Snøskredvarsel for Vest-Finnmark fredag 26.03.2021

2
Moderat
Publisert:

Lokalt ustabile forhold. Vær forsiktig i leområder med fersk fokksnø. Det finnes også fokksnø fra dagene i forveien i østvendt terreng du må være oppmerksom på.

Høyeste faregrad per dag:
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terreng brattere enn 30 grader der det ligger ferske fokksnøflak.
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terrengfeller.

Fokksnø (flakskred)

Nedføyket svakt lag med nysnø

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Liten tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Med dreiende vind på fredag, vil snø som til nå har vært relativt løs, kunne begynne å flyttes med vinden inn i lesider som vender nordover. Den aller ferskeste fokksnøen vil være ustabil mens det blåser og fyker. Oppholdsvær vil gjøre at fokksnøflakene fra dagene i forveien vil gradvis stabiliseres, men vær likevel oppmerksom på at stabiliseringen går saktere høyt til fjells der det er kaldere. Gårsdagens fokksnø vil du mest sannsynlig treffe på i østvendt terreng. Generelt er det litt vanskeligere å løse ut disse flakene, men om du treffer i overgangen mellom tynne og tykke flak, så kan du løse ut skred. Om sola titter fram, så kan det resultere i noen mindre våte skred i svært bratt terreng som vender mot sola.
Snøoverflate er preget av store svingninger i temperatur under de siste dagene. Det har vært perioder med mildvær og regn opp til over 600 moh, etterfyllt av snøfall til langt under skoggrensen. Generelt er nysnø fuktig og kompakt i lavlandet. Ovenfor mildværsgrensen har det vært kraftig vind og stor snøtransport. I leområder høyt til fjells ligger det massive fokksnøflak av varierende hardhet. Sola varmer snøoverflaten når den titter fram.
Det finnes vedvarende svake lag med kantkorn i snødekket høyt til fjells, men de ligger dypt begravet. Det er observert begynnende kantkorndannelse mellom skarelag høyt i snødekket, men dette utgjør ikke noe skredproblem nå.
Det rapporteres om et str 3 skred i østvendt terreng på Øksfjordhalvøya som trolig har gått tirsdagskveld.
Onsdag formiddag var det høye dagtemperaturer og sol. Ut på kvelden kom nedbøren og vind. Det er registrert 13 mm nedbør i Langfjorden og i Nuvsvåg, ellers noe mindre i resten av regionen.
10 - 15 mm nedbør i døgnet.
Liten storm fra nordvest., endring til frisk bris fra vest om ettermiddagen.
-10 °C til -5 °C på 1100 moh.
Plussgrader opp til 300 moh natt til torsdag.
Skyet.
Gradvis minkende vind utover kvelden.

For oppdatert værvarsel se yr.no
0 mm nedbør i døgnet.
Liten kuling fra sør.
-16 °C til -3 °C på 1100 moh.
Plussgrader opp til 200 moh om ettermiddagen.
Delvis skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Vest-Finnmark / Alta

Snø

26.03.2021 kl. 16:08

527 moh

paul@wyssen (****)

Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 1 av 1 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  paul@wyssen

Snødekke

Lett snøfokk 0 cm nysnø Litt tørr løssnø (1-10cm) Tørr Har observert lett snøfokk mot VNV i hele dag fra mange formasjoner i sørsiden av Halvorvikfjell. Har sett lite nye rulleballer til tross for full sol hele dagen, så vinden har nok kjølt snøoverflaten her godt. Synes det ser ut som om det skal blåse mye fra SØ/S/SV før mye snø i sørvendte heng her på Stjernøya kan flyttes mot leheng.

Skredaktivitet

26. mar. I løpet av dagen (+01:00) Ingen skredaktivitet Ingen skredaktivitet siste døgn fra Halvorvikfjell eller fra Storfjellet. Har hatt topp sikt i hele perioden.

ObsID: 264161

Vest-Finnmark / D2007(CLA10) Hammerfest 2014-2019

Snø

26.03.2021 kl. 14:35

7 moh

drift@svv (**)

Skredfarevurdering

2 Moderat Moderat skredfare (vurdert fra veg). Sørlig, 1C i lavlandet, sol. Uforandret skredfare neste døgn: Ventes stort sett samme værtype neste døgn. .

