Snøskredvarsel for Vest-Telemark søndag 09.02.2020

3
Betydelig
Publisert:

Unngå leområder hvor det samler seg fersk fokksnø. Naturlig utløste våte skred kan forekomme under mildværgrensa .

Illustrasjon av ferdselsråd Våt overflate: Unngå ferdsel i terreng brattere enn 35 grader med løs våt snø. Unngå også ferdsel i utløpssoner under slikt terreng.
Illustrasjon av ferdselsråd Tørr overflate: Unngå terreng brattere enn 30 grader med fersk fokksnø og utløpsområder under slikt terreng.
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terrengfeller.

Fokksnø (flakskred)

Nedføyket svakt lag med nysnø

Les mer om skredproblemet
3 - Store
Liten tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Våt snø (løssnøskred)

Ubunden snø

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Naturlig utløst
Noen bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Stedvis mye nedbør og stiv kuling vil føre til stor pålagring av fokksnø i leområder. Økende temperatur mot kvelden vil føre til en forbigående økning i skredfaren og naturlig utløste våte løssnøskred under mildværgrensa ventes. Over mildværgrensa vil stor pålagring av fokksnø gi ustabile nysnø- og fokksnøflak. Snøskredfaren ventes å være størst i vestre deler av regionen som får mest nedbør. Hardangervidda, Haukelifjell og Bykle er mest utsatt.
I høyfjellet preges snøoverflaten av områder med hard fokksnø. Rygger og topper er mange steder avblåst til eldre skarelag. Siste dagers mildvær har fuktet snøen i skogen som nå fryser til og danner skarelag. Det gamle snødekket er stort sett hardt og stabilt med flere is- og skarelag etter tidligere mildvær. Mest snø i østvendte leområder og lengst vest i regionen.
Rim som ble dannet mandag og tirsdag kan være nedføyket, og utgjør i så fall et vedvarende svakt lag. Det er usikkerhet knyttet til utbredelsen av dette som problem. Eldre vedvarende svake lag ligger under bærende snø og er for tiden ikke et skredproblem.
Ingen skredaktivitet observert.
2 - 4 mm nedbør i døgnet.
Liten kuling fra sør.
-4 °C til 0 °C på 1100 moh.
Plussgrader opp til 1000 moh natt til lørdag.
Delvis skyet.
Varm luft i høyden, men inversjon kan gi minusgrader i lavlandet.

For oppdatert værvarsel se yr.no
30 mm i døgnet, opp mot 50 mm i mest utsatt område.
Stiv kuling fra sør.
-5 °C til 1 °C på 1100 moh.
Plussgrader opp til 1100 moh om kvelden.
Skyet.
Opp til liten storm utsatte steder i fjellet på formiddagen.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Vest-Telemark / D0801(25410) Telemark vest 2018-2026

Snø

09.02.2020 kl. 14:45

457 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Fersk vindtransportert snø

Stort snøfall

ObsID: 212311

Vest-Telemark / VINJE

Snø

09.02.2020 kl. 12:59

1042 moh

svein@obskorps (****)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 3 Av:  Snødekke Opphavsrett:  svein@obskorps Kommentar:  1050moh
Bilde Av Skredproblem
Bilde 2 av 3 Av:  Skredproblem Opphavsrett:  svein@obskorps Kommentar:  Brudd i fokksnøen
Bilde Av Snøprofil
Bilde 3 av 3 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Snøprofil

10 cm 4F DF D, 5 cm F DF D, 10 cm 1F DF D, 5 cm 4F RG D, 2 cm K MFcr, 40 cm P MF D 1 test knyttet til snøprofilen

Skredfarevurdering

3 Betydelig Kraftig snøbær og vind fra sørvest skaper ustabil fokksnø spesielt i østvendte heng og renner som samler snø..dårlig sikt gjør at det er vanskelig å ferdes trygt i krevende terreng Skredfaren er økende Varslet faregrad er riktig

Skredproblem

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Det overliggende laget er mykt. Svært lett å løse ut 2 - Middels N, NØ, Ø over 900 moh

Vær

Snø -1 °C 6 m/s fra SV ↗

Snødekke

Kraftig snøfokk 15 cm nysnø Mye tørr løssnø (10-30cm) Tørr Det er mye vind som flytter en del nysnø akkurat nå. Det finnes ustabil fokkksnø flere steder i området. Fuktig snø opp til ca900moh.

