Snøskredvarsel for Vest-Telemark onsdag 05.02.2020

3
Betydelig
Publisert:

Unngå leområder med fersk fokksnø, den kan ligge over nedføyket overflaterim. Naturlig utløste våte skred kan forekomme under mildværsgrensen.

Illustrasjon av ferdselsråd Våt overflate: Unngå ferdsel i terreng brattere enn 35 grader med løs våt snø. Unngå også ferdsel i utløpssoner under slikt terreng.
Illustrasjon av ferdselsråd Tørr overflate: Unngå terreng brattere enn 30 grader med fersk fokksnø og utløpsområder under slikt terreng.
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terrengfeller.

Fokksnø (flakskred)

Nedføyket svakt lag med nysnø

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Liten tilleggsbelastning
Mange bratte heng

Våt snø (løssnøskred)

Ubunden snø

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Naturlig utløst
Noen bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

I områder som fikk nysnø natt til tirsdag vil vindøkning fra V føre til ustabile fokksnøflak, som stedvis kan ligge på overflaterim. I mange heng vil det være lett å løse ut skred i fersk fokksnø. Det skal mye til for å løse ut skred i eldre fokksnø. Skredfaren antas å være størst lengst vest i regionen. I områder som ikke har løs snø tilgjengelig i terrenget er skredfaren lavere. Under mildværsgrensen er det fare for enkelte våte løssnøskred.
I høyden preges snøoverflaten av områder med fokksnø av ulik hardhet. Rygger og topper er mange steder avblåst. I skogen et tynt skarelag over løs snø. Det gamle snødekket er stort sett hardt og stabilt, med flere is- og skarelag etter tidligere mildvær. Mest snø i østvendte leområder, og lengst vest i regionen.
Overflaterim kan være nedsnødd og nedføyket der det kom nysnø av betydning natt til tirsdag. Over 1000 moh er det observert lag av kantkorn ved bakken som ligger under bærende lag med snø. Dette er for tiden ikke et skredproblem.
15 cm løs nysnø på Haukelifjell tirsdag, som mange steder ligger over overflaterim.
0 - 2 mm nedbør i døgnet.
Bris fra nordvest.
-12 °C til -6 °C på 1100 moh.
Delvis skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no
0 - 2 mm nedbør i døgnet.
Liten kuling fra vest., endring til sterk kuling fra vest om ettermiddagen.
-9 °C til 1 °C på 1100 moh.
Plussgrader opp til 1000 moh om ettermiddagen.
Delvis skyet.
Gradvis stigende temperatur utover dagen.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Vest-Telemark / VINJE

Snø

05.02.2020 kl. 13:47

985 moh

håkon@obskorps (***)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 1 Av:  Vær Opphavsrett:  håkon@obskorps

Vær

Snø -2 °C 15 m/s fra V → 90% skyer Blåst og kolonnekjøring stengt vei siden 06.00 i dag tidlig har ikke vært pluss grader som meldt

ObsID: 211535

Vest-Telemark / D0801(25410) Telemark vest 2018-2026

Snø

05.02.2020 kl. 07:57

456 moh

drift@svv (**)

Skredfarevurdering

3 Betydelig Betydelig skredfare (vurdert fra veg). Fersk vindtranspotert snø. Uforandret skredfare neste døgn: Det er meldt mye vind det neste døgnet. .

Faretegn

Fersk vindtransportert snø

ObsID: 211465

Vest-Telemark / D0801(25410) Telemark vest 2018-2026

Snø

04.02.2020 kl. 16:50

456 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Ingen faretegn observert

ObsID: 211407

Vest-Telemark / VINJE

Snø

04.02.2020 kl. 11:56

1104 moh

andre@forsvaret (***)

Bilde Av Skredhendelse
Bilde 1 av 1 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  andre@forsvaret Kommentar:  Skredet slutter rett utenfor bildet.

Skredhendelse

4. feb 11:55 Tørt flakskred 1 - Små Personutløst S-vendt Skredet startet på 1103 moh og sluttet på 1103 moh Dårlig binding mellom glatt skare og overliggende snø 25 cm høy og 12 m bred bruddkant Leområder Utløst av et slag med staven mot snøen.

Ulykke/hendelse

Snø Påvirket ingenting Topptur

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Område: Generelt på fjellet

ObsID: 211481

Vest-Telemark / TINN

Snø

04.02.2020 kl. 10:37

1146 moh

Gox (***)

Skredaktivitet

4. feb. I løpet av dagen Tørre løssnøskred Ett (1). 1 - Små. Naturlig utløst

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Område: Generelt på fjellet

Ferske skred Område: På dette stedet. Beskrivelse: Lite naturlig utløst løssnøskred observert i fjellsiden. Skredet stoppet midt i henget. Dråpeformet skred.

ObsID: 211417

Vest-Telemark / VINJE

Snø

04.02.2020 kl. 09:57

988 moh

håkon@obskorps (***)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 2 Av:  Faretegn Opphavsrett:  håkon@obskorps Kommentar:  Viser rimdanelse I går før nysnø
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 2 Av:  Snødekke Opphavsrett:  håkon@obskorps Kommentar:  Viser vær og snødekket på bilen.

Skredaktivitet

4. feb. I løpet av dagen Ingen skredaktivitet God sikt

Snødekke

Lett snøfokk 15 cm nysnø Mye tørr løssnø (10-30cm) Tørr

Skredproblem

Tørre flakskred Nedsnødd eller nedføyket overflaterim Innen en halv meter Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Lett å løse ut 2 - Middels SØ, S, SV Vil gjelde når vinden har tatt seg opp utover dagen

Vær

Ikke nedbør -7 °C fra N ↓ Sol og fint starter og blåse litt fra nord

Faretegn

Annet faretegn (spesifiser) Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Rim under nysnø

ObsID: 211279

Vest-Telemark / D0801(25410) Telemark vest 2018-2026

Snø

03.02.2020 kl. 08:50

456 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Ingen faretegn observert

ObsID: 211079

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org