Faretegn

Mye vann i snøen kraftig solstråling

ObsID: 264138

Vest-Finnmark / D2012(CLA10) Langfjord 2017-2022

Snø

26.03.2021 kl. 14:31

25 moh

drift@svv (**)

Vær

Ikke nedbør 0 °C Langfjorden (300moh) kl 14:31

ObsID: 264134

Vest-Finnmark / Kvænangen

Snø

26.03.2021 kl. 14:30

749 moh

Bjørnulf@ObsKorps (****)

Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 1 av 6 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Bjørnulf@ObsKorps Kommentar:  Tett i tett med snøklumper har trillet i sola når den stekte fra SV.
Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 2 av 6 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Bjørnulf@ObsKorps Kommentar:  Slushskred tatt ut i lite brattheng mot SV i skogen. Gikk fra skiene og ned, ingen forplantning til sidene.
Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 3 av 6 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Bjørnulf@ObsKorps Kommentar:  Flere små løssnøskred ned mot Låvanveien.
Bilde Av Snødekke
Bilde 4 av 6 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Bjørnulf@ObsKorps Kommentar:  Soloppvarmet botn. Ca 2 dager gammelt stort vått skred midt i bildet.
Bilde Av Snødekke
Bilde 5 av 6 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Bjørnulf@ObsKorps Kommentar:  Smelteriller i snøen omkring skoggrensa omkring 200 moh, og opp til ca 400 moh.
Bilde Av Snødekke
Bilde 6 av 6 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Bjørnulf@ObsKorps Kommentar:  Foto mot SØ-S mot Burfjord. Snø på haug vinderodert fra NV. Tint en del nede ved fjorden. Bra med snø oppi fjellet.

Skredfarevurdering

2 Moderat For sørlig vendt terreng (har ikke vært i nordvendt): Sol og varme gir små våte løssnøskred og svekker snødekket slik at en skiløper kan løse ut opptil middels store skred i fokksnøen. Dette gjelder mens sola står på i SØ til SV-vendte heng. Snøoverflaten fryser fort til når det blir skygge eller solstrålene treffer med lav vinkel mot snødekket. Faregrad 2 Blir det sol i morgen får vi ny runde med solutløste skred. Opphopning av vann over det tynne skarelaget kan gi små våte flakskred etterhvert. Forventer at det tar lengre tid før det blir opphopning av vann over skare dypere i snødekket og at skred kan bli større. Varslet faregrad er riktig Vurder mer fokus på solas innvirkning.

Faretegn

Mye vann i snøen I SØ-SV vendt svært bratte heng i skogen, ofte ved berg, etter hvert som sola dreide på himmelen.

Ferske skred Område: I denne fjellsiden

Rask temperaturstigning Område: I denne fjellsiden

Skredproblem

Tørre flakskred Dårlig binding mellom lag i fokksnøen Innen en halv meter Det overliggende laget er mykt. Lett å løse ut 2 - Middels SØ, S, SV over 200 moh Der jeg gikk var det lett å påvirke 5-10 cm tykke fokksnøflak, men liten/ingen forplantning. Der sola stekte inn i svært bratte heng, forventer jeg at det var lett å løse ut middels store skred i noen heng, fram til sola dreide vekk.

Våte løssnøskred Ubunden snø Naturlig utløst 1 - Små SØ, S, SV under 800 moh

Vær

Ikke nedbør 3 m/s Plussgrader i sola

Snødekke

200 cm totalt Ikke snøfokk 3 cm nysnø Snøgrense på 0 moh Litt tørr løssnø (1-10cm) Tørr Litt tørr løssnø oppå brytende skarelag i store deler av Koppartindgryta, tykkere løssnø i noen søkk. Solvarmet snø har frosset på i skyggen. Fuktig snøoverflate der sola fortsatt står på i SV vendte heng. Ingen tegn til kanting under/over det tynne brytende skarelaget. I skogen fuktig til våt snø, frosset til skare mot Ø-S og flatere partier. Observasjon fra noen som har kjørt Alta-Alteidet: Mye vind ut Altafjorden. Snøfokk ut fra fjell over E6 i Langfjorden inn i N-vendte fjellsider.

