellom skarelag høyt i snødekket, kan ha skjedd en del i løpet av natta

ObsID: 262736

Vest-Finnmark / Kvænangen

Snø

18.03.2021 kl. 08:03

9 moh

Bjørnulf@ObsKorps (****)

Snødekke

38 cm totalt 11 cm nysnø Nysnøgrense på 0 moh. Snøgrense på 0 moh Mye tørr løssnø (10-30cm) Tørr Snøvær siden i går kveld nede ved fjorden

Vær

Snø -3,9 °C Snøbyger innimellom.

ObsID: 262671

Vest-Finnmark / D1N

Snø

18.03.2021 kl. 07:35

556 moh

stian@wyssen (*****)

Bilde Av Skredhendelse
Bilde 1 av 1 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  Wyssen Norge AS Kommentar:  Lite flakskred løsnet rett under skavel.

Skredhendelse

18. mar 07:35 (+01:00) Tørt flakskred 1 - Små Naturlig utløst S-vendt Skredet startet på 542 moh og sluttet på 431 moh Nedføyket svakt lag med nysnø Leområder D1N Trolig utløst i fersk fokksnø på grunn av soloppvarming tildlig torsdag morgen.

ObsID: 262680

Vest-Finnmark / Loppa

Snø

17.03.2021 kl. 07:45

552 moh

mc (Ukjent)

Faretegn

Fersk vindtransportert snø

Snødekke

På denne plass: Dårlig binding under mykt fokksnølag i toppen av snødekket. Lokale variasjoner, gjaldt kun 300m bredde rundt obs-punkt. Generelt i området: Enkelte steder i området har fått ei tynn solskare (dekt av ca 10-20cm fjærlett snø pr 16/3) og denne kan bli et uromoment ved videre snøfall/ vind. Ellers generelt gode bindinger innad i snøen og mot gammel mildværspakk.

ObsID: 262508

Vest-Finnmark / D2007(CLA10) Hammerfest 2014-2019

Snø

17.03.2021 kl. 07:14

7 moh

drift@svv (**)

Skredfarevurdering

3 Betydelig Betydelig skredfare (vurdert fra veg). Nord vestlig liten til stiv kuling, snøbyger.. Økende skredfare neste døgn: Usikker værprognose grunnet polart lavtrykk, men det blir mest sannsynlig mye snø og vind.

ObsID: 262506

Vest-Finnmark / Alta

Snø

16.03.2021 kl. 14:35

264 moh

Bjørnulf@ObsKorps (****)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 1 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Bjørnulf@ObsKorps Kommentar:  Foto tatt mot N

Skredproblem

Tørre flakskred Dårlig binding mellom lag i fokksnøen Innen en halv meter Det overliggende laget er mykt. Vanskelig å løse ut 2 - Middels N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV over 100 moh Øverste fokksnølag er lett å løse ut men så tynt at jeg vurderer eldre lag i fokksnøen som et mer alvorlig skredproblem, selv om det er vanskelig å løse ut.

Faretegn

Ferske sprekker Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse: Sprekker ved skiene.

Skredfarevurdering

2 Moderat For N-NØ-vendt over E6 Langfjorden: Lett å løse ut svært små skred i ganske ferske fokksnøflak, og vanskelig å løse ut middels store skred dypere i fokksnøen. Faregrad 2. For N-NØ vendt over E6 Langfjorden: Snønedbør og perider med vind fra S kan gi pålagring av nye fokksnøflak på svakt tynt snødekke i skogen over E6. Dette kan gi naturlig utløste små skred. Varslet faregrad er riktig

Snødekke

70 cm totalt Ikke snøfokk 1 cm nysnø Nysnøgrense på 0 moh. Snøgrense på 0 moh Litt tørr løssnø (1-10cm) Tørr NV-NØ-vendt over E6 Langfjorden opp til 500 moh (gikk ikke høyere): Relativt tynt snødekke etter runder med vind og smelting. Eldre skare mangler under nyere snø i store partier nederst i skogen og omkring skoggrensa, og på vindutsatte steder i fjellet. Jeg gravde i alle høyder opp til 500 moh og fant god binding mellom eldre skare og nyere fokksnø. I skogen opp til 200 moh brakk skiene gjennom 1F-P fast fokksnølag 10 cm ned i 30-40 cm tykt snødekke. Under dette fokksnølaget i løsere snø var det tegn til kantkorndanning. I gj.sn. tykt snødekke ved skoggrensa 250 moh: Se snøprofil med ECT og temp. Omkring og litt over skoggrensa var det skavler mot Ø over bekkedal som var umulig å få ut med hopping med skiene. Videre oppover i fjellet sprakk sist fokksnø opp noen steder ved skiene. ECT nr 3 tatt 400 moh i tykkere snødekke.

Vær

Ikke nedbør 0 m/s 50% skyer

Tester

ECTN24@20cmQ2 God NØ vendt leheng 400 moh. 90 cm fokksnø over 30 cm skare. Også ei Q2 flate 50 cm ned i snødekket, brakk hardt med spaden bak, hele blokka kom.

ECTN2@3cmQ2 Tynt fokksnøflak øverst bryter lett, men liten forplantningsevne og kan bare gi svært små skred der jeg har gått i dag

Skredaktivitet

16. mar. I løpet av dagen (+01:00) Ingen skredaktivitet

Snøprofil

1 cm F PP/PPgp D-M, 1,5 cm P RG D-M, 54 cm 4F/P RG D-M, 13 cm K MFcr M, 2 cm P DHxr/MF 3 mm M -5,4 °C @ 0 cm, -6,6 °C @ 1 cm, -4 °C @ 10 cm, -2,7 °C @ 20 cm, -2,2 °C @ 30 cm, -1,5 °C @ 40 cm, -0,9 °C @ 50 cm, -0,6 °C @ 60 cm, -0,1 °C @ 71,5 cm 1 test knyttet til snøprofilen N-vendt side 250 moh i skoggrensa.

ObsID: 262454

Vest-Finnmark / D2012(CLA10) Langfjord 2017-2022

Snø

16.03.2021 kl. 13:30

25 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Ingen faretegn observert

ObsID: 262428

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org