Snøskredvarsel for Vest-Finnmark lørdag 08.05.2021

3
Betydelig
Publisert:

Vedvarende svake lag i snødekket kombinert med snøvær og vind gir en komplisert situasjon som kan føre til skred.

Høyeste faregrad per dag:
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terreng brattere enn 30 grader og utløpssoner for skred. Fjernutløsning er sannsynlig.
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terrengfeller.

Vedvarende svakt lag (flakskred)

Kantkornet snø over skarelag

Les mer om skredproblemet
3 - Store
Liten tilleggsbelastning
Få bratte heng

Vedvarende svakt lag (flakskred)

Nedsnødd eller nedføyket kantkornet snø

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Liten tilleggsbelastning
Få bratte heng
Sannsynlig

Nysnø (flakskred)

Nedføyket svakt lag med nysnø

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Liten tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Lørdag fortsetter med en god del nedbør og noe vind. Tidligere i uken er det observert utvikling av kantkorn i overflaten flere steder i regionen. Med vindøkning og litt nedbør utover ettermiddagen er det mulighet for at disse kan føyke ned og utgjøre et nytt skredproblem. Flak som blir liggende over et slikt kantkornlag vil være svært lette å løse ut. Vær fortsatt oppmerksom på at det enkelte steder kan være mulig å påvirke kantkornlaget under fokksnøen fra forrige uke. Flakskred som utløses på dette laget kan forplante seg langt og bli store. Det er ventet mest snø og vind sørvest i regionen, og her kan fokksnøflakene være lette å løse ut selv om de ikke legger seg over vedvarende svake lag.
Forrige ukes snøfall med vind fra NV dannet myke fokksnøflak i leheng. Siste dagers finvær har påvirket snøoverflaten, og under ca 500moh har snødekket gjennomgått flere smelte-fryse sykluser. I fjellet er snødekket mer vinterlig. Tidligere i uken er det observert utvikling av kantkorn/rim i overflaten flere steder i regionen.
Det er tidligere i uken observert drønn i snødekket og utvikling av små kantkorn mellom gammel skare og nysnø. Dette tyder på at det nå kan finnes et aktivt vedvarende svakt lag av kantkorn i snødekket. Det er usikkerhet knyttet til utbredelse og egenskaper til dette laget. Det finnes også et vedvarende svakt lag av kantkorn nær bakken over ca. 700 moh, men dette er svært vanskelig å påvirke.
Det er observert små solutløste skred i sørvendte hellinger de siste dagene.
2-4 mm nedbør i døgnet.
Frisk bris fra øst, endring til liten kuling fra nordøst om ettermiddagen.
-10 °C til -4 °C på 1100 moh.
Skyet.
Nedbør fra øst om ettermiddagen.

For oppdatert værvarsel se yr.no
5 mm i døgnet, opp mot 10 mm i mest utsatt område.
Frisk bris fra nordøst, endring til bris fra øst.
-6 °C til -2 °C på 1100 moh.
Skyet.
Mest nedbør i sørvest

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Vest-Finnmark / D2012(CLA10) Langfjord 2017-2022

Snø

08.05.2021 kl. 13:42

25 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Ingen faretegn observert

Skredfarevurdering

2 Moderat Moderat skredfare (vurdert fra veg). Litte nedbør . Minkende skredfare neste døgn: Mindre nedbør .

ObsID: 271678

Vest-Finnmark / D2007(CLA10) Hammerfest 2014-2019

Snø

08.05.2021 kl. 10:10

226 moh

drift@svv (**)

Skredfarevurdering

2 Moderat Moderat skredfare (vurdert fra veg). Nordlig bris, snøbyger. EV6 Leirbotnvann - Biggas er mest utsatt. Uforandret skredfare neste døgn: Ventes avtagende nedbør og lettere vær.

ObsID: 271646

Vest-Finnmark / Alta

Snø

07.05.2021 kl. 13:04

79 moh

Bjørnulf@ObsKorps (****)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 1 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Bjørnulf@ObsKorps Kommentar:  Mot V over Mattisdalen mot Sæterkompen.

Skredproblem

Tørre flakskred Dårlig binding mellom glatt skare og overliggende snø Innen en halv meter Det overliggende laget er mykt. Vanskelig å løse ut 1 - Små S, SV, V over 200 moh Dårlig binding noen steder mellom skarepakke og overliggende løssnø/myke små flak.

Snødekke

50 cm totalt Ikke snøfokk 5 cm nysnø Litt tørr løssnø (1-10cm) Tørr For Alta og omegn: Mye snø har smelta og ca 50 cm snødybde i snitt i Mattisdalen og oppover dalsidene der. Mange barrabber. Litt tørr løssnø oppå K-fast skarepakke i fjellet og øvre del av skogen. I dalbunnen fuktige P-1F smelteformer uten lag under løssnøen. Kantkorn ikke funnet (opp til 400 moh).

