Snøskredvarsel for Vest-Finnmark torsdag 08.04.2021

2
Moderat
Publisert:

Vær varsom der det ligger fersk vindtransportert snø. Våte løssnøskred vil løsne der sola får tak.

Høyeste faregrad per dag:
Illustrasjon av ferdselsråd Våt overflate: I store bratte heng med våt snø bør du gradvis bevege deg på skrå for å unngå å bli tatt av skred som du selv eller andre i gruppen løser ut.
Illustrasjon av ferdselsråd Tørr overflate: Unngå terreng brattere enn 30 grader med mye nysnø under og etter snøfallet til nysnøen har stabilisert seg.
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terrengfeller.

Nysnø (flakskred)

Nedføyket svakt lag med nysnø

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Liten tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Våt snø (løssnøskred)

Ubunden snø

Les mer om skredproblemet
1 - Små
Naturlig utløst
Få bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Torsdag roer været seg og fokksnøen vil gradvis stabilisere seg. Men i leheng der det har blitt pålagret mye snø vil det fortsatt kunne være lett for skiløper å løse ut skred i fokksnøen. I enkelte heng som har hatt stor pålagring de siste dagene kan man få store skred. I søvendte heng der sola tar tak vil det kunne gå naturlig utløste skred.
Under skoggrensen har de siste dagers nedbør har lagt igjen 20-40 cm løs nysnø over det gamle gjennomfuktede snødekket. Høyere opp er snødekket mer lagdelt med fokksnøflak, og innslag av tynne skarelag opp til ca 600 moh, men det finnes også mye ubunden nysnø mange steder.
Det finnes vedvarende svake lag med kantkorn i snødekket høyt til fjells. I indre strøk er det også observert i lavere høyder. Dette ligger i hovedsak dypt begravd og er vanskelig å påvirke.
Tirsdag ble det utløst et lite skred i fokksnø i SØ vendt heng i Mattisdalen sør for Alta, og et middels stort skred ble løst ut i fokksnøen nord for Alta. På sørsiden av Skillefjorden ble det også observert et middels naturlig utløst skred tirsdag.
Moderat snøfokk ble observert i regionen tirsdag. Onsdag formiddag har det kommet rundt 20 cm nysnø i regionen siste døgn.
2 mm i døgnet, opp mot 9 mm i mest utsatt område.
Bris fra sørøst., endring til liten kuling fra sørvest om kvelden.
-9 °C til -4 °C på 1100 moh.
Plussgrader opp til 200 moh.
Delvis skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no
0 - 2 mm nedbør i døgnet.
Frisk bris fra sørvest., endring til bris fra sørvest om formiddagen.
-11 °C til -6 °C på 1100 moh.
Delvis skyet.
Mest nedbør på kysten

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Vest-Finnmark / Kvænangen

Snø

08.04.2021 kl. 15:43

817 moh

Bjørnulf@ObsKorps (****)

Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 1 av 1 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Bjørnulf@ObsKorps Kommentar:  Stort flakskred i Koppartindgryta

Skredaktivitet

7. apr. I løpet av dagen Tørre flakskred Ett (1). 3 - Store. Naturlig utløst Stort (kanskje svært stort) skred har gått i siste innblåste fokksnø, bruddkant anslått 50-100 cm. Skare synlig flekkvis i gliflate. Ingen nedtrapping i eventuelle vedvarende svake lag dypt i snødekket.

ObsID: 266347

Vest-Finnmark / Alta

Snø

08.04.2021 kl. 12:35

800 moh

Bjørnulf@ObsKorps (****)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 5 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Bjørnulf@ObsKorps Kommentar:  Foto tatt etter ECTN
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 5 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Bjørnulf@ObsKorps Kommentar:  Vinderodert og myk vindpakket snøoverflate 800 moh.
Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 3 av 5 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Bjørnulf@ObsKorps Kommentar:  SØ vendt bratt leside. Sola har tatt ut mange små løssnøskred. Litt til høyre for midten av bildet har et lite løssnøskred trigget et middels flakskred.
Bilde Av Snødekke
Bilde 4 av 5 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Bjørnulf@ObsKorps Kommentar:  Stort sett 10-30 cm 4F til F snø i overflaten
Bilde Av Snødekke
Bilde 5 av 5 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Bjørnulf@ObsKorps Kommentar:  Snøoverflaten begynte å bli fuktig i S-vendt terreng fra 11-tida

Skredfarevurdering

2 Moderat Naturlig utløste flakskred og løssnøskred opp til middels størrelse går der sola steker. Unngå skredterreng som får sol. Fokksnøflak ellers er vanskelig å løse ut. Faregrad 2 Varslet faregrad er riktig En solvarm dag etter snøvær og ny fokksnø i heng mot SØ gir mer skredaktivitet enn meldt i varslet.