Skredaktivitet

26. mar. 12-18 (+01:00) Våte løssnøskred Flere (6-10). 1 - Små. Naturlig utløst Noen bratte heng. SØ, S, SV. Under 800 moh Ferske små våte løssnøskred i skogen, tørrere løssnøskred oppe i høyden, solutløst.

ObsID: 264181

Vest-Finnmark / Alta

Snø

26.03.2021 kl. 14:03

251 moh

Bjørn M (***)

Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 1 av 1 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Bjørn M Kommentar:  Str 3 skred stoppet 40 m fra E6. Løsnet i fokksnøen mulig skavelbrekk. muligens
ObsID: 264186

Vest-Finnmark / Alta

Snø

26.03.2021 kl. 12:56

366 moh

Johannes@obskorps (***)

Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 1 av 3 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Johannes@obskorps
Bilde Av Tester
Bilde 2 av 3 Av:  Tester Opphavsrett:  Johannes@obskorps
Bilde Av Snøprofil
Bilde 3 av 3 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Tester

ECTN13@14cmQ2 God Slår 3-4kraftige slag helt til slutt. Får kollaps med forplantning over gamlesnøn på smelteomvandlet smelteomvandlet kant. Q1 brudd @70cm

Skredaktivitet

26. mar. I løpet av dagen (+01:00) Tørre flakskred Noen (2-5). 2 - Middels. Naturlig utløst Noen bratte heng. S. Mellom 600 moh og 300 moh Flere mindre skred som virker et par dager gamle. Alt jeg ser har gått i sørvendt terreng.

Snøprofil

1 cm P RG 0 mm D, 9 cm 4F DF 1 mm D, 5 cm 1F RG 1 mm D, 10 cm P RG 0 mm D, 36 cm P MF 0 mm D, 7 cm P 1 mm D, I MFcr -6,6 °C @ 0 cm, -5,9 °C @ 10 cm, -5,3 °C @ 20 cm, -4,9 °C @ 30 cm, -4,7 °C @ 40 cm, -4,6 °C @ 50 cm, -4,6 °C @ 60 cm, -4,5 °C @ 70 cm, -4,3 °C @ 80 cm, -4,2 °C @ 90 cm, -4 °C @ 100 cm, -3,3 °C @ 110 cm

ObsID: 264127

Vest-Finnmark / Kvænangen

Snø

26.03.2021 kl. 12:08

moh

Bjørnulf@ObsKorps (****)

Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 1 av 2 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Bjørnulf@ObsKorps Kommentar:  Små skred ned mot og på Låvanveien
Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 2 av 2 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Bjørnulf@ObsKorps Kommentar:  Små skred ned mot Låvanveien

Vær

Ikke nedbør 3 °C 0 m/s Sola steker i sørvendt

Skredaktivitet

26. mar. 6-12 (+01:00) Våte løssnøskred Noen (2-5). 1 - Små. Naturlig utløst Noen bratte heng. SØ, S, SV. Under 500 moh Har gått nylig, mellom 10 og 12? Lite snø i lia ovenfor, men kan komme flere små våte løssnøskred og klumper.

ObsID: 264094

Vest-Finnmark / Alta

Snø

26.03.2021 kl. 10:41

99 moh

Andreas@sibelco (*)

Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 1 av 1 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Andreas@sibelco Kommentar:  Rulleballer utløst av sol
ObsID: 264070

Vest-Finnmark / Alta

Snø

26.03.2021 kl. 09:13

35 moh

Bjørn M (***)

Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 1 av 2 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Bjørn M Kommentar:  Str 3 SØ vendt løsnet i går ifm været. Skarp bruddkant ca 1-3 m høy 100 - 150 m brei
Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 2 av 2 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Bjørn M
ObsID: 264184

Vest-Finnmark / D2012(CLA10) Langfjord 2017-2022

Snø

25.03.2021 kl. 13:47

25 moh

drift@svv (**)

Vær

Sludd 3 °C Langfjorden (300moh) kl 13:47 0 cm nysnø akkumulert siste 3 timer.

