Snøskredvarsel for Vest-Finnmark torsdag 20.05.2021

2
Moderat
Publisert:

Det er forhold for våte skred. Vær forsiktig i råtten snø, eller snø med stort vanninnhold.

Høyeste faregrad per dag:
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå langvarig opphold i terreng brattere enn 30 grader med våt snø. Unngå også utløpssoner under slikt terreng.
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terrengfeller.

Våt snø (flakskred)

Opphopning av vann i/over lag i snødekket

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Naturlig utløst
Få bratte heng

Våt snø (løssnøskred)

Ubunden snø

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Liten tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Varme luftmasser gjør at snøen smelter og det blir mye vann i snødekket. Trolig er det en lett gjenfrysning av snødekket i høyden på nattestid. Varmen de siste dagene har smelteomvandlet og stabilisert mye av snødekket, men det er fortsatt forhold for naturlig utløste våte skred. Vær forsiktig hvis snødekket virker råttent eller mettet av vann. Følg også med på skavler som svekkes i varmen.
Mildvær og solinnstråling har påvirket snødekket i hele regionen. I lavereliggende områder så er snøen grovkornet. I høyden er snødekket fortsatt mer finkornet og lagdelt.
Kantkornlag i snødekket er i ferd med å avrundes og vil gradvis bli smelteomvandlet.
Mandag er det observert mange små til middels store våte løssnøskred.
0 mm nedbør i døgnet.
Bris fra sørvest., endring til bris fra nordøst om kvelden.
-2 °C til 4 °C på 1100 moh.
Plussgrader opp til 1600 moh om formiddagen.
Klarvær.

For oppdatert værvarsel se yr.no
1 - 3 mm nedbør i døgnet.
Bris fra nord.
-3 °C til 2 °C på 1100 moh.
Plussgrader opp til 1200 moh natt til torsdag.
Skyet.
Nordlig frisk bris utsatte steder. Nullgradersgrensen synker generelt noe i utover dagen.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Vest-Finnmark / Alta

Snø

20.05.2021 kl. 07:00

16 moh

Bjørnulf@ObsKorps (****)

Skredfarevurdering

Ikke observert bruddkanter under varmen så langt. Mye har tint. Omdanningen til smelteformer har kommet langt. Forventer fortsatt våte løssnøskred. Våte flakskred er mindre sannsynlig og kan vurderes tatt bort som skredproblem. Kaldere vær og lite nedbør gir stabilisering.

ObsID: 273880

Vest-Finnmark / D2

Snø

19.05.2021 kl. 07:34

630 moh

martin@wyssen (***)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 1 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Wyssen Avalanche Control Kommentar:  Smelteriller begynner å utvikle seg i L2Ø etter 2 netter uten særlig nattefrost

Snødekke

Små smelteriller i L2Ø etter 2 netter m. 2-4 plussgrader.

ObsID: 273758

Vest-Finnmark / Kvænangen

Snø

17.05.2021 kl. 16:00

604 moh

Bjørnulf@ObsKorps (****)

Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 1 av 1 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Bjørnulf@ObsKorps Kommentar:  Koppartindgryta, flere små og middels store våte løssnøskred

Skredaktivitet

17. mai. I løpet av dagen (+02:00) Våte løssnøskred Flere (6-10). 2 - Middels. Naturlig utløst Noen bratte heng. Ø, SØ, S, SV, V. Over 100 moh Flere små til middels store våte løssnøskred har gått naturlig i dag. Ingen ferske bruddkanter å se i Koppartindgryta

ObsID: 272575

Vest-Finnmark / Kvænangen

Snø

17.05.2021 kl. 10:10

171 moh

Bjørnulf@ObsKorps (****)

Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 1 av 2 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Bjørnulf@ObsKorps Kommentar:  Skiløperutløst middels stort vått løssnøskred i S vendt brattheng 400-440 moh. Høyere oppe var snøen fortsatt litt frosset i overflaten og var vanskelig å løse ut. Snødekket er vått tvers igjennom høyt til fjells etter flere milde netter
Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 2 av 2 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Bjørnulf@ObsKorps Kommentar:  Enden av skredtunga til to våte løssnøskred str 1 og 2. Det lengst vekk ble løst ut av en snøklump.

Skredfarevurdering

2 Moderat Svært lett å løse ut små og middels store våte løssnøskred også tidlig på formiddagen. Utover dagen forventes naturlig utløste våte løssnøskred. Det kan også gå våte flakskred, men mer usikkerhet rundt dette (snødekkets evne til å drenere vann, utbredelse av løse snølag mot bakken og i snødekket over skare). Noen sigesprekker, og skred kan gå på bakken på svaberg, gressbakker og andre jevne underlag. Faregrad 2 Varslet faregrad er riktig Skredproblemer og skredfarevurdering beskriver godt. Høydene på skredproblemene er litt merkelige. Høyeste fjell i Vest-Finnmark er 1191 moh. Flakskredproblemet kan trekkes lavere (over 700 moh).

Faretegn

Ferske skred

Mye vann i snøen

Skredaktivitet

17. mai. 6-12 (+02:00) Våte løssnøskred Noen (2-5). 2 - Middels. Svært lett å løse ut Mange bratte heng. N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV. Over 100 moh Under 100 moh er det som er igjen av snø helt omdannet til smelteformer og har satt seg en del.

ObsID: 272551

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org