Snøskredvarsel for Vest-Finnmark mandag 10.05.2021

2
Moderat
Publisert:

I lavlandet og i solvendte fjellsider ventes naturlig utløste våte løssnøskred. I høyden er nedføyket overflatekant/rim problemet.

Høyeste faregrad per dag:
Illustrasjon av ferdselsråd Våt overflate: I store bratte heng med våt snø bør du gradvis bevege deg på skrå for å unngå å bli tatt av skred som du selv eller andre i gruppen løser ut.
Illustrasjon av ferdselsråd Tørr overflate: Unngå terreng brattere enn 30 grader og utløpsområder der skredproblemet er til stede.
Illustrasjon av ferdselsråd Tørr overflate: NB, det er svært vanskelig å vite hvor skredproblemet er.
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terrengfeller.

Våt snø (løssnøskred)

Ubunden snø

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Naturlig utløst
Få bratte heng

Vedvarende svakt lag (flakskred)

Nedsnødd eller nedføyket kantkornet snø

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Liten tilleggsbelastning
Få bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Mandag blir det mildere og der solen tar tak vil det gå naturlig utløste våte løssnøskred. Med relativt høye temperaturer vil helgens fokksnø stabilisere seg raskt, men i enkelte heng høyt til fjells der overflatekant/rim har blitt begravd under fokksnø vil det fortsatt være lett å løse ut skred. Det har tidligere vært observert et svakt lag av kantkorn lenger ned i snødekket, men det virker for øyeblikket lite aktivt. Unntaket er muligens høyt til fjells og der snødekket er tynt. Skred på dette laget kan potensielt bli store.
Det kom rundt 5 -10 cm nysnø over 200-300 moh fredag og lørdag. Søndag varmet solen godt i sørvendte og østvendte heng og fuktet snødekket opp til ca 600 moh Over 500moh var det mer vinterlig med fokksnøflak av varierende hardhet.
I enkelte heng finnes det sannsynligvis nedføyket overflatekant/rim etter helgens snøfall. Det finnes også et vedvarende svakt lag av kantkorn lenger ned i snødekket, men det er usikkerhet knyttet til utbredelse og egenskaper til dette laget. Det finnes også et vedvarende svakt lag av kantkorn nær bakken over ca. 700 moh, men dette er svært vanskelig å påvirke.
Det er observert flere våte løssnøskred søndag ved Bergsfjord.
1-4 mm nedbør i døgnet.
Frisk bris fra sørvest, endring til bris fra sørvest om ettermiddagen.
-7 °C til -1 °C på 1100 moh.
Delvis skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no
1-4 mm nedbør i døgnet.
Frisk bris fra sørvest, endring til bris fra vest om kvelden.
-6 °C til -1 °C på 1100 moh.
Delvis skyet.
Mest nedbør i ytre strøk

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Vest-Finnmark / Alta

Snø

10.05.2021 kl. 18:00

22 moh

Bjørnulf@ObsKorps (****)

Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 1 av 1 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Bjørnulf@ObsKorps Kommentar:  Noen små våte skred i NV-vendt fjellside over E6 i Langfjorden.

Skredaktivitet

10. mai. 12-18 (+02:00) Våte løssnøskred Noen (2-5). 1 - Små. Naturlig utløst Noen bratte heng. NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV. Over 100 moh Relativt lite skredaktivitet til å være så varmt (8 plussgrader nede ved fjorden) og mye sol på ettermiddagen. Små naturlig utløste våte løssnøskred og tynne våte flakskred. Middels store skred krever nok liten til stor tilleggsbelastning for å gå i dag mandag. Det kan virke som snødekket er mer på vei mot stabilisering enn det svekkes i sola. Alle himmelretninger blir nå utsatt for sol her nord. Svært vått nederst, men lite snø under 100 moh.

ObsID: 271944

Vest-Finnmark / Kløfta

Snø

10.05.2021 kl. 17:00

212 moh

drift@svv (**)

Ulykke/hendelse

Snø Kun materielle skader Vei

Skredhendelse

10. mai 17:00 (+02:00) Snø på EV45 løsnet fra fjell/dalside 20-50m. Anslått skredvolum på veg: <1m^3.Blokkert veglengde: <10m.

