Snøskredvarsel for Vest-Telemark mandag 16.03.2020

2
Moderat
Publisert:

Vær forsiktig i terrengformasjoner som har samlet fokksnø.

Høyeste faregrad per dag:
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terreng brattere enn 30 grader der det ligger ferske fokksnøflak.
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terrengfeller.

Fokksnø (flakskred)

Nedføyket svakt lag med nysnø

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Liten tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Skredfaren vil være synkende på grunn av lavere temperaturer og roligere vær mandag, men i fjellet over mildværsgrensen så finnes der store mengder fokksnø som fortsatt trenger tid på å stabilisere seg. Dette gjelder spesielt første del av døgnet og i N-NØ-vendte lesider.
Snøoverflaten i fjellet bærer preg av mye snø og vind søndag, men nedbør kom som regn opp til 900-1000moh. Under mildværsgrensen er snøoverflaten generelt godt fuktet etter mye vanntilførsel. Særlig vest i regionen har det kommet mye snø og blåst godt gjennom hele siste uken.
Det er tidligere observert svake lag med kantkorn rundt skarelag nede i snødekket, men det er få ferske observasjoner som sier noe om utviklingen av svake lag i snødekket. I naboregionene Hallingdal og Heiane er det vedvarende svake lag av rim og kantkorn høyt i snødekket. Kantkornlaget i Hallingdal ligger under fokksnø og er stort sett vanskelig å påvirke, mens rimlaget i Heiane er lettere å løse ut skred på.
Det ble fredag rapportert inn både ferske løssnø- og flakskred flere steder i Telemark, både fra Arabygdi og Rauland. I Valle i Setesdal ble det observert et forholdsvis stort skred lørdag, men ikke helt ferskt.
15 mm i døgnet, opp mot 30 mm i mest utsatt område.
Stiv kuling fra sør., endring til liten kuling fra sørvest om ettermiddagen.
-5 °C til 0 °C på 1100 moh.
Plussgrader opp til 1000 moh om ettermiddagen.
Skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no
0 - 1 mm nedbør i døgnet.
Bris fra nordøst., endring til liten kuling fra sørvest om kvelden.
-6 °C til 0 °C på 1100 moh.
Plussgrader opp til 700 moh natt til mandag.
Delvis skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Vest-Telemark / Valle

Snø

16.03.2020 kl. 16:41

462 moh

titrydal88 (Ukjent)

Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 1 av 1 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  titrydal88
ObsID: 223149

Vest-Telemark / Vinje

Snø

16.03.2020 kl. 13:53

1063 moh

Laurids (Ukjent)

Tester

ECTX God

Notater

LBT@5cm Q1, LBT@35 Q1 Dårlig binding i fokksnøen, og nedsnødd nysnø Vestlig helning, 22grader bratt

ObsID: 225221

Vest-Telemark / Bykle

Snø

16.03.2020 kl. 07:30

858 moh

titrydal88 (Ukjent)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 1 Av:  Snødekke Opphavsrett:  titrydal88

Snødekke

ObsID: 223058

Vest-Telemark / Valle

Snø

14.03.2020 kl. 13:37

338 moh

titrydal88 (Ukjent)

Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 1 av 1 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  titrydal88
ObsID: 222767

Vest-Telemark / D0801(25410) Telemark vest 2018-2026

Snø

13.03.2020 kl. 14:31

692 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Ferske skred

Fersk vindtransportert snø

Vær

Ikke nedbør -2 °C Lauvjuv (700moh) kl 14:40 Snøfokk i øyeblikket.

Skredfarevurdering

2 Moderat Moderat skredfare (vurdert fra veg). Ein god del fokksnø i leområda. . FV362 Sandviki - Aksvik er mest utsatt. Økende skredfare neste døgn: Meldt frisk bris til liten kuling frå Nordvest med dreining mot Nordaust. Blir stor snotransport frå utsatt vindretning i området. Store skavlar bygger på seg i leområda + at de er meldt mykje nedbør på søndag. Stor skavel i toppen av juvet som endar i Ågebekk..

