Snøskredvarsel for Vest-Finnmark mandag 24.05.2021

2
Moderat
Publisert:

Mykje sol og varmare vêr kan føre til våte skred. Vær varsom der det er svært våt snø, særleg i terrengfeller.

Høyeste faregrad per dag:
Illustrasjon av ferdselsråd I store bratte heng med våt snø bør du gradvis bevege deg på skrå for å unngå å bli tatt av skred som du selv eller andre i gruppen løser ut.
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terrengfeller.

Våt snø (løssnøskred)

Ubunden snø

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Naturlig utløst
Noen bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Skredfara varierer gjennom døgnet, og aukar utover dagen når snøen blir våtare som følgje av meir solinnstråling og det blir mildare. Då kan det gå våte laussnøskred, enten naturleg eller at dei blir utløyst av skikøyrarar. Det er lett å undervurdere skadepotensialet til slike skred, så vær varsam der snøen er svært våt, særleg i bratte heng med terrengfeller. Enkelte stadar kan det gå store våte flakskred.
Den siste tida har mildvêr og sol påverka snødekket. Det har vore stor snøsmelting og snøgrensa har blitt noko høgare. Snøen er dei fleste stadar smelteomdanna, og blir våt når det er sol, og frys om natta. Det finnast likevel lagdelt snø. Dei tidlegare vedvarande svake laga av kantkorn har starta å bli avrunda, men det kan ikkje utelukkast at dei framleis kan føre til skred.
Oppholdsvær.
Bris fra øst.
-9 °C til -2 °C på 1100 moh.
Klarvær.
Frisk bris utsatte steder.

For oppdatert værvarsel se yr.no
Oppholdsvær.
Bris fra øst.
-7 °C til 0 °C på 1100 moh.
Klarvær.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Vest-Finnmark / Alta

Snø

24.05.2021 kl. 15:00

962 moh

Bjørnulf@ObsKorps (****)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 2 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Bjørnulf@ObsKorps Kommentar:  Utover Langfjorden
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 2 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Bjørnulf@ObsKorps Kommentar:  Solid og ruglete skare i fjellet. Her 970 moh med litt nysnø her og der. Mot SØ

Snødekke

Ikke snøfokk 0 cm nysnø Snøgrense på 40 moh Skare Tørr Relativt kaldt vær og sola kom aldri fram, så snødekket i fjelllet er tilfrosset og stabilt, ruglete skare. Fra skoggrensa og ned (under ca 300 moh) var det mykere og etterhvert vått snødekke. Flekkvis litt tørr nysnø over 700 moh.

Faretegn

Ingen faretegn observert Område: Generelt på fjellet

Skredfarevurdering

1 Liten Snødekket har frosset i fjellet (over 300 moh), og det har vært relativt kaldt i dag og ikke sol. Vind fra NØ kjøler ned snøen. Mulig å løse ut små våte løssnøskred i skogen (100-300 moh). Faregrad 1 Hvis det er lav sannsynlighet for at meldt sol i morgen blir noe av, og vinden fortsatt kjøler, forblir snødekket frosset i fjellet og faregraden lav. Vær obs på høyere skredfare i heng som eventuelt får sol i morgen (og onsdag - torsdag). Varslet faregrad er for høy Hvis sola hadde kommet fram i dag slik det var meldt, ville varslet vært riktig. Vanskelig å vite hvor sola kommer til å ta, og det er kort tid med solsteik som skal til før snødekket blir løst og vått.

Skredaktivitet

24. mai. I løpet av dagen (+02:00) Ingen skredaktivitet

ObsID: 274270

Vest-Finnmark / Kvænangen

Snø

23.05.2021 kl. 09:00

683 moh

Bjørnulf@ObsKorps (****)

Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 1 av 1 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Bjørnulf@ObsKorps Kommentar:  Stort vått flakskred i Koppartindgryta. Skavlbrekk eller løssnøskred ovenfra har trappet ned til ca 1 m dyp i snødekket. Bruddkant markert med strek på bildet litt nedenfor horisonten til høyre for midten av bildet. Sannsynligvis gått under sol og varme mandag 17. mai - onsdag.

Skredaktivitet

18. mai. I løpet av dagen (+02:00) Våte flakskred Noen (2-5). 2 - Middels. Naturlig utløst Noen bratte heng. N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV. Over 600 moh Ett stort (Koppartindgryta) og to middels våte flakskred (nordvendt over Jøkelfjordveien), har gått i svært bratt terreng høyt til fjells, nært berghamrer/svaberg/lave forhøyninger i fjellsida. Utløst naturlig (skavlbrekk/løssnøskred trappet ned) sannsynligvis under sol og varme mandag 17. mai, tirsdag eller onsdag. I dag søndag har det vært kaldt og sola kom fram mot kvelden. Ingen ferske skred observert i fjellene omkring Jøkelfjorden - Reinfjord - Olderfjord (båttur).

ObsID: 274195

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org