Snøskredvarsel for Vest-Finnmark onsdag 07.04.2021

2
Moderat
Publisert:

Vind og nysnø kan gi ustabile forhold i noen bratte heng. Vær forsiktig i leområder med fersk fokksnø, typisk bak rygger, i søkk og renneformasjoner.

Høyeste faregrad per dag:
Illustrasjon av ferdselsråd Våt overflate: I store bratte heng med våt snø bør du gradvis bevege deg på skrå for å unngå å bli tatt av skred som du selv eller andre i gruppen løser ut.
Illustrasjon av ferdselsråd Tørr overflate: Unngå terreng brattere enn 30 grader med mye nysnø under og etter snøfallet til nysnøen har stabilisert seg.
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terrengfeller.

Nysnø (flakskred)

Nedføyket svakt lag med nysnø

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Liten tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Våt snø (løssnøskred)

Ubunden snø

Les mer om skredproblemet
1 - Små
Naturlig utløst
Få bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Onsdag tar vinden seg opp fra sørvest og ferske fokksnøflak vil kunne dannes i flere leheng. Det vil være lett for skiløper å løse ut skred i fokksnøen. Eldre fokksnø vil gradvis stabilisere seg. Om sola kommer fram, kan det også forventes små våte løssnøskred i bratte sørvendte heng.
Under ca 300 moh består snødekket i stor grad av gammel smelteomvandlet snø med noe fuktig eller våt nysnø over. Høyere opp er snødekket mer lagdelt med fokksnøflak, og innslag av tynne skarelag opp til ca 600 moh, men med de siste dagers nedbør er det også mye ubunden nysnø mange steder.
Det finnes vedvarende svake lag med kantkorn i snødekket høyt til fjells. I indre strøk er det også observert i lavere høyder. Dette ligger i hovedsak dypt begravd og er vanskelig å påvirke.
På Øksfjordhalvøya ble det søndag observert et par små solutløste skred, og et naturlig utløst fokksnøskred i leheng. Søndag ble det også observert et middels stort flakskred i SØ vendt heng ved Vardfjellet nord for Leirbotn.
Søndag påvirket solen snøoverflaten enkelte steder.
8 - 12 mm nedbør i døgnet.
Frisk bris fra sørøst.
-10 °C til -5 °C på 1100 moh.
Plussgrader opp til 200 moh natt til tirsdag.
Delvis skyet.
Usikre nedbørsprognoser

For oppdatert værvarsel se yr.no
2 mm i døgnet, opp mot 9 mm i mest utsatt område.
Bris fra sørøst., endring til liten kuling fra sørvest om kvelden.
-9 °C til -4 °C på 1100 moh.
Plussgrader opp til 200 moh.
Delvis skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Vest-Finnmark / Loppa

Snø

07.04.2021 kl. 17:31

207 moh

mc (Ukjent)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 1 Av:  Vær Opphavsrett:  mc

Snødekke

20 cm nysnø Nysnøgrense på 100 moh

Vær

fra V → Bra med snøtransport fra 400moh og oppover. +2 grader ved havnivå

ObsID: 266131

Vest-Finnmark / Alta

Snø

07.04.2021 kl. 14:20

414 moh

martin@wyssen (***)

Bilde Av Skredhendelse
Bilde 1 av 2 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  martin@wyssen Kommentar:  Oversikt løsneområde
Bilde Av Skredhendelse
Bilde 2 av 2 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  martin@wyssen Kommentar:  Avsetning, stoppet akkurat føre strandsonen.

Skredhendelse

7. apr 14:20 Vått løssnøskred 2 - Middels Naturlig utløst Skredet startet på 510 moh og sluttet på 10 moh 2 Nedre Vått løssnøskred har gått nesten helt til fjæra i renneformasjonen.

ObsID: 266104

Vest-Finnmark / D2012(CLA10) Langfjord 2017-2022

Snø

07.04.2021 kl. 13:39

4 moh

drift@svv (**)

Vær

Sludd 2 °C Langfjord (200moh) kl 13:39 10 cm nysnø akkumulert siste døgn.