ObsID: 272092

Vest-Finnmark / D2007(CLA10) Hammerfest 2014-2019

Snø

10.05.2021 kl. 11:49

226 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Mye vann i snøen kraftig solstråling

Skredfarevurdering

2 Moderat Moderat skredfare (vurdert fra veg). Lettskyet, 4C. EV6 Leirbotnvann - Biggas er mest utsatt. Uforandret skredfare neste døgn: Stort sett samme værforhold neste døgn .

Skredaktivitet

10. mai 11:51 (+02:00) - 9. mai 11:51 (+02:00) Tørre flakskred 1 - Små. Naturlig utløst S. Mellom 300 moh og 200 moh Gjelder Ev6 Leirbotnvann - Biggas, To mindre skred som stoppet mot vei

ObsID: 271864

Vest-Finnmark / Loppa

Snø

09.05.2021 kl. 14:28

842 moh

birgitrustad (****)

Snødekke

Ikke snøfokk 20 cm nysnø Mye tørr løssnø (10-30cm) Tørr Lite solinnstråling i dag, men kram snøoverflate opp til ca 700 moh i skyggesider. Skredaktivitet i form av våte løssnøskred vitner også om at mildværet nådde relativt høyt opp. Ingen utslag på lille blokktest eller ECT. Fant sjiktovergang mellom det som trolig er gammel snøoverflate og siste snøfall. Tydelig tegn i snøoverflaten på at vinden siste halvannet døgn har tatt i enkelte fjellsider/formasjoner.

ObsID: 271786

Vest-Finnmark / D2007(CLA10) Hammerfest 2014-2019

Snø

09.05.2021 kl. 12:39

226 moh

drift@svv (**)

Skredfarevurdering

2 Moderat Moderat skredfare (vurdert fra veg). Pent, lettskyet. Uforandret skredfare neste døgn: Ventes stort sett samme værtype neste døgn.

Skredaktivitet

Ingen skredaktivitet Gjelder Ev6 Leirbotnvann - Biggas,

ObsID: 271763

Vest-Finnmark / Kvænangen

Snø

09.05.2021 kl. 12:36

577 moh

Bjørnulf@ObsKorps (****)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 6 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Bjørnulf@ObsKorps Kommentar:  Oppover mot NV mot Lillegryta ved Laslettind-Olderbakkfjellet.
Bilde Av Faretegn
Bilde 2 av 6 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Bjørnulf@ObsKorps Kommentar:  Foto vestover. Vinderodert overflate fra SV. Trillet mange snøballer i bratt terreng i sola.
Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 3 av 6 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Bjørnulf@ObsKorps Kommentar:  Med litt tråkking gikk 20 cm av snøoverflaten ved skiene i denne lille kanten ca 180 moh.
Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 4 av 6 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Bjørnulf@ObsKorps Kommentar:  Masse snøballer har trillet i bratt terreng mot sola
Bilde Av Snødekke
Bilde 5 av 6 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Bjørnulf@ObsKorps Kommentar:  På en rygg med tynt snødekke ca 600 moh var et lag med nedføyket nysnø midt i den nyere snøen oppå skarepakken, omdannet til kantkorn.
Bilde Av Snødekke
Bilde 6 av 6 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Bjørnulf@ObsKorps Kommentar:  Kantkorn (fuktige) fra en rygg med tynt snødekke ca 600 moh der et lag med nedføyket nysnø midt i den nyere snøen oppå skarepakken, var omdannet.

