Snøskredvarsel for Vest-Telemark onsdag 12.02.2020

2
Moderat
Publisert:

Det ligger fersk fokksnø i leformasjonar i terrenget. Skred er lettest å løse ut der fokksnøflakene er tynne eller myke.

Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terreng brattere enn 30 grader der det ligger ferske fokksnøflak.
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terrengfeller.

Fokksnø (flakskred)

Nedføyket svakt lag med nysnø

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Liten tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Det er ferske fokksnøflak som er det dominerende skredproblemet. Utbredelsen og hardheten på flakene varierer utfra hvor vindpåvirket snødekket er. Det gamle snødekket virker stort sett å være stabilt. Nedsnødd rim kan enkelte steder utgjøre et svakt lag, men dette virker å ha begrenset utbredelse.
Snøoverflaten består av fokksnø med ulik hardhet og utbredelse etter perioder med vind og nedbør siste dager. Rygger og vindutsatte partier er avblåst ned til gammel skare. Det gamle snødekket er stort sett hardt og stabilt med flere is- og skarelag etter tidligere mildvær. Mest snø i østvendte leområder og lengst vest i regionen.
Nedføyket rim fra forrige uke virker ikke å ha stor utbredelse. Eldre vedvarende svake lag ligger under bærende snø og er for tiden ikke et skredproblem.
Fra Rauland på søndag ble det meldt om kraftig snøfokk og ustabil fokksnø.
8 mm i døgnet, opp mot 20 mm i mest utsatt område.
Liten kuling fra vest., endring til stiv kuling fra sørvest om kvelden.
-7 °C til -2 °C på 1100 moh.
Plussgrader opp til 300 moh om formiddagen.
Skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no
2 - 7 mm nedbør i døgnet.
Frisk bris fra vest., endring til liten kuling fra nordvest om kvelden.
-8 °C til -3 °C på 1100 moh.
Plussgrader opp til 200 moh om formiddagen.
Delvis skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Vest-Telemark / D0801(25410) Telemark vest 2018-2026

Snø

12.02.2020 kl. 07:59

456 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Fersk vindtransportert snø

Stort snøfall

Skredfarevurdering

2 Moderat Moderat skredfare (vurdert fra veg). Stor vindtransport og snøfall. Uforandret skredfare neste døgn: Varsom og yr.

ObsID: 212794

Vest-Telemark / TINN

Snø

11.02.2020 kl. 13:42

1224 moh

Skigubben (***)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 3 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Skigubben Kommentar:  Nedføyket svakt lag med nysnø
Bilde Av Tester
Bilde 2 av 3 Av:  Tester Opphavsrett:  Skigubben
Bilde Av Faretegn
Bilde 3 av 3 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Skigubben

Tester

LBT@35cmQ1

ObsID: 212696

Vest-Telemark / D0801(25410) Telemark vest 2018-2026

Snø

11.02.2020 kl. 13:40

456 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Fersk vindtransportert snø

Stort snøfall

ObsID: 212694

Vest-Telemark / TINN

Snø

11.02.2020 kl. 12:00

1199 moh

Gox (***)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 3 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Gox
Bilde Av Snøprofil
Bilde 2 av 3 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Gox Kommentar:  Begerkrystaller nederst i snødekke.
Bilde Av Snøprofil
Bilde 3 av 3 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Gox Kommentar:  Begerkryststaller nederst i snødekke.

Tester

LBT@56cmQ3 Bryter svært lett i tykt (12 cm) lag med begerkrystaller ved bakken. 56 cm snødekke ved testplasss. Makker gjorde også test ved tykkere snødekke hvor det brøt lett og glatt i nedføyka nysnølag.

Skredproblem

Kantkornet snø ved bakken Innen en halv meter Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Se snøprofil. Tykt lag med begerkrystaller ved bakken.

Kantkornet snø under skarelag Innen en halv meter Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Se snøprofil. Tykt kantkornlag under skare.