ObsID: 266094

Vest-Finnmark / Alta

Snø

07.04.2021 kl. 12:59

254 moh

martin@wyssen (***)

Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 1 av 2 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  martin@wyssen
Bilde Av Skredhendelse
Bilde 2 av 2 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  martin@wyssen

Snødekke

Lett snøfokk Lett snøfokk fra V ila dagen, observert med kamera.

Skredhendelse

7. apr 08:59 Tørt flakskred 1 - Små Naturlig utløst SØ-vendt Skredet startet på 479 moh og sluttet på 424 moh 1 Nedre Et lite flak i kryssladet terreng, tynn bruddkant. Plassering usikker grunnet bygevær og tidvis dårlig sikt. Usikker tidspunkt. Flatt lys høyere opp i løsneområdene.

Skredaktivitet

7. apr. I løpet av dagen Mange rulleballer og små våte løse skred fra nedre delene av løsneområdene på Halvorvikfjell.

ObsID: 266078

Vest-Finnmark / Alta

Snø

07.04.2021 kl. 11:00

268 moh

Bjørnulf@ObsKorps (****)

Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 1 av 1 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Bjørnulf@ObsKorps

Snødekke

Moderat snøfokk Mye tørr løssnø (10-30cm) Fuktig På 250 moh var det et 20 cm tykt løst lag med fuktig runda kant, i bunn av 160 cm tykt snødekke.

Skredaktivitet

7. apr. 6-12 Tørre flakskred Ett (1). 1 - Små. Lett å løse ut Noen bratte heng. Ø, SØ, S

ObsID: 266061

Vest-Finnmark / D2007(CLA10) Hammerfest 2014-2019

Snø

07.04.2021 kl. 09:33

3 moh

drift@svv (**)

Skredaktivitet

7. apr 09:39 - 6. apr 09:39 Tørre flakskred 2 - Middels. Naturlig utløst N. Mellom 300 moh og 200 moh Gjelder Fv8830 Skillefjordnes - Korsnes, Skillefjord sør v/skredanlegg

ObsID: 266032

Vest-Finnmark / D2007(CLA10) Hammerfest 2014-2019

Snø

07.04.2021 kl. 09:33

7 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Fersk vindtransportert snø

Skredfarevurdering

3 Betydelig Betydelig skredfare (vurdert fra veg). Vest, sør vest sludd og snøbyger. 0C. Uforandret skredfare neste døgn: Ventes stort sett samme værtype neste døgn .

ObsID: 266033

Vest-Finnmark / Alta

Snø

06.04.2021 kl. 19:40

6 moh

drift@svv (**)

Bilde Av Ikke gitt
Bilde 1 av 3 Av:  Ikke gitt Opphavsrett:  drift@svv Kommentar:  Statens vegvesen
Bilde Av Ikke gitt
Bilde 2 av 3 Av:  Ikke gitt Opphavsrett:  drift@svv Kommentar:  Statens vegvesen
Bilde Av Ikke gitt
Bilde 3 av 3 Av:  Ikke gitt Opphavsrett:  drift@svv Kommentar:  Statens vegvesen

Skredhendelse

6. apr 19:40 Snø på FV8830 løsnet fra fjell/dalside >200m. Anslått skredvolum på veg: <100m^3.Blokkert veglengde: 10-50m.Stengt for all trafikk på FV8830 mellom 06.04.2021 kl. 19:40 og 06.04.2021 kl. 20:40.

