Snøskredvarsel for Vest-Finnmark mandag 05.04.2021

2
Moderat
Publisert:

Vær varsom i terreng der nysnøen har bundet seg i myke flak til nysnøen har stabilisert seg, og i solvendte brattheng.

Høyeste faregrad per dag:
Illustrasjon av ferdselsråd Våt overflate: I store bratte heng med våt snø bør du gradvis bevege deg på skrå for å unngå å bli tatt av skred som du selv eller andre i gruppen løser ut.
Illustrasjon av ferdselsråd Tørr overflate: Unngå terreng brattere enn 30 grader med mye nysnø under og etter snøfallet til nysnøen har stabilisert seg.
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terrengfeller.

Nysnø (flakskred)

Nedføyket svakt lag med nysnø

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Liten tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Våt snø (løssnøskred)

Ubunden snø

Les mer om skredproblemet
1 - Små
Liten tilleggsbelastning
Få bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Mandag ventes noe nedbør i regionen, men ikke så mye vind. Ferske fokksnøflak vil kunne dannes i noen leheng, mens tidligere fokksnø vil gradvis stabilisere seg. Det ventes mest nysnø på Øksfjordhalvøya, så i dette området vil skredfaren være økende, særlig hvis det blir vind som flytter på nysnøen. Under mildværsgrensa der nedbøren kommer som regn, eller hvis sola skulle kommer fram, kan det forventes små våte løssnøskred i bratte heng.
Nysnøgrensa har variert mellom 0-400 moh de siste dagene. Under ca 300 moh består snødekket i stor grad av fuktig smelteomvandlet snø. Høyere opp er snødekket mer lagdelt med fokksnøflak, og innslag av tynne skarelag opp til ca 600 moh, men med de siste dagers nedbør er det også ubunden nysnø mange steder.
Det finnes vedvarende svake lag med kantkorn i snødekket høyt til fjells. I indre strøk er det også observert i lavere høyder. Dette ligger i hovedsak dypt begravd og er vanskelig å påvirke.
Fredag gikk et lite skiløperutløst skred i NØ-vendt fjellside ca 600 moh ved Jøkelfjordeidet. Det ble forrige uke observert mange små løssnøskred og noen små og middels store flakskred vest i regionen. Disse gikk i fersk fokksnø og ble utløst av soloppvarming.
3 - 6 mm nedbør i døgnet.
Liten kuling fra sørvest.
-14 °C til -6 °C på 1100 moh.
Delvis skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no
8 mm i døgnet, opp mot 15 mm i mest utsatt område.
Bris fra sørøst., endring til frisk bris fra nordøst om kvelden.
-10 °C til -3 °C på 1100 moh.
Plussgrader opp til 300 moh om ettermiddagen.
Skyet.
Mest nedbør i indre strøk.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Vest-Finnmark / D2007(CLA10) Hammerfest 2014-2019

Snø

05.04.2021 kl. 11:16

7 moh

drift@svv (**)

Skredfarevurdering

3 Betydelig Betydelig skredfare (vurdert fra veg). østlig bris, 1C, lette snøbyger. Uforandret skredfare neste døgn: Ventes overgang til regnbyger, senere etterhvert litt kjøligere..

ObsID: 265628

Vest-Finnmark / Kvænangen

Snø

04.04.2021 kl. 17:30

621 moh

Bjørnulf@ObsKorps (****)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 2 Av:  Vær Opphavsrett:  Bjørnulf@ObsKorps Kommentar:  Sol i fjellet til kl 19
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 2 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Bjørnulf@ObsKorps Kommentar:  Mye tørr løssnø i N-vendt fjellside

Faretegn

Ferske skred Område: I dalen/fjorden. Beskrivelse: Små skred i V-vendt bratt terreng når sola tok der

Snødekke

Ikke snøfokk 10 cm nysnø Nysnøgrense på 0 moh Mye tørr løssnø (10-30cm) Tørr Har vært sterk vind og snøfokk fra V i natt. Myke ferske fokksnøflak hadde ikke spenninger der ruta gikk i terreng som stort sett var under 30 grader. I dalen og opp i N-NØ vendte fjellsider var det opp til 50 cm tørr løssnø. Nært topper og rygger mer avblåst. Sola har påvirket nysnøen (fuktig og frosset litt igjen) i S og V-vendte sider.