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Det svake laget bryter både lett og glatt. Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Lett å løse ut 2 - Middels N, NØ, Ø, NV over 1200 moh

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Område: Generelt på fjellet

Skredfarevurdering

3 Betydelig Enkelt å påvirke svakt lag med nedføyka nysnø. Finnes i lesider. Varslet faregrad er riktig

Snøprofil

9 cm 4F DF, 15 cm 1F RG, 2 cm K MFcr, 10 cm F FC, 8 cm 1F FC, 12 cm F DH 5 mm -5 °C @ 5 cm, -3,3 °C @ 20 cm, -2,4 °C @ 31 cm, -1,7 °C @ 40 cm, -1 °C @ 52 cm 1 test knyttet til snøprofilen

ObsID: 212706

Vest-Telemark / VINJE

Snø

11.02.2020 kl. 11:19

1108 moh

Bård Henning@obskorps (****)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 4 Av:  Vær Opphavsrett:  Bård Henning@obskorps Kommentar:  Skiftende, men startsett overskyet
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 4 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Bård Henning@obskorps Kommentar:  Løssnø i s, sø, ø og nø sider
Bilde Av Notater
Bilde 3 av 4 Av:  Notater Opphavsrett:  Bård Henning@obskorps
Bilde Av Snøprofil
Bilde 4 av 4 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Tester

ECTN15@14cmQ2 Middels

Notater

Ikke så mye vind i dag, men når denne igjen skal øke så ligger det fortsatt løs snø til transport. Enkelte steder er det allerede avblåst ned til gammel skare. Det finnes lommer og heng med ustabil snø med dårlige bindinger

Skredproblem

Tørre flakskred Dårlig binding mellom lag i fokksnøen Innen en halv meter Det overliggende laget er mykt. Lett å løse ut 1 - Små N, NØ, Ø, SØ, S over 800 moh

Skredfarevurdering

2 Moderat Snøen har stabilisert seg noe, men fortsatt fokksnø i mange heng Det er igjen meldt vindøkning og det ligger mye snø i terrenget som kan bli transportert. Det har kommet en del skavler i østvendte heng Varslet faregrad er for høy Rauland har fått noe mindre snø enn lenger vest i regionen, så der kan faregrad være høyere

Skredaktivitet

11. feb. I løpet av dagen Ingen skredaktivitet God sikt, ingen skred å se i dette området

Vær

Ikke nedbør -3 °C 3 m/s fra SV ↗ 85% skyer Skiftende, av og til noen få snøfnugg, ellers opphold

Snødekke

Ikke snøfokk 10 cm nysnø Mye tørr løssnø (10-30cm) Tørr Skiftende mykt og avblåst. Det ligger enkelte steder mye løssnø som kan bli transportert når vinden øker igjen

Snøprofil

11 cm F DF 1 mm D, 9 cm 4F DF/DFbk 1 mm D, 5 cm P RG 1 mm D, 4 cm 4F MF 1 mm D, 4 cm P/P-K MFcr D, 42 cm P MF 1 mm D -3,1 °C @ 0 cm, -3,4 °C @ 10 cm, -3 °C @ 20 cm, -2,5 °C @ 30 cm, -2,2 °C @ 40 cm, -2,1 °C @ 50 cm, -1,8 °C @ 60 cm 1 test knyttet til snøprofilen

ObsID: 212674

Vest-Telemark / VALLE

Snø

11.02.2020 kl. 11:15

1065 moh

bbjornara@nrh (Ukjent)

Bilde Av Skredhendelse
Bilde 1 av 1 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  bbjornara@nrh

Skredhendelse

11. feb 11:16 Tørt løssnøskred Naturlig utløst Skredet startet på 1070 moh og sluttet på 990 moh

ObsID: 213071

Vest-Telemark / D0801(25410) Telemark vest 2018-2026

Snø

10.02.2020 kl. 13:02

457 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Fersk vindtransportert snø

ObsID: 212493

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org