Ulykke/hendelse

Snø Trafikk hindret Vei

ObsID: 266071

Vest-Finnmark / Alta

Snø

06.04.2021 kl. 15:28

367 moh

Bjørn M (***)

Bilde Av Skredhendelse
Bilde 1 av 2 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  Bjørn M Kommentar:  Fikk kollaps i forkant ( wump) bak der bildet ble tatt uten at det løste ut. Måtte trø det ut ovenfra. Krevde liten tilleggsbelastning.
Bilde Av Skredhendelse
Bilde 2 av 2 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  Bjørn M Kommentar:  Terreng felle - kunne begravd en person og påført traume skader ifm trær

Skredhendelse

6. apr 10:30 Tørt flakskred 2 - Middels Personutløst S-vendt Skredet startet på 366 moh og sluttet på 358 moh Nedføyket svakt lag med nysnø 100 cm høy og 10 m bred bruddkant Brattheng Flaket manglet tildels støtte og ble trigget kontrollert ovenfra.

Ulykke/hendelse

Nada Snø Påvirket ingenting Annet

ObsID: 265915

Vest-Finnmark / D2012(CLA10) Langfjord 2017-2022

Snø

06.04.2021 kl. 13:41

4 moh

drift@svv (**)

Vær

Sludd 2 °C Langfjord (200moh) kl 13:41 5 cm nysnø akkumulert siste døgn.

ObsID: 265890

Vest-Finnmark / Kvænangen

Snø

06.04.2021 kl. 09:33

335 moh

Bjørnulf@ObsKorps (****)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 2 Av:  Vær Opphavsrett:  Bjørnulf@ObsKorps
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 2 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Bjørnulf@ObsKorps Kommentar:  På rygg 440 moh. Nysnø og fokksnø øverst. Skiene brast gjennom det som her er 1F fast fokksnø ned i 4F løssnø under. Under dette er det to skarelag med løs runda snø mellom.

Tester

ECTN13@14cmQ2 Middels Fortsatte å slå. Nytt brudd ECTN24 på 32 cm dybde, Q2, i løssnø mellom to skarelag.

Snødekke

200 cm totalt Ikke snøfokk 5 cm nysnø Nysnøgrense på 0 moh. Snøgrense på 0 moh Litt tørr løssnø (1-10cm) Fuktig Hele snødekket var fuktig 340 moh der det var ca 1 m tykt. Øverst nysnø/fokksnø. Under dette vekslende skarelag og runda snø fra flere mildvær og snøvær. Mot bakken skarepakke. Ingen opphopning av vann over skarelag nå. Opp til 440 moh ved Grytevannet (snudde der pga ingen sikt høyere) brast skiene gjennom øverste løssnø og fokksnø, ned i løsere snø, stort sett hele turen, bortsett fra nederst i skogen. Noen steder bærende fokksnø. I gj.snitt ca 2 m snødybde i denne fjellsiden. Synkende til ca 1 m i øverste del av skogen. Under 100 moh har det tint mye.

Skredproblem

Våte løssnøskred Ubunden snø Lett å løse ut 1 - Små N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV under 200 moh Ikke sol i dag her. Regn fukter snødekket opp til 100 moh på Alteidet.

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Det overliggende laget er mykt. Vanskelig å løse ut 2 - Middels N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV over 200 moh Vindretning i dag fra Ø i høyden kan gi ferske små fokksnøflak over i V-vendt terreng, som kan gjøre små skred lett å løse ut. Uansett forventes middels store skred i fokksnøen å være vanskelig å løse ut.

Vær

Snø 2,1 °C 0 m/s 95% skyer Litt snøvær. Regn og sludd under 100 moh.

Faretegn

Ingen faretegn observert Område: I denne fjellsiden

Skredaktivitet

6. apr. I løpet av dagen Ingen skredaktivitet Dårlig sikt

Skredfarevurdering

2 Moderat Innimellom alt godværet her i Vest-Finnmark i påska, har snøvær og vind gitt fokksnøflak i alle himmelretninger. Fokksnøen stabiliserer seg raskt under relativt høye temperaturer, men i bratte sider med innblåst snø kan man løse ut middels store skred. I lavlandet fukter regn snødekket slik at små skred lett kan løses ut. Faregrad 2 Kaldere vær gjør at snødekket fryser mer til. Nye snøvær opprettholder ustabilitet og skredfaren fortsetter på 2. Varslet faregrad er riktig Varslet for i dag ga en god beskrivelse av forholdene, både hovedbudskap, skredfarevurdering og snødekkehistorikk.