Faretegn

Ferske skred Solutløst

Skredproblem

Våte løssnøskred Ubunden snø Naturlig utløst 1 - Små Ø, SØ, S, SV, V over 100 moh Også få middels store løssnøskred i SØ vendte heng

Tørre flakskred Dårlig binding mellom lag i fokksnøen Innen en halv meter Det overliggende laget er mykt. Naturlig utløst 2 - Middels Ø, SØ, S over 300 moh Solutløst

Vær

Ikke nedbør -4,7 °C

Snøprofil

2 cm 4F DF D, 13 cm P RG D, 1 cm 4F DF D, 30 cm P RG D, 30 cm K RG D, 40 cm K MFcr D Mellom steiner i bunnen var det noe FCxr 2 mm. 1 test knyttet til snøprofilen Svakt NØ vendt flate nært flat topp 800 moh. God binding mellom fokksnø og gammel skare. Ingen kantkorn/beger-lag funnet (bare FCxr mellom steiner nederst).

Snødekke

200 cm totalt Ikke snøfokk 2 cm nysnø Nysnøgrense på 0 moh. Snøgrense på 0 moh Litt tørr løssnø (1-10cm) Tørr Litt til mye løssnø tilgjengelig for snøtransport i fjellet helt opp mot topper og rygger på 800 moh. Nært topper og rygger vindpakket myk snøoverflate. Etter kl 11 begynte snøoverflaten å bli fuktig i solvendte sider.

Tester

ECTN22@15cmQ2 God

Skredaktivitet

8. apr. I løpet av dagen Tørre flakskred Flere (6-10). 2 - Middels. Naturlig utløst Noen bratte heng. Ø, SØ, S. Over 300 moh Soloppvarming har tatt ut flere middels flakskred og mange små til middels store løssnøskred i leheng innblåst i går

ObsID: 266325

Vest-Finnmark / Nabbaren

Snø

08.04.2021 kl. 10:30

664 moh

Daniel@Sibelco (Ukjent)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 3 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Daniel@Sibelco
Bilde Av Snøprofil
Bilde 2 av 3 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Daniel@Sibelco
Bilde Av Tester
Bilde 3 av 3 Av:  Tester Opphavsrett:  Daniel@Sibelco

Tester

CTM2@46cmQ2 Middels 30 cm x 30 cm blokk. Slag på spade. Begynner kollaps på 2. slag fra albue

Snøprofil

44 cm P RG 1 mm D Hvit, tørr snø, 4 cm 1F FC 1 mm D, 38 cm P RG 1 mm D, 1 cm I MFcr D, 4 cm 1F FC 1 mm D, 1 cm I MFcr D, 16 cm P RG 1 mm D, 4 cm I MFcr D, 1 cm 1F FC 2 mm D, 1 cm I MFcr D, 12 cm 1F FC 2 mm D, 10 cm K IF 3 mm D, 10 cm 1F FC 2 mm D, 50 cm Grovkornet, tørr snø. Dybde basert på søkestav. Gadd ikke grave dypere. 1 test knyttet til snøprofilen Tatt i østvendt skråning. En del fokksnø uten islag på toppen.

ObsID: 266272

Vest-Finnmark / D2007(CLA10) Hammerfest 2014-2019

Snø

08.04.2021 kl. 09:34

7 moh

drift@svv (**)

Skredfarevurdering

2 Moderat Moderat skredfare (vurdert fra veg). Sørlig bris, sol, kald værtype. Uforandret skredfare neste døgn: Samme værtype neste døgn.

ObsID: 266216

Vest-Finnmark / Loppa

Snø

08.04.2021 kl. 09:27

14 moh

Bjørnulf@ObsKorps (****)

Skredaktivitet

8. apr. I løpet av dagen Ingen skredaktivitet Ingen ferske bruddkanter eller skredmasser fra i går eller i dag fram til kl 9 observert fra vei Langfjordbotn - Krekendalen i Øksfjord (små skred kan være oversett). Har sett i mye Ø-vendt terreng.

