Snøskredvarsel for Vest-Finnmark lørdag 03.04.2021

2
Moderat
Publisert:

Lokalt ustabile forhold. Vær forsiktig i leområder med fersk fokksnø, særlig i eller nært terrengfeller.

Høyeste faregrad per dag:
Illustrasjon av ferdselsråd Våt overflate: I store bratte heng med våt snø bør du gradvis bevege deg på skrå for å unngå å bli tatt av skred som du selv eller andre i gruppen løser ut.
Illustrasjon av ferdselsråd Tørr overflate: Unngå terreng brattere enn 30 grader der det ligger ferske fokksnøflak.
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terrengfeller.

Fokksnø (flakskred)

Nedføyket svakt lag med nysnø

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Liten tilleggsbelastning
Få bratte heng

Våt snø (løssnøskred)

Ubunden snø

Les mer om skredproblemet
1 - Små
Naturlig utløst
Noen bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Litt nysnø og økende vind ventes å føre til små ferske fokksnøflak i leområder i høyden. Perioder med sol om formiddagen og litt regn i lavlandet om kvelden kan føre til små våte løssnøskred i bratte heng. Særlig i områder som fikk en del nysnø på fredag.
Det har vært forholdsvis mildt den siste tiden, så under ca 300 moh består snødekket i stor grad av smelteomvandlet snø. Høyere opp er snødekket mer lagdelt med fokksnøflak, og innslag av tynne skarelag opp til ca 600 moh. Stedvis ligger det litt løssnø på toppen.
Det finnes vedvarende svake lag med kantkorn i snødekket høyt til fjells. I indre strøk er det også observert i lavere høyder. Dette ligger i hovedsak dypt begravd og er vanskelig å påvirke.
Fredag gikk et lite skiløperutløst skred i NØ-vendt fjellside ca 600 moh ved Jøkelfjordeidet. Torsdag gikk det et middels stort flakskred ca 400 moh øst for Altafjorden. Det ble også observert mange små løssnøkred og noen små og middels store flakskred vest i regionen. Disse gikk i fersk fokksnø og ble utløst av soloppvarming.
5 mm i døgnet, opp mot 15 mm i mest utsatt område.
Bris fra vest.
-11 °C til -3 °C på 1100 moh.
Plussgrader opp til 100 moh.
Delvis skyet.
Usikker nedbørprognose

For oppdatert værvarsel se yr.no
3 - 6 mm nedbør i døgnet.
Bris fra sørvest., endring til liten kuling fra sørvest om ettermiddagen.
-8 °C til -2 °C på 1100 moh.
Plussgrader opp til 300 moh om ettermiddagen.
Delvis skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Vest-Finnmark / D2007(CLA10) Hammerfest 2014-2019

Snø

03.04.2021 kl. 10:27

7 moh

drift@svv (**)

Skredfarevurdering

3 Betydelig Betydelig skredfare (vurdert fra veg). Sørlig bris, lettskyet, 3C. Uforandret skredfare neste døgn: Ventes dtort sett samme værforhold, litt kjøligere.

ObsID: 265339

Vest-Finnmark / Loppa

Snø

02.04.2021 kl. 12:14

388 moh

mc (Ukjent)

Tester

CTE8@30cmQ3 Bryter lett mellom to isskarelag. 30 cm fuktig DF, F på topp.

ObsID: 265207

Vest-Finnmark / D2007(CLA10) Hammerfest 2014-2019

Snø

02.04.2021 kl. 12:14

3 moh

drift@svv (**)

Skredaktivitet

2. apr 12:19 - 1. apr 12:19 Sørpeskred 3 - Store. Naturlig utløst S. Mellom 150 moh og 50 moh Gjelder Fv8830 Skillefjordnes - Korsnes, Relativt stort sørpe og steinskred gått på nordsiden av skillefjord. Kraftig solstråling

ObsID: 265205

Vest-Finnmark / D2007(CLA10) Hammerfest 2014-2019

Snø

02.04.2021 kl. 12:14

7 moh

drift@svv (**)

Skredfarevurdering

3 Betydelig Betydelig skredfare (vurdert fra veg). Vestlig bris, lettskyet, 2C. Uforandret skredfare neste døgn: Ventes stort sett samme værforhold neste døgn.