Faretegn

Ingen faretegn observert Område: I dalen/fjorden

Skredfarevurdering

1 Liten Omkring Alta i lavere fjell og i skogen har tidligere vått snødekke frosset til K-fast skarepakke. Litt nysnø og vind har dannet små flak i noen leheng oppå skaren, og der kan det være mulig å løse ut små skred. Faregrad 1. Lenger vest/nordvest i regionen er det mer snø og i fjellet er det observert overflatenære kantkorn i enkelte heng, uten at det er noen observerte skred på dette siden fredag 30.04 (obs 02.05). Snøvær i morgen lørdag gir mer pålagring i leheng. Vanskelige forhold siden enkelte heng kan være ustabile pga kantkorn, og de fleste ikke. Varslet faregrad er riktig Det er høyere skredfare vest (2) i regionen med høyere fjell og mer snø, enn rundt Alta (1). Kantkorn her i regionen er påvist i enkelte heng og har vist lite aktivitet. Det kan virke litt i overkant å ha to skredproblemer og en lang skredfarevurdering som bare handler om kant, i forhold til det generelle inntrykket fra regionen at det stort sett er stabile forhold, utenom de dagene sol og varme har stekt snødekket.

Skredaktivitet

7. mai. I løpet av dagen (+02:00) Ingen skredaktivitet Ingen ferske skred sett i dag i Mattisdalen. Heller ikke i fjellene omkring Langfjorden på kjøretur hit fra Alteidet. Etter sol og varme på mandag-tirsdag vest i regionen, har det vært mindre skredaktivitet videre i uka.

Vær

Ikke nedbør -2 °C Snøbyger innimellom

ObsID: 271596

Vest-Finnmark / D2007(CLA10) Hammerfest 2014-2019

Snø

07.05.2021 kl. 09:07

226 moh

drift@svv (**)

Skredfarevurdering

2 Moderat Moderat skredfare (vurdert fra veg). Rolige værforhold, skyet opphold . EV6 Leirbotnvann - Biggas er mest utsatt. Uforandret skredfare neste døgn: Ventes snøbyger lørdag, men lite vind..

ObsID: 271525

Vest-Finnmark / Alta

Snø

06.05.2021 kl. 15:48

469 moh

martin@wyssen (***)

Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 1 av 1 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Wyssen Avalanche Control Kommentar:  Muligens et lite vått flak i L2N.

Skredaktivitet

6. mai. I løpet av dagen (+02:00) Massevis av rulleballer, enkelte små W/L har gått litt dypere men ikke til bakken i nedre løsneområdene. Muligens et lite vått flak, men er ikke helt sikker.

ObsID: 271462

Vest-Finnmark / D2007(CLA10) Hammerfest 2014-2019

Snø

06.05.2021 kl. 14:42

226 moh

drift@svv (**)

Skredfarevurdering

2 Moderat Moderat skredfare (vurdert fra veg). Lettskyet, pent, kjølig . Uforandret skredfare neste døgn: Ventes etterhvert tilskyende og snøbyger ..

Skredaktivitet

Ingen skredaktivitet Gjelder Ev6 Leirbotnvann - Biggas,

ObsID: 271455

Vest-Finnmark / Loppa

Snø

06.05.2021 kl. 13:12

797 moh

birgitrustad (****)

Faretegn

Ingen faretegn observert Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Så kun gamle solutløste skred, også flakskred. Opp mot str 3.

ObsID: 271556

Vest-Finnmark / Kvænangen

Snø

05.05.2021 kl. 22:48

659 moh

Bjørn M (***)

Bilde Av Notater
Bilde 1 av 1 Av:  Notater Opphavsrett:  Bjørn M Kommentar:  Ikke kantkornproblem i nordvendt heng på ca. 600- 800 moh. Progresiv ubundet snø i lo formasjon

Notater

Fant ikke tilsvarende kantkorn utvikling eller utbredelse som i Mølledalen

ObsID: 271355

Vest-Finnmark / D2007(CLA10) Hammerfest 2014-2019

Snø

05.05.2021 kl. 12:41

226 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Mye vann i snøen kraftig solstråling

Skredfarevurdering

2 Moderat Moderat skredfare (vurdert fra veg). Pent vær, sol, kjølig værtype . EV6 Leirbotnvann - Biggas er mest utsatt. Uforandret skredfare neste døgn: Samme værtype neste døgn .

Skredaktivitet

Ingen skredaktivitet Gjelder Ev6 Leirbotnvann - Biggas,

ObsID: 271336

Vest-Finnmark / Alta

Snø

05.05.2021 kl. 11:44

497 moh

Bjørn M (***)

Notater

Fant ikke tilsvarende kantkorn utvikling eller utbredelse som i Mølledalen .

ObsID: 271354

Vest-Finnmark / Alta

Snø

05.05.2021 kl. 09:41

658 moh

Anders@sibelco (*)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 1 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Tester

ECTN30@18cmQ3 God Ingen spredning på utløsing. Måtte over 30 slag til. Kun en liten blokk løsnet

Snøprofil

F FC 1 mm, 8 cm K MF 0 mm, 10 cm P MF, 33 cm P RG, 1 cm IF, 1 cm P FC, 1 cm I IF, 1 cm FC 0 mm, 1 cm I IF, 8 cm P MF, 13 cm 4F FC, 5 cm P MF, 3 cm 4F MF, 1 cm I IF, 45 cm 4F FC 1 test knyttet til snøprofilen

ObsID: 271314

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org