Vær

Ikke nedbør Har snødd og blåst fra V i natt

Skredaktivitet

4. apr. 12-18 Våte løssnøskred Noen (2-5). 1 - Små. Naturlig utløst Noen bratte heng. SV, V, NV. Mellom 900 moh og 200 moh Sola tok fra kl 13 til 18

ObsID: 265543

Vest-Finnmark / D2007(CLA10) Hammerfest 2014-2019

Snø

04.04.2021 kl. 15:11

7 moh

drift@svv (**)

Skredfarevurdering

2 Moderat Moderat skredfare (vurdert fra veg). Nordvestlig bris, 0C, stort sett opphold, enkelte lette snøbyger. Uforandret skredfare neste døgn: Stort sett samme værforhold neste døgn.

ObsID: 265520

Vest-Finnmark / Alta

Snø

04.04.2021 kl. 14:37

761 moh

Bjelvin (Ukjent)

Bilde Av Skredhendelse
Bilde 1 av 1 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  Bjelvin

Skredhendelse

4. apr 14:37 Vått løssnøskred Naturlig utløst Nær rygg

ObsID: 265513

Vest-Finnmark / Alta

Snø

04.04.2021 kl. 14:34

559 moh

Johannes@obskorps (***)

Bilde Av Tester
Bilde 1 av 3 Av:  Tester Opphavsrett:  Johannes@obskorps
Bilde Av Vær
Bilde 2 av 3 Av:  Vær Opphavsrett:  Johannes@obskorps
Bilde Av Snøprofil
Bilde 3 av 3 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Faretegn

Ingen faretegn observert Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Litt nysnø, men den er ikke flytte spesielt mye på enda.

Tester

ECTN12@15cmQ1 God Nå som før brekker det ut på noe gammelt delevis smelteomvandlet kantkorn langt ned i snødekket når man brekker å sliter med spaden.

Snødekke

150 cm totalt Ikke snøfokk 15 cm nysnø Nysnøgrense på 0 moh. Snøgrense på 0 moh. Grense for lagdelt snø er på 300 moh Mye tørr løssnø (10-30cm) Tørr Over 200moh er nysnøen rimelig tørr foreløpig.

Skredproblem

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Det overliggende laget er mykt. Vanskelig å løse ut 2 - Middels NØ mellom 800 moh og 300 moh

Vær

-1 °C 2 m/s fra SV ↗ 50% skyer

Skredfarevurdering

2 Moderat Selv om det har vært litt aktivitet i fokksnø den siste tiden. Får jeg litt utslag i den på nåværende tidspunkt. Det er kommet ca 15cm klar for transport. Fokksnø vil nok være problemet. Varslet faregrad er riktig

Snøprofil

3 cm F PP 1 mm D, 15 cm 4F DF 1 mm D, 8 cm 1F RG 0 mm D, 35 cm P RG 0 mm D, 1 cm 1F MF 2 mm D, 7 cm P MF 1 mm D, 0,5 cm K MFcr, 17 cm K MF 0 mm D, 4 cm P MF 2 mm D, 17 cm P MF 1 mm D, 1 cm P MF 2 mm D, 7 cm K MF 2 mm D, 1,5 cm P FC 2 mm D, 27 cm K MF 2 mm D -0,3 °C @ 0 cm, -2,2 °C @ 10 cm, -2,8 °C @ 20 cm, -2,8 °C @ 30 cm, -2,7 °C @ 40 cm, -2,7 °C @ 50 cm, -2,7 °C @ 60 cm, -2,6 °C @ 70 cm, -2,5 °C @ 80 cm, -2,5 °C @ 90 cm, -2,4 °C @ 100 cm, -2,3 °C @ 110 cm, -2,2 °C @ 120 cm, -2,2 °C @ 130 cm, -2,1 °C @ 140 cm, -1,8 °C @ 144 cm