Faretegn

Mye vann i snøen kraftig solstråling

ObsID: 265206

Vest-Finnmark / Kvænangen

Snø

02.04.2021 kl. 12:05

608 moh

matthieulefort (Ukjent)

Bilde Av Skredhendelse
Bilde 1 av 2 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  matthieulefort
Bilde Av Skredhendelse
Bilde 2 av 2 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  matthieulefort

Skredhendelse

2. apr 12:05 Tørt flakskred 1 - Små Personutløst NØ-vendt Skredet startet på 621 moh og sluttet på 589 moh Nedføyket svakt lag med nysnø 20 cm høy og 20 m bred bruddkant Brattheng

Ulykke/hendelse

No accident nor injury. Snø Påvirket ingenting Topptur

ObsID: 265229

Vest-Finnmark / Loppa

Snø

02.04.2021 kl. 11:48

355 moh

mc (Ukjent)

Snødekke

15 cm nysnø Nysnøgrense på 0 moh Nysnø fremdeles fuktig på denne høyden. Snøen har kommet med noe vind, men ikke observert spenninger så langt

Notater

Flott sang fra snøscootere. Braaap braaap.

ObsID: 265202

Vest-Finnmark / Alta

Snø

01.04.2021 kl. 18:54

422 moh

FredrikV (Ukjent)

Bilde Av Skredhendelse
Bilde 1 av 1 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  FredrikV Kommentar:  Bilde hentet fra facebook

Snødekke

10 cm nysnø

Skredhendelse

1. apr 17:54 Vått flakskred 3 - Store Ukjent SØ-vendt Brattheng

Vær

Ikke nedbør 5 °C 4 m/s

ObsID: 265111

Vest-Finnmark / Alta

Snø

01.04.2021 kl. 16:04

562 moh

martin@wyssen (***)

Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 1 av 2 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  martin@wyssen Kommentar:  Løsneområde 2 øvre
Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 2 av 2 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  martin@wyssen Kommentar:  Løsneområde 1 Øvre

Skredaktivitet

1. apr. I løpet av dagen Våte løssnøskred Mange (10 eller mer) SØ, S, SV. Over 400 moh Mange små våte løssnøskred og rulleballer i løsneområdene på Halvorvikfjell idag når sola banket inn på den ferske snøen. Inga flak observert.

ObsID: 265097

Vest-Finnmark / Alta / Vest-Finnmark

Snø

01.04.2021 kl. 14:29

777 moh

Bjørnulf@ObsKorps (****)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 3 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Bjørnulf@ObsKorps Kommentar:  Mot toppen av Storfjellet fra 770 moh. Mye løs snø
Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 2 av 3 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Bjørnulf@ObsKorps Kommentar:  S vendt 840 moh. Sanns. gått i dag. Lite skred, opptil 30 cm bruddkant
Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 3 av 3 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Bjørnulf@ObsKorps Kommentar:  Ferskt middels stort flakskred gått S-vendt under berg til venstre for midten av bildet.

Skredfarevurdering

2 Moderat Sol og høye temperaturer tar ut flakskred og løssnøskred i heng mot Ø til S til V i løpet av dagen. Der sola ikke varmer snødekket er fokksnøen vanskelig å løse ut. Skred kan bli middels store. Faregrad 2 Sol og relativt høye temperaturer kombinert med noe nedbør vil opprettholde skredfaren, selv om snøen stabiliseres raskt ved gjentatt frysing og tining døgn for døgn. Varslet faregrad er riktig Hovedproblemet er der sola varmer snødekket. Det bør kommuniseres tydeligere.

Tester

ECTN11@12cmQ2 Middels

Snødekke

200 cm totalt Ikke snøfokk 20 cm nysnø Nysnøgrense på 100 moh. Snøgrense på 0 moh Mye tørr løssnø (10-30cm) Fuktig I fjellet fuktig snøoverflate i heng mot sola. Tørr mot NV-NØ, og på slakere partier ellers. Mye til svært mye løssnø tilgjengelig for snøtransport i fjellet. Fryser noe til i toppen når sola dreier vekk. I skogen er hele snødekket vått mot S, smelteformer opp mot snøgrensa omkring 300 moh. Anslår at det har kommet 20-30 cm nysnø i fjellet to siste døgn.