Snøprofil

2 cm 4F MF M, 3 cm 4F MF W, 6 cm P MF W, 5 cm 1F MF M, 2 cm 4F-1F MF M, 5 cm 1F RG M, 3 cm 1F RG W, 1 cm 1F MF W, 12 cm P MF M, 5 cm K MF M, 55 cm P MF W, 3 cm P RG M, 18 cm P MF M 0 °C @ 1 cm, 0 °C @ 10 cm, 0 °C @ 20 cm, 0 °C @ 30 cm, 0 °C @ 40 cm, 0 °C @ 50 cm, 0 °C @ 60 cm, 0 °C @ 70 cm, 0 °C @ 80 cm, -0,1 °C @ 90 cm, -0,1 °C @ 100 cm, -0,1 °C @ 110 cm, -0,2 °C @ 120 cm 1 test knyttet til snøprofilen SØ vendt heng 480 moh. 305 cm tykt snødekke. Ingen kant funnet i dette snøprofilet.

Skredproblem

Tørre flakskred Nedsnødd eller nedføyket kantkornet snø Innen en halv meter Det svake laget bryter både lett og glatt. Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Det overliggende laget er mykt. Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Lett å løse ut 2 - Middels N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV over 400 moh Kantkornproblemet begrenser seg til få heng (se Snødekke)..

Våte flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Det svake laget bryter både lett og glatt. Det overliggende laget er mykt. Lett å løse ut 2 - Middels Ø, SØ, S, SV, V under 800 moh Middels våte flakskred (noe opphopning av vann i snødekket) og små våte løssnøskred kan være lett å løse ut der sola svekker snødekket. Små tørre flakskred i N-NØ-vendt terreng og høyt til fjells kan også være lett å løse ut.

Faretegn

Mye vann i snøen Noe vannopphopning over fastere lag i snødekket, men relativt god drenering.

Fersk vindtransportert snø Vindtransport fra SV

Drønn i snøen Svake grunne drønn i nedføyket nysnø

Vær

Ikke nedbør 2,2 °C Ikke under null nede ved fjorden i natt. Første varme soldag etter etter noen dager med overskyet kaldere vær og noe nedbør

Skredfarevurdering

2 Moderat Sola avgjør i stor grad skredfaren for tida, både når den svekker nedføyket nysnø som er hovedskredproblemet, svekker kantkornlag som finnes enkelte steder, og gir opphopning av vann i snødekket over fastere snølag. Generelt inntrykk i dag var god stabilitet og lavere skredaktivitet enn man kunne vente, men ferdsel i bratt terreng i Ø-S-V himmelretninger mens sola steker, vil lett kunne løse ut små til middels store skred. Faregrad 2 Tilfrysing i natt, og mandag er det meldt en ny dag med sol og varme. Smelting og frysing gir omdanning til smelteformer og en stabilisering. Men avhengig av snødekkets evne til drenering, vil det kunne gi økt skredaktivitet sammenlignet med i dag. Varslet faregrad er riktig Nedføyket overflaterim er observert på flater høyt til fjells men ikke i skredterreng, og forventes ikke å være et skredproblem.

Snødekke

200 cm totalt Ikke snøfokk 4 cm nysnø Nysnøgrense på 100 moh. Snøgrense på 0 moh Våt løssnø Fuktig Våt løssnø mot S. Tørrere mot N. Frøs litt på til solskare etterhvert som vinkelen mot sola ble stor. Fra skoggrensa og opp til 900 moh ble det gravd mange steder for å finne kantkort/vedvarende svake lag. Snødekket var fuktig til vått, og tilnærmet 0 grader C mot Ø-S-V. Bortsett fra et N-vendt heng 420 moh med 9 cm snø over skarepakken (se egen obs), ble det ikke funnet kantkorn i overgangen skarepakke til nyere snø oppå. Generelt er det god binding her. Mer interessant er et lag med nedføyket nysnø 10-20 cm over skarepakken, som har blitt omdannet til kantkorn der snødekket er tynt (se bilder). Dette er hovedsaklig på rygger og annet terreng som ikke så lett samler snø, og vil være et skredproblem med liten utbredelse. Der hvor snødekket var tykkere, var dette løse laget fortsatt nedføyket nysnø, og det kom noen steder svake grunne drønn i dette laget. Det har blitt dannet ferske tynne myke fokksnøflak etter SV vind, og her var det noe oppsprekking.