ObsID: 265522

Vest-Finnmark / D2012(CLA10) Langfjord 2017-2022

Snø

04.04.2021 kl. 13:34

4 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Ingen faretegn observert

ObsID: 265505

Vest-Finnmark / Alta

Snø

04.04.2021 kl. 13:25

316 moh

Johannes@obskorps (***)

Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 1 av 1 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Johannes@obskorps

Skredaktivitet

4. apr. I løpet av dagen Tørre flakskred Ett (1). 2 - Middels Noen bratte heng. SØ. Mellom 400 moh og 300 moh Ser noen dager gammelt ut, virker mest sannsynlig også, i og med det er fokksnø som er ladet fra NV. Ser ut som snøscooter har trigget skredet. Henget er rimelig eksakt sø-vendt. Gunstig terrengforamasjon har stoppet skredet raskt hvis ikke tror jeg det hadde vært str.2,5-3

ObsID: 265507

Vest-Finnmark / Loppa

Snø

04.04.2021 kl. 12:43

509 moh

mc (Ukjent)

Bilde Av Skredhendelse
Bilde 1 av 1 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  mc

Skredhendelse

4. apr 03:47 Tørt flakskred 2 - Middels Naturlig utløst N-vendt Et par naturlig utløste skred, sannsynligvis gått ila natten (Kuling og nedbør fra W). Nærliggende å tro det har gått rundt tidligere observerte skarelag

ObsID: 265496

Vest-Finnmark / D2007(CLA10) Hammerfest 2014-2019

Snø

03.04.2021 kl. 10:27

7 moh

drift@svv (**)

Skredfarevurdering

3 Betydelig Betydelig skredfare (vurdert fra veg). Sørlig bris, lettskyet, 3C. Uforandret skredfare neste døgn: Ventes dtort sett samme værforhold, litt kjøligere.

ObsID: 265339

Vest-Finnmark / Loppa

Snø

02.04.2021 kl. 12:14

388 moh

mc (Ukjent)

Tester

CTE8@30cmQ3 Bryter lett mellom to isskarelag. 30 cm fuktig DF, F på topp.

ObsID: 265207

Vest-Finnmark / D2007(CLA10) Hammerfest 2014-2019

Snø

02.04.2021 kl. 12:14

3 moh

drift@svv (**)

Skredaktivitet

2. apr 12:19 - 1. apr 12:19 Sørpeskred 3 - Store. Naturlig utløst S. Mellom 150 moh og 50 moh Gjelder Fv8830 Skillefjordnes - Korsnes, Relativt stort sørpe og steinskred gått på nordsiden av skillefjord. Kraftig solstråling

ObsID: 265205

Vest-Finnmark / D2007(CLA10) Hammerfest 2014-2019

Snø

02.04.2021 kl. 12:14

7 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Mye vann i snøen kraftig solstråling

Skredfarevurdering

3 Betydelig Betydelig skredfare (vurdert fra veg). Vestlig bris, lettskyet, 2C. Uforandret skredfare neste døgn: Ventes stort sett samme værforhold neste døgn.

ObsID: 265206

Vest-Finnmark / Kvænangen

Snø

02.04.2021 kl. 12:05

608 moh

matthieulefort (Ukjent)

Bilde Av Skredhendelse
Bilde 1 av 2 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  matthieulefort
Bilde Av Skredhendelse
Bilde 2 av 2 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  matthieulefort

Skredhendelse

2. apr 12:05 Tørt flakskred 1 - Små Personutløst NØ-vendt Skredet startet på 621 moh og sluttet på 589 moh Nedføyket svakt lag med nysnø 20 cm høy og 20 m bred bruddkant Brattheng

Ulykke/hendelse

No accident nor injury. Snø Påvirket ingenting Topptur

ObsID: 265229

Vest-Finnmark / Loppa

Snø

02.04.2021 kl. 11:48

355 moh

mc (Ukjent)

Notater

Flott sang fra snøscootere. Braaap braaap.

Snødekke

15 cm nysnø Nysnøgrense på 0 moh Nysnø fremdeles fuktig på denne høyden. Snøen har kommet med noe vind, men ikke observert spenninger så langt

ObsID: 265202

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org