Vær

Ikke nedbør -1,6 °C 10% skyer Plussgrader nede ved fjorden også om natta siden tirsdag. + 4 grader nede ved fjorden midt på dagen i dag. Omtrent vindstille det meste av dagen. Sola har stekt.

Skredproblem

Våte løssnøskred Ubunden snø Naturlig utløst 1 - Små Ø, SØ, S, SV, V under 900 moh Solutløst

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Det overliggende laget er mykt. Naturlig utløst 2 - Middels Ø, SØ, S, SV, V mellom 900 moh og 200 moh Flakskred str 1 og 2 løses ut av sol.

Faretegn

Ferske skred Ø-S-V vendt bratt terreng

Skredaktivitet

1. apr. I løpet av dagen Tørre flakskred Noen (2-5). 2 - Middels. Naturlig utløst Noen bratte heng. Ø, SØ, S, SV, V. Mellom 900 moh og 200 moh Noen små og middels store flakskred og mange små løssnøskred har gått i dag naturlig utløst i bratt terreng. I Ø-vendt og S-vendt hovedsaklig før kl 12. I V-vendt gikk det noen små flakskred kl 15-16. Har kommet mye nysnø i fjellet tirsdag kveld og natt til torsdag.

Snøprofil

12 cm 1F RG D, 18 cm 4F/1F DF D, 15 cm 1F DF D, 35 cm K RG D, 0,5 cm K MFcr D, 90 cm K RG D 1 test knyttet til snøprofilen Flate litt SØ vendt 780 moh. 260 cm tykt snødekke. Under fokksnølagene i profilet var det løsere snø, vekslende hardt og noe løsere mot bakken.

ObsID: 265112

Vest-Finnmark / Alta

Snø

01.04.2021 kl. 14:11

479 moh

jakleven@forsvaret.no (Ukjent)

Bilde Av Skredhendelse
Bilde 1 av 2 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  jakleven@forsvaret.no
Bilde Av Snøprofil
Bilde 2 av 2 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Skredfarevurdering

Varslet faregrad er riktig

Tester

CTH23@17cmQ1 Middels

Snødekke

Ikke snøfokk Vindpakket hard Tørr Tettpakket fokksnø. Nysnø siste 24t ved pit har blitt transportert bort.

Skredhendelse

1. apr 15:00 Tørt flakskred 1 - Små Ukjent Ø-vendt Skredet startet på 593 moh og sluttet på 593 moh Dårlig binding mellom lag i fokksnøen Brattheng Kan ha blitt itløst av snøscootere i området. Østlig eksponering, svakt lag i øvre del av fokksnøen utløst over konvekst parti i fjellside. Det ble ikke tid til nærmere undersøkelse.

Vær

Ikke nedbør -0,7 °C 2 m/s fra NV ↘ 50% skyer Sol med spredt skydekke.

Skredproblem

Tørre flakskred Dårlig binding mellom lag i fokksnøen Innen en halv meter Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Vanskelig å løse ut Ukjent Ø, SØ, S, SV

Faretegn

Annet faretegn (spesifiser) Område: På dette stedet. Beskrivelse: Brukkede skavlekroner.

Snøprofil

17 cm P RG D, 0,2 cm F DF D, 102,8 cm P/1F RG D -2,7 °C @ 0 cm, -2 °C @ 10 cm, -2,5 °C @ 20 cm, -3,3 °C @ 40 cm, -3,8 °C @ 60 cm, -4 °C @ 80 cm, -4 °C @ 100 cm, -3,8 °C @ 120 cm 1 test knyttet til snøprofilen

ObsID: 265245

Vest-Finnmark / D2012(CLA10) Langfjord 2017-2022

Snø

01.04.2021 kl. 13:19

4 moh

drift@svv (**)

Vær

Ikke nedbør 5 °C Langfjord (300moh) kl 13:19

ObsID: 265076

Vest-Finnmark / Alta

Snø

01.04.2021 kl. 12:35

40 moh

Bjørnulf@ObsKorps (****)

Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 1 av 1 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Bjørnulf@ObsKorps Kommentar:  Gått mange skred i Ø-vendt terreng i Russelvdalen.