Snøprofil

10 cm 4F DF M, 4 cm P RG 1 mm M, 1 cm 1F DF 1 mm M, 3 cm 1F+ RG 1 mm M, 5 cm K MFcr M, 1 cm 1F DF M, 4 cm K MFcr M, 10 cm P RG M, 1 cm K MFcr, 0,3 cm 4F MF 1 mm M, 2,5 cm K MFcr, 16 cm P RG M, 32 cm K MFcr M 0 °C @ 0,5 cm, 0 °C @ 10 cm, -0,6 °C @ 20 cm, -0,6 °C @ 30 cm, -0,6 °C @ 40 cm, -0,4 °C @ 50 cm, -0,3 °C @ 60 cm, -0,2 °C @ 70 cm, -0,1 °C @ 80 cm, -0,1 °C @ 90 cm 1 test knyttet til snøprofilen Ø-vendt side 340 moh.

ObsID: 265853

Vest-Finnmark / D2007(CLA10) Hammerfest 2014-2019

Snø

05.04.2021 kl. 11:16

7 moh

drift@svv (**)

Skredfarevurdering

3 Betydelig Betydelig skredfare (vurdert fra veg). østlig bris, 1C, lette snøbyger. Uforandret skredfare neste døgn: Ventes overgang til regnbyger, senere etterhvert litt kjøligere..

ObsID: 265628

Vest-Finnmark / Kvænangen

Snø

04.04.2021 kl. 17:30

621 moh

Bjørnulf@ObsKorps (****)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 2 Av:  Vær Opphavsrett:  Bjørnulf@ObsKorps Kommentar:  Sol i fjellet til kl 19
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 2 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Bjørnulf@ObsKorps Kommentar:  Mye tørr løssnø i N-vendt fjellside

Snødekke

Ikke snøfokk 10 cm nysnø Nysnøgrense på 0 moh Mye tørr løssnø (10-30cm) Tørr Har vært sterk vind og snøfokk fra V i natt. Myke ferske fokksnøflak hadde ikke spenninger der ruta gikk i terreng som stort sett var under 30 grader. I dalen og opp i N-NØ vendte fjellsider var det opp til 50 cm tørr løssnø. Nært topper og rygger mer avblåst. Sola har påvirket nysnøen (fuktig og frosset litt igjen) i S og V-vendte sider.

Vær

Ikke nedbør Har snødd og blåst fra V i natt

Faretegn

Ferske skred Område: I dalen/fjorden. Beskrivelse: Små skred i V-vendt bratt terreng når sola tok der

Skredaktivitet

4. apr. 12-18 Våte løssnøskred Noen (2-5). 1 - Små. Naturlig utløst Noen bratte heng. SV, V, NV. Mellom 900 moh og 200 moh Sola tok fra kl 13 til 18

ObsID: 265543

Vest-Finnmark / D2007(CLA10) Hammerfest 2014-2019

Snø

04.04.2021 kl. 15:11

7 moh

drift@svv (**)

Skredfarevurdering

2 Moderat Moderat skredfare (vurdert fra veg). Nordvestlig bris, 0C, stort sett opphold, enkelte lette snøbyger. Uforandret skredfare neste døgn: Stort sett samme værforhold neste døgn.

ObsID: 265520

Vest-Finnmark / Alta

Snø

04.04.2021 kl. 14:37

761 moh

Bjelvin (Ukjent)

Bilde Av Skredhendelse
Bilde 1 av 1 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  Bjelvin

Skredhendelse

4. apr 14:37 Vått løssnøskred Naturlig utløst Nær rygg

ObsID: 265513

Vest-Finnmark / Alta

Snø

04.04.2021 kl. 14:34

559 moh

Johannes@obskorps (***)

Bilde Av Tester
Bilde 1 av 3 Av:  Tester Opphavsrett:  Johannes@obskorps
Bilde Av Vær
Bilde 2 av 3 Av:  Vær Opphavsrett:  Johannes@obskorps
Bilde Av Snøprofil
Bilde 3 av 3 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Tester

ECTN12@15cmQ1 God Nå som før brekker det ut på noe gammelt delevis smelteomvandlet kantkorn langt ned i snødekket når man brekker å sliter med spaden.

