Snøskredvarsel for Vest-Telemark tirsdag 17.03.2020

2
Moderat
Publisert:

Lokalt ustabile forhold. Vær forsiktig i leområder og andre terrengformasjoner som samler fokksnø.

Høyeste faregrad per dag:
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terreng brattere enn 30 grader der det ligger ferske fokksnøflak.
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terrengfeller.

Fokksnø (flakskred)

Nedføyket svakt lag med nysnø

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Liten tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Litt nedbør og vind fra SV fører til at skredfaren igjen øker noe. Over mildværsgrensen omtrent 1000 moh vil nysnø og vind danne ferske fokksnøflak i Ø-NØ-vendte lesider. Disse kan være ustabile mens været står på, men gunstige temperaturer gjør at stabiliseringen går forholdsvis raskt. Fokksnøen fra søndag forventes de fleste steder å ha stablisert seg forholdsvis godt nå.
Snøoverflaten i fjellet bærer preg av mye snø og vind søndag, det er mye fokksnø og skavler og det ligger generelt mye snø i høyfjellet nå. Under mildværsgrensen som gikk opp til omtrent 900-1000moh er snødekket generelt godt fuktet etter mye vanntilførsel. Og stedvis med gjenfrosset skare i overflaten. Særlig vest i regionen har det kommet mye snø og blåst godt gjennom hele siste uken.
Det er tidligere observert svake lag med kantkorn rundt skarelag nede i snødekket, men det er få ferske observasjoner som sier noe om utviklingen av svake lag i snødekket. I naboregionene Hallingdal og Heiane er det vedvarende svake lag av rim og kantkorn høyt i snødekket. Kantkornlaget i Hallingdal ligger under fokksnø og er stort sett vanskelig å påvirke, mens rimlaget i Heiane er lettere å løse ut skred på.
I Valle i Setesdal ble det observert et forholdsvis stort skred lørdag, men ikke helt ferskt.
0 - 1 mm nedbør i døgnet.
Bris fra nordøst., endring til liten kuling fra sørvest om kvelden.
-6 °C til 0 °C på 1100 moh.
Plussgrader opp til 700 moh natt til mandag.
Delvis skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no
4 mm i døgnet, opp mot 10 mm i mest utsatt område.
Stiv kuling fra sørvest.
-4 °C til 2 °C på 1100 moh.
Plussgrader opp til 1000 moh om formiddagen.
Skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Vest-Telemark / D0801(25410) Telemark vest 2018-2026

Snø

17.03.2020 kl. 09:48

456 moh

drift@svv (**)

Skredfarevurdering

2 Moderat Moderat skredfare (vurdert fra veg). Det er meldt ein del vind frå vest dei neste dagane.. Uforandret skredfare neste døgn.

ObsID: 224225

Vest-Telemark / Valle

Snø

16.03.2020 kl. 16:41

462 moh

titrydal88 (Ukjent)

Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 1 av 1 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  titrydal88
ObsID: 223149

Vest-Telemark / Vinje

Snø

16.03.2020 kl. 13:53

1063 moh

Laurids (Ukjent)

Tester

ECTX God

Notater

LBT@5cm Q1, LBT@35 Q1 Dårlig binding i fokksnøen, og nedsnødd nysnø Vestlig helning, 22grader bratt

ObsID: 225221

Vest-Telemark / Bykle

Snø

16.03.2020 kl. 07:30

858 moh

titrydal88 (Ukjent)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 1 Av:  Snødekke Opphavsrett:  titrydal88

Snødekke

ObsID: 223058

Vest-Telemark / Valle

Snø

14.03.2020 kl. 13:37

338 moh

titrydal88 (Ukjent)

Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 1 av 1 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  titrydal88
ObsID: 222767

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org