ObsID: 266214

Vest-Finnmark / Alta

Snø

08.04.2021 kl. 08:20

475 moh

Bjørn M (***)

Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 1 av 1 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Bjørn M Kommentar:  Delvis nedsnødd str 2-3 tørre flakskred. Ca 0.5 m bruddkanter mao sist innblåst. Løsnet ila gårsdagen når været stod på. Alle løsnet i bratt terreng med tildels overheng. God propagering i det lenger sør ca. 150 m bredt.
ObsID: 266202

Vest-Finnmark / Alta

Snø

08.04.2021 kl. 08:15

581 moh

martin@wyssen (***)

Bilde Av Skredhendelse
Bilde 1 av 3 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  martin@wyssen Kommentar:  Bruddkant
Bilde Av Skredhendelse
Bilde 2 av 3 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  martin@wyssen Kommentar:  Oversikt
Bilde Av Skredhendelse
Bilde 3 av 3 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  martin@wyssen Kommentar:  Detaljbilde bruddkant

Skredhendelse

6. apr 08:15 Tørt flakskred 2 - Middels Naturlig utløst Skredet startet på 473 moh og sluttet på 80 moh Middels til stort flakskred observert fra Davatluft med webcam. Ser for meg at det gått ila de siste 3 dagene. Tenker meg at det er en igjennføyka bruddkant høyere opp og, men kan ikke verifisere. Ser ut at ha gått ganske dypt i en lomme mitt i.

ObsID: 266199

Vest-Finnmark / Alta

Snø

08.04.2021 kl. 07:51

627 moh

martin@wyssen (***)

Bilde Av Skredhendelse
Bilde 1 av 1 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  martin@wyssen

Skredhendelse

7. apr 07:51 Tørt flakskred 2 - Middels Naturlig utløst Skredet startet på 612 moh og sluttet på 218 moh Noen flak som gått i uværet de siste dagene, mandag eller tirsdag feks. Litt igjenføyket bruddkanter kan tyde på at det kanskje ikke er natt til onsdag.

ObsID: 266195

Vest-Finnmark / Alta

Snø

08.04.2021 kl. 07:47

699 moh

martin@wyssen (***)

Bilde Av Skredhendelse
Bilde 1 av 1 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  martin@wyssen

Skredhendelse

6. apr 07:47 Tørt flakskred 2 - Middels Naturlig utløst Skredet startet på 633 moh og sluttet på 496 moh Str 2 lomme som gått mest sannsynlig i uværet de siste dagene når vinden stod på fra vest. Observert med webkamera på 15km avstand.

ObsID: 266194

Vest-Finnmark / Loppa

Snø

07.04.2021 kl. 17:31

207 moh

mc (Ukjent)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 1 Av:  Vær Opphavsrett:  mc

Vær

fra V → Bra med snøtransport fra 400moh og oppover. +2 grader ved havnivå

Snødekke

20 cm nysnø Nysnøgrense på 100 moh

ObsID: 266131

Vest-Finnmark / Alta

Snø

07.04.2021 kl. 14:20

414 moh

martin@wyssen (***)

Bilde Av Skredhendelse
Bilde 1 av 2 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  martin@wyssen Kommentar:  Oversikt løsneområde
Bilde Av Skredhendelse
Bilde 2 av 2 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  martin@wyssen Kommentar:  Avsetning, stoppet akkurat føre strandsonen.

Skredhendelse

7. apr 14:20 Vått løssnøskred 2 - Middels Naturlig utløst Skredet startet på 510 moh og sluttet på 10 moh 2 Nedre Vått løssnøskred har gått nesten helt til fjæra i renneformasjonen.

ObsID: 266104

Vest-Finnmark / D2012(CLA10) Langfjord 2017-2022

Snø

07.04.2021 kl. 13:39

4 moh

drift@svv (**)

Vær

Sludd 2 °C Langfjord (200moh) kl 13:39 10 cm nysnø akkumulert siste døgn.

ObsID: 266094

Vest-Finnmark / Alta

Snø

07.04.2021 kl. 12:59

254 moh

martin@wyssen (***)

Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 1 av 2 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  martin@wyssen
Bilde Av Skredhendelse
Bilde 2 av 2 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  martin@wyssen

Snødekke

Lett snøfokk Lett snøfokk fra V ila dagen, observert med kamera.