Snødekke

150 cm totalt Ikke snøfokk 15 cm nysnø Nysnøgrense på 0 moh. Snøgrense på 0 moh. Grense for lagdelt snø er på 300 moh Mye tørr løssnø (10-30cm) Tørr Over 200moh er nysnøen rimelig tørr foreløpig.

Skredproblem

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Det overliggende laget er mykt. Vanskelig å løse ut 2 - Middels NØ mellom 800 moh og 300 moh

Vær

-1 °C 2 m/s fra SV ↗ 50% skyer

Faretegn

Ingen faretegn observert Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Litt nysnø, men den er ikke flytte spesielt mye på enda.

Skredfarevurdering

2 Moderat Selv om det har vært litt aktivitet i fokksnø den siste tiden. Får jeg litt utslag i den på nåværende tidspunkt. Det er kommet ca 15cm klar for transport. Fokksnø vil nok være problemet. Varslet faregrad er riktig

Snøprofil

3 cm F PP 1 mm D, 15 cm 4F DF 1 mm D, 8 cm 1F RG 0 mm D, 35 cm P RG 0 mm D, 1 cm 1F MF 2 mm D, 7 cm P MF 1 mm D, 0,5 cm K MFcr, 17 cm K MF 0 mm D, 4 cm P MF 2 mm D, 17 cm P MF 1 mm D, 1 cm P MF 2 mm D, 7 cm K MF 2 mm D, 1,5 cm P FC 2 mm D, 27 cm K MF 2 mm D -0,3 °C @ 0 cm, -2,2 °C @ 10 cm, -2,8 °C @ 20 cm, -2,8 °C @ 30 cm, -2,7 °C @ 40 cm, -2,7 °C @ 50 cm, -2,7 °C @ 60 cm, -2,6 °C @ 70 cm, -2,5 °C @ 80 cm, -2,5 °C @ 90 cm, -2,4 °C @ 100 cm, -2,3 °C @ 110 cm, -2,2 °C @ 120 cm, -2,2 °C @ 130 cm, -2,1 °C @ 140 cm, -1,8 °C @ 144 cm

ObsID: 265522

Vest-Finnmark / D2012(CLA10) Langfjord 2017-2022

Snø

04.04.2021 kl. 13:34

4 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Ingen faretegn observert

ObsID: 265505

Vest-Finnmark / Alta

Snø

04.04.2021 kl. 13:25

316 moh

Johannes@obskorps (***)

Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 1 av 1 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Johannes@obskorps

Skredaktivitet

4. apr. I løpet av dagen Tørre flakskred Ett (1). 2 - Middels Noen bratte heng. SØ. Mellom 400 moh og 300 moh Ser noen dager gammelt ut, virker mest sannsynlig også, i og med det er fokksnø som er ladet fra NV. Ser ut som snøscooter har trigget skredet. Henget er rimelig eksakt sø-vendt. Gunstig terrengforamasjon har stoppet skredet raskt hvis ikke tror jeg det hadde vært str.2,5-3

ObsID: 265507

Vest-Finnmark / Loppa

Snø

04.04.2021 kl. 12:43

509 moh

mc (Ukjent)

Bilde Av Skredhendelse
Bilde 1 av 1 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  mc

Skredhendelse

4. apr 03:47 Tørt flakskred 2 - Middels Naturlig utløst N-vendt Et par naturlig utløste skred, sannsynligvis gått ila natten (Kuling og nedbør fra W). Nærliggende å tro det har gått rundt tidligere observerte skarelag

ObsID: 265496

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org