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Område: Generelt på fjellet

Tester

ECTN5@14cmQ2

ObsID: 212301

Vest-Telemark / TINN

Snø

08.02.2020 kl. 16:00

1164 moh

Gox (***)

Bilde Av Tester
Bilde 1 av 2 Av:  Tester Opphavsrett:  Gox
Bilde Av Snøprofil
Bilde 2 av 2 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Gox

Skredproblem

Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Det svake laget bryter både lett og glatt. Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm.

Tester

LBT@26cmQ1 Bryter lett/medium.

Snøprofil

ObsID: 212204

Vest-Telemark / D0801(25410) Telemark vest 2018-2026

Snø

08.02.2020 kl. 15:43

456 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Annet faretegn (spesifiser) Andre

ObsID: 212180

Vest-Telemark / VINJE

Snø

08.02.2020 kl. 14:55

1165 moh

håkon@obskorps (***)

Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 1 av 2 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  håkon@obskorps Kommentar:  Bilde av utsikten
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 2 Av:  Snødekke Opphavsrett:  håkon@obskorps Kommentar:  Viser snødekket

Skredfarevurdering

2 Moderat Generelt stabile forhold i dag. Men er noen smålommer med nysnø Forventes mye snø og vind i morgen er medlt opp i mot 100mm nedbør som snø😊 Varslet faregrad er riktig

Skredaktivitet

8. feb. I løpet av dagen Ingen skredaktivitet Dårlig sikt egentlig nullsikt.

Skredproblem

Tørre flakskred Dårlig binding mellom glatt skare og overliggende snø Innen en halv meter Det overliggende laget er mykt. Vanskelig å løse ut 1 - Små N, NØ, Ø, SØ, S Låg smålommer nesten I alle himmelretninger

Vær

Hagl -2 °C 10 m/s fra S ↑ 100% skyer Vært opphold meste parten. Av dagen kommer en snøbyge/hagelbyge nå

Snødekke

Ikke snøfokk 3 cm nysnø Skare Tørr Er preget av mildvær som var på torsdag så er skare med enkelte små lommer med litt nysnø.

Faretegn

Ingen faretegn observert

ObsID: 212169

Vest-Telemark / VINJE

Snø

07.02.2020 kl. 18:25

1183 moh

Laurids (Ukjent)

Bilde Av Tester
Bilde 1 av 1 Av:  Tester Opphavsrett:  Laurids

Skredproblem

Tørre flakskred Dårlig binding mellom lag i fokksnøen Innen en halv meter Vanskelig å løse ut 2 - Middels NØ, Ø, SØ, S, SV

Vær

Ikke nedbør 4 m/s fra SV ↗ 10% skyer

Snødekke

360 cm totalt Vindpakket hard Tørr

Tester

ECTP26@23cmQ3 God

ECTX God Fikk utslag på meget stor tilleggsbelastning ved 23

Notater

Total dybde 360cm

ObsID: 212042

Vest-Telemark / TINN

Snø

07.02.2020 kl. 14:29

1141 moh

Bård Henning@obskorps (****)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 2 Av:  Vær Opphavsrett:  Bård Henning@obskorps
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 2 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Bård Henning@obskorps Kommentar:  Vekslende is og hard vindpakket snø

Skredfarevurdering

Har ikke utført noen tester eller gravd i snøen Vil ta noe standpunkt, men der fokksøen har lagt seg i bratte renner kan den løse ut. Noe snøfokk, men lite løssnø igjen for transport

Skredaktivitet

7. feb. I løpet av dagen Ingen skredaktivitet God sikt i alle retninger

Skredproblem

Tørre flakskred NØ, Ø, SØ, S

Vær

Ikke nedbør 8 m/s fra V → 30% skyer Sol og skiftende vind fra vest. Over 1500moh var det nok 12-15 ms i kastene

Snødekke

Moderat snøfokk Vindpakket hard Tørr Vekslende med is og hard vindpakket. Den kraftige vinden har satt spor over 1000 moh

Faretegn

Ingen faretegn observert

ObsID: 211983

Vest-Telemark / VINJE

Snø

07.02.2020 kl. 10:16

1049 moh

Rolf B. (**)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 1 Av:  Vær Opphavsrett:  Rolf B.

Vær

-8 °C 0 m/s

ObsID: 211909

Vest-Telemark / D0801(25410) Telemark vest 2018-2026

Snø

07.02.2020 kl. 07:33

456 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Ingen faretegn observert

ObsID: 211875

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org