ObsID: 263957

Vest-Finnmark / Bigas

Snø

25.03.2021 kl. 13:45

373 moh

Daniel@Sibelco (Ukjent)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 1 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Daniel@Sibelco

Faretegn

Ferske sprekker 2 meter

Tester

ECTX Brudd 85 cm fra toppen ved det 31. slaget.

LBT@85cmQ3 Ruglete brudd. Slo kjempehardt.

LBT@10cm Lett og glatt brudd.

ECTN2@10cm

Snøprofil

10 cm 4F RG, 2 cm F PP, 55 cm 4F/P RG, 3 cm I MFcr, 8 cm P MFcr, 3 cm 4F FC 3 mm, 20 cm K IF 4 tester knyttet til snøprofilen Leheng for nordvestlig vind med fersk innblåst fokksnø

ObsID: 263971

Vest-Finnmark / D2007(CLA10) Hammerfest 2014-2019

Snø

25.03.2021 kl. 12:18

7 moh

drift@svv (**)

Skredfarevurdering

3 Betydelig Betydelig skredfare (vurdert fra veg). Vestlig kuling, snø/sludd. Mild værtype . Minkende skredfare neste døgn: Ventes dreining til sørøstlig og opphold. .

Faretegn

Fersk vindtransportert snø

ObsID: 263925

Vest-Finnmark / Alta

Snø

25.03.2021 kl. 11:13

70 moh

Anders@sibelco (*)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 1 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Anders@sibelco

Tester

ECTP23@45cmQ2 God Løsnet over skarelag.

Snøprofil

1 test knyttet til snøprofilen

ObsID: 263915

Vest-Finnmark / D2007(CLA10) Hammerfest 2014-2019

Snø

24.03.2021 kl. 15:50

226 moh

drift@svv (**)

Skredaktivitet

24. mar 15:53 (+01:00) - 23. mar 15:53 (+01:00) Tørre løssnøskred 1 - Små. Naturlig utløst S. Mellom 200 moh og 100 moh Gjelder Ev6 Leirbotnvann - Biggas, Mindre bakkesig øverst i Stokkedalen

ObsID: 263818

Vest-Finnmark / D2007(CLA10) Hammerfest 2014-2019

Snø

24.03.2021 kl. 15:50

7 moh

drift@svv (**)

Skredfarevurdering

3 Betydelig Betydelig skredfare (vurdert fra veg). Sørlig, mild værtype. Uforandret skredfare neste døgn: Ventes fortsatt en mild værtype.

Faretegn

Rask temperaturstigning

ObsID: 263819

Vest-Finnmark / Alta

Snø

24.03.2021 kl. 13:40

445 moh

paul@wyssen (****)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 1 Av:  Snødekke Opphavsrett:  paul@wyssen

Snødekke

Ikke snøfokk Fuktig Mye rulleballer i sørvendte sider på Halvorvikfjell og Storfjellet når sola skinner i dag. At de ikke samler seg og går som solutløste løssnøskred antyder at snøovrflaten kan være vindpakket myk etter vestavær i går.

ObsID: 263796

Vest-Finnmark / Alta

Snø

24.03.2021 kl. 12:14

581 moh

paul@wyssen (****)

Bilde Av Skredhendelse
Bilde 1 av 1 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  paul@wyssen Kommentar:  Observert med kamera 13 km unna.

Skredhendelse

24. mar 12:14 (+01:00) Tørt flakskred Naturlig utløst Ø-vendt Skredet startet på 598 moh Brattheng Større bruddkant sett med styrbart kamera på Davatluft. Bruddkant ser fersk ut, så jeg antar at skredet har gått under vestavær i går kveld. Ved skissering av bruddkanten i kart får jeg fort 250-300 m bruddkant, så skredet er kanskje så stort som en stor treer, evt fire?