Skredhendelse

7. apr 08:59 Tørt flakskred 1 - Små Naturlig utløst SØ-vendt Skredet startet på 479 moh og sluttet på 424 moh 1 Nedre Et lite flak i kryssladet terreng, tynn bruddkant. Plassering usikker grunnet bygevær og tidvis dårlig sikt. Usikker tidspunkt. Flatt lys høyere opp i løsneområdene.

Skredaktivitet

7. apr. I løpet av dagen Mange rulleballer og små våte løse skred fra nedre delene av løsneområdene på Halvorvikfjell.

ObsID: 266078

Vest-Finnmark / Alta

Snø

07.04.2021 kl. 11:00

268 moh

Bjørnulf@ObsKorps (****)

Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 1 av 1 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Bjørnulf@ObsKorps

Snødekke

Moderat snøfokk Mye tørr løssnø (10-30cm) Fuktig På 250 moh var det et 20 cm tykt løst lag med fuktig runda kant, i bunn av 160 cm tykt snødekke.

Skredaktivitet

7. apr. 6-12 Tørre flakskred Ett (1). 1 - Små. Lett å løse ut Noen bratte heng. Ø, SØ, S

ObsID: 266061

Vest-Finnmark / D2007(CLA10) Hammerfest 2014-2019

Snø

07.04.2021 kl. 09:33

3 moh

drift@svv (**)

Skredaktivitet

7. apr 09:39 - 6. apr 09:39 Tørre flakskred 2 - Middels. Naturlig utløst N. Mellom 300 moh og 200 moh Gjelder Fv8830 Skillefjordnes - Korsnes, Skillefjord sør v/skredanlegg

ObsID: 266032

Vest-Finnmark / D2007(CLA10) Hammerfest 2014-2019

Snø

07.04.2021 kl. 09:33

7 moh

drift@svv (**)

Skredfarevurdering

3 Betydelig Betydelig skredfare (vurdert fra veg). Vest, sør vest sludd og snøbyger. 0C. Uforandret skredfare neste døgn: Ventes stort sett samme værtype neste døgn .

Faretegn

Fersk vindtransportert snø

ObsID: 266033

Vest-Finnmark / Alta

Snø

06.04.2021 kl. 19:40

6 moh

drift@svv (**)

Bilde Av Ikke gitt
Bilde 1 av 3 Av:  Ikke gitt Opphavsrett:  drift@svv Kommentar:  Statens vegvesen
Bilde Av Ikke gitt
Bilde 2 av 3 Av:  Ikke gitt Opphavsrett:  drift@svv Kommentar:  Statens vegvesen
Bilde Av Ikke gitt
Bilde 3 av 3 Av:  Ikke gitt Opphavsrett:  drift@svv Kommentar:  Statens vegvesen

Skredhendelse

6. apr 19:40 Snø på FV8830 løsnet fra fjell/dalside >200m. Anslått skredvolum på veg: <100m^3.Blokkert veglengde: 10-50m.Stengt for all trafikk på FV8830 mellom 06.04.2021 kl. 19:40 og 06.04.2021 kl. 20:40.

Ulykke/hendelse

Snø Trafikk hindret Vei

ObsID: 266071

Vest-Finnmark / Alta

Snø

06.04.2021 kl. 15:28

367 moh

Bjørn M (***)

Bilde Av Skredhendelse
Bilde 1 av 2 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  Bjørn M Kommentar:  Fikk kollaps i forkant ( wump) bak der bildet ble tatt uten at det løste ut. Måtte trø det ut ovenfra. Krevde liten tilleggsbelastning.
Bilde Av Skredhendelse
Bilde 2 av 2 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  Bjørn M Kommentar:  Terreng felle - kunne begravd en person og påført traume skader ifm trær

Skredhendelse

6. apr 10:30 Tørt flakskred 2 - Middels Personutløst S-vendt Skredet startet på 366 moh og sluttet på 358 moh Nedføyket svakt lag med nysnø 100 cm høy og 10 m bred bruddkant Brattheng Flaket manglet tildels støtte og ble trigget kontrollert ovenfra.

Ulykke/hendelse

Nada Snø Påvirket ingenting Annet

ObsID: 265915

Vest-Finnmark / D2012(CLA10) Langfjord 2017-2022

Snø

06.04.2021 kl. 13:41

4 moh

drift@svv (**)

Vær

Sludd 2 °C Langfjord (200moh) kl 13:41 5 cm nysnø akkumulert siste døgn.