Skredaktivitet

1. apr. I løpet av dagen Våte løssnøskred Flere (6-10). 2 - Middels. Naturlig utløst Noen bratte heng. Ø, SØ, S. Under 800 moh I Ø vendt bratt terreng i Russelvdalen og S vendt bratt terreng på Russelvfjellet har det gått skred overalt de siste dagene, mange små og flere middels ferske fuktige løssnøskred. Bruddkanter ikke sett her.

ObsID: 265072

Vest-Finnmark / D2007(CLA10) Hammerfest 2014-2019

Snø

01.04.2021 kl. 10:03

7 moh

drift@svv (**)

Skredfarevurdering

3 Betydelig Betydelig skredfare (vurdert fra veg). Nordlig bris, 2C, stort sett opphold. Uforandret skredfare neste døgn: Ventes stort sett samme værforhold neste døgn..

Faretegn

Mye vann i snøen regn på snø

ObsID: 265036

Vest-Finnmark / Alta

Snø

01.04.2021 kl. 08:44

473 moh

martin@wyssen (***)

Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 1 av 1 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  martin@wyssen Kommentar:  Rulleballer, tørrt løst og vått løst går når sola treffer nye snøen for første gang.

Skredaktivitet

1. apr. I løpet av dagen Tørre løssnøskred Mange (10 eller mer) Mange bratte heng. SØ En hel del rulleballer, tørre og våte løssnøskred nå da sola traff på morgenen.

ObsID: 265026

Vest-Finnmark / Alta

Snø

01.04.2021 kl. 08:22

637 moh

martin@wyssen (***)

Bilde Av Skredhendelse
Bilde 1 av 4 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  martin@wyssen Kommentar:  Litt igjenføyka, muligens tynn bruddkant synlig under skavl
Bilde Av Skredhendelse
Bilde 2 av 4 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  martin@wyssen
Bilde Av Skredhendelse
Bilde 3 av 4 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  martin@wyssen
Bilde Av Skredhendelse
Bilde 4 av 4 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  martin@wyssen

Skredhendelse

1. apr 00:22 Tørt flakskred 1 - Små Naturlig utløst S-vendt Skredet startet på 539 moh og sluttet på 218 moh 1 Øvre Lite, muligens middels flak akkurat under skavl i løsneområde 1 øvre. Litt igjenføyka, kan ha gått i går eller i natt feks.

ObsID: 265025

Vest-Finnmark / Alta

Snø

01.04.2021 kl. 06:04

296 moh

martin@wyssen (***)

Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 1 av 1 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  martin@wyssen Kommentar:  Dårlig sikt mot Halvorviksfjell, ingen aktivitet observert

Skredaktivitet

1. apr. I løpet av dagen Ingen skredaktivitet Ingen skredaktivitet observert. Dårlig sikt.

ObsID: 265018

Vest-Finnmark / D2012(CLA10) Langfjord 2017-2022

Snø

31.03.2021 kl. 13:00

25 moh

drift@svv (**)

Vær

Sludd 4 °C Langfjorden (200moh) kl 13:00 0 cm nysnø akkumulert siste 6 timer.

ObsID: 264908

Vest-Finnmark / D2007(CLA10) Hammerfest 2014-2019

Snø

31.03.2021 kl. 12:54

7 moh

drift@svv (**)

Skredfarevurdering

3 Betydelig Betydelig skredfare (vurdert fra veg). Nord vest, snø/sludd i fjellet, regn i lavlandet. Fare for sørpeskred og flom. Minkende skredfare neste døgn: Ventes avtagende nedbør og litt kjøligere .

Faretegn

Mye vann i snøen regn på snø

ObsID: 264906

Vest-Finnmark / 2 Nedre

Snø

31.03.2021 kl. 08:06

452 moh

stian@wyssen (*****)

Bilde Av Skredhendelse
Bilde 1 av 3 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  Wyssen Avalanche Control
Bilde Av Skredhendelse
Bilde 2 av 3 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  Wyssen Avalanche Control
Bilde Av Skredhendelse
Bilde 3 av 3 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  Wyssen Avalanche Control

Skredhendelse

31. mar 08:06 Tørt flakskred 1 - Små Naturlig utløst SØ-vendt Skredet startet på 416 moh og sluttet på 196 moh Ser ikke bruddkant, men på grunn av vinden siste 12 timer regner jeg med det er et lite flakskred. Skredmassene ser relativt tørre ut.

ObsID: 264849

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org