ObsID: 263767

Vest-Finnmark / Kvænangen

Snø

24.03.2021 kl. 11:00

492 moh

Bjørne (Ukjent)

Tester

ECTP23@19cmQ2

Notater

Snøprofil gjennomført med bjørnulf

Snøprofil

2 cm F PP M, 16 cm P RG M, 0,3 cm K MFcr, 25 cm 1F/1F+ RG M, 10 cm P RG M, 0,2 cm 4F PPgp 1 mm M, 14 cm P RG D-M, 2 cm 1F+ RG 1 mm, 50 cm K MFcr Under skaren løsere smelte former. Løst ved bakken. 0 °C @ 0 cm, -1,7 °C @ 1 cm, -2,9 °C @ 10 cm, -3,4 °C @ 20 cm, -4 °C @ 30 cm, -4,4 °C @ 40 cm, -4,8 °C @ 50 cm, -5,1 °C @ 60 cm, -5 °C @ 70 cm, -5 °C @ 80 cm 1 test knyttet til snøprofilen 485 moh, ø vendt side. 225 cm snødybde.

ObsID: 263763

Vest-Finnmark / Kvænangen

Snø

24.03.2021 kl. 10:59

492 moh

Bjørnulf@ObsKorps (****)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 3 Av:  Vær Opphavsrett:  Bjørnulf@ObsKorps
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 3 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Bjørnulf@ObsKorps Kommentar:  Fuktig løssnø med et tynt skarelag under 190 moh.
Bilde Av Skredproblem
Bilde 3 av 3 Av:  Skredproblem Opphavsrett:  Bjørnulf@ObsKorps Kommentar:  Observert etter selve obs-turen: Det trillet mange snøklumper og gikk noen små løssnøskred fra kl 13, etter at sol og varme hadde stekt et par timer, høyt til fjells på Jonslettind og Tverrelvtindan.

Skredfarevurdering

2 Moderat For dagens obstur: Mulig å løse ut fokksnøflak som kan gi opptil middels store skred i noen leheng. Sol og høy temperatur svekker snødekket i dag. Faregrad 2.

Faretegn

Ingen faretegn observert Område: I denne fjellsiden

Skredproblem

Våte løssnøskred Ubunden snø Naturlig utløst 1 - Små SØ, S, SV under 800 moh Ikke observert løssnøskred på turen. Men sola steiker nå kl 12.45, og sannsynlig at sol og flere plussgrader vil ta ut noen små løssnøskred. Redigert kl 14.00: Snøoverflaten er våt i de øverste 3 cm i nederste 100 høydemeter mot fjorden. Det har trillet mange snøklumper, og gått noen små løssnøskred som sol og varme har tatt ut høyt til fjells i sørvendte fjellsider.

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Det overliggende laget er mykt. Vanskelig å løse ut 2 - Middels NØ, Ø, SØ over 200 moh Fuktig snøoverflate og mildt til over 600 moh der vi snudde. Høyt til fjells kan fokksnøflak være kaldere og lettere å løse ut.

Vær

Ikke nedbør 0,6 °C 3 m/s fra SV ↗ 50% skyer Klarna og ble sol i 12-tida. Før det litt snønedbør og overskyet.

Snødekke

150 cm totalt Ikke snøfokk 2 cm nysnø Snøgrense på 0 moh Litt tørr løssnø (1-10cm) Fuktig Snøprofil er sendt inn av Bjørne, som var med på turen (regObs opplæring). Mer løssnø i snøoverflaten i søkk mm. Partier med myke fokksnøflak, og tynn skare i snøoverflaten på vindutsatte steder.

Skredaktivitet

24. mar. 6-12 (+01:00) Ingen skredaktivitet Begynte å trille mange snøklumper og noen små løssnøskred i sørvendte fjellsider utpå dagen.

ObsID: 263785

Vest-Finnmark / Alta

Snø

24.03.2021 kl. 06:09

506 moh

paul@wyssen (****)

Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 1 av 3 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  paul@wyssen
Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 2 av 3 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  paul@wyssen
Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 3 av 3 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  paul@wyssen

Skredaktivitet

24. mar. I løpet av dagen (+01:00) Ingen skredaktivitet Onsdag morgen: Ingen nye skred sett fra sørsiden av Halvorvikfjell etter vestavær i går kveld. Så heller ingen skred fra Storfjellet litt lenger i vest. God sikt med webkamera.

