Snøskredvarsel for Vest-Finnmark mandag 17.05.2021

2
Moderat
Publisert:

Det er forhold for våte skred. Vær varsom i områder med vassmetta og råtten snø.

Høyeste faregrad per dag:
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå langvarig opphold i terreng brattere enn 30 grader med våt snø. Unngå også utløpssoner under slikt terreng.
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terrengfeller.

Våt snø (flakskred)

Opphopning av vann i/over lag i snødekket

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Naturlig utløst
Få bratte heng

Våt snø (løssnøskred)

Ubunden snø

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Naturlig utløst
Noen bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Høg varme gir smelting og vatn i snødekket. Varmen dei siste dagane har omdanna og stabilisert mykje av snødekket, men fortsatt forhold for naturlig utløste våte skred. Vær varsom dersom snødekket virker råttent og vassmetta, og det blir skredaktivitet i bratte heng. Toppskavler blir svekka i varmen.
Mildvær og solinnstråling har påvirka snødekket til topps. Grovkorna snø lågt i fjellet. I høgda er snødekket meir finkorna og lagdelt.
Kantkornlag i snødekket er i ferd med å bli varmepåvirka heilt til topps og vil gradvis bli borte.
2 - 4 mm nedbør i døgnet.
Bris fra øst.
-5 °C til 1 °C på 1100 moh.
Plussgrader opp til 1600 moh om ettermiddagen.
Skyet.
Høyest nullgradersgrense i vest. Periodevis frisk bris utsatte steder.

For oppdatert værvarsel se yr.no
0 - 1 mm nedbør i døgnet.
Bris fra sørøst.
-3 °C til 5 °C på 1100 moh.
Plussgrader opp til 1800 moh om ettermiddagen.
Delvis skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Vest-Finnmark / Kvænangen

Snø

17.05.2021 kl. 16:00

604 moh

Bjørnulf@ObsKorps (****)

Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 1 av 1 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Bjørnulf@ObsKorps Kommentar:  Koppartindgryta, flere små og middels store våte løssnøskred

Skredaktivitet

17. mai. I løpet av dagen (+02:00) Våte løssnøskred Flere (6-10). 2 - Middels. Naturlig utløst Noen bratte heng. Ø, SØ, S, SV, V. Over 100 moh Flere små til middels store våte løssnøskred har gått naturlig i dag. Ingen ferske bruddkanter å se i Koppartindgryta

ObsID: 272575

Vest-Finnmark / Kvænangen

Snø

17.05.2021 kl. 10:10

171 moh

Bjørnulf@ObsKorps (****)

Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 1 av 2 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Bjørnulf@ObsKorps Kommentar:  Skiløperutløst middels stort vått løssnøskred i S vendt brattheng 400-440 moh. Høyere oppe var snøen fortsatt litt frosset i overflaten og var vanskelig å løse ut. Snødekket er vått tvers igjennom høyt til fjells etter flere milde netter
Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 2 av 2 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Bjørnulf@ObsKorps Kommentar:  Enden av skredtunga til to våte løssnøskred str 1 og 2. Det lengst vekk ble løst ut av en snøklump.

Skredfarevurdering

2 Moderat Svært lett å løse ut små og middels store våte løssnøskred også tidlig på formiddagen. Utover dagen forventes naturlig utløste våte løssnøskred. Det kan også gå våte flakskred, men mer usikkerhet rundt dette (snødekkets evne til å drenere vann, utbredelse av løse snølag mot bakken og i snødekket over skare). Noen sigesprekker, og skred kan gå på bakken på svaberg, gressbakker og andre jevne underlag. Faregrad 2 Varslet faregrad er riktig Skredproblemer og skredfarevurdering beskriver godt. Høydene på skredproblemene er litt merkelige. Høyeste fjell i Vest-Finnmark er 1191 moh. Flakskredproblemet kan trekkes lavere (over 700 moh).

Faretegn

Ferske skred

Mye vann i snøen

Skredaktivitet

17. mai. 6-12 (+02:00) Våte løssnøskred Noen (2-5). 2 - Middels. Svært lett å løse ut Mange bratte heng. N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV. Over 100 moh Under 100 moh er det som er igjen av snø helt omdannet til smelteformer og har satt seg en del.

ObsID: 272551

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org