Snøskredvarsel for Vest-Finnmark mandag 31.05.2021

1
Liten
Publisert:

Generelt gunstige forhold. Regn og mildvær gir fare for våte skred.

Høyeste faregrad per dag:
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terrengfeller i områder med løs våt snø.

Våt snø (løssnøskred)

Ubunden snø

Les mer om skredproblemet
1 - Små
Naturlig utløst
Få bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Generelt er det stabil snø. Mandag stiger temperaturen videre og under mildværsgrensa er det mulig å løse ut små våte løssnøskred. Der det kommer mest nedbør og snøen blir svært våt, kan det gå naturlig utløste skred. Utover i uka vil skredfaren øke idet mildværet når de svake lagene som fortsatt finnes enkelte steder høyt til fjells.
Høyt til fjells er det blitt dannet myke fokksnøflak i enkelte heng i helgen. Snøoverflaten ellers er frossen og hard i skyggesider over mildværsgrensa, og våt og myk under mildværsgrensa og der solen tar. Snøgrensa ligger på 200-300moh.
Det finnes fortsatt lagdelt snø høyt til fjells. Vedvarende svake lag av kantkorn er i ferd med å smelteomvandles, men det kan ikke utelukkes at de fremdeles kan føre til skred i enkelte heng ved svært stor belastning eller oppvarming.
1 - 4 mm nedbør i døgnet.
Liten kuling fra vest., endring til bris fra sørvest om kvelden.
-3 °C til 2 °C på 1100 moh.
Plussgrader opp til 1000 moh om kvelden.
Skyet.
Mest nedbør i ytre strøk

For oppdatert værvarsel se yr.no
1 - 2 mm nedbør i døgnet.
Bris fra vest.
-1 °C til 4 °C på 1100 moh.
Plussgrader opp til 1400 moh om kvelden.
Skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org