ObsID: 263686

Vest-Finnmark / Loppa

Snø

23.03.2021 kl. 18:42

235 moh

Pål Andersen (Ukjent)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 1 Av:  Vær Opphavsrett:  Pål Andersen Kommentar:  Vindkast med rokk i sjøen rundt Klubbnestinden

Vær

Ikke nedbør 3 °C 20 m/s fra V → 90% skyer Har vært en del sludd og regn med 10-12 m/s vind fra SV siste døgn.Nå har vinden økt med kast opp til 20-25 m/s.

ObsID: 263639

Vest-Finnmark / Alta

Snø

23.03.2021 kl. 15:00

540 moh

paul@wyssen (****)

Bilde Av Skredhendelse
Bilde 1 av 1 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  paul@wyssen Kommentar:  Kontrastjuster bilde.

Skredhendelse

23. mar 07:00 (+01:00) Vått løssnøskred 1 - Små Naturlig utløst S-vendt Skredet startet på 566 moh og sluttet på 460 moh Skål 1 nedre Ser smal avsetning som har stoppet i henget. Antar vått løssnøskred pga smal avsetning som stanset i henget og varmegrader helt til fjelltopphøyde i dag tidlig. Ser ikke bruddkant i skålformasjonen over, men denne kan eventuelt ha føyket igjen siden skredet gikk også.

ObsID: 263623

Vest-Finnmark / D2012(CLA10) Langfjord 2017-2022

Snø

23.03.2021 kl. 13:41

25 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Fersk vindtransportert snø

Stort snøfall

Mye vann i snøen regn på snø

Vær

Sludd 2 °C Langfjord (200moh) kl 13:41

ObsID: 263579

Vest-Finnmark / D2007(CLA10) Hammerfest 2014-2019

Snø

23.03.2021 kl. 09:41

7 moh

drift@svv (**)

Skredfarevurdering

3 Betydelig Betydelig skredfare (vurdert fra veg). Sør vestlig kuling, snø/sludd og regn ved kysten.. Uforandret skredfare neste døgn: Ventes stort sett samme værtype neste døgn, litt stigende temperatur og regn. Fare for sørpeskred.

Faretegn

Rask temperaturstigning

Fersk vindtransportert snø

ObsID: 263509

Vest-Finnmark / Alta

Snø

23.03.2021 kl. 09:27

188 moh

tuh@nve (***)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 6 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  tuh@nve
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 6 Av:  Snødekke Opphavsrett:  tuh@nve
Bilde Av Notater
Bilde 3 av 6 Av:  Notater Opphavsrett:  tuh@nve Kommentar:  Snøstasjonen på Øvre Leirbotn.
Bilde Av Snøprofil
Bilde 4 av 6 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  tuh@nve Kommentar:  Kantkorn/begerkrystaller rundt skarelag ned mot bakken. Blyant som skala.
Bilde Av Vær
Bilde 5 av 6 Av:  Vær Opphavsrett:  tuh@nve Kommentar:  Bygevær
Bilde Av Snøprofil
Bilde 6 av 6 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Faretegn

Ingen faretegn observert

Vær

Snø 0 °C 80% skyer Bygevær med til dels intenst snøvær. Solgløtt innimellom.

Snødekke

100 cm totalt Ikke snøfokk Snøgrense på 0 moh Fuktig Mye fuktig løssnø i øverste del av snødekket.

Notater

Snøprofil

9,5 cm F PP M, 13,5 cm 4F DF M, 1 cm K MFcr D-M, 25 cm 4F-1F RGxf M, 5 cm 1F RG D-M, 1 cm K MFcr D-M, 1 cm 1F RGxf D-M, 27 cm 1F MF D-M, 5 cm 4F FC D, 1 cm K D, 4 cm F DH D, 1 cm K D, 1 cm F DH D, 5 cm P-K MFcr/DH D Usammenhengende/ujevn skare med begerkrystaller innimellom 166,3 kg/m³ (41,58 mm) @ 0 cm, 301,42 kg/m³ (75,35 mm) @ 25 cm, 457,33 kg/m³ (114,33 mm) @ 50 cm, 405,36 kg/m³ (101,34 mm) @ 75 cm Øverste del av snødekket er fuktig. Kantkorn og begerkrystaller mot bakken, men skarelag i nærheten av disse er ujevne/usammenhengende.

ObsID: 263718

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org