Snøskredvarsel for Vest-Finnmark lørdag 29.05.2021

1
Liten
Publisert:

Generelt stabile forhold. Ha ulik tilnærming til vått og tørt snødekke. Faren for våte skred er størst der det kommer mest nedbør.

Høyeste faregrad per dag:
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terrengfeller i områder med løs våt snø.

Våt snø (løssnøskred)

Ubunden snø

Les mer om skredproblemet
1 - Små
Liten tilleggsbelastning
Få bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Generelt er det stabil snø. Under mildværsgrensa er det mulig å løse ut våte løssnøskred, særlig om det kommer mer regn enn meldt og snøen blir svært våt. Over mildværsgrensa kan det finnes et og annet fokksnøflak i leheng som er mulig å påvirke, men dette er nok lite utbredt og stabiliserer seg raskt.
I fjellet er det blitt dannet litt myke fokksnøflak her og der. Snøoverflaten ellers er frossen og hard i skyggesider over mildværsgrensa, og våt og myk under mildværsgrensa og der solen tar. Snøgrensa ligger på 200-300moh.
Det finnes fortsatt lagdelt snø høyt til fjells. Vedvarende svake lag av kantkorn er i ferd med å smelteomvandles, men det kan ikke utelukkes at de fremdeles kan føre til skred i enkelte heng ved svært stor belastning eller oppvarming.
1 - 3 mm nedbør i døgnet.
Frisk bris fra nordvest., endring til bris fra nordvest om ettermiddagen.
-6 °C til -2 °C på 1100 moh.
Plussgrader opp til 400 moh.
Skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no
0 - 2 mm nedbør i døgnet.
Bris fra nordvest., endring til frisk bris fra sørvest om ettermiddagen.
-7 °C til 1 °C på 1100 moh.
Plussgrader opp til 600 moh om kvelden.
Skyet.
Kjøligere først på dagen

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org