Tester

ECTN27@17cmQ2 God

Skredaktivitet

9. mai. 12-18 (+02:00) Våte løssnøskred Noen (2-5). 1 - Små. Lett å løse ut Noen bratte heng. Ø, SØ, S, SV, V. Under 800 moh Lite skredaktivitet i dag selv om det har vært sol og varmt. Noen små våte løssnøskred observert. Ett tatt ut i bratt kant i skogen mot sola på ski (se bilde).

ObsID: 271769

Vest-Finnmark / Kvænangen

Snø

09.05.2021 kl. 11:49

424 moh

Bjørnulf@ObsKorps (****)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 2 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Bjørnulf@ObsKorps Kommentar:  9 cm løssnø oppå skarepakken i N - vendt heng. Har blitt dannet 1,5 mm kantkorn oppå skaren her hvor snødekket over skaren var tynt. N-NØ vind i går under snøvær og SV vind fram til i dag, hadde gitt lite innblåst snø over kant i dette henget.
Bilde Av Snøprofil
Bilde 2 av 2 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Snøprofil

N vendt heng 420 moh. Lite løssnø oppå skarepakken.

ObsID: 271761

Vest-Finnmark / Hammerfest

Snø

09.05.2021 kl. 11:40

301 moh

jonas@obskorps.hammerfest (***)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 2 Av:  Vær Opphavsrett:  jonas@obskorps.hammerfest Kommentar:  Tatt mot N
Bilde Av Snøprofil
Bilde 2 av 2 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Snøprofil

4 cm F MFcr 5 mm M, 76 cm P RG 0 mm D, 2 cm 1F/1F+ MFcr/MFsl 4 mm/4 mm D-M Hele laget, 10 cm 1F-P MFcr D-M 0 °C @ 0 cm, -0,3 °C @ 10 cm, -0,1 °C @ 20 cm, -0,3 °C @ 30 cm, -0,3 °C @ 50 cm, -0,5 °C @ 60 cm, -0,3 °C @ 70 cm, 0 °C @ 80 cm, 0 °C @ 90 cm 1 test knyttet til snøprofilen Går ned i gammelt smelte/islag

Skredproblem

Våte løssnøskred Ubunden snø Lett å løse ut 1 - Små S, SV, V under 200 moh Der solen tar. Våte løssnøskred

Tørre flakskred Kantkornet snø over skarelag Innen en meter Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Vanskelig å løse ut 1 - Små S, SV, V over 300 moh

Faretegn

Ingen faretegn observert

Vær

Ikke nedbør 2 °C 3 m/s fra SØ ↖ 30% skyer Stabilt vær, gjevn temperatur gjennom døgnet. Varmt der solen tar.

Skredfarevurdering

1 Liten God bindibg ved 300 moh. Ved 200 moh er det et lag på ca 20 cm som er meget løst. Mildvær påvirker snødekket i området, mest der solen tar. Varslet faregrad er riktig

Snødekke

70 cm totalt Ikke snøfokk 2 cm nysnø Nysnøgrense på 100 moh. Snøgrense på 50 moh Våt løssnø Fuktig Fuktig snø der sålen tar. Tørr snø på skyggesiden. Bart på rygger og koller. Betydelig bløtere i alle sektorer under 200 moh.

Tester

CTH24@80cmQ2 God

Skredaktivitet

9. mai. I løpet av dagen (+02:00) Skavl Noen (2-5). 1 - Små. Naturlig utløst Få bratte heng. SØ, S, SV, V Solen tar på skavl

ObsID: 271771

Vest-Finnmark / Loppa

Snø

09.05.2021 kl. 11:15

98 moh

birgitrustad (****)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 1 Av:  Faretegn Opphavsrett:  birgitrustad Kommentar:  Ser N siden av dalvannet

Faretegn

Ferske skred Område: I dalen/fjorden. Beskrivelse: Flere våte løssnøskred, også i N. Str 2. Mildt opp til ca 500 moh.