Skredaktivitet

13. mar 15:18 (+01:00) - 12. mar 15:18 (+01:00) Tørre løssnøskred 2 - Middels. Naturlig utløst Mellom 800 moh og 700 moh Gjelder Fv362 Sandviki - Aksvik, Fleire småras som ikkje kjem ned til vegen.

ObsID: 222627

Vest-Telemark / Raulandsfjell

Snø

13.03.2020 kl. 13:47

1048 moh

svein@obskorps (****)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 6 Av:  Faretegn Opphavsrett: 
Bilde Av Vær
Bilde 2 av 6 Av:  Vær Opphavsrett: 
Bilde Av Snøprofil
Bilde 3 av 6 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 
Bilde Av Tester
Bilde 4 av 6 Av:  Tester Opphavsrett: 
Bilde Av Snødekke
Bilde 5 av 6 Av:  Snødekke Opphavsrett: 
Bilde Av Snødekke
Bilde 6 av 6 Av:  Snødekke Opphavsrett: 

Skredproblem

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Det svake laget bryter både lett og glatt. Lett å løse ut 2 - Middels SØ, S, SV over 900 moh

Tester

ECTP13@20cmQ2 Middels

Faretegn

Fersk vindtransportert snø

Vær

Ikke nedbør -6 °C 12 m/s fra N ↓

Snødekke

120 cm totalt Kraftig snøfokk 0 cm nysnø Vindpakket hard Tørr Vinden har tatt kraftig i dag. Fersk fokksnø sørvendte sider. Mest skavler i østvendte sider. Det finnes kantkorna snø under harde lag nede i snødekket.

Skredfarevurdering

2 Moderat Akkurat nå,så er det fokksnøen som er problemet i Raulandsområdet. Det er lag med løs snø under den nye fokksnøen som kan løse ut. Problemet er størst sørvendte sider. Det er få naturlig utløste skred å se i området. Skredfaren vil ikke endre seg noe særlig neste døgn. pga av kulda så vil det ta tid før fokksnøen stabiliserer seg. Varslet faregrad er riktig

Skredhendelse

13. mar 10:00 (+01:00) Tørt flakskred 1 - Små Naturlig utløst SØ-vendt Skredet startet på 1279 moh og sluttet på 1210 moh Brattheng

Snøprofil

20 cm P RG 0 mm/0 mm D, 5 cm 4F DF 0 mm/0 mm D, 1 cm K MFcr 0 mm/0 mm, 5 cm 4F DF 0 mm/0 mm D, 40 cm P RG 0 mm/0 mm D 1 test knyttet til snøprofilen

ObsID: 222631

Vest-Telemark / Sandviki

Snø

13.03.2020 kl. 00:00

700 moh

drift@svv (**)

Bilde Av Ikke gitt
Bilde 1 av 6 Av:  Ikke gitt Opphavsrett:  Statens vegvesen
Bilde Av Ikke gitt
Bilde 2 av 6 Av:  Ikke gitt Opphavsrett:  Statens vegvesen
Bilde Av Ikke gitt
Bilde 3 av 6 Av:  Ikke gitt Opphavsrett:  Statens vegvesen
Bilde Av Ikke gitt
Bilde 4 av 6 Av:  Ikke gitt Opphavsrett:  Statens vegvesen
Bilde Av Ikke gitt
Bilde 5 av 6 Av:  Ikke gitt Opphavsrett:  Statens vegvesen
Bilde Av Ikke gitt
Bilde 6 av 6 Av:  Ikke gitt Opphavsrett:  Statens vegvesen

Skredhendelse

13. mar 00:00 (+01:00) Snø på FV. 362 løsnet fra fjell/dalside 50-200m over veg. Blokkert veglengde: Kun i grøft.

ObsID: 222624

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org