ObsID: 265890

Vest-Finnmark / Kvænangen

Snø

06.04.2021 kl. 09:33

335 moh

Bjørnulf@ObsKorps (****)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 2 Av:  Vær Opphavsrett:  Bjørnulf@ObsKorps
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 2 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Bjørnulf@ObsKorps Kommentar:  På rygg 440 moh. Nysnø og fokksnø øverst. Skiene brast gjennom det som her er 1F fast fokksnø ned i 4F løssnø under. Under dette er det to skarelag med løs runda snø mellom.

Skredfarevurdering

2 Moderat Innimellom alt godværet her i Vest-Finnmark i påska, har snøvær og vind gitt fokksnøflak i alle himmelretninger. Fokksnøen stabiliserer seg raskt under relativt høye temperaturer, men i bratte sider med innblåst snø kan man løse ut middels store skred. I lavlandet fukter regn snødekket slik at små skred lett kan løses ut. Faregrad 2 Kaldere vær gjør at snødekket fryser mer til. Nye snøvær opprettholder ustabilitet og skredfaren fortsetter på 2. Varslet faregrad er riktig Varslet for i dag ga en god beskrivelse av forholdene, både hovedbudskap, skredfarevurdering og snødekkehistorikk.

Faretegn

Ingen faretegn observert Område: I denne fjellsiden

Skredproblem

Våte løssnøskred Ubunden snø Lett å løse ut 1 - Små N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV under 200 moh Ikke sol i dag her. Regn fukter snødekket opp til 100 moh på Alteidet.

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Det overliggende laget er mykt. Vanskelig å løse ut 2 - Middels N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV over 200 moh Vindretning i dag fra Ø i høyden kan gi ferske små fokksnøflak over i V-vendt terreng, som kan gjøre små skred lett å løse ut. Uansett forventes middels store skred i fokksnøen å være vanskelig å løse ut.

Vær

Snø 2,1 °C 0 m/s 95% skyer Litt snøvær. Regn og sludd under 100 moh.

Snøprofil

10 cm 4F DF M, 4 cm P RG 1 mm M, 1 cm 1F DF 1 mm M, 3 cm 1F+ RG 1 mm M, 5 cm K MFcr M, 1 cm 1F DF M, 4 cm K MFcr M, 10 cm P RG M, 1 cm K MFcr, 0,3 cm 4F MF 1 mm M, 2,5 cm K MFcr, 16 cm P RG M, 32 cm K MFcr M 0 °C @ 0,5 cm, 0 °C @ 10 cm, -0,6 °C @ 20 cm, -0,6 °C @ 30 cm, -0,6 °C @ 40 cm, -0,4 °C @ 50 cm, -0,3 °C @ 60 cm, -0,2 °C @ 70 cm, -0,1 °C @ 80 cm, -0,1 °C @ 90 cm 1 test knyttet til snøprofilen Ø-vendt side 340 moh.

Snødekke

200 cm totalt Ikke snøfokk 5 cm nysnø Nysnøgrense på 0 moh. Snøgrense på 0 moh Litt tørr løssnø (1-10cm) Fuktig Hele snødekket var fuktig 340 moh der det var ca 1 m tykt. Øverst nysnø/fokksnø. Under dette vekslende skarelag og runda snø fra flere mildvær og snøvær. Mot bakken skarepakke. Ingen opphopning av vann over skarelag nå. Opp til 440 moh ved Grytevannet (snudde der pga ingen sikt høyere) brast skiene gjennom øverste løssnø og fokksnø, ned i løsere snø, stort sett hele turen, bortsett fra nederst i skogen. Noen steder bærende fokksnø. I gj.snitt ca 2 m snødybde i denne fjellsiden. Synkende til ca 1 m i øverste del av skogen. Under 100 moh har det tint mye.

Tester

ECTN13@14cmQ2 Middels Fortsatte å slå. Nytt brudd ECTN24 på 32 cm dybde, Q2, i løssnø mellom to skarelag.

Skredaktivitet

6. apr. I løpet av dagen Ingen skredaktivitet Dårlig sikt

ObsID: 265853

Vest-Finnmark / D2007(CLA10) Hammerfest 2014-2019

Snø

05.04.2021 kl. 11:16

7 moh

drift@svv (**)

Skredfarevurdering

3 Betydelig Betydelig skredfare (vurdert fra veg). østlig bris, 1C, lette snøbyger. Uforandret skredfare neste døgn: Ventes overgang til regnbyger, senere etterhvert litt kjøligere..

ObsID: 265628

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org