ObsID: 271756

Vest-Finnmark / D2012(CLA10) Langfjord 2017-2022

Snø

08.05.2021 kl. 13:42

25 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Ingen faretegn observert

Skredfarevurdering

2 Moderat Moderat skredfare (vurdert fra veg). Litte nedbør . Minkende skredfare neste døgn: Mindre nedbør .

ObsID: 271678

Vest-Finnmark / D2007(CLA10) Hammerfest 2014-2019

Snø

08.05.2021 kl. 10:10

226 moh

drift@svv (**)

Skredfarevurdering

2 Moderat Moderat skredfare (vurdert fra veg). Nordlig bris, snøbyger. EV6 Leirbotnvann - Biggas er mest utsatt. Uforandret skredfare neste døgn: Ventes avtagende nedbør og lettere vær.

ObsID: 271646

Vest-Finnmark / Alta

Snø

07.05.2021 kl. 13:04

79 moh

Bjørnulf@ObsKorps (****)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 1 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Bjørnulf@ObsKorps Kommentar:  Mot V over Mattisdalen mot Sæterkompen.

Skredproblem

Tørre flakskred Dårlig binding mellom glatt skare og overliggende snø Innen en halv meter Det overliggende laget er mykt. Vanskelig å løse ut 1 - Små S, SV, V over 200 moh Dårlig binding noen steder mellom skarepakke og overliggende løssnø/myke små flak.

Faretegn

Ingen faretegn observert Område: I dalen/fjorden

Vær

Ikke nedbør -2 °C Snøbyger innimellom

Skredfarevurdering

1 Liten Omkring Alta i lavere fjell og i skogen har tidligere vått snødekke frosset til K-fast skarepakke. Litt nysnø og vind har dannet små flak i noen leheng oppå skaren, og der kan det være mulig å løse ut små skred. Faregrad 1. Lenger vest/nordvest i regionen er det mer snø og i fjellet er det observert overflatenære kantkorn i enkelte heng, uten at det er noen observerte skred på dette siden fredag 30.04 (obs 02.05). Snøvær i morgen lørdag gir mer pålagring i leheng. Vanskelige forhold siden enkelte heng kan være ustabile pga kantkorn, og de fleste ikke. Varslet faregrad er riktig Det er høyere skredfare vest (2) i regionen med høyere fjell og mer snø, enn rundt Alta (1). Kantkorn her i regionen er påvist i enkelte heng og har vist lite aktivitet. Det kan virke litt i overkant å ha to skredproblemer og en lang skredfarevurdering som bare handler om kant, i forhold til det generelle inntrykket fra regionen at det stort sett er stabile forhold, utenom de dagene sol og varme har stekt snødekket.

Snødekke

50 cm totalt Ikke snøfokk 5 cm nysnø Litt tørr løssnø (1-10cm) Tørr For Alta og omegn: Mye snø har smelta og ca 50 cm snødybde i snitt i Mattisdalen og oppover dalsidene der. Mange barrabber. Litt tørr løssnø oppå K-fast skarepakke i fjellet og øvre del av skogen. I dalbunnen fuktige P-1F smelteformer uten lag under løssnøen. Kantkorn ikke funnet (opp til 400 moh).

Skredaktivitet

7. mai. I løpet av dagen (+02:00) Ingen skredaktivitet Ingen ferske skred sett i dag i Mattisdalen. Heller ikke i fjellene omkring Langfjorden på kjøretur hit fra Alteidet. Etter sol og varme på mandag-tirsdag vest i regionen, har det vært mindre skredaktivitet videre i uka.

ObsID: 271596

Vest-Finnmark / D2007(CLA10) Hammerfest 2014-2019

Snø

07.05.2021 kl. 09:07

226 moh

drift@svv (**)

Skredfarevurdering

2 Moderat Moderat skredfare (vurdert fra veg). Rolige værforhold, skyet opphold . EV6 Leirbotnvann - Biggas er mest utsatt. Uforandret skredfare neste døgn: Ventes snøbyger lørdag, men lite vind..

ObsID: 271525

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org