Snøskredvarsel for Vest-Telemark torsdag 06.02.2020

2
Moderat
Publisert:

Vær svært forsiktig i bratte leområder med fokksnø, den kan ligge over nedføyket overflaterim. Enktelte våte skred kan forekomme under mildværsgrensen.

Illustrasjon av ferdselsråd Våt overflate: I store bratte heng med våt snø bør du gradvis bevege deg på skrå for å unngå å bli tatt av skred som du selv eller andre i gruppen løser ut.
Illustrasjon av ferdselsråd Tørr overflate: Unngå terreng brattere enn 30 grader der det ligger ferske fokksnøflak.
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terrengfeller.

Fokksnø (flakskred)

Nedføyket svakt lag med nysnø

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Liten tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Våt snø (løssnøskred)

Ubunden snø

Les mer om skredproblemet
1 - Små
Naturlig utløst
Få bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Fokksnø vil gradvis stabiliseres, men det vil fortsatt være lett å løse ut skred i noen heng dersom fokksnøflak ligger på nedføyket overflaterim. Fokksnø har størst utbredelse vest i regionen. Vær særlig oppmerksom der fokksnøflakene er tynne og/eller myke. Under mildværsgrensen er det fare for enkelte små våte løssnøskred. Hold god avstand til skavler.
I høyden preges snøoverflaten av områder med fokksnø av ulik hardhet. Rygger og topper er mange steder avblåst. I skogen er der et tynt skarelag over løs snø. Det gamle snødekket er stort sett hardt og stabilt med flere is- og skarelag etter tidligere mildvær. Mest snø i østvendte leområder og lengst vest i regionen.
Rim som ble dannet mandag og tirsdag kan være nedføyket, og utgjør i så fall et vedvarende svakt lag. Det er usikkerhet knyttet til utbredelse og tilstand. Eldre vedvarende svake lag ligger under bærende snø og er for tiden ikke et skredproblem.
Onsdag morgen meldte observatør om et lite skiløper-utløst skred ved Rauland skisenter.
15 cm løs nysnø på Haukelifjell tirsdag som mange steder ligger over overflaterim. Lett snøfokk i høyden på Rauland onsdag.
0 - 2 mm nedbør i døgnet.
Liten kuling fra vest., endring til sterk kuling fra vest om ettermiddagen.
-9 °C til 1 °C på 1100 moh.
Plussgrader opp til 1000 moh om ettermiddagen.
Delvis skyet.
Gradvis stigende temperatur utover dagen.

For oppdatert værvarsel se yr.no
0 mm nedbør i døgnet.
Liten kuling fra nordvest., endring til bris fra nordvest om kvelden.
-2 °C til 2 °C på 1100 moh.
Plussgrader opp til 1200 moh.
Delvis skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Vest-Telemark / VINJE

Snø

05.02.2020 kl. 13:47

985 moh

håkon@obskorps (***)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 1 Av:  Vær Opphavsrett:  håkon@obskorps

Vær

Snø -2 °C 15 m/s fra V → 90% skyer Blåst og kolonnekjøring stengt vei siden 06.00 i dag tidlig har ikke vært pluss grader som meldt

ObsID: 211535

Vest-Telemark / D0801(25410) Telemark vest 2018-2026

Snø

05.02.2020 kl. 07:57

456 moh

drift@svv (**)

Skredfarevurdering

3 Betydelig Betydelig skredfare (vurdert fra veg). Fersk vindtranspotert snø. Uforandret skredfare neste døgn: Det er meldt mye vind det neste døgnet. .

Faretegn

Fersk vindtransportert snø

ObsID: 211465

Vest-Telemark / D0801(25410) Telemark vest 2018-2026

Snø

04.02.2020 kl. 16:50

456 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Ingen faretegn observert

ObsID: 211407

Vest-Telemark / VINJE

Snø

04.02.2020 kl. 11:56

1104 moh

andre@forsvaret (***)

Bilde Av Skredhendelse
Bilde 1 av 1 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  andre@forsvaret Kommentar:  Skredet slutter rett utenfor bildet.

Skredhendelse

4. feb 11:55 Tørt flakskred 1 - Små Personutløst S-vendt Skredet startet på 1103 moh og sluttet på 1103 moh Dårlig binding mellom glatt skare og overliggende snø 25 cm høy og 12 m bred bruddkant Leområder Utløst av et slag med staven mot snøen.

Ulykke/hendelse

Snø Påvirket ingenting Topptur

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Område: Generelt på fjellet

ObsID: 211481

Vest-Telemark / TINN

Snø

04.02.2020 kl. 10:37

1146 moh

Gox (***)

Skredaktivitet

4. feb. I løpet av dagen Tørre løssnøskred Ett (1). 1 - Små. Naturlig utløst

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Område: Generelt på fjellet

Ferske skred Område: På dette stedet. Beskrivelse: Lite naturlig utløst løssnøskred observert i fjellsiden. Skredet stoppet midt i henget. Dråpeformet skred.

ObsID: 211417

Vest-Telemark / VINJE

Snø

04.02.2020 kl. 09:57

988 moh

håkon@obskorps (***)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 2 Av:  Faretegn Opphavsrett:  håkon@obskorps Kommentar:  Viser rimdanelse I går før nysnø
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 2 Av:  Snødekke Opphavsrett:  håkon@obskorps Kommentar:  Viser vær og snødekket på bilen.

Skredaktivitet

4. feb. I løpet av dagen Ingen skredaktivitet God sikt

Vær

Ikke nedbør -7 °C fra N ↓ Sol og fint starter og blåse litt fra nord

Skredproblem

Tørre flakskred Nedsnødd eller nedføyket overflaterim Innen en halv meter Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Lett å løse ut 2 - Middels SØ, S, SV Vil gjelde når vinden har tatt seg opp utover dagen

Snødekke

Lett snøfokk 15 cm nysnø Mye tørr løssnø (10-30cm) Tørr

Faretegn

Annet faretegn (spesifiser) Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Rim under nysnø

ObsID: 211279

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org